Page 1

POLUGODIŠNJE GLASILO UDRUGE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA SMART


TEME SMART u prvoj polovici 2015. 01

Program MRRAK u prvoj polovici 2015.

1

02

Novi sustav upravljanja kvalitetom za organizacije civilnog društva

4

03

Hrvatska volontira za jaču i tolerantniju zajednicu!

6

04

Formalizirana Hrvatska mreža volonterskih centara

9

05

Projekt „Wake-Up Call: Volunteer Manager Role“ (Poziv na buđenje: uloga koordinatora volontera)

10

06

Projekt „Osnaživanjem organizacija civilnog društva do kvalitetnijih socijalnih usluga“

11

07

Projekt „Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga“

13

08

Projekt „Nove mogućnosti – veći izgledi za zapošljavanje nezaposlenih mladih“

14

09

Projekt „Volontiranje – prilika za nove kompetencije“

17

10

Predstavljamo: Lokalna crowdfunding kampanja „Pogurajmo Bibliobus“

19

11

Predstavljamo: Vodič za osnivanje udruge i usklađivanje s novim propisima

25

Predstavljamo

Međunarodne aktivnosti SMART-a 12

Studijski posjet Latviji – Volontiranje kao alat za inkluziju

27

13

Međunarodna CEV konferencija „Pick and mix – a multi perspective approach to volunteer centres“

29


INFOSMART #53 | 06-07/2014

SMART u prvoj polovici 2015.

01

Program MRRAK u prvoj polovici 2015.

1

Program MRRAK (Mreža za razvoj regionalnih kapaciteta organizacija civilnog društva u Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji) provode udruge SMART iz Rijeke, Suncokret iz Pule, Pokretač iz Korenice i LAG Vallis Colapis iz Ozlja. Program se provodi u partnerstvu i uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i dio je „Programa regionalnog razvoja civilnog društva i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj“. Cilj Programa je pružanje podrške stvaranju učinkovitijeg neprofitnog sektora te aktivnog građanstva u Republici Hrvatskoj. Glavne su aktivnosti programa informiranje, savjetovanje i izobrazba.

PROVEDENE AKTIVNOSTI U PRVOJ POLOVICI 2015.GODINE: Informiranje i savjetovanje INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE INFORMIRANJE Broj informacija proslijeđenih e-poštom Broj informacija postavljenih na internetsku stranicu Broj upita od strane organizacija Broj sati informiranja SAVJETOVANJE Broj savjeta pruženih telefonom, e-poštom ili u uredu Broj sati savjetovanja

52 31 300 90 203 180


INFOSMART #53 | 06-07/2014

01 PROGRAM MRRAK U PRVOJ POLOVICI 2015.

2


INFOSMART #53 | 06-07/2014

01 PROGRAM MRRAK U PRVOJ POLOVICI 2015.

Izobrazba Provoditelji programa MRRAK neprestano prikupljaju informacije relevantne za rad organizacija civilnoga društva, te iste distribuiraju udrugama na području Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke županije. Usluga savjetovanja podrazumijeva pružanje računovodstvenih savjeta, te savjeta iz ostalih područja poslovanja organizacija civilnoga društva. Svi zainteresirani imaju mogućnost kontaktirati provoditelje programa te zatražiti informaciju ili savjet. U tablici je pregled broja pruženih informacija i savjeta u proteklome razdoblju.

Ukupno je održano 13 radionica i to dvije u Istarskoj, sedam u Primorsko-goranskoj županiji i četiri u Karlovačkoj. Ukupno je sudjelovalo 207 sudionika. 3

DATUM 19.02. 20.02. 23.-24.02. 05.03. 09.03. 12.03. 17.03. 01.04. 02.04. 09.04. 10.04. 14.-16.04. 27.-29.04.

ODRŽANE RADIONICE U SKLOPU PROJEKTA MRRAK MJESTO TEMA Rijeka Pisanje prijedloga projekta Rijeka Pisanje prijedloga projekta Rijeka Osnove trening metodologije Pazin Pisanje prijedloga projekta Rijeka Izrada proračuna Rijeka Izrada proračuna Pazin Izrada proračuna Ozalj Pisanje prijedloga projekta Ozalj Pisanje prijedloga projekta Ozalj Izrada proračuna Ozalj Izrada proračuna Rijeka Upravljanje projektnim ciklusom i izrada logičkog okvira Rijeka Pisanje prijedloga projekta za Europski socijalni fond

Također, održane su i 2 prezentacije novog Zakona o udrugama za organizacije civilnoga društva s područja Istarske županije u Puli i Pazinu. Na prezentacijama koje su trajale 3 odnosno 2 i pol sata sudjelovalo je gotovo stotinu (100) predstavnika i predstavnica organizacija civilnoga društva.


INFOSMART #53 | 06-07/2014

SMART u prvoj polovici 2015. S ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, ali i pomacima postignutim u programima financiranja udruga koje provode tijela javne uprave, pitanje kvalitete, transparentnosti poslovanja i odgovornosti postaje sve relevantnije. U razdoblju od 2003. do danas u Hrvatskoj najveći broj organizacija civilnog društva primjenjivalo je Sustav kvalitete za neprofitne organizacije - SOKNO koji je prvi i do sada jedini sustav upravljanja kvalitetom namijenjen organizacijama civilnog društva, a koji mogu koristiti i ostale neprofitne organizacije. Tijekom dosadašnje primjene u organizacijama civilnog društva, SOKNO se pokazao kao sustav koji može pomoći udrugama u unaprjeđenju njihovog rada i služiti kao pokazatelj njihove kvalitete. Do sada je, u periodu od 2005. do 2013. godine, 77

organizacija, uz podršku 21 mentora, započelo s uvođenjem sustava kvalitete. 1. izdanje SOKNO-a tiskano je 2005. godine, a u proljeće 2007. napravljena je revizija i tiskano je 2., promijenjeno i dopunjeno izdanje te je prodan 171 priručnik. Tijekom proteklog razdoblja 16 mentora sudjelovalo je u refreshment treningu za mentore dok je 16 osoba educirano za prezentere SOKNO-a, a 54 organizacije civilnog društva prošle su prezentacijsku radionicu o sustavu upravljanja kvalitetom (SOKNO). Navedeni podaci ukazuju da su organizacije civilnog društva prepoznale važnost upravljanja kvalitetom te da se sve veći broj organizacija odlučuje na primjenu sustava osiguranja kvalitetom. Razvoj SOKNO-a započeo je u okviru AED-ovog CroNGO programa s čijim je završetkom TREF preuzeo i vlasništvo nad programom i odgovornost za buduće

02

Novi sustav upravljanja kvalitetom za organizacije civilnog društva 4


INFOSMART #53 | 06-07/2014

upravljanje sustavom. Od rujna 2009. do svibnja 2012. Udruga za razvoj civilnog društva SMART preuzela je vlasništvo i odgovornost nad sustavom upravljanja kvalitetom te razvijala sustav osiguranja i njegovu promociju u Hrvatskoj. U 2012. s prekidom ugovora SOKNO je sustav koji se više nije smio primjenjivati u Hrvatskoj. Uz prepoznatu vrijednost sustava upravljanja kvalitetom od strane relevantnih dionika (Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, mentora za SOKNO, regionalnih centara podrške) SMART je započeo promišljanje i planiranje za daljnji razvoj sustava upravljanja kvalitetom u Hrvatskoj. Zajednička odluka svih dionika bila je započeti proces razvoja novog sustava upravljanja kvalitetom, gdje je SMART u 5

02 NOVI SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA

ulozi nositelja početne konceptualizacije i daljnjeg razvoja novog sustava upravljanja kvalitetom za organizacije civilnog društva. U prvom polugodištu 2015. SMART je održao sastanke s ključnim dionicima, stručnjacima iz Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) i uz pomoć vanjske stručnjakinje izradio analizu postojećih sustava upravljanja kvalitetom te prijedlog modela sustava upravljanja kvalitetom koji uključuje vanjsko vrednovanje. Formirana je radna skupina od zainteresiranih mentora SOKNO-a koji su doprinijeli prvoj verziji sustava upravljanja kvalitetom za organizacije civilnog društva. Paralelno s izradom prve verzije sustava upravljanja radilo se s konzultantom na uspostavljanju SMART-a kao certifikacijske kuće i dobivanje norme ISO/IEC 17011.

Prva verzija upravljanja kvalitetom za organizacije civilnog društva bit će testirana na 41 organizaciji civilnog društva u RH od kraja svibnja do rujna 2015. Proces testiranja u organizaciji zahtijeva upoznavanje s cijelim priručnikom, samoprocjenu za sva potpodručja kvalitete sukladnu opisanom postupku s izlistom svih dokaza. Zatim, opis o provedenoj samoprocjeni jednog potpodručja koji će uključivati sve dokaze i opis zadovoljenja kriterija i standarda kvalitete te ispunjavanje upitnika s povratnom informacijom i prijedlozima za unaprjeđenje sustava. Želimo se, i kroz InfoSMART, zahvaliti svim organizacijama (malim i velikim) koje su svojevoljno i dobrovoljno pristale sudjelovati u ovom procesu te doprinijeti završnoj verziji sustava. Za sve njih besplatni priručnik novog sustava upravljanja kvalitetom bit će mala nagrada za uloženi trud!


INFOSMART #53 | 06-07/2014

SMART u prvoj polovici 2015. U razdoblju od 18. do 23. svibnja 2015. godine, u organizaciji Hrvatske mreže volonterskih centara i Mreže mladih Hrvatske, održana je manifestacija Hrvatska volontira čiji je glavni cilj promocija i daljnji razvoj volonterstva. Manifestacija se provodi kako bi se istaknuo ogroman značaj volontiranja za razvoj suvremenog demokratskog društva, a ove je godine okupila 158 organizatora volontiranja koji su u preko 60 gradova proveli 237 volonterskih aktivnosti. Građani i građanke trenirali su svoje srce na različite načine, u aktivnostima uređenja okoliša i prostorija, kroz provođenje različitih kreativnih i edukativnih radionica, pomagali su osobama u nepovoljnom položaju, organizirali različite sportske, kulturne i edukativne događaje i rasprave, provodili različite humanitarne akcije,

predstavljali aktivnosti svojih organizacija te promicali međugeneracijsku solidarnost. Ove godine se u manifestaciju uključilo 3196 volontera i volonterki koji su zajednici poklonili 13751 sat! Cjelokupni izvještaj manifestacije je dostupan ovdje. Novost ovogodišnje manifestacije je i novoizrađena online baza volonterskih aktivnosti koja omogućuje jednostavnu prijavu volonterskih aktivnosti, izvještavanje o provedenim aktivnostima u sklopu manifestacije te pregled statistike za cjelokupnu manifestaciju na području cijele Hrvatske. Cilj ovogodišnje manifestacije bio je podsjetiti na vrijednosti volontiranja i dobrobit koje ono donosi svakom pojedincu, zajednici u kojoj živi, a time i društvu u cjelini. Osim što su pomagači, volonteri su pokretači i nositelji pozitivnih promjena te

03

Hrvatska volontira za jaču i tolerantniju zajednicu!

6


INFOSMART #53 | 06-07/2014

03 HRVATSKA VOLONTIRA ZA JAČU I TOLERANTNIJU ZAJEDNICU!

graditelji zajednica u kojima se osnažuju pojedinci i ima sve manje „gladnih“ i ranjivih. Kao i svake godine i SMART je osmislio svoju akciju kojom se pridružuje manifestaciji, 18. svibnja provedena je akcija Rijeka bez barijera, u organizaciji Udruge PaRiter i Volonterskog centra Udruge SMART. Cilj akcije Rijeka bez barijera je podizanje svijesti građana i građanki o problemima koje arhitektonske prepreke te vozila parkirana na pločnicima predstavljaju za određene skupine pješaka (osobe s invaliditetom, roditelji s dječjim kolicima, starije osobe). Označavanjem arhitektonskih barijera naljepnicama, koje otežavaju svakodnevicu brojnim građanima, željelo se ukazati na važnost prilagođavanja različitih institucija skupinama koji se, primjerice, ne mogu 7

Online baza manifestacije Hrvatska volontira osmišljena je i izrađena u suradnji Volonterskog centra Zagreb i tima volontera - studenata Fakulteta organizacije i informatike iz Varaždina: Zoran Antolović, Lovro Predovan, Marijana Svržnjak i Tea Taneski.


INFOSMART #53 | 06-07/2014

kretati stepenicama. U isto vrijeme na nepropisno parkirana vozila, najčešće ona koja su parkirana na pločnicima, postavljeni su letci s informacijama o prepreci koju takva vozila predstavljaju te načinu na koji onemogućavaju slobodno kretanje pješacima, s ciljem senzibilizacije samih vozača. U akciji Rijeka bez barijera sudjelovali su brojni volonteri, građani, ali i učenici Prve riječke hrvatske gimnazije, Srednje talijanske škole, Ekonomske škole Mije Mirkovića, Učeničkog doma Podmurvice te Strojarsko – brodograđevne škole za industrijska i obrtnička zanimanja. Mladi građani, budući donositelji odluka i aktivni društveni sudionici, na taj način su također stekli uvid u ovaj, još uvijek nedovoljno naglašen problem, što cijeloj akciji, ali i kampanji Hrvatska volontira daje dodatnu težinu, jer se kroz ovakve aktivnosti stvara-

03 HRVATSKA VOLONTIRA ZA JAČU I TOLERANTNIJU ZAJEDNICU!

ju odgovorni, educirani i informirani ljudi, koji su svakako zalog bolje, a za ranije navedene skupine, možda i lakše budućnosti. Zahvaljujemo svim organizacijama, volonterima i volonterkama te medijskim partnerima koji su sudjelovali u provedbi ovogodišnje manifestacije te zajedno s nama promovirali vrijednosti volonterstva. Pogledajte galeriju fotografija s akcije Rijeka bez barijera.

8


INFOSMART #53 | 06-07/2014

SMART u prvoj polovici 2015.

04

Formalizirana Hrvatska mreža volonterskih centara

Hrvatska mreža volonterskih centara (HMVC) je nastala suradnjom 4 regionalna volonterska centra iz Osijeka, Rijeke, Zagreba i Splita s namjerom da se na temelju dobrih praksi uspostave jedinstveni standardi rada na razvoju volonterstva na nacionalnoj razini te da se povezivanjem resursa postigne snažniji društveni utjecaj. HMVC potiče razvoj volonterstva u Hrvatskoj putem utjecaja na javne politike i pravno okruženje, promociju i uspostavljanje standarda za edukaciju u području volonterstva i menadžmenta volontera, informiranjem i osiguranjem standarda kvalitete usluga volonterskih centara i razvoja dobre prakse. Zajednički ciljevi i dobra suradnja u proteklih 8 godina neformalnog djelovanja HMVC-a ostvarili su brojne i značajne pomake u razvoju volonterstva. U skladu s

9

tim, zahtjevi koje zajednički planovi i očekivanja od drugih dionika stavljaju pred nas, postali su teško izvedivi postojećim načinom organizacije rada i resursa. Također, rado bismo adekvatno odgovarali na očekivanja i potrebe sadašnjih i budućih članica HMVC-a te smo stoga, krajem 2014. odlučili rad Mreže podići na novu razinu te ju službeno osnovati, odnosno formalizirati njen rad. Mreža ima sjedište u Zagrebu, a zahvaljujući Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, Mreža ima određena sredstva za provedbu aktivnosti te za zapošljavanje koordinatorice Mreže. Novo poglavlje u radu HMVC-a nas veseli iako smo svjesni da će i dalje postojati potreba za ulaganjem resursa organizacija osnivačica kao i članica Mreže kako bismo povećali kvalitetu rada iste.


INFOSMART #53 | 06-07/2014

SMART u prvoj polovici 2015. Između studenog 2014. i travnja 2016., Udruga za razvoj civilnog društva SMART, u partnerstvu s organizacijama Pro Vobis iz Rumunjske (nositeljica projekta), Nacionalnim volonterskim centrom OKA (Mađarska), Platformom volonterskih centara i organizacija (Slovačka) i Nacionalnim volonterskim centrom Brīvprātīgais.lv (Latvija), provodi projekt „Wake-Up Call: Volunteer Manager Role“ (Poziv na buđenje: uloga koordinatora volontera). Projekt uključuje aktivnosti koje će ojačati suradnju i razmjenu resursa, informacija i dobre prakse između 5 partnerskih organizacija te nacionalne (organizirane u svakoj od partnerskih zemalja) i međunarodne promotivne aktivnosti (organizirane uz potporu Europskog volonterskog centra – CEV).

Po završetku projekta bit će izrađen set materijala koji će biti tiskani na 6 jezika, te će biti dostupni u elektronskom obliku, na sljedeće teme, a kako bi se povećala kvaliteta menadžmenta volontera: • Profesionalni profil koordinatora volontera • Standardi kvalitete za menadžment volontera • Edukacijski kurikulum za koordinatore volontera • Instrument za vrednovanje kompetencija koordinatora volontera Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+, Ključna aktivnost 2 (Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, mjera Strateška partnerstva u području mladih) u iznosu od 145.014,00 €.

05

Projekt „Wake-Up Call: Volunteer Manager Role“

Poziv na buđenje: uloga koordinatora volontera 10


INFOSMART #53 | 06-07/2014

SMART u prvoj polovici 2015.

06

Projekt „Osnaživanjem organizacija civilnog društva do kvalitetnijih socijalnih usluga“

Projekt „Osnaživanjem organizacija civilnog društva do kvalitetnijih socijalnih usluga“, od 29. prosinca 2014. do 28. veljače 2016. godine provodi Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije u partnerstvu s Udrugom za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke, Udrugom za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ iz Vukovara i Udrugom za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Nova Gradiška.

Partnerski sastanak u Rijeci

11

Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Poziva „Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga“ – Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. - 2013., a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta je 705.245,93 kn.


INFOSMART #53 | 06-07/2014

Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva koje skrbe o osobama s invaliditetom u Istarskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Brodsko-posavskoj županiji. Do sada provedene aktivnosti uključuju tri dvodnevne radionice u Puli, Vukovaru i Novoj Gradišci na temu Standardi kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi te praćenju i evaluaciji projekata OCD-e za djelatnike OCD-a koji skrbe o osobama s invaliditetom. U sklopu projekta planirano je i provođenje niza edukativnih radionica, poput Osobno usmjereno planiranje, Samozastupanje i samoodređenje, Menadžment volontera te studijsko putovanje u Istru s ciljem razmjene iskustava, pozitivne prakse te postizanja bolje povezanosti među OCD-ima koji pružaju socijalne usluge u radu s osobama s invaliditetom.

06 PROJEKT „OSNAŽIVANJEM ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA DO KVALITETNIJIH SOCIJALNIH USLUGA“

Partnerski sastanak u Puli

Partnerski sastanak u Vukovaru

12


INFOSMART #53 | 06-07/2014

SMART u prvoj polovici 2015.

07

Projekt „Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga“ 13

Projekt „Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga“ provode Udruga MI iz Splita u partnerstvu s Udrugom za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke, Volonterskim centrom Osijek, Volonterskim centrom Zagreb, Udrugom osoba s invaliditetom Karlovačke županije iz Karlovca te Udrugom za prevenciju socijalno patološkog ponašanja mladih „Prevencija“ iz Nove Gradiške. Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Poziva „Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga“ – Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. - 2013., a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta je 749.989,67 kn, a projekt traje 14 mjeseci.

Ciljevi projekta su sljedeći: • educirati koordinatore volontera i volontera OCD-ova u području pružanja socijalnih usluga • unaprijediti kvalitetu volonterskih programa OCD-ova u području socijalnih usluga putem sustavne podrške i mentorstva • promicati unapređenje kvalitete volonterskih programa.

Radionica Menadžment volontera u pružanju socijalnih usluga i Sustav kvalitete za volonterske programe


INFOSMART #53 | 06-07/2014

SMART u prvoj polovici 2015. U okviru programa IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. – Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja, Udruga za razvoj civilnog društva SMART u partnerstvu s Volonterskim centrom Osijek, PRONI Centrom za socijalno podučavanje Osijek, Udrugom regionalni info centar za mlade Rijeka „UMKI“, Gradom Rijeka i Gradom Osijek započinje provedbu projekta „Nove mogućnosti – veći izgledi za zapošljavanje nezaposlenih mladih“. Nezaposlenost mladih jedan je od problema s kojim se suočavaju brojne zemlje članice Europske unije. U Hrvatskoj stopa nezaposlenosti mladih iznosi 28% prema statistikama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U Osječko-baranjskoj županiji od 33% prijavljenih nezaposlenih mladih u dobi od 15-29 godina, njih 37% nema

radnog iskustva. Istovremeno, u Primorsko-goranskoj županiji od 29% prijavljenih nezaposlenih mladih u dobi od 15-29 godina starosti njih 27% nema radnog iskustva. Problemi poput obaveznog radnog iskustva prilikom traženja zaposlenja, neusklađenost između ponude i potražnje za radnom snagom, nedostatak mogućnosti za cjeloživotno učenje i stjecanje znanja i vještina kroz praktičan rad mladih osoba dovode do dugotrajne nezaposlenosti mladih. Navedeno dovodi do gubitka učinkovitosti i vještina mladih osoba, a time i nedostatka samopouzdanja i motivacije što u konačnici ima za posljedicu manje mogućnosti za zapošljavanje mladih. Projekt „Nove mogućnosti – veći izgledi za zapošljavanje nezaposlenih mladih“ usmjeren je na unaprjeđenje zapošljivosti i fleksibilnosti mladih korištenjem

08

Udruga SMART u ulozi nositelja i partnera u pet projekta financiranih iz EU fondova

Projekt „Nove mogućnosti – veći izgledi za zapošljavanje nezaposlenih mladih“ 14


INFOSMART #53 | 06-07/2014

08 PROJEKT „NOVE MOGUĆNOSTI – VEĆI IZGLEDI ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH MLADIH“

mogućnosti koje pruža neprofitni sektor/organizacije civilnog društva te jedinice lokalne/regionalne samouprave na području Primorsko-goranske i Osječko-baranjske županije.

Akademija menadžmenta neprofitnih organizacija

15

Projekt će uključiti 64-80 nezaposlenih mladih u dobi od 18-29 godina starosti s područja Primorsko-goranske i Osječko-baranjske županije koje će imati priliku sudjelovati u dva programa izobrazbe. Prvi, pod nazivom Akademija menadžmenta neprofitnih organizacija usmjeren je na stjecanje znanja i vještina u području civilnog društva, pisanja prijedloga projekta, upravljanja volonterima i sl. te uključuje praktični dio koji će se obavljati u neprofitnim organizacijama/organizacija civilnog društva te jedinicama lokalne/regionalne samouprave. Drugi, pod nazivom Akademija društvenog poduzetništva i samozapošljavanja usmjeren je na stjecanje


INFOSMART #53 | 06-07/2014

Akademija menadžmenta neprofitnih organizacija

znanja i vještina u području društvenog poduzetništva, razvoja poslovne ideje, razvoja društvenog poduzeća i sl. Akademija menadžmenta neprofitnih organizacija završila je s provedbom i njezini sudionici od rujna kreću s praksom u neprofitnim organizacijama. Sljedeća, Akademija društvenog poduzetništva i samozapošlja-

08 PROJEKT „NOVE MOGUĆNOSTI – VEĆI IZGLEDI ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH MLADIH“

Akademija menadžmenta neprofitnih organizacija

vanja, krenut će s provedbom u drugoj polovici 2015. godine, a svi potencijalni sudionici/e bit će na vrijeme obaviješteni o mogućnostima sudjelovanja i načinu prijave. Projekt je financiran sredstvima Europske unije, kroz program IPA Komponenta IV -

Razvoj ljudskih potencijala. Cjelokupna vrijednost projekta iznosi € 180.640,61, od čega 95% sredstava dolazi iz fonda Europske unije, a 5% sufinancirat će provoditelji projekta, Udruga SMART te Grad Rijeka. Projekt je započeo 06. siječnja 2015., a trajat će do rujna 2016. 16


INFOSMART #53 | 06-07/2014

SMART u prvoj polovici 2015.

09

Projekt „Volontiranje – prilika za nove kompetencije“

Udruga za razvoj civilnog društva SMART, partner je na projektu „Volontiranje – prilika za nove kompetencije“, čiji je nositelj Volonterski centar Osijek, a ostali partneri su Udruga Mi iz Splita, Volonterski centar Zagreb te Autonomni centar – ACT iz Čakovca. Projekt je financiran sredstvima Europske unije, kroz program IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. – Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama s invaliditetom. Cjelokupna vrijednost projekta iznosi € 153.235,77. Projekt će se provoditi 16 mjeseci u Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj i Međimurskoj županiji. Cilj projekta „Volontiranje – prilika za nove kompetencije“ je podržati socijalnu inkluziju i povećati zapošljivost osoba s invaliditetom koristeći potencijal volon-

17

terstva kao priliku za profesionalni i osobni razvoj. Socijalna inkluzija podrazumijeva pravo svih ljudi da budu uvaženi kao vrijedni članovi zajednice te da imaju izbor sudjelovati u zajednici. Inkluzivno volontiranje predstavlja moćan alat za razvoj kompetencija u stvarnom radnom okruženju te za stvaranje pristupačnog i inkluzivnog ozračja koje omogućuje sudjelovanje osoba s invaliditetom u društvu u potpunosti. Osobama s invaliditetom ovaj projekt pruža mogućnost stjecanja znanja i vještina iz područja menadžmenta i poduzetništva, mogućnost stjecanja profesionalnog iskustva, socijalnih vještina, širenje socijalne mreže te na taj način podiže njihovu zapošljivost. Neprofitne organizacije, kroz ovaj projekt, mogu razviti/poboljšati kapacitete za


INFOSMART #53 | 06-07/2014

09 PROJEKT „VOLONTIRANJE – PRILIKA ZA NOVE KOMPETENCIJE“

uključivanje osoba s invaliditetom u volonterske aktivnosti, razviti programe inkluzivnog volontiranja i poboljšati svoje sposobnosti kao potencijalni poslodavci osoba s invaliditetom. U lokalnim zajednicama podiže se svijest građana o sposobnostima i potencijalima osoba s invaliditetom kroz volontiranje.

Press konferencija projekta

18


INFOSMART #53 | 06-07/2014

Predstavljamo

10

Lokalna crowdfunding kampanja „Pogurajmo bibliobus“ Tekst: Kristian Benić 19

U posljednjih nekoliko mjeseci s pričom o kampanji „Pogurajmo bibliobus” gostovali smo na desetak događanja, objavili niz članaka u različitim medijima, hvalili se, problematizirali, tražili puteve i staze… Upravo zato u trenutku kada nas SMART pita da s njegovom zajednicom podijelimo iskustvo „guranja“ bibliobusa paralelno osjećamo čast, ali i teret pred strahom da ćemo ponuditi samo reciklažu koju stalno ponavljamo. Pokušat ćemo stoga biti što otvoreniji, osobniji i iskreni ne bi li pronašli detalje koji svima mogu poslužiti u njihovim crowdfunding pričama. O svemu ostalom pak možete pronaći doista obilan materijal u našem Magazinu. Naravno, uvodno moramo razjasniti prirodu problema s kojim smo se susreli i na koji smo pokušali odgovoriti javnom crowdfunding kampanjom. Gradska knjižnica

Rijeka gradska je ustanova u kulturi čiji je status, javna uloga i financiranje regulirano hrvatskim zakonodavstvenim okvirom. Na planu financiranja to uglavnom znači da Grad Rijeka ima odgovornost većeg dijela podržavanja funkcioniranja knjižnice i održavanja funkcioniranja njenih propisanih javnih uloga. Jedna od tih javnih uloga je osiguravanje dostupnosti knjige svim građanima u čemu od 1969. godine jednu od ključnih uloga ima usluga Gradskog bibliobusa koja je u toj formi ujedno rečeno nastala kao prva u Jugoslaviji. Trenutno vozilo Gradskog bibliobusa u funkciji je od kraja osamdesetih iako europski standardi o bibliobusnoj službi nalažu da ta starost ne prelazi deset godina stoga nije ništa neočekivano da takvo vozilo već godinama ima ozbiljne funkcionalne probleme (učestali kvarovi, propuštanje krova…) koje više nije moguće ni popravljati s obzirom da


INFOSMART #53 | 06-07/2014

npr. ni dijelovi na tržištu ne postoje. No osim toga društveno-tehnološke promjene također diktiraju ideju da bibliobusna usluga u gradskim uvjetima treba novo osmišljavanje - potrebno je doći do više

10 LOKALNA CROWDFUNDING KAMPANJA „POGURAJMO BIBLIOBUS“

vrtića koji nemaju svoje male knjižnice, raditi u popodnevnim satima za zaposlene, povećati vidljivost.... S postojećim, starim i prevelikim vozilom, upustiti se u to jednostavno nije moguće… U svakom slučaju već

je godinama jasno - potrebno je novo vozilo. Upravo od trenutka te spoznaje traju pokušaji pronalaženja sredstava uobičajenim kanalima koji zakonski moraju podupirati rad knjižnice - ispitivale su se 20


INFOSMART #53 | 06-07/2014

10 LOKALNA CROWDFUNDING KAMPANJA „POGURAJMO BIBLIOBUS“

mogućnosti Grada, Ministarstva kulture kao i EU i ostalih fondova. Kada se, „zahvaljujući“ uglavnom ekonomskoj recesiji nije došlo do odgovarajuće solucije znali smo moramo napraviti nešto drugačije. Sa svime se je poklopila jedna okolnost koja nam je dala dodatne ideje, ali prije svega hrabrost. Riječ je o edukaciji za menadžere u kulturi koju održava prestižni američki DeVos Institute of Arts Management, a čiji je veći dio posvećen upravo naučavanju novih oblika fundraisinga za kulturne projekte. DeVos je prije svega pružio motivaciju, a onda i red korisnih savjeta što uopće treba činiti. Odlučili smo - idemo u javnu kampanju prikupljanja sredstava. Popularni i toliko spominjani crowdfunding. Počinjalo je proljeće 2014. godine… U tom početnom razdoblju prije svega je trebalo razlučiti koji su to uopće interni 21


INFOSMART #53 | 06-07/2014

kapaciteti za jednu takvu akciju te što mi uopće želimo i očekujemo od naših građana i vjernih korisnika. U istraživanju internih kapaciteta prije svega nam je bilo jasno kako je mahom riječ o marketinškom poslu, a to nije fronta na kojoj smo najsnažnije kapacitirani. I tada je naša uobličena priča već naišla na prvi crowdfunding uspjeh svoj rad bibliobusu je odlučila donirati grupa riječkih kreativaca sastavljena od dizajnera, programera, stručnjaka za video i uglavnom svega onoga što je potrebno jednoj takvoj priči. Dogodilo se je tako da smo uz sebe dobili gotovo jednu malu improviziranu marketinšku agenciju koja nam je bila stalno na raspolaganju! Moglo se je krenuti na ozbiljan posao. Bio je to radno vruć kolovoz iako je riječko ljeto bilo natprosječno kišno te smo nakon maratonskog radnog ritma,

10 LOKALNA CROWDFUNDING KAMPANJA „POGURAJMO BIBLIOBUS“

uvjeravanja, razuvjeravanja, napokon uspjeli oblikovati i osmisliti pravu crowdfunding kampanju za čiji početak smo izabrali Međunarodni dan pismenosti 08. rujna.

Što je zapravo naša kampanja bila? Bez puno mistifikacije možemo reći da smo njome prije svega nastojali javnost informirati o našem problemu, senzibilizirati za uslugu i priču bibliobusa te onda naposljetku i potaknuti ih da doniraju za bibliobus. Donirati se moglo izravno na račun ili pak izravno u „kasice“ smještene u odjelima i ograncima. A da bi ta komunikacijska ofenziva bila doista uspješna valjalo je zatvoriti krug od valjanog identiteta kampanje, uspostavljanja svih komunikacijskih kanala, medijskih pokroviteljstava,

ambasadora bibliobusa… I opet nakon toliko redaka čini nam se da sve znate pa stoga recimo nešto o onome što vas vjerojatno najviše zanima, a to su pitanja koja se tiču potrebnih ljudskih resursa, osjećaja za uspjehe i pogreške kampanje, najvećih izazova te naravno najslađeg pitanja - koliko je novca skupljeno. U odgovoru na pitanja pokušat ćemo prije svega podijeliti pokojni korisni savjet, a ukoliko vas zanima još detalja slobodno nam se javite. Pitanje ljudskih resursa je jedno od ključnih bilo koje kampanje i fundraising procesa. S obzirom da smo u knjižnici već svi raspoređeni na tekućim poslovima tj. nitko nema u opisu posla i biografiji „stručnjak za fundraising i crowdfunding kampanje“ svaki iskorak izvan tog okvira nije jednostavan. Cijela kampanja za nas je bila dodat22


INFOSMART #53 | 06-07/2014

ni napor, a broj neplaćenih prekovremenih sati potrebnih za uspješno vođenje teško je i brojati. U svakom slučaju bez tima od desetak ljudi različitog profila u lov na 100.000,00 eura, a što je bio naš cilj, ne bi se upuštali. Na kraju puta i nakon ovakvog iskustva osjećaj koji svakako prevladava je da bi toliko toga drugačije napravili, Ono u čemu svakako biti još bolji je hrabrost, upornost i držanje predviđenog plana što je nama zbog potkapacitiranosti bio ozbiljan problem. Čim kampanji ne dajete 100% to „ona to i osjeti“. Znamo da zadnja rečenica zvuči kao da je iz horora, ali doista je tako. Upravo u tom leži i razlog činjenice zašto smo kroz samu kampanju skupili 80.000,00 kuna dok dodatak za novo vozilo Gradskog bibliobusa, koje je naposljetku i kupljeno, ulažemo iz sredstava ostvarenih poslovan23

10 LOKALNA CROWDFUNDING KAMPANJA „POGURAJMO BIBLIOBUS“


INFOSMART #53 | 06-07/2014

jem knjižnice. Naravno, i stabilna korisnička baza od koje stižu tra sredstva rezultat je dijelom i marketinško-komunikacijskih aktivnosti knjižnice…. Osim kapaciteta postoji i cijeli niz drugih izazova i pravih problema s kojima smo se susreli. Vremenske neprilike s koje su zatekle pojedine aktivnosti dovele su do odgađanja i otkazivanja teško građenih suradnji, donatori su već itekako bili iscrpljeni doniranjem poplavama pogođenom području Slavonije… No najvažniji izazovi se nalaze na planu same kulture doniranja u Hrvatskoj - naime, ona zapravo osim za humanitarne projekte (bolest, smrt i sl…) ne postoji. Hrvatski građani posebno ne očekuju da je potrebno dodatno ulagati u usluge za koje vjeruju da ih kroz poreze već dovoljno plaćaju. I dijelom imaju pravo… Također hrvatski građani nemaju toliko

10 LOKALNA CROWDFUNDING KAMPANJA „POGURAJMO BIBLIOBUS“

duboko izgrađen ni sam odnos s ustanovama u kulturi već ih doživljavaju prilično dalekima i apstraktnima. U kontekstu američke DeVos lekcije koja govori o tome da ustanova mora graditi svoju „obitelj“ pokazalo se je da su to dvije paralelne dimenzije. Ipak, pravi problem je što za donatore, posebno velike iz područja gospodarstva, ne postoje nikakve porezne olakšice koje bi nekako tretirale činjenicu da su dodatno uložili u kvalitetu života zajednice u kojoj žive. Bez toga teško je vjerovati da može nastati odgovarajući motivacijski sklop. Naposljetku, strogo govoreći mi nismo uspjeli kroz kampanju skupiti dovoljnu količinu sredstava, ali uspjeli smo privući ogromnu pažnju i razviti senzibilitet za uslugu koji do tada nije postojao. Sve pozitivne poruke i riječi upućene od strane

korisnika najveća su snaga i uspjeh. Osjetili smo što znači graditi „obitelj“. Nadamo se da ubuduće nećemo morati koristiti ovakve alate za usluge koje su ugrađene u zakonsku regulativu i koje čine temeljni standard života u zajednici, ali svakako vjerujemo da ga vrijedi istraživati za implementaciju novih, inovativnih usluga i projekta koji mogu pružiti dodatnu vrijednu korisnicima nakon što zažive. Pitanje ulaganja u društvene projekte uostalom postaje pitanje temeljne kvalitete života. Nadamo se da smo pomogli, ukoliko nismo javite nam se na mail pa probamo ponovo :).

24


INFOSMART #53 | 06-07/2014

Predstavljamo

11

Vodič za osnivanje udruge i usklađivanje statuta s odredbama novog Zakona o udrugama 25

Udruga za razvoj civilnoga društva SMART iz Rijeke u suradnji s drugim regionalnim centrima potpore, Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva i Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru Programa regionalnog razvoja početkom je ove godine objavila „Vodič za osnivanje udruge“. Vodič je dostupan na internetskim stranicama Programa „MRRAK“ i uključuje cijeli niz korisnih tekstova i dokumenata za provođenje postupka osnivanja udruge i usklađivanja statuta postojećih udruga s odredbama novog Zakona o udrugama.

Podsjetimo, udruge su dužne uskladiti svoje statute s novim Zakonom u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog Zakona (1. listopada 2014.) i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu za opću upravu. Za udruge koje ne usklade svoje statute sukladno odredbama novog Zakona, nadležni ured će po službenoj dužnosti utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za prestanak djelovanja udruge i pokretanje postupka likvidacije udruge.


INFOSMART #53 | 06-07/2014

11 VODIČ ZA OSNIVANJE UDRUGE I USKLAĐIVANJE STATUTA S ODREDBAMA NOVOG ZAKONA O UDRUGAMA

„Vodič za osnivanje udruge“ uključuje: • pregled postupka osnivanja i registracije udruge u 22 koraka • detaljan vodič kroz postupak osnivanja udruge s pojašnjenjima pojedinih odredaba Zakona i primjerima • detaljan vodič za usklađivanje statuta s odredbama novog Zakona • upute za izradu statuta udruge („ogledni primjerak statuta“) • primjer zapisnika s osnivačke skupštine udruge • primjer popunjenog obrasca Zahtjeva za upis u Registar udruga, • primjer popunjenog obrasca Zahtjeva za upis promjena u Registar udruga • primjer popisa članova/članica udruge • ključne propise

26


INFOSMART #53 | 06-07/2014

Međunarodne aktivnosti SMART-a

12

Studijski posjet Latviji Volontiranje kao alat za inkluziju

27

U sklopu projekta „Volunteering as a Tool for Inclusion“ financiranog kroz Grundtvig program predstavnica SMART-a je od 18. do 19. lipnja 2015. godine sudjelovala na studijskom posjetu Rigi koji je organizirao Nacionalni volonterski centar Brivpratigais.lv. Uz predstavnicu SMART-a u zajedničkom posjetu Rigi sudjelovale su i dvije predstavnice Volonterskog centra Osijek, te predstavnici volonterskih centara iz Slovačke, Irske, Danske, Rumunjske i Italije. Posjet Rigi predstavljao je završnu „mobilnost“ (razmjenu) projekta koji je trajao skoro dvije godine i kroz koji su sudionici imali priliku vidjeti primjere dobre prakse u svim zemljama projektnih partnera (uz gore

navedene i Mađarska, čiji predstavnici nisu sudjelovali na sastanku u Rigi). Tijekom studijskog posjeta domaćini su pripremili zanimljiv i raznovrstan program kroz koji su sudionici dobili priliku bolje upoznati Latviju i stupanj razvoja volonterstva u toj zemlji, te posjetiti nekoliko lokalnih organizacija. Tijekom boravka u Rigi grupa je posjetila organizacije Aperions (organizacija osoba s invaliditetom i njihovih prijatelja), Otra elpa (društveno poduzetnički projekt – dućan rabljene robe koji prikuplja sredstva za društvene i humanitarne projekte) te Samaritan Association of Latvia (koja priprema osobe s mentalnim problemima za samostalan život).


INFOSMART #53 | 06-07/2014

12 STUDIJSKI POSJET LATVIJI - VOLONTIRANJE KAO ALAT ZA INKLUZIJU

U prezentacijskom dijelu predstavnica Volonterskog centra Dublin predstavila je projekt za volontere s izazovima u području mentalnog zdravlja, a predstavnica (volonterka) iz Italije upoznala je sudionike s organizacijom Jonathan Association. Sudionici su također imali priliku sudjelovati u zanimljivoj prezentaciji uključivanja volontera u kulturne aktivnosti u Latviji kroz 2014. godinu tijekom koje je Riga nosila titulu Europske prijestolnice kulture. Studijski posjet Latviji

28


INFOSMART #53 | 06-07/2014

Međunarodne aktivnosti SMART-a

13

Međunarodna CEV konferencija „Pick and mix – a multi perspective approach to volunteer centres“

U Zadru se, od 23. do 24. travnja, održala međunarodna konferencija pod nazivom „Pick and mix – a multi perspective approach to volunteer centres“. Konferenciju su organizirali Europski volonterski centar (CEV) u partnerstvu s Udrugom za razvoj civilnog društva SMART, Hrvatskom mrežom volonterskih centara i Volonterskim centrom Osijek, uz podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Otvaranje konferencije

29

Konferencija je pružila uvid u inovativne i nove pristupe upravljanja volonterima kao i u ulogu volonterskih centara u razvoju volonterstva i zajednice u cjelini. Okupilo se oko 80 sudionika/ca iz volonterskih centara i organizacija koje uključuju volontere, iz različitih europskih zemalja. Konferencija je osim izlaganja i radionica, pružila dragocjenu mogućnost umrežavanja i razmjene iskustava i dobrih praksi među sudionicima/ama.


INFOSMART #53 | 06-07/2014

13 MEĐUNARODNA CEV KONFERENCIJA „PICK AND MIX – A MULTI PERSPECTIVE APPROACH TO VOLUNTEER CENTRES“

Tijekom konferencije razgovaralo se se o ulogama i budućnosti volonterskih centara, metodologiji u menadžmentu volontera, standardima kvalitete volonterskih centara, facilitaciji volontiranja kod zaposlenika i tehnikama angažiranja djece i mladih. Europski volonterski centar smješten u Bruxellesu, krovna je organizacija gotovo stotinu nacionalnih, regionalnih i lokalnih volonterskih centara i organizacija koje promoviraju volonterstvo, umrežavaju se kako bi zagovarali pozitivne promjene, dijelili svoja znanja i iskustva te zajednički gradili kapacitete za razvoj volonterstva u Europi.

Pro Vobis - 9 Steps Methodology in Volunteer Management

Zatvaranje konferencije

30


INFOSMART #53 | 06-07/2014

Impressum

Udruga SMART

Kontakti

Udruga za razvoj civilnog društva SMART potiče djelotvornost neprofitnog sektora i međusektorske suradnje te promiče razvoj volonterstva. U svom radu SMART povezuje neformalno obrazovanje sa savjetovanjem, informiranjem i utjecanjem na javne politike. SMART surađuje s organizacijama civilnog društva, javnim ustanovama, lokalnom i regionalnom samoupravom i građanskim inicijativama na načelima odgovornosti, aktivnog uključivanja i poštivanja različitosti.

SMART Rijeka Adresa: Blaža Polića 2/IV, Rijeka Telefon: 051/332-750 E-mail: smart@smart.hr Web: www.smart.hr SMART Zagreb Adresa: Ljudevita Posavskog 2/4, Zagreb Telefon: 01/4655-201 E-mail: smart@smart.hr Impressum Izdavač: Udruga za razvoj civilnog društva SMART Grafičko oblikovanje: Studio Pixel, Rijeka


INFOSMART #53 | 06-07/2014

Info Smart #53  

Polugodišnje glasilo udruge za razvoj civilnog društva Smart.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you