Page 1

s ’ t Le

PICK and CHOOSE

Baksidestext!

READING

1

Best.nr 47-10487-1 Tryck.nr 47-10487-1

BIRGITTA ECKER HOAS


ISBN 978-91-47-10487-1 © 2014 Birgitta Ecker Hoas och Liber AB REDAKTION OCH PROJEKTLEDNING Anna Karlberg och Pernilla Hallqvist

Innehåll

FORMGIVARE Lotta Rennéus TECKNARE Sonja Reuterskiöld FOTON Shutterstock

My Birthday 4 Where 6 Like/Don't Like 8 What's the Word 10 On the Farm 12 Sports 14 Harry's Calendar 16 An Alien 18 In Space 20 Eating and Drinking 21 From the Supermarket 22 Weather and Seasons 24 What's Correct 27 A Holiday 28 London 30 Opposites 32

PRODUKTION Anna Törnqvist Göpel SPRÅKGRANSKARE Michael Knight

Första upplagan 1 REPRO Repro 8 AB, Stockholm

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www. bonuspresskopia.se.

Kopiering förbjuden se sid 2

TRYCK Kina 2014


ISBN 978-91-47-10487-1 © 2014 Birgitta Ecker Hoas och Liber AB REDAKTION OCH PROJEKTLEDNING Anna Karlberg och Pernilla Hallqvist

Innehåll

FORMGIVARE Lotta Rennéus TECKNARE Sonja Reuterskiöld FOTON Shutterstock

My Birthday 4 Where 6 Like/Don't Like 8 What's the Word 10 On the Farm 12 Sports 14 Harry's Calendar 16 An Alien 18 In Space 20 Eating and Drinking 21 From the Supermarket 22 Weather and Seasons 24 What's Correct 27 A Holiday 28 London 30 Opposites 32

PRODUKTION Anna Törnqvist Göpel SPRÅKGRANSKARE Michael Knight

Första upplagan 1 REPRO Repro 8 AB, Stockholm

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www. bonuspresskopia.se.

Kopiering förbjuden se sid 2

TRYCK Kina 2014


My Birthday

A. Välj det rätta svaret och skriv ordet med bokstäver på den tomma raden. Adam is 10 / 11 / 3 years old.

_________________

Sue is 4 / 5 / 3 years old.

_________________

Chris is 3 / 6 / 2 years old.

_________________

B. Välj det rätta svaret och skriv ordet på den tomma raden. Chris is Adam's brother / sister / mother. _________________ Sue is Adam's sister / snake / brother. _________________ All the pets like to eat birthday cake / crisps / cookies. _________________

Oh, no! Don’t! Mum! Help! My birthday cake!

4

Kopiering förbjuden se sid 2

Hi, I'm Adam. I'm eleven years old. It's my birthday today. And this is my birthday cake. My sister Sue is five years old. My little brother Chris, is three. We have got four pets; a rabbit, a dog, a cat and a snake. They all like birthday cake very much.

Kopiering förbjuden se sid 2

Yummy! We want more!

5


My Birthday

A. Välj det rätta svaret och skriv ordet med bokstäver på den tomma raden. Adam is 10 / 11 / 3 years old.

_________________

Sue is 4 / 5 / 3 years old.

_________________

Chris is 3 / 6 / 2 years old.

_________________

B. Välj det rätta svaret och skriv ordet på den tomma raden. Chris is Adam's brother / sister / mother. _________________ Sue is Adam's sister / snake / brother. _________________ All the pets like to eat birthday cake / crisps / cookies. _________________

Oh, no! Don’t! Mum! Help! My birthday cake!

4

Kopiering förbjuden se sid 2

Hi, I'm Adam. I'm eleven years old. It's my birthday today. And this is my birthday cake. My sister Sue is five years old. My little brother Chris, is three. We have got four pets; a rabbit, a dog, a cat and a snake. They all like birthday cake very much.

Kopiering förbjuden se sid 2

Yummy! We want more!

5


Harry's Calendar

Monday

RIGHT

Football in the afternoon

Homework : English and maths

2. Harry plays football on Monday morning. 3. On Tuesday, Harry is going shopping. He needs a T-shirt and a pair of rubber boots. 4. Harry has got homework for Tuesday. English and maths. He tidies his room on Wednesday.

Wednesday

Volleyball practice Tidy my room. My turn to make dinner Homework: geography Will skype with Granny at 8 pm

Thursday

Going to visit Granny.

Homework: Grammar and spelling Football match at 5pm

5. Harry will be skyping with Granny on Wednesday evening.

Must remember to bring fruit and my water bottle.

6. Homework for Wednesday: geography. 7. Harry must bring his water bottle and some fruit for his hockey practice on Thursday.

Friday Homework; biology and geography Saturday MY FAVOURITE DAY No school, no homework, I can stay up late. Eurovision Song Contest on TV

8. Thursday is Harry's favourite day. 9. Harry will watch TV on Saturday night.

a. Which day is Harry's favourite day? ________________________________ b. Why? Because he _______________________________________________

Kopiering förbjuden se sid 2

C. Answer the questions, please.

Kopiering förbjuden se sid 2

10. He has nothing to do on Sunday.

calendar – kalender, tidy – städa, skype – skajpa, nothing – ingenting

Ï

(I need a T-shirt and trainers.)

WRONG

1. He has no homework on Monday.

16

No homework

Tuesday Going shopping with Mum after lunch.

A. Läs igenom en mening i taget här nedanför. Se om den stämmer med Harrys veckoschema på nästa sida. B. Right or wrong? Kryssa i rätt ruta.

MY CALENDAR

Sunday

Boy Scout Day Camp

grammar – grammatik, spelling – stavning

17


Harry's Calendar

Monday

RIGHT

Football in the afternoon

Homework : English and maths

2. Harry plays football on Monday morning. 3. On Tuesday, Harry is going shopping. He needs a T-shirt and a pair of rubber boots. 4. Harry has got homework for Tuesday. English and maths. He tidies his room on Wednesday.

Wednesday

Volleyball practice Tidy my room. My turn to make dinner Homework: geography Will skype with Granny at 8 pm

Thursday

Going to visit Granny.

Homework: Grammar and spelling Football match at 5pm

5. Harry will be skyping with Granny on Wednesday evening.

Must remember to bring fruit and my water bottle.

6. Homework for Wednesday: geography. 7. Harry must bring his water bottle and some fruit for his hockey practice on Thursday.

Friday Homework; biology and geography Saturday MY FAVOURITE DAY No school, no homework, I can stay up late. Eurovision Song Contest on TV

8. Thursday is Harry's favourite day. 9. Harry will watch TV on Saturday night.

a. Which day is Harry's favourite day? ________________________________ b. Why? Because he _______________________________________________

Kopiering förbjuden se sid 2

C. Answer the questions, please.

Kopiering förbjuden se sid 2

10. He has nothing to do on Sunday.

calendar – kalender, tidy – städa, skype – skajpa, nothing – ingenting

Ï

(I need a T-shirt and trainers.)

WRONG

1. He has no homework on Monday.

16

No homework

Tuesday Going shopping with Mum after lunch.

A. Läs igenom en mening i taget här nedanför. Se om den stämmer med Harrys veckoschema på nästa sida. B. Right or wrong? Kryssa i rätt ruta.

MY CALENDAR

Sunday

Boy Scout Day Camp

grammar – grammatik, spelling – stavning

17


s ’ t Le

PICK and CHOOSE

Övningshäftena i serien Let’s Pick and Choose ger eleverna möjlighet att träna fokuserat på olika språkliga förmågor, så självständigt som möjligt. Instruktionerna är korta och tydliga och nya ord förklaras med hjälp av bilder och ordlistor. Häftena passar därför lika bra att arbeta med i skolan som hemma. Delarna i serien är helt fristående. Progressionen inom varje häfte och mellan häftena gör att eleverna kan utmanas på sin egen nivå. Let’s Pick and Choose, Reading 1 är det första läsförståelse­ häftet i en serie om 6 läsförståelsehäften. Det består av korta och intresseväckande texter på teman som On the Farm, Weather and Seasons, My Birthday och In Space. Eleverna arbetar med olika typer av texter som dialoger och ­instruktioner samt förklarande och beskrivande texter. Övningarna tränar framförallt sökläsning och eleverna svarar ofta genom att stryka under rätt svar, eller själv skriva enstaka ord eller meningar.

READING

1

Facit ligger gratis på www.liber.se

Best.nr 47-10487-1 Tryck.nr 47-10487-1

BIRGITTA ECKER HOAS

9789147104871  
9789147104871