Page 1

Bjørnar Alseth • Ann-Christin Arnås • Henrik Kirkegaard • Mona Røsseland

PIXEL FK EXTRABOK

PIXEL MATEMATIK

PIXEL tar till vara på elevernas nyfikenhet och fångar deras intresse för matematik! Med hjälp av ett praktiskt och kreativt arbetssätt byggs förståelse för matematiska begrepp – alltid från konkret till abstrakt nivå. I grundboken har varje kapitel ett tydligt matematiskt innehåll, där varje moment behandlas grundligt. Med PIXEL är det lätt att anpassa undervisningen så att alla elever utmanas på sin nivå. I förskoleklassen får eleverna genom lek och utforskande möta matematiken som utvecklar deras tänkande. Med samma författare och genomtänkt pedagogik ger PIXEL en trygg progression från förskoleklass till åk 6. PIXEL för FK består av:

Grundbok

Extrabok

Lärarbok

Kopieringsunderlag

ÖVA MER PÅ www.nok.se/pixelovamer

Läs mer på www.nok.se/pixel ISBN 978-91-27-43578-0

FK

EXTRABOK

9 789127 435780

Pixel_Fk_Extrabok_cover.indd 1

2014-04-11 09:56


Pixel FK Extrabok.indd 1

2014-04-09 16:37


Innehåll 1 Sortera ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 2 Räkna antal 1 till 10�������������������������������������������������������������������������� 9 3 Geometriska former ������������������������������������������������������������������������� 14 4 Talen 1 till 3 ������������������������������������������������������������������������������������������������� 17 5 Talen 4 till 6 ������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 6 Mönster ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25 7 Mätning����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28 8 Talen 7 till 10 ��������������������������������������������������������������������������������������������� 31 9 Geometriska kroppar �������������������������������������������������������������������� 37 10 Addition och subtraktion �������������������������������������������������������� 40 11 Talen 1 till 20

Pixel FK Extrabok.indd 3

��������������������������������������������������������������������������������������������

46

2014-04-09 16:37


1 Sortera

Sortera och dra streck.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

1 • Sortera

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2014-04-09 16:37

Pixel FK Extrabok.indd 4

Sortera djuren. Dra streck till det hus dit djuret hör.

4


Räkna och dra streck.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Räkna djurungarna och dra streck till rätt antal sovplatser.

Pixel FK Extrabok.indd 5

5

2014-04-09 16:37


3 Geometriska former Hur många?

rektangel

cirkel

triangel

kvadrat

Räkna hur många det är av varje form. Gör streck eller skriv tal i rutorna.

2014-04-09 16:38

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Pixel FK Extrabok.indd 14

3 • Geometriska former

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

14


Vilken ska bort?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Jämför formerna i varje rad och ringa in den som inte hör dit.

Pixel FK Extrabok.indd 15

15

2014-04-09 16:38


10 Addition och subtraktion Hur mycket är det sammanlagt?

6 + 4 = 10

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

10 • Addition och subtraktion Skriv hur mycket pengar det är i varje hög och addera.

2014-04-10 10:06

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Pixel FK Extrabok.indd 40

=

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

40

+


Hur mycket är det sammanlagt?

4 KR

4 KR

3 + 2 = 5 kr

4 + 4 =

2 KR

kr

3 KR

3 KR

2 KR

+

=

kr

kr

=

kr

=

kr

6 KR

5 KR

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

=

6 KR

5 KR

+

+

=

kr

10 KR

+ 5 KR

10 KR 7 KR

+

=

kr

Rita så många kronor som sakerna kostar tillsammans. Skriv additionerna.

Pixel FK Extrabok.indd 41

+

41

2014-04-10 10:06


Bjørnar Alseth • Ann-Christin Arnås • Henrik Kirkegaard • Mona Røsseland

PIXEL FK EXTRABOK

PIXEL MATEMATIK

PIXEL tar till vara på elevernas nyfikenhet och fångar deras intresse för matematik! Med hjälp av ett praktiskt och kreativt arbetssätt byggs förståelse för matematiska begrepp – alltid från konkret till abstrakt nivå. I grundboken har varje kapitel ett tydligt matematiskt innehåll, där varje moment behandlas grundligt. Med PIXEL är det lätt att anpassa undervisningen så att alla elever utmanas på sin nivå. I förskoleklassen får eleverna genom lek och utforskande möta matematiken som utvecklar deras tänkande. Med samma författare och genomtänkt pedagogik ger PIXEL en trygg progression från förskoleklass till åk 6. PIXEL för FK består av:

Grundbok

Extrabok

Lärarbok

Kopieringsunderlag

ÖVA MER PÅ www.nok.se/pixelovamer

Läs mer på www.nok.se/pixel ISBN 978-91-27-43578-0

FK

EXTRABOK

9 789127 435780

Pixel_Fk_Extrabok_cover.indd 1

2014-04-11 09:56

9789127435780