Page 1

Rörlighet

Rörlighet skelett  leder  muskler

Rörlighet skelett muskler leder Klimakteriet hormoner sex livskvalitet Huden rynkor veck prickar

skelett  leder  muskler Anna Engström-Laurent Ulla Lindqvist

Författarna Anna Engström-Laurent och Ulla Lindqvist är båda erfarna reumatologer och aktiva forskare. Boken vänder sig i första hand till kvinnor i åldern 45 år och uppåt.

Rörlighet skelett  leder  muskler

Gothia Förlag vill tillsammans med 1,6 miljoner­ klubben öka kunskapen om kvinnors hälsa och det naturliga åldrandet. Förhoppningen är att det ska leda till en större förståelse för den egna kroppen och en möjlighet att känna igen sig i en kropp som förändras. Att ta hand om sig själv och utveckla förmågan att lyssna på kroppens signaler är viktigt för att må bra och hitta både en inre och yttre balans i livet. I bokserien Kvinnors hälsa – må bra mitt i livet beskrivs olika ämnesområden ur perspektivet det naturliga åldrandet. De fyra första titlarna är:

Det händer något med kroppen när man passerat fyrtio: lederna blir stelare, nackspärren kommer lättare, knäna säger ifrån … de naturliga åldersförändringarna börjar ge sig till känna. Vad är ett naturligt åldrande och vad är sjukdom? Vad kan jag göra själv för att må bra? Boken ger fakta och kunskap om rörelseorganens naturliga åldrande och redogör för associerade sjukdomar och möjliga behandlingar. Den tar också upp forskning och egenvård.

Magen irritation knip svullnad Engström-Laurent Lindqvist

www.1.6miljoner­klubben.com www.gothiaforlag.se

An na E ng ström-Lau r e nt är specialist i reumatologi och internmedicin sedan snart 25 år och är professor vid Institutionen för folkhälsa och medicin, enheten för medicin, Umeå universitet. Hon arbetar såväl kliniskt med patienter som med studentundervisning och forskning. Forsk­ ningen handlar om bindvävens roll vid olika sjukdomstillstånd.

Personligt: ”Jag motionerar regelbundet, det blir längdskidåkning på vintern, simning året runt och golf och tennis på sommaren. Springer i trappor och åker aldrig hiss eller rulltrappa! Äter och dricker vad jag tycker smakar bra.” är läkare och specialist i reumatologi, internmedicin och klinisk kemi sedan snart 20 år. Hon arbetar som läkare, lärare och forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper i Uppsala. Hon forskar kring bindvävsmarkörer och om psoriasisartrit.

Ulla Li n dqvi st

Personligt: ”Jag arbetar i huvudsak med patienter med artritsjukdomar och jag är ansvarig för ett nationellt kvalitetsregister för nydebuterad psoriasisartrit. Min av­ koppling är jakt och hundar, speciellt jakt på fågel med stående fågelhundar.”


Rörlighet

Rörlighet skelett  leder  muskler

Rörlighet skelett muskler leder Klimakteriet hormoner sex livskvalitet Huden rynkor veck prickar

skelett  leder  muskler Anna Engström-Laurent Ulla Lindqvist

Författarna Anna Engström-Laurent och Ulla Lindqvist är båda erfarna reumatologer och aktiva forskare. Boken vänder sig i första hand till kvinnor i åldern 45 år och uppåt.

Rörlighet skelett  leder  muskler

Gothia Förlag vill tillsammans med 1,6 miljoner­ klubben öka kunskapen om kvinnors hälsa och det naturliga åldrandet. Förhoppningen är att det ska leda till en större förståelse för den egna kroppen och en möjlighet att känna igen sig i en kropp som förändras. Att ta hand om sig själv och utveckla förmågan att lyssna på kroppens signaler är viktigt för att må bra och hitta både en inre och yttre balans i livet. I bokserien Kvinnors hälsa – må bra mitt i livet beskrivs olika ämnesområden ur perspektivet det naturliga åldrandet. De fyra första titlarna är:

Det händer något med kroppen när man passerat fyrtio: lederna blir stelare, nackspärren kommer lättare, knäna säger ifrån … de naturliga åldersförändringarna börjar ge sig till känna. Vad är ett naturligt åldrande och vad är sjukdom? Vad kan jag göra själv för att må bra? Boken ger fakta och kunskap om rörelseorganens naturliga åldrande och redogör för associerade sjukdomar och möjliga behandlingar. Den tar också upp forskning och egenvård.

Magen irritation knip svullnad Engström-Laurent Lindqvist

www.1.6miljoner­klubben.com www.gothiaforlag.se

An na E ng ström-Lau r e nt är specialist i reumatologi och internmedicin sedan snart 25 år och är professor vid Institutionen för folkhälsa och medicin, enheten för medicin, Umeå universitet. Hon arbetar såväl kliniskt med patienter som med studentundervisning och forskning. Forsk­ ningen handlar om bindvävens roll vid olika sjukdomstillstånd.

Personligt: ”Jag motionerar regelbundet, det blir längdskidåkning på vintern, simning året runt och golf och tennis på sommaren. Springer i trappor och åker aldrig hiss eller rulltrappa! Äter och dricker vad jag tycker smakar bra.” är läkare och specialist i reumatologi, internmedicin och klinisk kemi sedan snart 20 år. Hon arbetar som läkare, lärare och forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper i Uppsala. Hon forskar kring bindvävsmarkörer och om psoriasisartrit.

Ulla Li n dqvi st

Personligt: ”Jag arbetar i huvudsak med patienter med artritsjukdomar och jag är ansvarig för ett nationellt kvalitetsregister för nydebuterad psoriasisartrit. Min av­ koppling är jakt och hundar, speciellt jakt på fågel med stående fågelhundar.”


Rörlighet skelett  leder  muskler Anna Engström-Laurent Ulla Lindqvist


Innehåll

Hur påverkas rörelseförmågan av ålder?  7 Arv och miljö  8   Vad händer med kroppen vid stigande ålder?  9  Vad är naturligt kroppsligt åldrande?  11  Vad kan vi göra själva?  13   Tänk på detta vid träning!  Sjukdomar i rörelseorganen  Degenerativa sjukdomar

Artros och spondylos 19   Allmänt Förekomst och uppkomst Symtom Behandling Prognos

Osteoporos – benskörhet 26   Allmänt Förekomst och uppkomst Symtom Bentäthetsmätning Prognos

19  


Inflammatoriska sjukdomar 

36  

Allmänt Reumatoid artrit – ledgångsreumatism 39   Förekomst, uppkomst och symtom Behandling Prognos

Psoriasisartrit 43   Förekomst, uppkomst och symtom Behandling Prognos

Ankyloserande spondylit – ryggreumatism 47  Förekomst, uppkomst och symtom Behandling Prognos Vad kan jag göra själv vid inflammatorisk ledsjukdom  50  

Reumatiska inflammatoriska systemsjukdomar 51 Primärt Sjögrens syndrom; SLE; polymyosit

Forskning 

55    

Artros Osteoporos Inflammatoriska ledsjukdomar

Att leva med nedsatt rörlighet 

59


Vad kan vi göra själva? Eftersom elasticiteten i våra rörelseorgan påverkas av ålder medför det att de tidigaste tecknen som man börjar notera är tröghet och stelhet, något som vi många gånger uppfattar som trötthet. Huvudet och hjärnan vill men kroppen hänger inte riktigt med. Fysisk träning har inte samma effekt, muskulaturen tillbakabildas snabbare i vila och det krävs mer fysisk aktivitet för att aktivera och återskapa muskelceller. Vi skadar oss lättare vid ansträngning, vrickar fötter och skadar knän, och skadorna tycks inte försvinna av sig självt längre. Detta beror på att stabiliteten i leden inte är lika god på grund av den minskade elasticiteten i senor och ledband runt leder. När vi skadar oss får vi också lättare blåmärken och det beror på att även bindväven i våra blodkärl påverkas av åldrandets process. När vi ska kliva ur sängen på morgonen kan hela kroppen kännas stel och tung. Samma sak om vi suttit stilla en längre stund. Nacken, ryggen, axlar – men även höfter och knän – behöver sträckas ut och tänjas för att stelheten inte ska övergå i värk. Åldrandet kan högst påtagligt påverkas av aktivitet och rörelse. Det hjälper till att bibehålla stabilitet och styrka i våra rörelseorgan. Stillasittande är en hälsofara större än många andra. Nästan alla former av aktivitet är av godo. Att efter hundra knäböjningar anta att kroppen bygger upp starkt brosk i knäleden är dock inte alldeles riktigt. Aktiviteten 13


skadar brosket, men samtidigt stimulerar den till nybildning av brosk. Det är balansen mellan skada och reparation som avgör om aktiviteten är av nytta för kroppen. Vad som är lagom och ger bäst effekt beror på individen. Hur är personen byggd? Hur mycket aktivitet har hon ägnat sig åt tidigare? Med rörelse förbränner vi energi och minskar risken för övervikt, som är en påtaglig riskfaktor för våra rörelseorgan. Det är enkelt att fördubbla sin energiförbrukning. En promenad i mycket lågt tempo (1,6 km/ timme) innebär att vi förbrukar dubbelt så mycket energi som när vi sitter stilla. Ökar vi tempot till 4,8 km/timme blir energiförbrukningen nästan fyra gånger så stor som vid stillasittande. Den amerikanske läkaren James Levine har myntat uttrycket ”See you later elevator” – ta det tipset på allvar! Undvik hiss och rulltrappor, gå i trapporna i stället. Gör upp rutiner som passar dig kring tärning eller promenader. I FYSS 2008, en bok om kroppen och dess förutsättning för träning, kan du hitta många spännande tips. Boken är utgiven av Statens folkhälsoinstitut och kan köpas via deras hemsida www.fhi.se.

”See you later elevator” 14


Sammanfattningsvis kan man beskriva det begynnande åldrandet som en svag uppförsbacke där vi själva inte ser lutningen utan tror det är plan mark. Och vi vill tillryggalägga sträckan på samma tid som förut.

Tänk på detta vid träning! • Ju mer allsidig träning, desto mer får du av styrka, kondition och rörlighet. Det ger också större chans att träna balans och stabilitet. • Kondition tränas när stora delar av kroppen aktiveras. Hjärtat arbetar hårdare, pulsen går upp och du blir varm och svettig. Enklaste aktiviteten är att gå ut och gå raskt. Vill man öka belastningen kan man välja lite backig terräng eller gå aktivt med stavar. Småjogga är nästa steg, delar av eller hela sträckan. Längdskidåkning, simning, cykling är annan bra och skonsam konditionsträning. • Styrka, rörlighet och smidighet ska tränas regelbundet, i synnerhet när du blivit lite äldre. • Välj en fungerande vardagsmotion som grund. En halvtimme om dagen, som ger kondition: en rask morgonpromenad, eller cykling till och från jobbet exempelvis. Lägg till två träningstillfällen per vecka där styrka och rörlighet ingår.

16


17


Rörlighet

Rörlighet skelett  leder  muskler

Rörlighet skelett muskler leder Klimakteriet hormoner sex livskvalitet Huden rynkor veck prickar

skelett  leder  muskler Anna Engström-Laurent Ulla Lindqvist

Författarna Anna Engström-Laurent och Ulla Lindqvist är båda erfarna reumatologer och aktiva forskare. Boken vänder sig i första hand till kvinnor i åldern 45 år och uppåt.

Rörlighet skelett  leder  muskler

Gothia Förlag vill tillsammans med 1,6 miljoner­ klubben öka kunskapen om kvinnors hälsa och det naturliga åldrandet. Förhoppningen är att det ska leda till en större förståelse för den egna kroppen och en möjlighet att känna igen sig i en kropp som förändras. Att ta hand om sig själv och utveckla förmågan att lyssna på kroppens signaler är viktigt för att må bra och hitta både en inre och yttre balans i livet. I bokserien Kvinnors hälsa – må bra mitt i livet beskrivs olika ämnesområden ur perspektivet det naturliga åldrandet. De fyra första titlarna är:

Det händer något med kroppen när man passerat fyrtio: lederna blir stelare, nackspärren kommer lättare, knäna säger ifrån … de naturliga åldersförändringarna börjar ge sig till känna. Vad är ett naturligt åldrande och vad är sjukdom? Vad kan jag göra själv för att må bra? Boken ger fakta och kunskap om rörelseorganens naturliga åldrande och redogör för associerade sjukdomar och möjliga behandlingar. Den tar också upp forskning och egenvård.

Magen irritation knip svullnad Engström-Laurent Lindqvist

www.1.6miljoner­klubben.com www.gothiaforlag.se

An na E ng ström-Lau r e nt är specialist i reumatologi och internmedicin sedan snart 25 år och är professor vid Institutionen för folkhälsa och medicin, enheten för medicin, Umeå universitet. Hon arbetar såväl kliniskt med patienter som med studentundervisning och forskning. Forsk­ ningen handlar om bindvävens roll vid olika sjukdomstillstånd.

Personligt: ”Jag motionerar regelbundet, det blir längdskidåkning på vintern, simning året runt och golf och tennis på sommaren. Springer i trappor och åker aldrig hiss eller rulltrappa! Äter och dricker vad jag tycker smakar bra.” är läkare och specialist i reumatologi, internmedicin och klinisk kemi sedan snart 20 år. Hon arbetar som läkare, lärare och forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper i Uppsala. Hon forskar kring bindvävsmarkörer och om psoriasisartrit.

Ulla Li n dqvi st

Personligt: ”Jag arbetar i huvudsak med patienter med artritsjukdomar och jag är ansvarig för ett nationellt kvalitetsregister för nydebuterad psoriasisartrit. Min av­ koppling är jakt och hundar, speciellt jakt på fågel med stående fågelhundar.”


Rörlighet

Rörlighet skelett  leder  muskler

Rörlighet skelett muskler leder Klimakteriet hormoner sex livskvalitet Huden rynkor veck prickar

skelett  leder  muskler Anna Engström-Laurent Ulla Lindqvist

Författarna Anna Engström-Laurent och Ulla Lindqvist är båda erfarna reumatologer och aktiva forskare. Boken vänder sig i första hand till kvinnor i åldern 45 år och uppåt.

Rörlighet skelett  leder  muskler

Gothia Förlag vill tillsammans med 1,6 miljoner­ klubben öka kunskapen om kvinnors hälsa och det naturliga åldrandet. Förhoppningen är att det ska leda till en större förståelse för den egna kroppen och en möjlighet att känna igen sig i en kropp som förändras. Att ta hand om sig själv och utveckla förmågan att lyssna på kroppens signaler är viktigt för att må bra och hitta både en inre och yttre balans i livet. I bokserien Kvinnors hälsa – må bra mitt i livet beskrivs olika ämnesområden ur perspektivet det naturliga åldrandet. De fyra första titlarna är:

Det händer något med kroppen när man passerat fyrtio: lederna blir stelare, nackspärren kommer lättare, knäna säger ifrån … de naturliga åldersförändringarna börjar ge sig till känna. Vad är ett naturligt åldrande och vad är sjukdom? Vad kan jag göra själv för att må bra? Boken ger fakta och kunskap om rörelseorganens naturliga åldrande och redogör för associerade sjukdomar och möjliga behandlingar. Den tar också upp forskning och egenvård.

Magen irritation knip svullnad Engström-Laurent Lindqvist

www.1.6miljoner­klubben.com www.gothiaforlag.se

An na E ng ström-Lau r e nt är specialist i reumatologi och internmedicin sedan snart 25 år och är professor vid Institutionen för folkhälsa och medicin, enheten för medicin, Umeå universitet. Hon arbetar såväl kliniskt med patienter som med studentundervisning och forskning. Forsk­ ningen handlar om bindvävens roll vid olika sjukdomstillstånd.

Personligt: ”Jag motionerar regelbundet, det blir längdskidåkning på vintern, simning året runt och golf och tennis på sommaren. Springer i trappor och åker aldrig hiss eller rulltrappa! Äter och dricker vad jag tycker smakar bra.” är läkare och specialist i reumatologi, internmedicin och klinisk kemi sedan snart 20 år. Hon arbetar som läkare, lärare och forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper i Uppsala. Hon forskar kring bindvävsmarkörer och om psoriasisartrit.

Ulla Li n dqvi st

Personligt: ”Jag arbetar i huvudsak med patienter med artritsjukdomar och jag är ansvarig för ett nationellt kvalitetsregister för nydebuterad psoriasisartrit. Min av­ koppling är jakt och hundar, speciellt jakt på fågel med stående fågelhundar.”

9789172056305  

skelett leder muskler Anna Engström-Laurent Ulla Lindqvist www.1.6miljonerklubben.com www.gothiaforlag.se skelett leder muskler Anna Engströ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you