Page 1

Lena Hultgren

LÄS RÄTT! Ena örat är söner. sönder.

2


VAR ÄR DU NU? Går du i skolan? ja

nej

Är du i skolan nu? ja

nej Det här är det kinesiska tecknet för bra.

Har du rast? ja

nej

Bor du i skolan?

Bor du i ett hus? ja

nej

Är huset runt? ja

nej

Har huset ett tak? ja

2

nej

ja

nej

Är du gift? ja

nej

Har du en bror? ja

nej

Har du en syster? ja

nej

ja

nej

Kan du laga mat? ja

nej

Får du mat i skolan? ja

nej

Kan du läsa kinesiska? ja

nej

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

nej

Är du äldre om ett år? Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

ja

Har du eget rum?


ETT PLUS ETT

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Ett plus ett är

två.

tre.

Två plus två är

tre.

fyra.

Tre minus ett är

fyra.

två.

Fyra minus två är

sex.

två.

Fem plus fem är

tio.

nio.

Sex minus tre är

nio.

tre.

Sju plus tre är

nio.

tio.

Åtta minus fyra är

tolv.

fyra.

Nio plus två är

elva.

tio.

Tio plus noll är

noll.

tio.

3


Klurigt! Lurigt! Roligt! LÄS RÄTT 1–5 är en ny, systematiskt uppbyggd serie i rättläsning och läsfÜrstüelse. • I det fÜrsta häftet Üvas lästeknik av en- och tvüstaviga ord, i huvudsak med ljudenlig stavning och med bildstÜd. • Svürighetsgraden och textmängden Ükar successivt i de fem häftena fÜr att sü smüningom testa allt mindre av ren avkodning och allt mer av läsfÜrstüelse och slutledningsfÜrmüga. • Genom att svaren kryssas i ruta, stryks under eller ringas in kan eleverna koncentrera sig pü läsfärdighet och läsfÜrstüelse – svaren behÜver inte skrivas. • Häftena är ett utmärkt diagnostiskt material som direkt visar om en elev inte är säker pü bokstavs- eller ordavkodning eller inte vet vad ord och uttryck betyder.

Viktigt! Vettigt! Nyttigt! Lena Hultgren

LĂ„S RĂ„TT!

2

Ena Ăśrat har

1

lĂĽtsas lossnat

3

4

5

*4#/ 

9789127507746  

Ena örat är söner. sönder. Lena Hultgren Får du mat i skolan? ja nej Har du en bror? ja nej Är du äldre om ett år? ja nej Bor du i skolan? j...