Page 1

studiebok 2 Genrekoden studiebok 2 är den andra arbetsboken till Genrekoden – skriva, Genrekoden – tala och Genrekoden – antologi. Den innehåller fem kapitel som ger en grund i muntlig och skriftlig kommunikation genom arbete med olika genrer. Studieboken kompletterar handböckerna genom färdighetsövningar i ordkunskap, språkriktighet och grammatik. Det finns också författarporträtt där författare och några av deras böcker presenteras.

Eva Hedencrona och Karin Smed-Gerdin

GENREKODEN

studiebok 2

Genrekoden består av följande delar: Genrekoden skriva Genrekoden tala Genrekoden antologi Genrekoden elevwebb Genrekoden lärarwebb Genrekoden studiebok 1 Genrekoden studiebok 2 Genrekoden studiebok 3

omslag_studiebok2.indd 1

09-12-03 11.54.54


Innehåll Presentera din författare Rapport Rapport – genretypiska drag ”Packa upp” och ”packa ihop” Rätta felen Muntlig redovisning Utvärdering

INTRODUKTION

Studieteknik Studiemiljö Djupläsning Arbete med text Lyssna och anteckna 1

BROTT SOM FAKTA OCH FIKTION

Kom igång! Ur en deckare Minns du? Om verb Författarporträtt – Jan Guillou Ta ställning Ord – brott och straff Ordspråk och talesätt – brott Berättelsens ingredienser Gestalta personer Dialog Berättarperspektiv Kronologi och cliffhanger Rättstavning – ord om brott och straff Novellanalys Skriva steg för steg Skriv din deckarnovell Läs upp din novell Tala om nyheter … Skriv olika tidningsartiklar Minns du? Substantiv och adjektiv Skriv ett reportage Reportage – genretypiska drag Ditt reportage Utvärdering 2

5 6 7 7 9

42 43 43 44 45 46 47

11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 27 28 28 29 30 30 30 31

IGÅR, IDAG OCH IMORGON

Kom igång! Författarporträtt – Vibeke Olsson Välj en bok att läsa Faktauppsats Bindeord Styckeindelning En PowerPoint-presentation Att stå framför en publik

studiebok2_091201.indd 3

33 34 36 37 39 40 41 42

3

LYRIK, KÄRLEK OCH BILDER

Kom igång! Lyrik – genretypiska drag Diktens ingredienser Diktanalys Synonymer Skriv en egen dikt Ord – beskrivning Sångtexter Författarporträtt – Marian Keyes Rättstavning – ord om kärlek och relationer Skriv en instruktion Ge Sam ett råd! Författarporträtt – Nick Hornby Bilder, bilder, bilder … Reklambilden – en annan typ av bild En föreställning Utvärdering 4

49 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 63

FILM

Kom igång! Läs om film Ord – film Läs boken och se filmen Filmfakta på nätet Filmanalys Intern och extern analys Närstudie Vad är du mest rädd för? Författarporträtt – Stephen King Filma själv Ord – upplevelseord Recension – genretypiska drag

65 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77

09-12-10 09.19.14


Skriv en recension Idiom Skriv Utvärdering 5

77 79 80 80

MÅ BRA

Förord

Kom igång! Läs om hälsa Må bra-faktorer Ord – hälsa Biografi och memoar Rättstavning – medicinska termer Ta ställning och tyck till! Insändare – genretypiska drag Sammanhangsord Författarporträtt – Joyce Carol Oates Ord – känsloliv Vad väljer du? ”Må bra-mässa” Skriv Utvärdering

82 82 83 84 85 86 87 88 89 90 93 94 95 95 96

Genrekoden – studiebok 2 är arbetsboken till Genrekoden – skriva, Genrekoden – tala och Genrekoden – antologi. Studieboken innehåller fem kapitel där du får arbeta med både muntliga och skriftliga genrer. Du får bland annat lära dig skriva reportage, noveller, rapporter, dikter och sångtexter samt arbeta med olika sätt att presentera dina texter muntligt. Du fortsätter att bygga upp dina färdigheter i svenska genom att skriva olika texter, genom att öka din medvetenhet om språkriktighet och genom att lära dig hur du blir en duktig talare. I Studiebok 2 får du läsa om kända författare som skriver i olika genrer. På så sätt kan du få lite tips för bra läsning. Lycka till! Författarna

studiebok2_091201.indd 4

09-12-10 09.19.14


Kapitel 2

Igår, idag och imorgon I detta kapitel kommer du att:  läsa om Vibeke Olsson  läsa en historisk roman  repetera hur man skriver en faktauppsats  arbeta med bindeord  arbeta med styckeindelning  lära dig att göra en PowerPoint-presentation  få tips om vad man kan tänka på när man håller ett föredrag  skriva en kort faktauppsats om din författare samt presentera denna text muntligt  lära dig genretypiska drag för en rapport  skriva en rapport  ”packa upp” och ”packa ihop” uttryck  arbeta med språkriktighet  presentera din historiska roman muntligt

32

GENREKODEN

Studiebok 2

studiebok2_091201.indd 32

09-12-10 09.19.17


Kom igång! Antologi  Läs texten ur Frankenstein i Genrekoden – antologi på s. 38. GENREKODEN

1. När ungefär utspelar sig berättelsen? ______________________________________________________________________

2. I romanen skapas en människa. Hur långt har forskningen kommit idag när det gäller att ”designa” människor? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

3. Vad känner du till om genteknik? Kommer vi i framtiden att kunna beställa människor med ett visst utseende och med speciella egenskaper? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Skriva  I det här kapitlet kommer du att få gå tillbaka i tiden och läsa en historisk roman. Först ska du få läsa om Vibeke Olsson som är författare till flera romaner i den genren. Läs också om historiska romaner i Genrekoden – skriva på s. 46–47. GENREKODEN

IGÅR, IDAG OCH IMORGON

studiebok2_091201.indd 33

33

09-12-10 09.19.17


Författarporträtt – Vibeke Olsson Vibeke Olsson Falk föddes den 24 januari 1958 på Lidingö. Hon är dotter till en svensk författare som hette Jan Olof Olsson. När hon var 17 år skrev hon sin första bok, en ungdomsroman med titeln Ulrike och kriget. Hon har under sitt författarskap ofta återkommit till två helt olika historiska miljöer: andra världskrigets Europa och romarriket. Förutom att hon är författare är hon också baptistpastor. Böckerna om andra världskriget Ulrikeböckerna är ungdomsböcker som inte väjer för att skildra fruktansvärda upplevelser. Ulrike och kriget handlar om den unga Ulrike, som tror blint på nazismen och på Hitler. Ulrike och freden handlar om Ulrike som efter kriget kämpar för att överleva. Tyskland har förlorat och människorna lever i stor fattigdom. Molnfri bombnatt är en vuxenroman och behandlar samma tid. Romansvit om romarriket Under 1980-talet skrev Vibeke Olsson en romansvit i sex delar, som utspelar sig i det antika romarriket och under seriens gång får läsaren följa en familj. Hedningarnas förgård från 1982 och Kvarnen och korset från 1984 handlar om slavinnan Callistrate, som lever ett mycket hårt liv i 200-talets Rom, och som inte kan låta bli att lockas av den förbjudna kristendomen. Sabina från 1985 och Sabina och Alexander från 1987 handlar om Callistrates äldsta dotter Sabina, som måste flytta från storstaden Rom till den avlägsna provinsen Germanien och leva resten av sitt liv där. Krigarens sköld från 1988 handlar om Sabinas äldste son Callixtus, som liksom så många andra män blir soldat. En plats att vila på från 1989 har flera olika huvudpersoner, som alla på olika sätt påverkas av inbördeskriget mellan Constantinus (senare känd som Konstantin den store) och hans rival Maxentius år 312. Andra böcker om romarriket Efter sex böcker avslutade Vibeke Olsson sin romansvit, men det dröjde inte så länge förrän hon skrev nya böcker, som också utspelar sig i romarriket. Marcus från 1993 handlar om en tonårspojke, som heter just Marcus. Vinden går över gräset från 1997 handlar om Eirene, som är både rik och vacker, men som trots det blir mer och mer olycklig med hela sitt liv. Till slut lyckas hon få frid i själen tack vare kristendomen. Men de kristna var fortfarande förföljda på den här tiden, och Eirenes nya tro blir till slut också hennes undergång. Skymningens nådatid från 2005 handlar om Saio, som under en tid var Eirenes älskare. Om strejken i Sundsvall 2009 kom Sågverksungen och den tar läsaren till Sundsvall och senvåren 1879.Vad skulle hända om alla på sågverken bara slutade arbeta? Skulle patronerna lyssna då? I boken berättar Bricken Eriksson, ströflicka och snart elva år, om Sundsvallsstrejken. 34

GENREKODEN

Studiebok 2

studiebok2_091201.indd 34

09-12-10 09.19.17


Vibeke Olsson har som du ser skrivit ett antal historiska romaner.

1. Vad är typiskt för en historisk roman? ______________________________________________________________________

2. Varför kan det vara intressant att läsa en historisk roman? ______________________________________________________________________

3. Ta reda på andra böcker av Vibeke Olsson. ______________________________________________________________________

4. Ta reda på vilka historiska romaner följande författare har skrivit: Jan Guillou ______________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Johanna Hildebrand _______________________________________________________ ______________________________________________________________________

5. Ge fler exempel på författare som skrivit historiska romaner. Nämn även någon titel och skriv något om vad boken handlar om. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ IGÅR, IDAG OCH IMORGON

studiebok2_091201.indd 35

35

09-12-10 09.19.17


6. Även fantasyromaner utspelar sig i en förfluten tid. Ge exempel på någon roman följande författare har skrivit: J. R. R. Tolkien ____________________________________________________________ C. S. Lewis ______________________________________________________________ Christopher Paolini ________________________________________________________ Mary Hoffman ___________________________________________________________ Gunila Ambjörnsson _______________________________________________________ Michelle Paver ___________________________________________________________

7. Om du skulle skriva en berättelse som utspelar sig i historisk miljö, vilken tid skulle du då välja? ______________________________________________________________________

8. Vad behöver man veta om den tid man ska skriva om? ______________________________________________________________________

Välj en bok att läsa Välj en historisk roman att läsa. Förslag finns på Genrekoden – elevwebb. Du kan också be en bibliotekarie om hjälp. 1. Vilken bok valde du? _____________________________________________________ 2. När ska den vara färdigläst? _______________________________________________ 3. När ska du redovisa den? _________________________________________________ Den här gången kommer du att få göra en muntlig redovisning. Lite längre fram i detta kapitel ska du få gå igenom hur man sätter ihop en PowerPoint-presentation och ett alternativ att presentera din bok är att använda en sådan.

36

GENREKODEN

Studiebok 2

studiebok2_091201.indd 36

09-12-10 09.19.17


Faktauppsats Skriva Tala   Samtidigt som du läser din historiska roman ska du arbeta med faktauppsats och rapportskrivande. Inled med att läsa om amishfolket i Genrekoden – tala s. 88–89 för att få ett exempel på en faktauppsats. Här möter du en grupp människor som lever idag men lever ett liv som man gjorde för ca 100 år sedan. Läs även i Genrekoden – skriva s. 105–108 om du behöver repetera. GENREKODEN

GENREKODEN

1. Vilka genretypiska drag för en faktauppsats kan du hitta i texten om amishfolket? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Vilka är de fem mellanrubrikerna som finns i uppsatsen? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Läs inledningen till uppsatsen. Jämför den med de mellanrubriker som finns. Vad ser du för samband mellan inledningen och mellanrubrikerna? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Läs följande text: En sopas resa Inledning Min uppgift är att välja en bortslängd produkt ur soppåsen och sedan följa dess väg från tillverkning till sopptipp. Jag har valt ett mjölkpaket och jag vill ta reda på hur det tillverkas. Jag vill också veta hur mjölkpaketets resa från tillverkaren till affären ser ut. Därefter ska jag ta reda på hur mjölkpaketets resa till hemmet ser ut. Slutligen vill jag också veta hur man återvinner ett mjölkpaket och vad som skulle hända om man inte återvann produkter. IGÅR, IDAG OCH IMORGON

studiebok2_091201.indd 37

37

09-12-10 09.19.17


En PowerPoint-presentation Tala  När du har skrivit en faktauppsats, en rapport eller när du läst en bok ska du ibland göra en muntlig presentation. För att kunna tala inför en grupp är det viktigt att vara väl förberedd. Här kommer du först att få gå igenom hur man kan arbeta med en sådan presentation. Därefter ska du göra en PowerPoint-presentation om den författare du läser en historisk roman av. GENREKODEN

1. Hur brukar du förbereda dina muntliga presentationer? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Läs i Genrekoden – tala s. 144–148 om hur man kan förbereda ett föredrag. a. Vilka råd och tips är viktigast? Varför tycker du det? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ b. Gå nu tillbaka till texten om amishfolket i Genrekoden – tala. Läs på s. 90–94 om hur en PowerPoint-presentation kan göras. Vilket av de två sätten som presenteras tycker du verkar mest användbart. Varför tycker du det? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Läs i Genrekoden – tala på s. 94 om hur man håller ett föredrag. Sammanfatta vad du behöver tänka på när du ska hålla ett föredrag. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Läs också s. 152 i Genrekoden – tala. Där finns flera praktiska tips om hur en PowerPointpresentation ska vara.

IGÅR, IDAG OCH IMORGON

studiebok2_091201.indd 41

41

09-12-10 09.19.18


Att stå framför en publik Tala  När du håller en muntlig presentation kommer du att stå och prata framför en grupp människor. Det finns tips och råd om vad du kan tänka på inför det muntliga föredraget. Läs i Genrekoden – tala på s. 149–150. GENREKODEN

Vilka råd tycker du är användbara? Varför? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Presentera din författare Skriv en faktauppsats om den författare du läser en bok av. Ta till exempel reda på när personen är född, vilket land hon eller han kommer ifrån och skriv lite om uppväxt och livet som författare. Hur många böcker har hon/han skrivit? Vilka typer av böcker skriver hon/han? Presentera några titlar på böcker och berätta kort vad de handlar om. Därefter förbereder du en PowerPoint-presentation om din författare. Om det visar sig att någon mer har läst en bok av samma författare fungerar det bra att arbeta tillsammans. Några förslag på vad PP-bilderna kan visa: porträttbild på din författare, några fakta om författaren, något citat ur boken du läst och bilder på andra böcker.

42

GENREKODEN

Studiebok 2

studiebok2_091201.indd 42

09-12-10 09.19.18


Rapport Ett annat sätt att redovisa är att skriva en rapport. Det är säkert vanligast att du skriver rapporter i NO-ämnena. Det kan till exempel innebära att du redogör för ett experiment eller att du skriver en laborationsrapport. 1. Vad har du skrivit rapporter om? ______________________________________________________________________

2. Hur brukar rapporterna se ut? Vilken disposition ska de ha? ______________________________________________________________________

Rapport – genretypiska drag Tala Antologi Skriva    Läs om hur en rapport ska se ut i Genrekoden – skriva s. 109–111 och gör uppgifterna. Jämför uppställningen av rapporten med uppställningen av faktauppsatsen om amishfolket på s. 88–89 i Genrekoden – tala. GENREKODEN

GENREKODEN

GENREKODEN

1. Vilka likheter respektive skillnader kan du se? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

2. Vilket sätt är du mest van vid att skriva på? ______________________________________________________________________

3. Hur skulle doktor Frankensteins rapport kunna se ut, den han skriver efter det att monstret har vaknat? Använd fakta från texten s. 38 i Genrekoden – antologi. Du kan också fantisera och lägga till saker du tycker förbättrar historien, men tänk på att du ska skriva en rapport.

IGÅR, IDAG OCH IMORGON

studiebok2_091201.indd 43

43

09-12-10 09.19.18


”Packa upp” och ”packa ihop” När man skriver rapporter och faktauppsatser är det vanligt att man skriver ihop ord. Vägen man cyklar blir cykelvägen och sträckan man kör blir körsträckan. Det kan vara bra att vara medveten om detta. Du kan lättare förstå vad ordet betyder om du ”packar upp” det, det vill säga delar upp det i flera ord, och du kan använda dig av ett mer passande ord för genren om du ”packar ihop” det.

A. Ibland kan det vara lättare att förstå ord om man ”packar upp” dem. Hur kan du ”packa upp” följande ord? 1. Miljötänkande _________________________________________________________ 2. Forskarstipendier _______________________________________________________ 3. Färdmedel ____________________________________________________________ 4. Trafikläget _____________________________________________________________ 5. Avståndsmätare ________________________________________________________ 6. Naturresurser __________________________________________________________

B. Hur skulle du kunna ”packa ihop” följande uttryck? 1. Åtgång av bensin _______________________________________________________ 2. Fördela resurser ________________________________________________________ 3. Vänlig (bra) för miljön ____________________________________________________ 4. Hushålla med resurser ___________________________________________________ 5. Anpassa till miljön ______________________________________________________ 6. Reglera avgaser ________________________________________________________

C. Titta i din NO-litteratur. Ge exempel på ord som är ”ihoppackade”. Vilka ord hittade du? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

44

GENREKODEN

Studiebok 2

studiebok2_091201.indd 44

09-12-10 09.19.18


studiebok 2 Genrekoden studiebok 2 är den andra arbetsboken till Genrekoden – skriva, Genrekoden – tala och Genrekoden – antologi. Den innehåller fem kapitel som ger en grund i muntlig och skriftlig kommunikation genom arbete med olika genrer. Studieboken kompletterar handböckerna genom färdighetsövningar i ordkunskap, språkriktighet och grammatik. Det finns också författarporträtt där författare och några av deras böcker presenteras.

Eva Hedencrona och Karin Smed-Gerdin

GENREKODEN

studiebok 2

Genrekoden består av följande delar: Genrekoden skriva Genrekoden tala Genrekoden antologi Genrekoden elevwebb Genrekoden lärarwebb Genrekoden studiebok 1 Genrekoden studiebok 2 Genrekoden studiebok 3

omslag_studiebok2.indd 1

09-12-03 11.54.54

9789140665485  
9789140665485  

GENREKODEN Eva Hedencrona och Karin Smed-Gerdin