Page 1

NYA

Öva lite mera 3 DIAGNOSTISKA PROV MED FACIT KOPIERINGSUNDERLAG Sten Frennberg · Marianne Sondén

INNEHÅLL

1. 2. 3. 4.

Skiljetecken Ljudförbindelsen ks Ljudförbindelsen kt Subjekt, predikat och objekt 5. Vanliga ord 1 6. Vanliga ord 2 7. Pronomen 8. Svårstavade ord 9. Prepositioner 10. S-ljudet stavat med c

11. Ord med ä-ljud och e-ljud 12. Ord som du mött i andra ämnen 13. Repetera substantiv 14. Repetera verb 15. Repetera adjektiv 16. Repetera pronomen 17. Repetera konjunktioner och prepositioner 18. Repetera räkneord och subjekt, predikat och objekt

D

e diagnostiska proven avser att ge lärare och elever en uppfattning om hur eleverna har tillgodogjort sig de moment som tas upp i Öva lite mera 3: rättstavning, ordkunskap och språklära. Många lärare inom ungdomsskolan har framhållit värdet av skriftliga utvärderingar som en konkret utgångspunkt vid utvecklingssamtal mellan lärare, elev och ev föräldrar. Några av rättstavningsdiagnoserna består av lucktest. Det aktuella ljudet har utelämnats i de ord som ska skrivas. Det är då ofta lämpligt att först läsa orden gemensamt, så att eleverna inte behöver tveka om vilka ord de ska skriva. Vi vill också gärna vidarebefordra ett tips som vi själva fick när de diagnostiska proven utprövades: Låt eleverna ta del av uppgifterna någon dag innan de ges – gärna för påläsning hemma. På så sätt kan inlärningseffekten ökas. Författarna

Natur och Kultur ISBN 91-27-76018-9


Diagnostiska prov

Skiljetecken

1

A

sidan 2–5

Sätt ut kommatecken på rätt plats. 1. – Jag köpte mjölk potatis margarin och skinka. 2. – Hoppa inte här sa Rasmus. 3. – Hanna kom hit är du snäll. 4. – Usch vad du är retsam. 5. – Kom och hjälp mig mamma.

B

När du skriver exakt vad någon säger, kan du skriva på två sätt. Sätt 1:

Pia sa: – Vi sätter oss och äter.

Sätt 2:

– Vi sätter oss och äter, sa Pia.

Skriv de här replikerna på det andra sättet. 1. – Stå alldeles stilla och titta, viskade mormor. ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

2. Mormor fortsatte: – Det är tre blåmesungar under granen. ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Namn: NYA

..............................................................................

Öva lite mera 3 ·

Diagnostiska prov med facit Kopieringsunderlag

Sten Frennberg · Marianne Sondén ISBN 91-27-76018-9 Natur och Kultur

Datum:

.............................


Diagnostiska prov

Ljudförbindelsen ks

2

sidan 6–10

A

Ljudförbindelsen ks är ersatt med en stjärna (✽). Välj mellan: ks

cks gs

x cc

Skriv ut hela ordet. 1. e ✽ tra

........................................................................

2. kö ✽ bord

........................................................................

3. oly ✽ händelse

........................................................................

4. da ✽ tidning

........................................................................

5. su ✽ é

........................................................................

6. dri ✽ pengar

........................................................................

7. sko ✽ promenad

........................................................................

8. vä ✽ elpengar

........................................................................

9. kri ✽ fartyg

........................................................................

10. ri ✽ dagen

........................................................................

11. kö ✽ fönster

........................................................................

12. e ✽ istera

........................................................................

13. e ✽ amensdag

........................................................................

14. refle ✽

........................................................................

15. a ✽ eleration

........................................................................

Namn: NYA

..............................................................................

Öva lite mera 3 ·

Diagnostiska prov med facit Kopieringsunderlag

Sten Frennberg · Marianne Sondén ISBN 91-27-76018-9 Natur och Kultur

Datum:

.............................


9789127760189  

1.Skiljetecken 11.Ord med ä-ljud och e-ljud 2.Ljudförbindelsen ks 12.Ord som du mött i andra 3.Ljudförbindelsen kt ämnen 4.Subjekt, predikat...

9789127760189  

1.Skiljetecken 11.Ord med ä-ljud och e-ljud 2.Ljudförbindelsen ks 12.Ord som du mött i andra 3.Ljudförbindelsen kt ämnen 4.Subjekt, predikat...