__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

LISEN HÄGGBLOM & SIV HARTIKAINEN

Lyckotal är ett basläromedel i matematik, som fokuserar på elevernas lärandemål enligt Lgr 11.

Lisen Häggblom är pedagogie doktor och har arbetat som lektor i matematikens didaktik inom lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa. Hon har forskat i elevers kunskapsutveckling i matematik, fortbildat lärare och skrivit ett stort antal läroböcker.

680709_OMSLAG_2B.indd 1

Siv Hartikainen arbetar som lektor i Lagstads skola och Mattelandet i Esbo, Finland. Siv har mångårig erfarenhet både som lärare och läroboksförfattare i matematik. ”Trygghet + Utmaningar = Lärande”

LISEN HÄGGBLOM & SIV HARTIKAINEN

Lyckotal för årskurs 2 består av grundböckerna Lyckotal 2 A och 2 B, Lärarhandledning 2, Utvärdering 2, Elevwebb 2 samt Lärarwebb 2.

2B

Grundböckerna består av en grundkurs med uppföljande fördjupning för att tillgodose alla elevers behov. I materialet ingår systematisk problemlösning samt uppmärksamhets- och kommunikationsövningar med tydlig koppling till olika matematiska förmågor. Utvärderingshäftet ger stöd för målinriktad utvärdering av elevernas kunskaper.

MATEMATIK SKOLÅR 2

2B 2012-11-15 14.58


680709_In_LY2B_KAP 5-6.indd 3

2012-11-15 13.27


Innehåll

7. Räkna till 1000

Använda talen upp till 1000

5. Mätningar

Avläsa och visa klockslag:

hel, halv, kvart i, kvart över,

fem minuters noggrannhet __ 5-6, 7, 9, 10

Skriva talföljder med hundratal,

tiotal och ental _________ 58, 59, 62, 63

Jämföra och ordna tal efter storlek _____ 64

Problemlösning _________________66-67

Arbeta tillsammans ________________ 68

Mäta och räkna ut tid, längd,

Läs, lyssna och gör _________________ 69

Minns du? _______________________ 70

Skola och hem ____________________ 71

Jämföra enheter för tid, längd,

massa och volym __________ 19, 14, 23 massa och volym _________15-16, 22, 24

Uppskatta tid, längd,

massa och volym ______ 13, 17, 18, 20-21

Göra och avläsa diagram __________12, 25

Arbeta tillsammans ______________19, 22

Läs, lyssna och gör _________________ 26

Problemlösning ___________________ 27

Minns du? _______________________ 28

Skola och hem ____________________ 29

6. Multiplikation och division

Använda ental, tiotal, hundratal __ 54-57, 60

Läsa och skriva tal på tallinjen _________ 63

Räkna ut antalet minuter _____________ 8

i tillämpningar _______________ 53, 65

Kan multiplikation

8. Addition och subtraktion upp till 1000

Addera hela hundratal, tiotal och ental __________________73-77

Subtrahera hela hundratal, tiotal och ental __________________78-82

Räkna ut hälften och dubbelt _________ 81

Avläsa tabell _____________________ 83

Avläsa diagram _________________84-85

Tvåans, treans, fyrans och femmans

Tillämpa talen upp till 1000 _________86-87

tabeller ____________________ 32- 35

Problemlösning;

Tians tabell ______________________ 35

Kan delnings- och innehållsdivision

Upptäcka samband mellan tal ______ 88

Ange läge och riktning ____________ 89

med bild ____________________ 36-41

Arbeta tillsammans ______________ 90-91

Hälften och dubbelt ______________42-43

Minns du? _______________________ 92

Enkla bråk som del av antal och

Skola och hem ____________________ 93

ExtRA _________________________ 94

del av helhet ________________ 44-47

Problemlösning ___________________ 48

Läs, lyssna och gör _________________ 49

Minns du? _______________________ 50

Skola och hem ____________________ 51

680709_In_LY2B_KAP 5-6.indd 3

Klockan ________________________ 131 Volymmått del 1 __________________ 133

Volymmått del 2 _________________ 135

2012-11-15 13.27


5

Mätningar

5 min över 1

5 min över halv 2 En halv timme går.

"fem över ett"

10 min i 2 En kvart går.

"fem över halv två"

"tio i två"

Hur mycket är klockan? Skriv min för minuter.

5 min över 2

Avläsa klockslag: fem minuters noggrannhet.

680709_In_LY2B_KAP 5-6.indd 10

10

Tränar begreppsförmågan

2012-11-13 12.59


5

Mätningar

1 Gör ett diagram som visar vad du gjorde det senaste dygnet. 1 ruta = 1 timme. Måla rutor.

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 är i skolan

leker

ser på TV

äter

sover

annat

Ett dygn är en dag och en natt. Det är 24 timmar. 2 Hur många timmar har du målat i diagrammet?

timmar.

3 Avläs diagrammet. Vad gjorde du mest under dygnet? _______________________________

Vad gjorde du minst under dygnet? _______________________________

Göra och avläsa diagram

680709_In_LY2B_KAP 5-6.indd 12

12

Tränar begreppsförmågan

2012-11-13 12.59


5

Mätningar

Arbeta

tillsammans

Volym

LYCKOTAL 2B Volymmått del 2

LYCKOTAL

liter.

del 1 1 Klipp längs prickarna. 2 Vik längs strecken. 3 Tejpa så att pilarna möts.

1 Gör en ask som rymmer 1 liter. Du behöver bilagan på sidan 133 och 134 volymmått, sax och tejp. Askens volym är

2B Volymmått

4 Tejpa så att du får en öppen ask. 1 liter.

1 liter

1 liter

Asken rymmer

1 liter

Längden på varje kant är

cm.

kant

l betyder liter

1 liter = 10 deciliter

dl betyder deciliter

1 l = 10 dl

2 Använd ett decilitermått och undersök volymen av olika kärl. Kärl asken ni gjorde ett dricksglas

Volym 1l 2 dl

en flaska en skål en kastrull

Mäta volym; liter, deciliter

680709_In_LY2B_KAP 5-6.indd 22

22

Tränar begreppsförmågan

2012-11-15 13.29


Mätningar

5

PROBLEMLÖSNING

Romerska siffror I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

L

C

M

50

100

1000

XII = 12

Romarna hade inget tecken för talet 0.

XXV = 25

CCL = 250

1 Vilket är talet?

VIII

______________

X

______________

XI

XV

______________

XX

______________

XXVII _____________

C

______________

CC

______________

CL

_____________

CCLI ______________

CCV

______________

M

_____________

_____________

2 Skriv med romerska siffror. 16 ____________

30 ____________ 180 ___________

270 __________

3 Rita visarna.

klockan halv 8

kvart över 4

10 minuter i 11 104

Tränar problemlösningsförmågan

680709_In_LY2B_KAP 5-6.indd 27

27

2012-11-13 13.00


5

Mätningar

MINNS DU ? 1 Hur mycket är klockan? nu:

_________________________________________

efter 30 min: _________________________________________ nu:

_________________________________________

efter 30 min: _________________________________________ 2 Använd linjal. Hur många millimeter lång är säkerhetsnålen? _______________________

Rita en sträcka som är 62 millimeter.

Hur mycket tyngre är två lådor bär än en hink sylt? ________________________________________________

Svar: ____________

4 Hur många deciliter tillsammans? 2 l och 3 l

___________________

___________________

8 l och 5 dl

5 Vad brukar du mäta? _______________________________________________

___________________________________________________________________

28

680709_In_LY2B_KAP 5-6.indd 28

2012-11-13 13.00


Multiplikation och division

• Kasta tärningen turvis. • Flytta spelknappen så många steg som tärningen visar. • Säg en multiplikation vars svar är talet du står på. • Rätt svar: flytta ett steg framåt. Fel svar: backa ett steg. • Först i mål vinner.

Behövs: 2 eller fler spelare med varsin spelknapp, en tärning

20 15 6 45

36 1 32 5

r

14

24 21 28 30 4 16

8 3 28 10

25 50 0 18 36

27

0

9 12 35

SKOLA & HEM

Talspiral

6

21 2 40

51

680709_In_LY2B_KAP 5-6.indd 51

2012-11-13 13.05


7

Räkna till 1000

PROBLEMLÖSNING Skriv tal som passar. Summan är lika både vågrätt

och lodrätt .

1 Summan är 30.

2 Summan är 45.

15 10

8

5

28

9

10

8

3 Summan är 50.

4 Summan är 75.

32 8

8

40 15

32

15 20

5 Summan är 90.

30 20 5

6 Summan är 100.

5

5

35

50 25

5

30 5

50

35

680709_In_LY2B_KAP 7-8.indd 66

20 25 5

66

5

50

Tränar problemlösningsförmågan

2012-11-13 13.23


efter s. 77 – EXTRA

8

Räkna med tecken.

500 300 100

50

30

10

5

3

1

1 Skriv och räkna summan.

500+30+50+3=

2 Visa talen med tecken. 584 628 863

123

680709_In_LY2B_Extra.indd 123

Koder

2012-11-13 13.37


LISEN HÄGGBLOM & SIV HARTIKAINEN

Lyckotal är ett basläromedel i matematik, som fokuserar på elevernas lärandemål enligt Lgr 11.

Lisen Häggblom är pedagogie doktor och har arbetat som lektor i matematikens didaktik inom lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa. Hon har forskat i elevers kunskapsutveckling i matematik, fortbildat lärare och skrivit ett stort antal läroböcker.

680709_OMSLAG_2B.indd 1

Siv Hartikainen arbetar som lektor i Lagstads skola och Mattelandet i Esbo, Finland. Siv har mångårig erfarenhet både som lärare och läroboksförfattare i matematik. ”Trygghet + Utmaningar = Lärande”

LISEN HÄGGBLOM & SIV HARTIKAINEN

Lyckotal för årskurs 2 består av grundböckerna Lyckotal 2 A och 2 B, Lärarhandledning 2, Utvärdering 2, Elevwebb 2 samt Lärarwebb 2.

2B

Grundböckerna består av en grundkurs med uppföljande fördjupning för att tillgodose alla elevers behov. I materialet ingår systematisk problemlösning samt uppmärksamhets- och kommunikationsövningar med tydlig koppling till olika matematiska förmågor. Utvärderingshäftet ger stöd för målinriktad utvärdering av elevernas kunskaper.

MATEMATIK SKOLÅR 2

2B 2012-11-15 14.58

Profile for Smakprov Media AB

9789140680709  

9789140680709  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded