Page 1

Innehåll

Ö2.5 Arbeta med modellträdet

29

Ö2.6 Välja geometri

34

Ö2.7 Skapa en ny fil

36

Ö2.8 Byta enheter

38

Ö2.9 Växla, spara och stänga filer

40

Ö2.10 Sätt färg på tillvaron

43

Ö2.11 Materialegenskaper

47

Ö2.12 Mäta och väga

49

Förord 10

Ö2.13 Justera gränssnittet

54

Inledning 12

Ö2.14 Mapkeys

56

Ö2.15 På egen hand

59

Skissa 2D

60

Sketcher, och vägarna dit

60

Referenser, referenser...

61

Intent Manager

63

Computer Aided Design

13

Lite historik

13

CAD som ingenjörsverktyg

14

Att lära sig ett CAD-system

14

Språkliga spörsmål

15

Hårdvarukrav 16

Skissvillkor 63 Skissens betydelse

64

Ö3.1 Förberedelser

65

Ö3.2 Skapa en ny skissfil

65

Ö3.3 Gränssnittet i Sketcher

66

Ö3.4 Att ångra sig...

66

Ö3.5 Välja visningsläge

67

Ö3.6 Enkla skissverktyg

68

Gränssnittet 21

Ö3.7 Flytta geometri

73

Arbetsmapp/Working directory

22

Ö3.8 Trimma geometri

74

Musens egenskaper

23

Ö3.9 Mått (och skissvillkor)

75

Arbetsgång 23

Ö3.10 Skissvillkor

81

Filer & versioner

24

Ö3.11 Skissvillkor i praktiken

85

Ö2.1 Starta Pro/ENGINEER

25

Ö3.12 Hjälplinjer och punkter

87

Ö2.2 Öppna en fil

25

Ö3.13 Kopiera, rotera & flytta

91

Ö2.3 Orientera modellen

26

Ö3.14 Text

93

Ö2.4 Välja visningsläge

28

Ö3.15 På egen hand

95

Om boken och hur den bör läsas

17

Innan du börjar

18

Filmklipp 18 På egen hand

19

Komma igång

20

Starta Pro/ENGINEER

21


Skapa geometri

100

Montage & mekanismer

168

Featurebaserade 3D-modeller

100

Öva med Lego!

168

Base features

102

Montagets villkor

168

Datumgeometri 103

Modulen Mechanism

169

Arbetsgång 104

Ö6.1 Förberedelser

171

Ö4.1 Förberedelser

105

Ö6.2 Öppna och utforska en montagefil

171

Ö4.2 Skapa externa skisser i parter

106

Ö6.3 Skapa en ny montagefil

175

Ö4.3 Extrudera befintlig skiss

109

Ö6.4 Montera en komponent

175

Ö4.4 Extrudera med intern skiss

112

Ö6.5 Genvägar vid montering

184

Ö4.5 Importerade skisser

114

Ö6.6 Rörliga montage - mekanismer

191

Ö4.6 Roterade features

116

Ö6.7 Ögonblicksbilder - Snapshots

200

Ö4.7 Svept geometri

117

Ö6.8 Modulen Mechanism

202

Ö4.8 Skapa datumgeometri

119

Ö6.9 På egen hand

210

Ö4.9 Skissreferenser

125

Ö4.10 På egen hand

130

Parametrar & relationer Vad betyder parametrisering?

212 213

Modifiera geometri

132

Skapa minusgeometri (Cut)

132

Implicit och explicit modellering

214

Standardfeatures (Engineering Features)

133

Ö7.1 Förberedelser

215

Editeringsfeatures (Edit Features)

133

Ö7.2 ID-nummer

215

Omdefiniera skapade features

134

Ö7.3 Parametrar

217

Ö5.1 Förberedelser

135

Ö7.4 Skapa relationer

219

Ö5.2 Omdefiniera skapade features

135

Ö7.5 Funktioner

224

Ö5.3 Skapa minusmaterial (Cut)

141

Ö7.6 Villkorssatser

227

Ö5.4 Standardfeatures - Hål

144

Ö7.7 På egen hand

230

Ö5.5 Standardfeatures - Avrundningar

146

Ö5.6 Standardfeatures - Avfasningar

150

Skapa ritningar

232

Ö5.7 Editeringsfeatures - Speglingar

150

Ö5.8 Editeringsfeatures - Mönster

152

Ö5.9 Kopiera

162

Ö5.10 På egen hand

166

Relationer 213

Ritningsmiljön 232 Arbetsgång 233 Justera vyer

233

Modellannoteringar 234 Ö8.1 Förberedelser

235

Ö8.2 Skapa en ny ritning

236


Appendix A Installera Pro/ENGINEER

306

250

Appendix B PTC’s Snabbguide

320

Ö8.6 Modellannoteringar - Annotate

254

Ö8.7 Manuell annotering - måttsättning

258

Index 328

Ö8.8 Baslinjemåttsättning

261

Ö8.9 Infoga text och noteringar

264

Ö8.10 Finjustera ritningen

266

Ö8.11 Justera ritningen - Environment

270

Ö8.12 Justera enskilda vyer

271

Ö8.13 Justera snittlinjer

272

Ö8.14 Skriva ut ritningen

273

Ö8.3 Skapa ritningsvyer

238

Ö8.4 Skapa snittvyer - Plana snitt

243

Ö8.5 Skapa snittvyer - Brutna snitt

När det blir fel

274

Att köra fast i Pro/ENGINEER

274

Ö9.1 Förberedelser

275

Ö9.2 Felhantering i Pro/ENGINEER

275

Ö9.3 Help Center

282

Ö9.4 What’s This

284

En större övning

286

Om hålslaget

286

Bottom-Up och Top-Down

287

Viktigt om övningarna

287

Bottenplatta 288 Hållare 290 Dynplatta 292 Kuggaxel 294 Stans 296 Täckplatta 298 Bygel 300 Linjal 302 Fästelement m.m.

304

9789174370669  
9789174370669  

Komma igång 20 Computer Aided Design 13 Lite historik 13 CAD som ingenjörsverktyg 14 Att lära sig ett CAD-system 14 Språkliga spörsmål 15 Hå...