__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ELSA RANFF STRÖMBERG

MAGNUS STRÖMBERG

AllaRätt! LÄRARGUIDE

4

MATEMATIK


ELSA RANFF STRÖMBERG

MAGNUS STRÖMBERG

AllaRätt! LÄRARGUIDE

4

MATEMATIK

INNEHÅLL Bakgrund / Inledning _ ____________________ 3 Fokusområde för respektive bok __________ 4 Återkommande övningar_ ________________ 5 Alla Rätt 4 veckoinnehåll _ ______________ 6-7 Lektionstips med mera_________________ 8-26 Facit_ ________________________________ 27-44


ALLA RÄTT 4 – VECKOINNEHÅLL V1

V6

Addition & subtraktion Addition & subtraktion talområde 0-99 Tallinje upp till 120 Hundratal, tiotal och ental Storleksordna upp till 482 Tiokamrater Tiotalsövergång addition & subtraktion Symmetri

Tiotalsövergång Addition och subtraktion talområde 0-100 Tiotalsövergång addition och subtraktion talområde 0-100

V2

V7

Fyll upp till 100 Addition & subtraktion talområde 0-100 Tallinje upptill 140 Talgrannar upp till 811 Tiotal och ental Sedlar och mynt valörer 0-100 Storleksordna upp till 841 Talgrannar upp till 616

Tiotalsövergång Tiotalsövergång addition och subtraktion talområde 0-100 Problemlösning Storleksordna talen upp till 600 Tallinjer upp till 270 Talgrannar upp till 951 Jämna och udda tal

V3

V8

Multiplikation Multiplikation tabellerna 1,2,3,4,5,6,10 Problemlösning Addition talområde 0-40 Tallinjer två-hopp, 3-hopp, 4-hopp

Algoritmer med tiotalsövergång Algoritm addition och subtraktion talområde 0-99 Problemlösning Tallinje upp till 170 Omkrets Talserie Storleksordna talen upp till 763

V4

V9

Vikt – kg & hg Kilogram och hektogram Addition och subtraktion talområde 0-100 Storleksordna viktenheter Problemlösning

Klockan Timmar och minuter Uppskatta tid Problemlösning Addition och subtraktion talområde 0-100

V5 Former Klot, kub, cylinder, rätblock Talserier Addition och subtraktion talområde 0-100 Symmetri Tallinje 5-hopp

6


V10

V13

Tusental Addition & subtraktion inom talområde 0-10 000 Tusental, hundratal, tiotal, ental Tallinje upp till 10 000 Storleksordna upp till 10 000 Växla pengar sedlar 20-10 00 Problemlösning Talgrannar upp till 4002 Algoritmer talområde 0-99

Division Udda & jämna tal Multiplikationstabellerna 1-10 Division Problemlösning Talserie Klockan

V11 Volym Liter och deciliter Problemlösning Addition & subtraktion talområde 0-90 Större än och mindre än <> Geometriska former, kub, cylinder, klot, rätblock Dubblor Ental, tiotal Talgrannar, upp till 1001 Algoritmer

V14 Division Division Multiplikationstabeller 1-10 Problemlösning Talmönster Addition & subtraktion talområde 0-100 Klockan Sannolikt Symmetri Algoritmer 0-99 Tallinje upp till 255 Storleksordna upp till 745

V12 Multiplikation Multiplikationstabellerna 1-10 Problemlösning Klockan Vecka & dagar Talserier

1

2 + = 10 – 5

63 7


L2 Tiotalsövergång addition

Repetera tio-kompisarna. Repetera sambandet mellan 10-kompisar och ”fyll upp till närmaste tiotal”.

3 + _ = 10 13 + _ = 20 23 + _ = 30 … Visa på tavlan med hjälp av tallinje att det blir enkelt att tänka först upp till närmsta 10-tal sedan vidare. 6+7=6+4+3=13 16+7=16+4+3=23 … Visa och förklara vad som menas med symmetriska bilder. Kan eleverna hitta ­symmetriska bilder eller saker i klassrummet? Räkna rutor, börja från mitten. Gör en rad i taget. 3

1

1

2

1

1

2

2

1

1

2

3

Tiotalsövergång subtraktion

Visa på tavlan med hjälp av tallinje att det blir enkelt att tänka först ner till närmsta 10-tal sedan vidare. Visa att ett sätt att tänka när man räknar med tioövergångar är att först subtrahera till närmaste tiotal. Visa genom att rita en tallinje. Först ner till tio och sedan vidare. 15-7=15-5-2=8 TIPS: Repetera tio-kamraterna Räknetabell

Med hjälp av räknetabeller kan man räkna såväl addition som subtraktion. Räkna ett tal i taget. Talen i den övre raden adderas eller subtraheras med talet som står först i den röda eller blå rutan. Uppmana eleverna att titta noga på tecknet för att veta vilket räknesätt som är aktuellt. Fråga eleverna: ”Spelar ordningen någon roll?”

+7

–6

10 13 18 20 45 76

17 10 13 18 20 45 76

9


Räkna självrättande med facit

Räknerutan har ett självrättande facit på en rad under rutan. Eleven räknar ett tal i taget och stryker svaret från facitraden. Om rutan är korrekt uträknad går facitraden jämnt ut. Om svaret till exempel blir 7 och eleven redan strukit alla 7:or i facitraden måste eleven räkna om de tal som blev svar 7 för att hitta felet.

Räkna

49 – 5 = 44

63 – 3 =

46 + 5 =

52 + 9 =

53 – 4 =

84 – 5 =

31 + 7 =

18 + 2 =

24 – 6 =

97 – 6 =

29 + 4 =

35 + 7 =

12 – 9 =

38 – 9 =

87 + 6 =

68 + 4 =

Facit: 3 18 20 29 33 38 42 44 49 51 60 61 72 79 91 93

Räknetabell

Med hjälp av räknetabeller kan man räkna såväl addition som subtraktion. Räkna ett tal i taget. Talen i den övre raden adderas eller subtraheras med talet som står först i den röda eller blå rutan. Uppmana eleverna att titta noga på tecknet för att veta vilket räknesätt som är aktuellt. Fråga eleverna: ”Spelar ordningen någon roll?” Repetera ental, tiotal och hundratal. Grannar

Räkna tillsammans med eleverna tiotalsövergångar och hundratalsövergångar. Visa sambanden. 9, 10 – 19, 20 – 29,30 – 39, 40…. 99, 100 – 199, 200 – 299, 300 – 399, 400 Matteord: former, kub, cylinder, klot, rätblock, talserie, ental, tiotal, hundratal, mindre än, större än, talgrannar, kvadrat, cirkel, triangel, rektangel, storleksordna, minsta, symmetrisk, tallinje

L2 Hundraplatta

Visa hur 100-plattan fungerar. Varje rad innehåller 10 rutor, lodrätt och vågrätt. ­Repetera formerna klot, kvadrat, rektangel, triangel, cirkel, kub, rätblock. Gå tillsammans med eleverna igenom på vilket tal som döljer sig under klotet. TIPS! Låt eleverna arbeta parvis och hitta på egna 100-plattor där de ”gömmer” en del rutor.

14


Vilket tal hör till vilken bild?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

100

Klot:

_ _______

Blå kvadrat:

_ _______

Röd cirkel:

_ _______

Rätblock:

_ _______

Cylinder:

_ _______

Gul cirkel:

_ _______

Blå triangel:

_ _______

Gul rektangel:

_ _______

Grön kvadrat:

_ _______

Grön triangel:

_ _______

Kub:

_ _______

Storleksordna

Gå igenom värdet av siffrorna och hur man kan veta vilket tal som är störst och minst. Mäta med linjal

Repetera enheten centimeter. Repetera hur man mäter med linjal. Hur lägger man linjalen? Varför ska man skriva ut enheten i svaret? Räkna och rätta en spalt i taget

Eleverna räknar först ena spalten och rättar sedan tillsammans med en kamrat genom att jämföra sina svar. Där svaren skiljer sig åt räknar de om den uppgiften till dess att de får samma resultat. Efter rättningen noterar de sina resultat. Därefter räknar de den andra spalten, rättar och skriver ner resultatet. De ser här om de har förbättrat sig. Mönster

Visa att mönster är något som upprepar sig. Visa på tavlan hur man kan ta hjälp av rutorna för att rita diagonala streck. Visa hur man kan räkna rutor för att dra ­diagonala streck. ÖVNING 5

Repetera geometriska former. Repetera hur man kan tänka Fyll upp till 100

15


Räkna självrättande med facit

Räknerutan har ett självrättande facit på en rad under rutan. Eleven räknar ett tal i taget och stryker svaret från facitraden. Om rutan är korrekt uträknad går facitraden jämnt ut. Om svaret till exempel blir 7 och eleven redan strukit alla 7:or i facitraden måste eleven räkna om de tal som blev svar 7 för att hitta felet. Problemlösning

Låt eleverna lösa problemet parvis. Tallinje

Visa att tallinjer kan starta på olika tal och olika intervall är markerade. Låt eleverna rita egna tallinjer. Addition

Addera talen i cirklarna vågrätt, lodrätt och diagonalt. Skriv svaren i rutorna.

30

4

60

8

Räknefläta

+21

–27

+40

–25

–17

+33

+30

–56

36

35 +45

–51

–15

+30

+42

–26

+29

–55

Räkneflätan är självrättande. Om det sista svaret blir 35, är flätan korrekt uträknad. Samma sak gäller för mittencirkeln i varje moment som självrättar det föregående steget. Matteord: tiotalsövergång, först, storleksordna, minsta, tallinje, addera, räknefläta, talgrannar

17


AllaRätt! Alla rätt! är ett kompletterande material som ger eleverna möjlighet att repetera och befästa baskunskaperna inom matematiken på ett strukturerat och roligt sätt. Med hjälp av Alla rätt! kan du säkerställa att alla elever tagit till sig och kan tillämpa baskunskaperna inom matematiken. Alla rätt! riktar sig till elever i årskurs 1-3 och består av totalt 5 elevböcker med tillhörande lärarmaterial. Böckerna följer en tydlig struktur som eleverna lätt kan följa.

Elsa Ranff Strömberg

Magnus Strömberg

Jag har under hela min yrkes­karriär arbetat med utbildning och utveckling av ledare och lever efter mottot ”Alla kan”. Jag drivs av att hjälpa varje barn och elev att utveckla sin fulla potential.

Jag har studerat industriell ekonomi på KTH med stort fokus på matematik. Jag har under de senaste 5 åren haft förmånen att utbilda både lärare och elever i såväl ­Sverige som i Indien.

Profile for Smakprov Media AB

9789140691941  

9789140691941  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded