9789140682727

Page 1

Mattegruvan

GRUNDBOK A

GRUNDBOK A Ylva Svensson Gunilla Östergren

är ett basmaterial i matematik som elever med olika kulturell och språklig bakgrund kan arbeta med.

Mattegruvan

Mattegruvan

grundbok b

grundbok A

grundbok A

grundbok b

Ylva Svensson Gunilla Östergren

är ett basmaterial i matematik som elever med olika kulturell och språklig bakgrund kan arbeta med.

består av

Ylva Svensson Gunilla Östergren

Grundbok A

Grundbok B

Lärarhandledning

Ylva Svensson Gunilla Östergren

grundbok b

Ylva Svensson Gunilla Östergren

grundbok b Ylva Svensson Gunilla Östergren

Kopparspiran, Silverspiran och Guldspiran

grundbok b

grundbok A

Mattegruvan

grundbok b

Ylva Svensson Gunilla Östergren

ISBN 978-91-40-67218-6

Grundbok A

40682727_GS_GB_A_omslag.indd 1

Grundbok B

Lärarhandledning

Ylva Svensson Gunilla Östergren

består av

GRUNDBOK A

Kopparspiran, Silverspiran och Guldspiran

2013-02-22 08:20Innehåll Kapitel 1

4

Kapitel 2

32

Kapitel 3

60

Mina matteord 1 Förstå och använda stora tal som miljoner och miljarder Avrundning med stora tal Formulera slutsatser utifrån mönster Förstå och använda koordinatsystem

Mina matteord 2 Förstå och skriva tal i decimalform i tusendelar Avrunda tal i decimalform till tiondelar och hundradelar Skriva längdenheter i decimalform Symmetri och spegla i koordinatsystem Mer om addition och subtraktion med tal i decimalform

Kapitel 4

88

Kapitel 5

116

Mina matteord 4 Förstå räknesättens prioritering Mer om bråk och del av antal Räkna ut sidovinklar och vertikalvinklar Räkna ut triangelns area

Mina matteord 5 Multiplikation och division av decimaltal med 10, 100 och 1 000 Mer om addition och subtraktion av bråk Rita likformiga figurer i skala Mer om tredimensionella objekt

Mina matteord 3 Multiplikation med tvåsiffriga och tresiffriga tal i båda faktorerna Skriva viktenheter och volymenheter i tusendelar Förstå grunden för binära tal Mer om vinklar och rotationssymmetri

40682727_GS GB_A.indb 3

2013-02-21 13:40


Kapitel 1

Mål för kapitel 1 är att kunna • förstå och använda stora tal som miljoner och miljarder • avrundning med stora tal • formulera slutsatser utifrån mönster • förstå och använda koordinatsystem

4

40682727_GS GB_A.indb 4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2013-02-21 13:41


Mina matteord 1 en potens

102

upphöjt till

10 upphöjt till 2

ett intervall

. . . . . .

en x-axel

3

y-axel

2

A

1

en y-axel -3

-2

-1

en koordinat

origo 1

2

3

x-axel

-1

en koordinat

A = (1,2)

-2

-3

origo

en skärningspunkt

5

40682727_GS GB_A.indb 5

2013-02-21 13:41


1 000 000 000 = en miljard = tusen miljoner Miljarder HuMi TiMi TuMi 1

M

HuTu TiTu

T

H

T

E

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

10 000 000 tio miljoner

1

0

0

0

0

0

0

1 000 000 en miljon

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

10 tio

1

1 ett

Skriv de tal som fattas.

1 000 000 000 en miljard 100 000 000 hundra miljoner

100 000 hundratusen 10 000 tiotusen 1 000 tusen 100 hundra

Skriv som potens.

Skriv ut och läs.

101

10 upphöjt till 1

10 · 10 =

102

10 upphöjt till 2

10 · 10 · 10 =

103

10 upphöjt till 3

1 · 10 = 10

10 · 10 · 10 · 10 =

upphöjt till

10 · 10 · 10 · 10 · 10 =

upphöjt till

10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 =

upphöjt till

=

107

upphöjt till

=

upphöjt till

=

upphöjt till

Skriv talen.

ca 7 miljarder

6

förstå och använda stora tal som miljoner och miljarder

40682727_GS GB_A.indb 6

ca 10 miljoner

ca 1 miljard 4 miljoner

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2013-02-21 13:41


Studera tallinjerna och deras intervall. Skriv talen så att det stämmer. 999 996

1 000 000

3 000 000

3 000 015

Öka med 30 000 i taget. Kontrollera efteråt med miniräknare. 67 000 999 900

Minska med 400 000 i taget. Kontrollera efteråt med miniräknare. 12 000 000 3 525 400

Läs talen först. Använd sedan > eller <. 750 000

570 000

1 010 101 010

1 101 010 101

80 005 500

80 050 500

741 417 714

714 417 714

8 990 009

8 900 009

50 350 350

500 350 350

Dubblera. 2 000 500

Halvera. 5 500 000

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

40682727_GS GB_A.indb 7

12 500 000

17 000 000

förstå och använda stora tal som miljoner och miljarder

7

2013-02-21 13:41


Ange koordinaterna.

Markera koordinaterna och skriv bokstäverna.

A=

D=

A = (-3,2)

C = (-6,1)

B=

E =

B = (-2,5)

D = (-3,4)

C=

y

E = (-4,6)

y 6

A B

C D

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

E

-5 -4 -3 -2 -1 -1

1

2

3

4

5

x

x -6

-5 -4 -3 -2 -1 -1

-2

-2

-3

-3

-4

-4

-5

-5

1

2

3

4

5

6

-6

Ange koordinaterna.

Markera koordinaterna och skriv bokstäverna.

A=

D=

A = (5,5)

C = (-5,5)

B=

E =

B = (5,-5)

D = (-5,-5)

C=

y

A

y

5

5

4

4

B

3

3

2

2

1

1

C

-5 -4 -3 -2 -1 -1

D

3

4

5

-5 -4 -3 -2 -1 -1 -2

-3

-3

-4

förstå och använda koordinatsystem

40682727_GS GB_A.indb 22

2

-2

-5

22

x

x 1

E

1

2

3

4

5

-4 -5

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2013-02-21 13:41


Chen och Bo köper 50 vårrullar till en fest. En vårrulle kostar 6 yuan. De får var 10:e vårrulle gratis. Hur mycket får de betala? Svar:

Bo och Chen sparar till en utflykt till kinesiska muren. Bo har 140 yuan och sparar 6 yuan varje vecka. Chen har 100 yuan och sparar 12 yuan varje vecka. Efter hur många veckor har Chen mer pengar än Bo? Svar:

På linje 7 i Shanghais tunnelbana passerar ett tåg var tredje minut. 1 Hur många tåg passerar på 1 2 h? Svar:

En pandaunge äter 8 kg bambu på 12 timmar. Hans mamma äter dubbelt så mycket under samma tid. Hu r lång tid tar det för dem att tillsammans äta 8 kg bambu? Svar:

År 2010 hade Beijing ungefär 12 450 000 invånare. Hur många behöver flytta in för att Beijing ska nå 20 miljoner? Svar: 1

Lin vandrar i bergen. Hon ska göra en vandring som är 3 2 mil lång. Hon börjar sin vandring på söndagen och kommer hem på torsdagen. Hur långt tror du att hon går varje dag? Hon behöver inte gå lika långt varje dag? Svar:

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

40682727_GS GB_A.indb 23

problemlösning

23

2013-02-21 13:41


Repetera

Skriv färdigt positionssystemet. Skriv därefter in talen. Läs talen. Miljarder TuMi

HuMi

TiMi

M

1 375 060 101 75 352 213 6 003 002 001

Studera tallinjerna och deras intervall. Skriv talen så att det stämmer. 10 000

14 500

80 040

80080

80 120

80 200

300 000

1 400 000

Utmana

Använd miniräknare. Skriv potens som multiplikation. 202 = 20 · 20 =

252 =

=

203 =

=

253 =

=

20 4 =

=

25 4 =

=

20 5 =

=

255 =

=

Hur skriver man 10 miljarder som potens och som multiplikation? =

Minska 1 miljard med 800 miljoner. Skriv svaret med siffror och bokstäver. Svar: 24

förstå och använda stora tal som miljoner och miljarder

40682727_GS GB_A.indb 24

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2013-02-21 13:41


Repetera

Skriv med siffror. en miljard

en miljon två

hundraåttatusen femtiotre en miljon trettontusen tvåhundra etthundraettusen nittiofem

Vilket är platsvärdet? 517 206

406 303

1 385 297

299 999

15 000 000

14 307

Läs talen först. Använd sedan >eller <.

Addera alla tal med 10 000.

350 725

350 527

717 771

771 771

56 780

801 810

810 810

42 001

4 201

102 634

47 385

47 358

110 751 117 050

1 786 785

Utmana

Använd > eller <. 203

25 4

20 4

10 5

20 4

10 5

103

202

255

10 6

10 4

253

252

203

10 5

20 4

Vilket svar är rätt? Ringa in.

1 090 590

3 025 050

10 000 000 100 000 - 100 = 1 949 900 5 2

24 000 000 50 000 250 + + = 3 250 050 8 2 5

1 950 900

3 052 050

Skriv ett eget tal med 3 termer så att svaret blir 1 500 500.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

40682727_GS GB_A.indb 25

förstå och använda stora tal som miljoner och miljarder

25

2013-02-21 13:41


Mattegruvan

GRUNDBOK A

GRUNDBOK A Ylva Svensson Gunilla Östergren

är ett basmaterial i matematik som elever med olika kulturell och språklig bakgrund kan arbeta med.

Mattegruvan

Mattegruvan

grundbok b

grundbok A

grundbok A

grundbok b

Ylva Svensson Gunilla Östergren

är ett basmaterial i matematik som elever med olika kulturell och språklig bakgrund kan arbeta med.

består av

Ylva Svensson Gunilla Östergren

Grundbok A

Grundbok B

Lärarhandledning

Ylva Svensson Gunilla Östergren

grundbok b

Ylva Svensson Gunilla Östergren

grundbok b Ylva Svensson Gunilla Östergren

Kopparspiran, Silverspiran och Guldspiran

grundbok b

grundbok A

Mattegruvan

grundbok b

Ylva Svensson Gunilla Östergren

ISBN 978-91-40-67218-6

Grundbok A

40682727_GS_GB_A_omslag.indd 1

Grundbok B

Lärarhandledning

Ylva Svensson Gunilla Östergren

består av

GRUNDBOK A

Kopparspiran, Silverspiran och Guldspiran

2013-02-22 08:20