Page 1

Övning

Libers

övningar i spanska Mikaëla Lind

projekt I spanska

spanska 1–3


Libers

Projektledare och redaktör: Anna Granlund Formgivare: Bånges Grafiska Form AB Produktion: Anna Törnqvist Göpel Teckningar: Enrique Bonet Vera Första upplagan 1

projekt i spanska

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS–avtal, är förbjuden. BONUS–avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

övningar i spanska

ISBN 978-91-47-90839-4 © 2011 Mikaëla Lind och Liber AB

Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan och kopiorna får ej på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Spanska 1–3


Övning

Libers övningar i språkfärdigheter Detta material ingår i en serie med KOPIERINGSUNDERLAG i

ENGELSKA

SFI

TYSKA

FRANSKA

SPANSKA

ITALIENSKA

RYSKA

Exempel på titlar Muntlig kommunikation Inför steg 3 Grammatik Spel och lekar Film Översättning Ordkunskap Läsförståelse Realia Projekt

Vilka färdigheter finns i vilka språk? Se www.liber.se

libers övningar i spanska projekt I spanska 1–3 • kopiering tillåten © liber ab

Hörförståelse

3

Liber AB Tfn 08–690 90 00 Kundservice tfn 08–690 93 30 E-post: kundservice.liber@liber.se


Innehållsförteckning

 muntlig produktion  skriftlig produktion  läsförståelse  hörförståelse 1 realia

Allmän introduktion s. 5 Utvärderingsblankett för eleven s. 7 Utvärderingsblankett för läraren s. 9

Projekt

Tema

Färdigheter

Grammatik

¿Vamos a tomar algo? s. 10

• mat, menyer, recept

1

räkneord, priser

• a tt beställa på café och restaurang Gran Hermano s. 28

• ord som beskriver utseendet och hur man är

till mat



• att läsa autentiska texter • läsförståelse, olika litterära

adjektiv verbet gustar verb i olika tempus

• att uttrycka sin åsikt Libros de cuentos s. 41

verb med anknytning

1

beroende av val av böcker, dåtid som frivillig

teman

fördjupningsuppgift El medio ambiente s. 48

• ord för miljö och transport material, hushållsapparater



verb i presens



presens, futurum, ser



uttrycka sig i dåtid



substantiv, verb,



ser, estar

(futurum)

• tidsuttryck Mi futuro s. 65

• yrken • teman som rör livet • framtiden • drömmar • horoskop

¡Ve a entrenar! s. 85

• fysiska aktiviteter (kroppen, muskler)

Quiero ser poeta s. 98

• att uttrycka sina tankar och känslor

(perfekt el. preteritum) adjektiv, småord

• att leka med språket ¿Conoces Barcelona? s. 113

• att träna och befästa ord eleverna redan känner till

La navidad en Suecia y España s. 123

• att känna till jultraditioner i Spanien

1 1

presens, futurum



perfekt, preteritum

(perfekt)

• att berätta om sitt eget julfirande • att skriva brev La Guerra Civil s. 145

• spanska inbördeskriget • årtal

(imperfekt) en + årtal

libers övningar i spanska projekt I spanska 1–3 • kopiering tillåten © liber ab

• att uttrycka sin åsikt

4


Libers övningar i spanska: Projekt Allmän introduktion Välkommen till Libers övningar i spanska: Projekt i spanska 1–3! Här hoppas jag att du ska finna inspiration till varierade arbetssätt för dig och dina elever. Övningarna består av 10 projekt av varierande omfång och inom olika teman. För varje projekt anges vilken nivå det passar för, men många projekt kan du anpassa till den nivå du vill. I projekten har jag samlat mina bästa idéer och arbetssätt. En del har jag prövat själv både en och flera gånger, annat är helt nyproducerat. Under mina år som lärare har jag samlat på mig, förkastat, förändrat och förbättrat idéer från många olika håll. Min första och största inspirationskälla var min kurs i språkdidaktik med Carin Söderberg på Uppsala universitet. Därefter har jag inspirerats av kollegor, i forum på internet, av lärarstudenter jag har handlett och på olika kurser och seminarier. Förmodligen känner du igen en del av aktiviteterna i det här materialet, konstigt vore det annars! Tanken är att du här får det samlat och presenterat i sammanhängande projekt. Här finns många godbitar som du kan plocka ut även om du inte vill göra hela projekten. Ta t.ex. idén med springdiktat från projektet La Navidad en Suecia y España och använd den till andra texter som passar dig där du är just nu. Skriv ut och plasta in menyerna från projektet ¿Vamos a tomar algo? och förvara dem i klassrummet för att när som helst göra ett rollspel med restaurangbesök. Ta ordlistorna och diskussionsfrågorna till filmen El laberinto del fauno (Pans labyrint)

Du får en mängd ordkort i det här materialet som du kan spara och förvara i snygga pappboxar i klassrummet. Dessa kan plockas fram när snabba elever har tid över, eller när trötta elever behöver en paus att göra något annat. Repetera orden individuellt eller tävla och förhör varandra två och två. När du gör i ordning memorykort för glosträning är det en bra idé att kopiera baksidor till korten. Då vet du lätt till vilken hög korten hör, om du har många korthögar i klassrummet och några kort kommer på villovägar. Kopiera dubbelsidigt, laminera och klipp till och spara sedan korten till kommande år och elever. Memorykorten kan förstås också kopieras och delas ut så att varje elev får en egen hög att klippa till, jobba med och spara själv!

Projektens upplägg

Varje projekt inleds med en målbeskrivning, som man med fördel kan visa eller dela ut till eleverna i början av arbetsperioden. I arbetsgången finns instruktioner till dig som lärare, hur du steg för steg genomför projektet. Du kan naturligtvis själv välja att plocka ut vissa delar på det sätt som passar dig och dina elever bäst.

libers övningar i spanska projekt I spanska 1–3 • kopiering tillåten © liber ab

och se filmen även om ni inte väljer att arbeta med projektet La Guerra Civil.

5


En bra idé kan vara att ge varje elev en mapp, una carpeta, där de kan samla sina bilder, dialoger, serier och teckningar för varje projekt. Det blir som en portfolio dit de sedan kan gå tillbaka och se sin utveckling. Till varje projekt finns en omslagsbild. Den kan du själv använda som omslag om du väljer att skriva ut vissa sidor och sätta ihop till ett snyggt kompendium till eleverna.

Utvärderingar

Varje projekt innehåller ett arbetsblad som heter Evaluación del alumno, en elevutvärdering. Där är det tänkt att eleverna själva prickar för i en lista vilka mål de tycker att de har uppnått under just det arbetsområdet. I en del projekt finns även ett litet sluttest, som du om du vill kan använda som repetition eller som en individuell utvärdering av vilka kunskaper som befästs. Allra först finns två generella utvärderingar, en för eleven och en för dig som lärare. Elevutvärderingen handlar om hur eleven själv bedömer sin arbetsinsats under projektet och vad han/hon behöver träna mer på. Lärarutvärderingen är en matris som är tänkt att bygga på de nationella betygskriterierna. Eftersom det nya centrala innehållet är olika för varje steg i moderna språk, lämnar vi utrymme för dig i matrisen att själv fylla i de mål som du anser vara tillämpliga för respektive projekt. Hoppas att du får roligt tillsammans med dina elever i klassrummet! Lycka till!

libers övningar i spanska projekt i spanska 1–3 • kopiering tillåten © liber ab

Mikaëla Lind

6


Evaluación del proyecto – Hoja del alumno

Evaluación del proyecto – Hoja del alumno Utvärdering elev Förslag 1. Jag/Vi har arbetet med projektet _____________________________________ 2. Hur fungerade gruppens arbete? Tog alla sitt ansvar, hur fördelades uppgifterna?

3. Är du nöjd med din egen prestation i detta projekt? Vad är du särskilt nöjd med?

Om inte, vilken del av projektet gick mindre bra? Hur kan du förändra ditt arbete så att det fungerar bättre nästa gång? 4. Vilken färdighet har du lättast för? Lyssna, skriva, tala, höra?

libers övningar i spanska projekt I spanska 1–3 • kopiering tillåten © liber ab

7


Evaluación del proyecto – Hoja del alumno

5. Vilken färdighet behöver du träna mer på? Hur kan du göra det?

6. Vad tycker du att du har lärt dig genom detta projekt?

7. Är du nöjd med dina betygsindikationer i detta projekt?

8. Är du och din lärare överens om dina insatser?

Om inte, vad kan du göra för att visa din förmåga?

libers övningar i spanska projekt I spanska 1–3 • kopiering tillåten © liber ab

8


Evaluación del profesor

Evaluación del profesor Utvärdering lärare Här följer en mall för utvärdering och betygsindikation som kan användas för de olika projekten. Du skriver själv in de delar av det centrala innehållet (för spanska 1, 2, 3) som är aktuella för respektive projekt. Alla kurser och betygssteg finns på www.skolverket.se .

Mål i detta projekt (kryssa )

Betygsindikation

Kommentar lärare

Kommentar elev

libers övningar i spanska projekt I spanska 1–3 • kopiering tillåten © liber ab

Mål att nå

9


libers övningar i spanska projekt i spanska 1–3 • kopiering tillåten © liber ab

¿Vamos a tomar algo?

¿Vamos a tomar algo?

10


¿Vamos a tomar algo?

¿Vamos a tomar algo? Målgrupp Spanska 1–3

Beskrivning av projektet

Att kunna beställa på kafé eller restaurang är något som många elever efterfrågar. Det är direkt användbart för dem när de åker på semester till Spanien eller något annat spansktalande land. I det här projektet lär sig, eller repeterar eleverna, vokabulär och uttryck som är nödvändiga för att kunna beställa på kafé eller restaurang. De arbetar i grupp och ska med hjälp av vokabulär som du ger dem skapa en egen meny. Därefter skriver de en egen dialog som de övar in utantill och spelar upp för klassen, med den egna menyn som rekvisita. Det är extra roligt om du uppmanar dem att ta med en bordsduk, ett förkläde, eller annan rekvisita som kan göra pjäsen mer verklig! Som extrauppgift finns två recept på typiska spanska maträtter: gazpacho andaluz och tortilla de patatas. Laga rätterna tillsammans om ni vill, eller ge eleverna i läxa att laga dem (och ev. ta med sig till skolan). Du får även med ett antal ”färdiga” menyer för mat och dryck och en för glass, som du kan använda istället för att låta eleverna göra egna menyer, om ni har mindre tid. Ett bra tips är att skriva ut och laminera dem och ha dem tillgängliga i klassrummet. sättning, eller för att göra ett oförberett rollspel så att eleverna får visa vad de kan muntligt.

Mål

• Att kunna ord för olika maträtter. • Att kunna ord för olika drycker. • Att kunna läsa en meny på spanska. • Att kunna uttala priser. • Att kunna beställa något att äta och dricka. • Att kunna fråga vad något kostar. • Att förstå vad kyparen säger på en restaurang eller ett kafé. • Att känna till vad tapas är. • Att kunna följa ett spanskt recept.

libers övningar i spanska projekt i spanska 1–3 • kopiering tillåten © liber ab

De kan till exempel användas för ett muntligt test i slutet av terminen, inför betyg-

11


¿Vamos a tomar algo? Tidsåtgång

Ca 3 veckor: 8 lektioner. En lektion för introduktion, två för den egna menyn, två för att skriva den egna pjäsen och två för att träna in den. En för uppspelning.

Färdigheter och moment som tränas

Färdighet

Ord

Grammatik

hörförståelse

mat och dryck,

räkneord, priser

läsförståelse

tapas, glass

skriftlig produktion

fraser för att beställa

muntlig produktion

och betala på

realia

restaurang och café

verb med anknytning till mat

Arbetsblad

Arbetsblad 1: Comida y bebida Arbetsblad 2: Tapas (steg 2–3) Arbetsblad 3: Instrucciones para los alumnos Arbetsblad 4: Frases para el restaurante Arbetsblad 5: ¿Te acuerdas?

Extraövningar

Arbetsblad 7: Receta de Tortilla española Arbetsblad 8: Menú del día Arbetsblad 9: Menú de tapas Arbetsblad 10: Cafetería La Mariposa Arbetsblad 11: Menú de helados y batidos Arbetsblad 12: Evaluación del alumno

libers övningar i spanska projekt i spanska 1–3 • kopiering tillåten © liber ab

Arbetsblad 6: Receta de Gazpacho andaluz

12


¿Vamos a tomar algo? Arbetsgång

Arbetsgång 1. Börja med att introducera ord för olika maträtter som är typiska på spanska kaféer och restauranger. Utgå från Arbetsblad 1, välj 10–15 st. Ett tips är att skriva ut fina färgbilder (laminera dem så kan du spara och återanvända dem i flera år) från internet. Sök på www.google.es, alltså spanska google, och klicka på bilder. Visa eleverna en bild i taget och fråga ¿Qué es esto?. Låt dem repetera svaret i kör. Om du gör det med nybörjare blir det en tydlig genomgång i ganska långsamt tempo. Om du gör projektet på steg 2–3 kan detta fungera som en snabb repetition. Då kan du istället börja med att sätta upp alla bilderna på tavlan redan innan eleverna kommer in i klassrummet. Det väcker nyfikenhet. Fråga sedan ¿Qué es esto? och låt dem två och två titta och se hur många av rätterna de kan på spanska. När alla har fått några minuters betänketid delar du ut tavelpennor och låter de som vill gå fram och skriva rätt svar under bilderna. Sedan fyller ni gemensamt i det som ev. fattas. 2. Som fortsättning kan du hitta på några priser att skriva under bilderna (€ 1.50 till exempel) och sedan fråga ¿Cuánto cuesta un café con leche?. Gå igenom att man säger uno con cincuenta, € 1.50, för att uttala priser i euro. Låt sedan eleven som svarade fråga någon annan på samma sätt, och gå igenom ett antal priser för att nöta in konstruktionen. 3. Bilderna kan du med fördel ta fram i början på nästa lektion och repetera för att befästa ordkunskaperna. Gör sedan samma sak en månad senare och se vad de minns!

längre lista på typiska tapasrätter. Uppmana gärna eleverna att söka fler exempel på internet. 5. Dags att skriva en egen meny! Dela in klassen i grupper om 3. Dela ut Arbetsblad 3 med instruktioner för att konstruera en egen meny. Prata om att man i Spanien betalar med euro och hur mycket en euro är värd. De får naturligtvis gärna göra till exempel en mexikansk meny i pesos, eller välja ett annat sydamerikanskt land. Uppmana dem att ta reda på landets valuta på internet. Om ni har tillgång till en lamineringsapparat kan ni gärna laminera menyerna så de blir lite stadigare. 6. Gör en egen restaurangpjäs. Grupperna hittar själva på och tränar in en pjäs med två personer som går på restaurang eller kafé, där en elev är kypare och tar upp beställning. De får hjälp med uttryck på Arbetsblad 4. När de är klara med dialogen rättar du och därefter tränar de in sina repliker så att de kan dem helt utantill, med bra uttal och intonation, och med inlevelse. 7. Spela upp dialogerna. 8. Avsluta om du vill med ett oförberett (eller förberett) test på ord och uttryck som varje elev kommer ihåg. Se Arbetsblad 5.

libers övningar i spanska projekt i spanska 1–3 • kopiering tillåten © liber ab

4. För steg 2–3 kan du dela ut Arbetsblad 2 som handlar om tapas och innehåller en

13


¿Vamos a tomar algo?

Arbetsblad 1: Comida y bebida

Comida y bebida

Comida

Hamburguesa Patatas fritas Pizza Bocadillo de jamón Bocadillo de queso Bocadillo de pollo Gazpacho andaluz

Tapas

Tortilla de patatas Calamares Paella valenciana Albóndigas Ensalada mixta

Postres

Bebida

Café solo Café cortado Café con leche Té Zumo de naranja Zumo de limón/melocotón/uvas/ zanahorias/tomate/manzana Refresco con hielo/sin hielo Coca cola Naranjada Agua mineral con gas/sin gas Cerveza Chocolate con churros

libers övningar i spanska projekt i spanska 1–3 • kopiering tillåten © liber ab

Arroz con leche Helado de vainilla/chocolate/fresa/ limón/ … Flan Crema catalana Fruta

14


¿Vamos a tomar algo?

Arbetsblad 2: Tapas

Tapas Las tapas son aperitivos que sirven en un bar o en un restaurante acompañando a la bebida. En España es bastante común ir de tapas, o sea, salir a comer tapas. Se piden varias tapas y se comparte todo. La palabra tapa viene del verbo tapar, que significa “cubrir”. Antes, cubrían la botella de vino con un pequeño plato con un poco de jamón u otra comida.

tortilla española

spansk potatisomelett, något tjockare än vår omelett

calamares fritos

friterade bläckfiskringar

paella valenciana

paella, risrätt med saffran, skaldjur, grönsaker, kyckling, korv

albóndigas

köttbullar, större än våra, ofta i tomatsås

patatas bravas

friterade potatistärningar i stark sås

ensalada mixta

blandsallad med tomat, lök, majs och dressing

ensaladilla rusa

potatissallad med tonfisk och majonnäs

croquetas de jamón

friterade kroketter med ost och skinka

gambas al pil pil

heta räkor i stark olja och vitlök

champiñones al ajillo

vitlöksmarinerade champinjoner

pan con tomate

rostad baguette med vitlök och tomat

salmorejo cordobés

kall grönsakssoppa från Córdoba, andalusisk specialitet

Tarea:

¡Busca imágenes o recetas de tapas en la red! ¿Qué otras tapas típicas conoces? ¿Qué otras tapas típicas puedes encontrar en la red? ¿Qué tapas te gustaría probar?

libers övningar i spanska projekt i spanska 1–3 • kopiering tillåten © liber ab

Tapas clásicas

15


¿Vamos a tomar algo?

Arbetsblad 3: ¡Vamos a tomar algo!

¡Vamos a tomar algo! Uppgift 1:

Konstruera en spansk eller sydamerikansk meny med både mat och dryck samt priser i landets valuta. Illustrera och dekorera menyn så att den ser inbjudande ut. Fråga er lärare om ni kan laminera den när den är klar, så att den blir lite stadigare. Exempel på hur priser skrivs i euro: Bebidas

Precios

Café con leche

1,50 €

Refresco pequeño

1,30 €

Refresco grande

2€

Observera att priserna uttalas uno con cincuenta, uno con treinta och dos euros. Träna på att uttala alla priser ni har satt på er meny.

Uppgift 2:

Nu ska ni skriva en restaurangpjäs, där ni använder er av er meny. En person i gruppen är kypare och de andra är gäster. Ni får en lista med användbara uttryck av er lärare. Försök att få med lite extra småprat, som att prata om vädret, vad ni ska

Träna in er pjäs så att ni kan den utantill. Öva på ett bra uttal och att tala med inlevelse. Tänk på att titta på den personen du pratar med. Fundera på vad ni behöver ta med er för rekvisita till uppspelningen av ert rollspel.

libers övningar i spanska projekt i spanska 1–3 • kopiering tillåten © liber ab

göra i helgen, vad klockan är eller något annat ni kan!

16


¿Vamos a tomar algo?

Arbetsblad 4: Frases para el restaurante

El camarero

Kyparen

¿Qué desean? ¿Qué van a tomar? ¿Y para beber? ¿Algo más? ¿Y para la señorita? Muy bien, vuelvo en seguida. Aquí tienen. Servido. ¿Paga en efectivo o con tarjeta? En efectivo. Con tarjeta. Son … euros. Muchas gracias. Buen provecho. No, lo siento. Hoy no tenemos … El servicio está incluido.

Vad får det lov att vara? Vad vill ni dricka? Och att dricka? Något mer? Och för unga fröken? Mycket bra, jag kommer strax tillbaka. Varsågoda. Varsågod(a). Betalar Ni kontant eller med kort? Kontant. Med kort. Det blir … euro. Tack så mycket. Smaklig måltid. Nej tyvärr. Idag har vi inte … Dricks ingår.

El cliente

Kunden

¡Oiga, por favor! Para mí … por favor. Quisiera … No quiero … De primero me gustaría … De segundo querría/quisiera … De postre prefiero … ¿Qué recomienda usted? Perdón. La cuenta, por favor. ¿Nos cobra, por favor? ¿Cuánto es? ¿Puedo pagar con tarjeta? Tome. Aquí tiene. 2 euros de propina.

ung: Hallå! (till kyparen) Jag för min del … tack. Jag skulle vilja ha … Jag vill inte ha … Till förrätt skulle jag vilja ha … Till huvudrätt skulle jag vilja ha … Till efterrätt föredrar jag … Vad rekommenderar Ni? Ursäkta. Notan, tack. Kan vi få betala, tack? Hur mycket blir det? Kan jag betala med kort? Varsågod. Här får Ni. 2 euro i dricks.

libers övningar i spanska projekt i spanska 1–3 • kopiering tillåten © liber ab

Frases para el restaurante

17

9789147908394  
9789147908394