Page 1

Lilla Läxan

1

2

3

Lilla Läxan 1

De tre läxböckerna Lilla läxan 1, 2, 3 inbjuder till samtal med barnet om barnets egen värld – erfarenheter, omgivning, fantasivärld och skolvardag. Böckerna stärker kontakten mellan skolan och hemmet. Både läraren och föräldrarna får information om hur barnet arbetar, tänker och mår.

Lilla Läxan 1

&XB.BMNCPSH

/BUVSPDI,VMUVS

Lilla Läxan 2

&XB.BMNCPSH

/BUVSPDI,VMUVS

Lilla Läxan 3

&XB.BMNCPSH

/BUVSPDI,VMUVS

ISBN 91-27-63647-X B

9

Omslag_1.indd 1

789127 636477

Ewa Malmborg

Natur och Kultur

05-09-19 11.08.41


Hem och skola – Vad har du gjort i skolan idag? – Läst och sånt... Föräldrar vill veta hur det går i skolan. Men barn lever i nuet. Det är inte alltid så enkelt att komma ihåg allt man upplevt under en vanlig skoldag. Det är ju mycket som händer i ett barns huvud, i ett klassrum, på en skolgård – viktiga saker som formar en människa. Berättelsen om Max och Maja ger barnen lästräning och tillfälle att göra jämförelser med sin egen skolvardag. Och den vill inspirera er till samtal, till kontakt mellan hem och skola. Lilla Läxan vill bygga broar mellan barn och mellan barn och vuxna. 1. Läs texterna tillsammans. Läser barnet själv så gör det naturligtvis det, men det är inte en förutsättning. 2. Samtala. Samtalet hemma är det viktigaste. 3. Besvara frågorna. När barnet kan skriva eller rita själv gör han/hon det. Annars kan en vuxen skriva ner efter barnets diktamen. Det finns inget facit. 4. I Kaxiga Kajans ruta finns enkel lästräning och extra läxpyssel.

Sid01-25_LillaLäxan_1.indd 2

05-09-19 11.01.40


Innehåll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Maja och Max Att hjälpas åt Liten och rädd I matsalen Samling I tur och ordning Mobbare I trafiken Kläder Bygga ord Idrott Åka skridskor

Sid01-25_LillaLäxan_1.indd 3

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Veckans dagar Skolfest Titta på teve Syskon Barnvakt Att sova I fantasins land Ute i naturen Sommarlov Vad tycker du?

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

24 26

05-09-19 11.01.41


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

LÄXA

1

Maja och Max Maja har börjat i den riktiga skolan nu. I första klass heter det i hennes skola. Hon kan räkna till f lera hundra och hon kan skriva alla bokstäver i alfabetet.

Maja tycker att det är orättvist att hennes efternamn ska ha så många S: Stensson. Det är den svåraste bokstaven i hela alfabetet, tycker Maja. Max har också börjat skolan. Han kan också räkna till hundra och läsa nästan alla bokstäver. Sista bokstaven i hans förnamn X är roligast att skriva, tycker han. Han skriver och skriver. 4 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Sid01-25_LillaLäxan_1.indd 4

05-09-19 11.01.42


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Kan du skriva ditt namn? Det kan du göra på skrivraden på första sidan och rita ditt självporträtt. Vilka bokstäver kan du skriva?

Kanske kan du skriva vad alla i din familj heter?

Maja och Max går i skolan. De övar att läsa.

5 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Sid01-25_LillaLäxan_1.indd 5

05-09-19 11.01.43


Lilla Läxan

1

2

3

Lilla Läxan 1

De tre läxböckerna Lilla läxan 1, 2, 3 inbjuder till samtal med barnet om barnets egen värld – erfarenheter, omgivning, fantasivärld och skolvardag. Böckerna stärker kontakten mellan skolan och hemmet. Både läraren och föräldrarna får information om hur barnet arbetar, tänker och mår.

Lilla Läxan 1

&XB.BMNCPSH

/BUVSPDI,VMUVS

Lilla Läxan 2

&XB.BMNCPSH

/BUVSPDI,VMUVS

Lilla Läxan 3

&XB.BMNCPSH

/BUVSPDI,VMUVS

ISBN 91-27-63647-X B

9

Omslag_1.indd 1

789127 636477

Ewa Malmborg

Natur och Kultur

05-09-19 11.08.41

9789127636477  
9789127636477  

Lilla Läxan 1 Ewa Malmborg Natur och Kultur 1. Läs texterna tillsammans. Läser barnet själv så gör det naturligtvis det, men det är inte en...