__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Melodi Teknik & Blues

Henrik Rydberg


Förord Munspelet är ett underbart men kanske på samma gång underskattat instrument. Alla kan få det att låta, men inte lika många kan få munspelet att sjunga. Det är lätt att börja spela, men svårt att bemästra. Man behöver inte besitta några förkunskaper för att kunna ta del av den här boken. Ett av mina mål har varit att människor som aldrig spelat ett instrument eller lärt sig noter skall få chans att pröva på munspel. Jag har stött på många som ångrar att de inte lärde sig spela när de var yngre eller som menar att de inte kan lära sig. Jag har spelat munspel i många år och under denna tid ständigt sökt efter mer kunskap i olika instruktionsböcker. Den här boken är ett resultat av hur jag skulle vilja att min första munspelsbok skulle ha sett ut. En bra instruktionsbok, i mitt tycke, skall vara lätt att börja använda men ändå innehålla tillräckligt med material när kunskaperna och färdigheterna utvecklas. Därför är den inledningsvis ganska lätt att ta till sig, medan t ex avsnittet om improvisation kräver mera tid och större intresse. Risken med en instruktionsbok kan vara att man har så bråttom att lära sig grunderna att man stressar sig igenom på kortast möjliga tid. Min egen erfarenhet visar att detta brukar sluta med att man knappt kommer halvvägs innan man ger upp. Se denna bok som en språngbräda till något nytt och spännande att utforska. Gläds över varje ny sak du lär dig. Ta tid på dig och stressa inte. Stort TACK till Mia och Sara som tagit sig tid att läsa och kommentera!

Copyright © 2006 Notfabriken Music Publishing AB

Original och notskrivning Henrik Rydberg

Illustrationer Henrik Rydberg

Omslag Ulf Ekwall

Grafisk form Birgitta Sacilotto

Tryck Dardedze Holografija, Riga 2017 Upplaga 1:5 ISBN 978-91-85041-97-8


Bokens upplägg Boken är uppdelad i fem delar. De första sidorna visar hur man kan hålla munspelet samt ger en försmak av vad det innebär att spela.

Melodispel Under Melodispel får du lära dig att spela melodier. Detta gör du genom att lära dig blåsa i ett hål i taget och öva på välkända melodier. Den här delen är viktig när det gäller att lära sig spela och få ton i munspelet. I Teori 1 ges en kort introduktion till vanlig notskrift.

Blues Blues-delen tar upp grunderna i hur en 12-takters blues är utformad och hur man kan spela blues på munspelet. Här kan du även lära dig improvisation och att få öva på bluesriffs. Improvisationsintroduktionen kan upplevas ganska invecklad om du inte är tillräckligt motiverad att lära dig improvisera. I Teori 2 ges en kort introduktion till tonarter.

Tekniker Förutom att bara blåsa i munspelet kan man använda olika tekniker till att modellera tonen. Detta finns under Tekniker.

Historia, skötsel och demontering Det här avsnittet tar upp praktiska råd kring hur man skall ta hand om sitt munspel, hur munspelet kom till världen och hur det ser ut inuti.

Examen Avslutningsvis finns det en Examen med tre häftiga låtar att se fram emot.

CD Till boken hör också en CD. Denna skiva är tänkt att dels belysa det som texten tar upp och dels användas som övningshjälp. Då jag själv spelar alla instrument som är med på skivan vill jag poängtera att syftet med skivan är att underlätta inlärning. 1

När det finns ett ljudspår att lyssna till visas denna symbol med ljudspårets nummer.

Diatoniskt munspel i tonarten C Alla ljudexempel är inspelade med ett bluesmunspel i tonarten C. Det rekommenderas att läsaren använder ett 10-håligt bluesmunspel, även kallat diatoniskt munspel i tonarten C, för att kunna spela tillsammans med ljudexemplen.

Notfabriken

3


Hur man håller munspelet Håll munspelet mellan vänster hands pekfinger och tumme, med hål nummer 1 längs till vänster.

Sätt högerhandens handlov mot vänsterhandens handlov.

Låt sen högerhanden omsluta vänsterhanden så att det bildas en liten luftkammare bakom munspelet.

Luftkammaren, eller ”resonanslådan”, skall vara så stor och tät som möjligt för att ge en bra ton. För att få en stor luftkammare kan du tänka dig att du har ett ägg mellan händerna och om ägget mot förmodan går sönder får det inte rinna ut mellan fingrarna.

För att få en bekväm ställning låter man vänster armbåge peka snett ner åt vänster medan höger underarm pekar lodrätt mot golvet. Då spänner man sig inte så mycket i axlar och nacke.

Detta är det ”vanligaste” sättet att hålla munspelet. Ett viktigt skäl att hålla så här är bl a att man kan kontrollera och manipulera luften och därmed tonen. Naturligtvis kan man hålla munspelet som det passar en bäst: i höger hand, mellan höger- och vänster hands pekfinger och tumme, låta munspelet sitta i en ställning kring halsen o s v.

4

Notfabriken


En första känsla För att du skall få en första känsla av hur snyggt munspelet kan låta så skall vi börja med en övning som vi kan kalla ”tåget”. Det finns flera sätt att efterlikna ett tåg på munspelet men detta tycker jag är det mest rytmiska.

Tåget 1. Börja med att säga ”Ta – ida – to”. 2. Viska ”Ta – ida – to” medan du andas ut. 3. Viska nu ”Ta – ida – to” medan du andas in. 4. Nu bryter vi upp ”Ta – ida – to” i två delar: Viska ”Ta – ida ” när du andas in och ”to” när du andas ut. 5. Sätt nu munspelet till munnen så att läpparna täcker hål 1, 2 och 3. Tips! För att vara säker på att du inte får med hål 4 så kan du täcka hål 4 och uppåt med högerhandens pekfinger och lyssna hur det skall låta. Ta sedan bort fingret och pröva igen och flytta eventuellt munspelet någon millimeter åt höger så att luften bara passerar genom hål 1-3.

6. Viska ”Ta – ida ” när du andas in och ”to” när du andas ut. 1

7. Upprepa nu först långsamt och öka sedan tempot tills det blir till ett rytmiskt gung. 2

Lägg märke till att ”Ta – ida” ändras när du ökar tempot och blir till ”Taida” eller ”Tajda” och ”to” får mer ett blåsljud över sig: ”tho” eller ”two”. 8. När du känner att du fått igång gunget kan du öva tillsammans med gitarr: 3

Tågvissla Fast det är inte riktigt slut än, för vad vore ett tåg utan en tågvissla? 1. Viska först orden ”oj – oj” medan du andas in. 2. Sätt munnen så att den täcker hål 4 och 5 på munspelet och viska orden ”oj – oj”. Tips! Även här kan du pröva med att täcka över hål 1-3 och 6-10 med pekfingrarna så att bara hål 4 och 5 är fria mellan pekfingerspetsarna och lyssna hur det skall låta. Pröva sedan att spela utan att använda fingrarna. En fördel med att säga ”oj – oj” är att dina läppar redan bildar ett mindre hål som enbart borde täcka hål 4 och 5.

Notfabriken

5


4

Nu hoppas jag att du har fått en första känsla av hur det är att spela munspel. Vill du fortsätta med tåget så kan du prova överkursen nedan, annars går vi vidare…

Låt tåget rulla... Pröva att spela ”tåget” och lägg till ”tågvisslan” då och då. 5

Gå gärna omkring i rummet medan du spelar; Ibland är det lättare att få en bra rytm om man rör på sig och andningen blir annorlunda än om du sitter ner. När du står kan du böja på benen - niga - varje gång du blåser ”to” så får ”to” mer tyngd och kraft. Om du känner att du håller på att storkna av för mycket eller för lite luft, hoppa då gärna fram till kapitlet om andning (sid 38) innan du fortsätter på nästa sida!

6

Notfabriken


MELODISPEL


Ett-hålsspel När man lär sig att blåsa i ett hål i taget öppnar sig oanade möjligheter. Man får t ex tydligare melodispel, man kan göra drillar, man kan böja toner och med tonböjningens hjälp får man tillgång till över 32 enstaka toner. Fast det måste sägas med en gång: Det är inte lätt att blåsa i bara ett hål! Man skall lyckas få in luft genom ett hål utan att det läcker in till något av de intilliggande, och det kan vara nog så svårt. Men håller man bara ut och tränar så glömmer man snart av att man överhuvudtaget hade problem att lära sig det.

Här kommer tre olika förslag till att spela i ett hål, av vilka det sista förslaget är att rekommendera:

1. Rulla tunga Om man kan ”rulla” sin tunga så kan man låta tungan forma sig kring ett hål och bara låta luften passera genom detta.

Detta var det första sätt jag lärde mig ett-hålsspel på, men kom snart att byta ut det mot det tredje sättet nedan. Enda fördelen jag kan komma på med detta sätt är att läpparna formas till ett litet ”o”, vilket kanske gör övergången till det tredje sättet nedan enklare.

2. Tungblockering Man kan låta läpparna forma sig kring 3 eller 4 hål och sen skjuta fram tungan och låta tungan blockera alla hål utom det som ligger längst till höger.

Denna teknik, att låta munnen vara över flera hål men med tungans hjälp tvinga in luften genom bara ett eller två av dem, är en teknik som man använder sig av för att spela oktaver eller komp till sitt eget melodispel. Detta tar jag upp längre fram i boken. En stor fördel med detta sätt är att man kan växla detta spelsätt med det tredje sättet nedan.

3. ”Snörpa” Man kan ”snörpa ihop” läpparna så att det blir ett lagom stort hål som bara låter luften passera genom ett enda hål på munspelet. Läpparna kommer hjälpa till genom att blockera de intilliggade hålen. Av dessa tre tekniker anser jag att den sista är att föredra, framför allt eftersom denna teknik inte använder sig av tungan. Tungan får nämligen andra uppgifter längre fram.

8

Notfabriken


”Snörphjälp” Somliga personer verkar inte ha några problem med att forma munnen till att spela i ett hål medan andra har stora svårigheter i början. Här kommer lite hjälp till att forma munnen till ett ”lagom” stort hål: • Säg ”o” och känn hur munnen formas till en liten rund ring. • Pussa dig själv på handen och utan att ändra läpparna byter du sedan ut handen mot munspelet. Det kan hända att du hamnar mitt emellan två toner - flytta då munspelet lite till höger eller vänster tills du hör en ren ton. Är du osäker på hur tonen skall låta när den är ”ren” kan du, innan du pussar din hand, täppa för hål 1-3 med vänster hands pekfinger och 5-7 med höger hands och blåsa för att höra hur tonen skall låta. • Vissla en ton och känn hur munnen blir liten och rund. Sätt munspelet till munnen och vissla en ton rakt in i ett av munspelets hål. • Ta ett ordentligt tag om munspelet med munnen (så att du skulle kunna släppa det med händerna utan att det föll ner). Nu har läpparna format sig kring 4-5 hål. Börja blåsa, eller dra in luft, samtidigt som du sakta ”drar” bort munspelet från munnen och låter läpparna ”snörpa” i samma takt. I början kommer det att låta från alla 4-5 olika hålen men ju mer du flyttar ut munspelet ur munnen, fortfarande med läpparna ”glidande” utmed skyddsplåten, desto färre hål kommer att ljuda tills det förhoppningsvis låter ur bara ett hål. • Det är viktigt att du inte spänner läpparna när du ”snörper”, så att munspelet trycks ut från munnen. Läpparna skall vara avslappnade. Pröva att skjuta fram läpparna som när man ”putar” med munnen och låt läpparna ”flyta upp” på munspelets skyddsplåtar. • Om du inte får en ren ton, trots att du ”snörpt” till ordentligt så kan du pröva att trycka munspelet lite hårdare mot läpparna. Läpparna plattas då till och täpper till intilliggande hål. Lyssna på ljudexemplet hur tonen skall låta när du blåser ut i hål 4 och drar in luft i samma hål:

6

Sträck på dig och ta i! Var inte rädd för att ta i lite! I början spelar man ofta försiktigt så att det inte skall höras i de ”oönskade” hålen. Risken är då att man spänner sig i axlarna, spänner läpparna och inte andas med magen (se kapitlet om Andning sid 38). Luften skall inte bara blåsas eller dras ”in i” munspelet utan den skall strömma igenom. Du får både rätt hållning och lättare andning om du sträcker på dig och tänker att ut-luften skall blåsas förbi dina händer och in-luften skall nå ända ner i magen. Det blir även lättare att höra ”rätt” ton och isolera denna från de intilliggande om du blåser lite starkare. Ge dina nära och kära var sitt hörselskydd och börja spela!

Fel på hål 2? Om det låter konstigt när du drar in luft i hål 2 är det med största sannolikhet inte fel på munspelet. Jag vet inte varför just hål 2 ofta är svårspelat för nybörjare, men jag har stött på det många gånger. Ofta beror den konstiga tonen på att du inte är tillräckligt avslappnad i käkarna, läpparna eller tungan och därmed tvingar munspelets metalltunga att vibrera annorlunda. Slappna av i läpparna genom att låta underkäken sjunka ner och skjut in munspelet ordentligt mellan läpparna så att luften inte behöver klättra över eller ”klämma sig igenom” dem för att ta sig in i munnen. Försök sedan att andas lugnt in och ut genom 2:ans hål och se om tonen blir bättre. Annars brukar detta lösa sig med tiden. Notfabriken

9


Munspelstabulatur Man behöver inte kunna läsa noter för att lära sig spela munspel. I och för sig motsvarar varje hål på munspelet en eller flera toner, så lär man sig noter går det bra att spela efter noter, men det är som sagt inte nödvändigt. I stället kan man använda sig av munspelstabulatur som kan liknas vid ”noter för munspel”. Det finns olika munspeltabulaturer, men eftersom jag skriver detta på dator så har jag valt att sätta ett +-tecken efter utblåstoner och lämnat indragstoner i fred (än så länge!).

Om vi går tillbaka till föregående övning där vi blåste ut och drog in luft genom hål 4 kunde jag istället skrivit 4+ (för att visa att du skall blåsa ut) och 4 (för att visa att du skall dra in).

C-durskala Nu skall vi öva ett-hålsspel i hål 4 – 7. Genom att blåsa respektive dra in luft genom dessa hål kommer du att kunna spela en C-durskala:

4+ 4 5+ 5 6+ 6 7 7+

(Blås) (Dra in) (Blås) (Dra in) (Blås) (Dra in) (Dra in) (Blås)

Öva gärna med ljudspåret:

7

Öva nu att spela C-durskalan fram och tillbaka tills du känner att varje ton hörs så klart och rent som möjligt:

     4+

4

5+

5

   

   

6+

7+

6

7

7+

7

6

6+

    5

5+

4

4+

8

Som du ser så har jag nu även lagt till ”vanlig” notskrift. Kan du läsa noter känner du bättre igen dig, och det underlättar att se hur länge man skall hålla ut varje ton. Vill du lära dig lite mer om notskrift så finns det en introduktion till detta i Teori 1-kapitlet längre fram. Tycker du att noterna stör, försök att bara inrikta dig på munspelstabulaturen nedanför. Stör de väldigt mycket så finns ju maskeringstejp eller Tipp-ex!

10

Notfabriken


Den gyllene övningsregeln ”Även Göran Söllscher lärde sig att gå från första tonen till nästa, innan han gav sig på den tredje!” Detta sa en kamrat till mig när han försökte lära mig spela gitarr och jag spelade ett stycke alldeles för snabbt och slarvigt. Det kan vara frestande att börja spela en melodi från början till slut, men ofta spelar man fel någonstans och då kommer man ofta av sig och måste börja om från början. Därför kommer här den gyllene övningsregeln:.

Ta en liten bit i taget och öva den tills den sitter skapligt – gå sedan vidare till nästa!

För att tillämpa denna ”regel”, praktiserar vi den på Gubben Noak. Denna melodi är bra att börja med eftersom den är välkänd och inte har så stora hopp mellan tonerna. Vi börjar med de fyra första tonerna:

4+

(Blås)

4+

(Blås)

4+ 5+

(Blås) (Blås)

Öva detta ett par gånger tills du fått grepp om hur mycket du behöver flytta munspelet för att gå från hål 4 till hål 5. Håll gärna takten med foten genom att hålla hälen i golvet och låta framdelen på foten klampa i golvet i en jämn rytm. Blås en ton varje gång foten slår i golvet. Gör sedan samma sak på andra delen fast dra in luft istället för att blåsa ut:

4

4

4

5

(Dra in) (Dra in) (Dra in) (Dra in)

När även detta känns bra och du känner att du spelar tonerna i samma hastighet så kan du pröva att spela båda fraserna efter varandra utan att stoppa emellan…

4+

(Blås)

4+

(Blås)

4+ 5+

(Blås) (Blås)

4

4

4

5

(Dra in) (Dra in) (Dra in) (Dra in)

…och när du sedan är på hål 5, där du drar in luft, så blåser du bara ut och avslutar med följande:

5+ 5+

(Blås)

4

4

4+

(Blås) (Dra in) (Dra in) (Blås)

I nästa kapitel finns hela Gubben Noak utskriven tillsammans med fler melodier att sätta tänderna i! Även om du inte får helt rena toner än så börja spela melodierna i nästa kapitel. Melodierna låter ofta bra ändå. I sinom tid kommer du att kunna forma vackra toner utan att ”läcka” till andra hål. Tänk bara på att snörpa läpparna lite till och tryck munspelet hårdare mot läpparna.

Notfabriken

11


Munspelet, detta fantastiska lilla instrument, som finns i nästan var mans ägo! Men hur gör dom när det låter så där ”bluesigt” och hur kan jag spela likadant? Svaret finns i den här boken, skriven av Henrik Rydberg. Boken omfattar alla de vanliga tekniker som proffsen använder och till hjälp finns den medföljande CD:n med alla övningar inspelade.

För dig som vill gå vidare med melodispel

För dig som vill gå vidare med bluesspel

ISBN 978-91-85041-97-8

9 789185 041978

Profile for Smakprov Media AB

9789185041978  

9789185041978  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded