Page 1

Matteboken 1A

Matteboken Matteboken är ett läromedel i matematik för årskurs 1–6. Matteboken lägger stor vikt vid huvudräkning och problemlösning samt att eleverna själva ska upptäcka strukturer och sammanhang i matematiken.

Matteboken Birgitta Rockström Marianne Lantz

Rockström • Lantz

Matteboken för årskurs 1 består av • två grundböcker • en extrabok • två läxböcker • lärarhandledning med diagnoser, kopieringsunderlag och facit.

ISBN 978-91-622-9932-3

www.bonnierutbildning.se

Matteboken1A_omslag(10).indd 1

BONNIERS (9932-3)

1A 2010-05-27 09.12


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10

Källförteckning: sid 21 TUMMELITEN Text och Musik: Alice Tegnér Rättsinnehavare: AB Nordiska Musikförlaget/Ehrlingförlagen AB, Stockholm Redaktör: Ann de Bourgh Typografi/layout: AB Typoform Illustrationer: Filippa Widlund

Matteboken Grundbok 1A ISBN 978-91-622-9932-3 © 1995, 2002 och 2010 Birgitta Rockström, Marianne Lantz och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Tredje upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallatBonus-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtaletöverhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Printed in Lettland by Livonia Print, 2010.

Matteboken1A_1-64(10).indd 2

2010-05-21 09.50


Innehåll Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Matteboken1A_1-64(10).indd 3

Samtalsbild Antalsjämförelse, lika många Minsta antalet, största antalet Från bild – till streck – till siffra, 1–5 Fler, färre Stapeldiagram Mönster Geometriska former Olika symboler för talet 5 – från forntid (kilskrift) till nutid

4 6 8 10 12 14 15 16 18

Samtalsbild Talen 1–4, antal, talbild och talrad (grundtal och ordningstal) Uppdelning av talen 3 och 4, från helhet till delar Mönster Talet 5 – antal, talbild och talrad Uppdelning av talet 5, från helhet till delar Talet 0 – tecknet för ingenting Avbildning

20 22 32 33 34 36 38 41

Samtalsbild Ordningstal – den första till den femte Likhetstecknet Addition, plustecknet Textuppgifter, addition – från text till symboler Tabellsystemet, från helhet till delar Addition inom talområdet 0–5, öppna utsagor Talet 6 – antal, talbild och talrad Tabellsystemet, från helhet till delar Addition inom talområdet 1–6, öppna utsagor Talen 7 och 8 – antal, talbild och talrad Klockan, hela timmar

42 44 46 48 49 54 55 56 58 59 62 74

Samtalsbild Talet 9 – antal, talbild och talrad Talet 10 – talbild, talrad, ordningstal Tio-kamraterna Pengar – 1 kr, 5 kr och 10 kr Jämna och udda tal Längdmätning – kroppsmått, meter och cm

76 78 84 88 90 96 98

 å egen hand – extrauppgifter både för snabba elever och för elever P som behöver extra träning

102

2010-05-21 09.50


Kapitel

1

Gå till skolan varje dag det är roligt, tycker jag. Nu så får vi lära oss läsa i en bok förstås. Räkna siffror ska vi me´ jag kan 2 + 1 = 3. Rast det får vi då och då leker gömme, vem vill stå? Sen så ska vi äta mat korv, potatis och spenat. Gympa det är väldigt kul och så blir det lov till jul.

4 Matteboken1A_1-64(10).indd 4

2010-05-21 09.50


5 Matteboken1A_1-64(10).indd 5

2010-05-21 09.50


Rita lika m책nga saker.

6 Matteboken1A_1-64(10).indd 6

2010-05-21 09.50


M책la lika m책nga rutor som det finns saker.

L채xboken 1A, l채xa 1.

Matteboken1A_1-64(10).indd 7

7 2010-05-21 09.50


Hur mĂĽnga fiskar finns det av varje sort? MĂĽla en ruta fĂśr varje fisk.

pansarmal

14 Matteboken1A_1-64(10).indd 14

scalare

neontetra

ciklid

2010-05-21 09.50


MĂĽla likadana mĂśnster.

15 Matteboken1A_1-64(10).indd 15

2010-05-21 09.50


Vad kallas de här figurerna? Finns de här formerna • i klassrummet? • ute? • hemma? Måla alla cirklar gröna. Måla alla trianglar gula. Måla alla kvadrater blå. Måla alla rektanglar röda.

16 Matteboken1A_1-64(10).indd 16

2010-05-21 09.50


Rita cirklar.

Rita trianglar.

Rita kvadrater.

Rita rektanglar.

17 Matteboken1A_1-64(10).indd 17

2010-05-21 09.50


ett

Hur mycket är klockan? Det sitter 1 uggla på grenen. Säg något som det bara finns 1 av • i klassrummet • ute • hemma

Vilken färg har den första rutan?

22 Matteboken1A_1-64(10).indd 22

2010-05-21 09.51


M책la bilderna med 1 djur. Skriv siffran 1 i rutan.

M책la 1 djur av varje sort.

Rita 1 sak i tavlan.

23 Matteboken1A_1-64(10).indd 23

2010-05-21 09.51


två

Hur mycket är klockan? Nu är det 2 ugglor på grenen. Säg något som det finns 2 av • i klassrummet • ute • hemma

Vilken färg har den andra rutan?

24 Matteboken1A_1-64(10).indd 24

2010-05-21 09.51


Ringa in bl책b채ren 2 och 2.

M책la 2 djur av varje sort.

M책la vasen med 2 blommor.

25 Matteboken1A_1-64(10).indd 25

2010-05-21 10.32


Måla det första bladet.

Måla den andra blomman.

Hur många är det av varje sort? Skriv siffran i rutan.

26 Matteboken1A_1-64(10).indd 26

2010-05-21 09.51


Dra streck mellan 2 saker som hör ihop.

Rita 2 saker i tavlan, gärna ett par.

Extrauppgifter finns på sidorna 106–107.

Matteboken1A_1-64(10).indd 27

27 2010-05-21 09.51


Skriv rätt antal. Sätt ut likhetstecken där det är lika många.

Likhetstecken =

=

Skriv likhetstecken.

= = = 46 Matteboken1A_1-64(10).indd 46

2010-05-21 09.53


Talbilder fĂśr talen 1 till och med 5. Rita och mĂĽla talbilderna. Skriv likhetstecken och tal.

=

=

=

=

=

47 Matteboken1A_1-64(10).indd 47

2010-05-21 09.53


Talbilder för talen 1 till och med 9.

Dela upp 9 i olika talbilder. Måla i talbildernas färger.

Skriv talet 9 på olika sätt.

8+1= 9 Skriv talen som fattas.

9= 2 +1

9 = 2 +1

9=2 +1 9=2 +1

80 Matteboken1A_65-127(10).indd 80

2010-05-21 10.10


R채kna ut summan.

5+3=__ 6+3=__ 4+2=__ 2+6=__ 7+2=__

3+3=__ 6+2=__ 5+2=__ 3+4=__ 4+5=__

3+5=__ 3+6=__ 2+3=__ 5+4=__ 4+4=__

9=6+__ 8=3+__ 9=1+__

8=6+__ 9=5+__ 7=2+__

8=__+__ 8=__+__ 8=__+__

9=__+__ 9=__+__ 9=__+__

Skriv talet som fattas.

8=4+__ 7=3+__ 9=7+__ Hitta p책 egna tal.

7=__+__ 7=__+__ 7=__+__

81 Matteboken1A_65-127(10).indd 81

2010-05-21 10.10


1. Rasmus har 5 kronor. Han får 3 kronor av sin morfar.

Hur mycket har han sedan?

__+__= __ Svar: kr 2. Ida åt 4 kakor. Hanna åt 5 kakor.

Hur många kakor har de ätit upp?

__+__=__ Svar: 3. Filip har 3 gula bilar, 4 röda bilar och 1 blå bil. Hur många bilar har han?

__+__ +__ =__ Svar: 4. Hitta på en räknesaga om

6+3=9

Rita och berätta.

82 Matteboken1A_65-127(10).indd 82

2010-05-21 10.10


Räkna ut summan.

6+3=__ 4+4=__ 2+7=__

3+4=__ 4+5=__ 2+6=__

3+6=__ 5+3=__ 1+8=__

Måla där summan är 9.

8 + 1 3 + 3 4 + 5 3 + 6

6 + 2 6 + 3 5 + 3 1 + 8

2 + 7 4 + 3 2 + 5 7 + 2

Räkna ut och skriv bokstaven i rutan. 1.  4+4 =

8

2.  3+2 = 3.  4+3 = 4.  2+4 = 5.  3+6 =

Läxboken 1A, läxa 13.

Matteboken1A_65-127(10).indd 83

5=V 6=M 7=A 8=S 9=P

S

1.

2.

5+4 2+4 9+0 3+5 3.

4.

5.

Rita.

83 2010-05-21 10.10


Matteboken 1A

Matteboken Matteboken är ett läromedel i matematik för årskurs 1–6. Matteboken lägger stor vikt vid huvudräkning och problemlösning samt att eleverna själva ska upptäcka strukturer och sammanhang i matematiken.

Matteboken Birgitta Rockström Marianne Lantz

Rockström • Lantz

Matteboken för årskurs 1 består av • två grundböcker • en extrabok • två läxböcker • lärarhandledning med diagnoser, kopieringsunderlag och facit.

ISBN 978-91-622-9932-3

www.bonnierutbildning.se

Matteboken1A_omslag(10).indd 1

BONNIERS (9932-3)

1A 2010-05-27 09.12

9789162299323  

1A BONNIERS Birgitta Rockström Marianne Lantz Matteboken Grundbok 1A ISBN 978-91-622-9932-3 Redaktör: Ann de Bourgh Typografi/layout: AB Typ...