Page 1

LENA HULTGREN • VIPS ARBETSBOK

VIPS ARBETSBOK NIVÅ 3–4 ingår i läsläran VIPS, som har läseböcker på fyra läsnivåer.

LÄSEBOK 1 ARB. BOK 1–2

Vips arbetsbok nivå 1–2 hör ihop med läseböckerna på nivå 1 och 2.

Arbetsbok

NIVÅ 3 OCH 4

LÄSEBOK 2

LÄSEBOK 3 ARB. BOK 3–4

NIVÅ 3 OCH 4

Vips arbetsbok nivå 3–4 hör ihop med läseböckerna på nivå 3 och 4.

LÄSEBOK 4

Till Vips läslära finns en cd-skiva med sånger till alla bokstäver. I slutet av varje kapitel finns en uppgift som eleverna skriver digitalt.

Best.nr 47-10292-1 Tryck.nr 47-10292-1

LENA HULTGREN

4710292_Vips_arb_3-4_Omsl.indd 1

2012-06-28 15.51


Aa

Cc

Bb

Ee

Dd

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu ISBN 978-91-47-10292-1 © 2012 Lena Hultgren och Liber AB Projektgrupp Helena Hammarqvist, Caroline Hjorth, Sofia Warsén, Malin Wedsberg, Toula van Rooij

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Åå

Ää

Öö

Redaktör Helena Hammarqvist Formgivning Toula van Rooij, Lisa Kleinschmidt Illustrationer Sara Bergman Produktion Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1

Välkommen till Vov Hotell!

Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2012

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

tn Skriv dit

4710292_Vips_arb_3-4_Omsl.indd 2

amn.

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfin 08–690 90 00 www.liber.se Kundservice 08–690 93 30, fax 08–690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

2012-06-28 15.35


Aa

Cc

Bb

Ee

Dd

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu ISBN 978-91-47-10292-1 © 2012 Lena Hultgren och Liber AB Projektgrupp Helena Hammarqvist, Caroline Hjorth, Sofia Warsén, Malin Wedsberg, Toula van Rooij

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Åå

Ää

Öö

Redaktör Helena Hammarqvist Formgivning Toula van Rooij, Lisa Kleinschmidt Illustrationer Sara Bergman Produktion Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1

Välkommen till Vov Hotell!

Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2012

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

tn Skriv dit

4710292_Vips_arb_3-4_Omsl.indd 2

amn.

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfin 08–690 90 00 www.liber.se Kundservice 08–690 93 30, fax 08–690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

2012-06-28 15.35


VIPS ARBETSBOK NIVÅ 3–4 KAPITEL 1 ...................Oo .......................OTTO

............................................s

3

KAPITEL 2 ...................Vv .......................VIVI

............................................s

7

KAPITEL 3 ...................Ii .................... IVAR

............................................s 11

KAPITEL 4 ...................Ss ........................SIRI

............................................s 15

KAPITEL 5 ...................A a a .....................AMIR

............................................s 19

KAPITEL 6 ..................Hh .......................HERO

............................................s 23

KAPITEL 7 ...................Mm ......................MAX

............................................s 27

KAPITEL 8 ...................Rr.........................ROSI

............................................s 31

KAPITEL 9 ...................Ee .........................ELOF

............................................s 35

KAPITEL 10 ...................Tt .........................TEO

............................................s 39

KAPITEL 11 ...................Ll ..........................LEA

............................................s 43

KAPITEL 12 ...................Å å å .....................ÅSE

............................................s 47

KAPITEL 13 ...................Nn .......................NOEL

............................................s 51

KAPITEL 14 ...................Ff ..........................FILO

............................................s 55

KAPITEL 15 ...................Ä ä ä .....................ÄLVA

............................................s 59

KAPITEL 16 ...................Kk ........................KARON

............................................s 63

KAPITEL 17 ...................Bb/Dd.................BORIS

DORIS

............s 67

KAPITEL 18 ...................Cc/Jj ...................CIRRE

JAJA

............s 71

KAPITEL 19 ............... Yy/Zz ............. YMER

ZEB

............s 75

KAPITEL 20 ............... G g g/Uu .......... GULLI

UKAS

............s 79

KAPITEL 21 ...................Öö .................. ÖNSKA

............................................s 83

KAPITEL 22 ...................Pp ................... PAMIRA

............................................s 87

KAPITEL 23 ...................Qq/Ww

QIA

KAPITEL 24 ...................Xx .................. XERXES

Vips_ArbBok_3-4.indd 1

WIZ

............s 91

............................................s 93

2012-06-29 07.33


Oo KAPITEL 1

Vad säger Otto? Skriv i pratbubblan.

OTTO

SKRIVHÄFTE

Skriv Sk i en text till bilden.

Ottos visa

Ringa in om du hör O i ordet. Skriv de ord du kan.

Skriv fler ord med O.

Otto

Kopiering förbjuden

Spåra i Oo.

Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo 3

Vips_ArbBok_3-4.indd 3

2012-06-29 07.33


A B C D E F G H I J K L M NOPQ R ST UVWXY Z Å ÄÖ a b c d e f g h i j k l mn o p q r s t u v w x y z å ä ö Skriv orden med stora och med små bokstäver.

Måla

L O

lo

Spåra i alla bokstäver som du kan.

Skriv Otto.

Otto tto Olin Oslo

Olivia

Kopiering förbjuden

Skriv namn på O.

4

Vips_ArbBok_3-4.indd 4

2012-06-29 07.33


EN Skriv ett ord till varje bild. Para ihop en med rätt ord.

sol en

en

Skriv ett ord till varje bild. Para ihop orden.

Kopiering förbjuden

en

oliv

solen

en

klon

en

oliven

en

bron

en

osten

en

kon

en

ormen

en

lon

en

violen

en

skon Läs sidorna 3–5 i Vips Läsebok.

Vips_ArbBok_3-4.indd 5

5

2012-06-29 07.33


OTUR OTTO Vad sa Otto?

Vad sa oliven?

Minns du? Skriv berättelsen från början till slut.

Rita och skriv ett slut.

SKRIVHÄFTE

Skriv ett rimord. Rita och måla en bild.

ko

sko

nos

6

Vips_ArbBok_3-4.indd 6

nio

klo

ro

fiol

Läs sidan 6 i Vips Läsebok.

Kopiering förbjuden

9

Skriv en vers med ett par rimord.

2012-06-29 07.33


Vv KAPITEL 2

Vad säger Vivi och valpen? Skriv i pratbubblorna.

VIVI

SKRIVHÄFTE

Skriv Sk i en text till bilden.

Vivis visa

Ringa in om du hör V i ordet. Skriv de ord du kan.

Skriv fler ord med V.

Kopiering förbjuden

Spåra i Vv.

Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv 7

Vips_ArbBok_3-4.indd 7

2012-06-29 07.33


A B C D E F G H I J K L M NOPQ R ST UVWXY Z Å ÄÖ a b c d e f g h i j k l mn o p q r s t u v w x y z å ä ö Skriv orden med stora och med små bokstäver.

Måla

2

U V

uv HAV

Spåra i alla bokstäver som du kan.

Skriv Vivi.

Vivii Vov Visby

Viktor Kopiering förbjuden

Skriv namn på V.

8

Vips_ArbBok_3-4.indd 8

2012-06-29 07.33


EN ETT Skriv ett ord till varje bild. Para ihop en och ett med rätt ord.

visir en

en

ett

ett

Skriv ett ord till varje bild. Para ihop orden.

Kopiering förbjuden

visir

hav et

ett

målet

ett

brev et

ett

huset

ett

visir et

ett

boet

ett

vrak et

ett

nätet

ett

löv et

ett

fölet

ett

Läs sidorna 7–9 i Vips Läsebok.

Vips_ArbBok_3-4.indd 9

9

2012-06-29 07.33


LENA HULTGREN • VIPS ARBETSBOK

VIPS ARBETSBOK NIVÅ 3–4 ingår i läsläran VIPS, som har läseböcker på fyra läsnivåer.

LÄSEBOK 1 ARB. BOK 1–2

Vips arbetsbok nivå 1–2 hör ihop med läseböckerna på nivå 1 och 2.

Arbetsbok

NIVÅ 3 OCH 4

LÄSEBOK 2

LÄSEBOK 3 ARB. BOK 3–4

NIVÅ 3 OCH 4

Vips arbetsbok nivå 3–4 hör ihop med läseböckerna på nivå 3 och 4.

LÄSEBOK 4

Till Vips läslära finns en cd-skiva med sånger till alla bokstäver. I slutet av varje kapitel finns en uppgift som eleverna skriver digitalt.

Best.nr 47-10292-1 Tryck.nr 47-10292-1

LENA HULTGREN

4710292_Vips_arb_3-4_Omsl.indd 1

2012-06-28 15.51

9789147102921  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you