Page 1

Avancera Gram är ett övningsmaterial avsett för undervisningen i svenska som andraspråk på avancerad nivå inom gymnasieskolan och vuxenundervisningen. Det lämpar sig även för självstudier. Övningarna är svåra — avancerade — i den meningen att tonvikten är lagd på företeelser som ordföljd i bisatskonstruktioner, emfatisk omskrivning, verb med partikel, passiv form, perfekt particip och adjektivens och participens superlativformer. I övningsexemplen används också mer abstrakta och skriftspråkliga ord och uttryck än vad som är vanligt i grammatikmaterial. Den som vill repetera basgrammatiken rekommenderas Plats, tid, form av Marianne Mathlein.

ÖVNINGAR I GRAMMATIK Marianne Mathlein

Best.nr 47-08146-2 Tryck.nr 47-08146-2-03

LIBER

Avancera Gram


ISBN 978-91-47-08146-2 © 1996 1:a upplagan, 2007 2:a omarbetade upplagan Marianne Mathlein och Liber AB Redaktör Annsofie Thörnroth Omslag Catharina Ekström Grafiska AB Formgivare Bånges Grafiska Form AB Produktion Björn Trygg Andra upplagan 4 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: People Printing, Kina 201 7

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUSavtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se.

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice: tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se


Förord Avancera Gram har använts i mer än ett decennium på universitet och komvux runt om i landet, och finns nu här i nytt format. Den omfattar sådana övningar som jag under årens lopp gett mina elever på universitetet och komvux. Dessa har i allmänhet tidigare gått på flera kurser i svenska och lärt sig basgrammatiken och de har också ett stort ordförråd. I min undervisning har jag brukat gå igenom ordföljdssystemet och olika satstyper i svenskan utifrån en analys av bl.a. bisatsens funktion. Jag har också översiktligt repeterat tempusanvändning och bestämdhet, verbets s-former, perfekt particip, partikelverb och besvärliga adjektivformer, t.ex. superlativ. Jag tror att det är en vanlig uppläggning av grammatikstudierna på avancerade kurser i svenska som andraspråk. Själv har jag dock känt ett behov av att ”lyfta upp” övningsexempel till elevernas i övrigt avancerade nivå och har därför i Avancera Gram använt svårare, d.v.s. mer abstrakta eller skriftspråkliga ord och uttryck. Jag har inte lagt upp materialet efter någon grammatisk progression, utan det går bra att börja var som helst. Avancera Gram kan med fördel användas i lärarledd undervisning, men för den som studerar på egen hand finns ett facit på www.liber.se. För vissa övningar ges av naturliga skäl flera svar, varvid jag satt mindre idiomatiska men möjliga alternativ inom parentes. Norrtälje, februari 2007 Marianne Mathlein
Innehåll Nu begriper jag

6

HUVUDSATSORDFÖLJD

Att han inte frågade Vi vet hur det är

11

ATT-BISATSER

12

FRÅGEBISATSER

En övning som inte är så lätt

RELATIVA BISATSER

När jag kom hit

18

TIDSBISATSER

21

Eftersom du frågar

ORSAKSBISATSER

Om jag hade vetat

VILLKORSBISATSER

Fastän han var sjuk

0

AVSIKTSBISATSER

2

… så att jag äntligen förstod Ju mer man övar

26

MOTSATSBISATSER

För att du ska trivas

FÖLJDBISATSER4

JÄMFÖRELSEBISATSER

Före måltiden … – Innan vi äter …

ADVERBIAL OCH BISATSER

När de sa det, grät jag. De sa det. Då grät jag Det är så det ska vara Jag teg och led

EMFATISK OMSKRIVNING

STARKA VERB

PARTIKELVERB

Jag hoppas att du lyckas Vi möts och vi skiljs Älska och älskas Sagt och gjort Hur blir det?

4

49

VERB MED S-FORM OCH AKTIV BETYDELSE

VERB MED S-FORM OCH SUBJEKT I PLURAL

1

2

6

60

FRAMTID

PERFEKT ELLER PRETERITUM?

En brand i Gamla stan

SUBSTANTIV

Pigg och glad eller sur och grinig? Linnés lappländska resa

64 ADJEKTIV

67 68 70

KOMPARATION AV ADJEKTIV OCH ADVERB

En av de viktigaste frågorna

SUPERLATIV AV ADJEKTIV OCH ADVERB

Den mest komplicerade frågan De rika och de fattiga

6

BESTÄMD OCH OBESTÄMD FORM

Yngre och mer engagerad

Man gör sitt jobb

9

4

AKTIV OCH PASSIV FORM

Ett efterlängtat brev

7

46

PERFEKT PARTICIP

Var och har varit

BISATSER OCH HUVUDSATSER

PLACERINGSVERB

PLACERINGSVERB MED PARTIKEL

Jag tar om det

6

42

Var lade jag den? Här ligger den! Lägg av!

1

SUPERLATIV AV PERFEKT PARTICIP

71

72

SUBSTANTIVERADE ADJEKTIV ELLER PARTICIP SOM BETECKNAR MÄNNISKOR PERFEKT PARTICIP SOM ADJEKTIVATTRIBUT

POSSESSIVA PRONOMEN

På många håll i landet

PREPOSITIONER

7

74

7

78 


Nu begriper jag Skriv huvudsatser med rätt ordföljd! 1

en del stölder / det / på senare tid / har / tyvärr / förekommit

Tyvärr har det på senare tid förekommit en del stölder. På senare tid ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ Det _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2

på / hon / äntligen / fått / kontraktet / nu / skriva / har

Nu _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ Äntligen ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3

ut / alltid / han / måste / varför / se / så sur / ?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4

ifrån / varför / på en gång / han / inte / sade / ?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5

uppvärmd / lokalen / brukar / vintertid / faktiskt / vara

Vintertid ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ Lokalen _____________________________________________________________________

6

_____________________________________________________________________________

nu begriper jag


6

inte / upp / också / behöver / värmas / den / på hösten / ?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 7

har / 4.000 kr / hittills / ut / behövt / från kontot / bara / jag / i alla fall / ta

Hittills ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ Jag _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 8

oss / ingen / igen / att känna / kommer / antagligen

Antagligen __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ Ingen _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 9

försökt / engelska / aldrig / lära / han / ordentligt / har / sig / ?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

10

brukar / ibland / tidningen / jag / faktiskt / läsa / på toaletten

Ibland ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Ändra ordföljden i nedanstående huvudsatser! 11

Jag kände tyvärr inte till hans problem.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

nu begriper jag

7


12 Han hade tydligen använt droger i flera år.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

13 Emellertid ville han sätta igång med studierna genast.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

14 Han kan också få hjälp av sina föräldrar vid behov.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

15 Ekonomin är fortfarande ett bekymmer för honom.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Skriv huvudsatser med varierad ordföljd så att resultatet blir en väl strukturerad text!

Trälarna 1

stod / i vikingatidens samhällspyramid / längst ner / de ofria trälarna

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 2

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 3

8

oinskränkt makt / trälens ägare / enligt landskapslagen / hade / över hans kropp och liv

eller säljas / precis som en ko / kunde / skänkas bort / trälen

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________


4

en skada mot trälen / därför / betraktas / som en oförrätt mot hans herre / brukade

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 5

åt stormännen och bönderna / i allmänhet / var / trälarna / drängar och pigor

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 6

trälkvinnorna / på vissa håll / som barnmorskor / lär / hjälpt / till / ha

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 7

på krigstågen / trälarna / sina herrar / med / fick / följa

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 8

de / för sin herres räkning / också / skickas / att begå brott / kunde

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 9

i så fall / ställas / trälens ägare / till svars / skulle / för / brottet

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

10

det tyngsta arbetet / till / trälarna / hjälpte / vid kyrkobyggena / med

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

11

äktenskap / det / förekommit / med husbondens tillstånd / lär / mellan trälar / ha

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

9


12

även / genom att bli trälar / fattiga fria människor / skaffa sig / kunde / uppehälle

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

13

den katolska kyrkan / i bilden / under 1200-talet / in / kom

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

14

antagligen / att höja / trälarnas deltagande i gudstjänstlivet / till / deras människovärde / hjälpte

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

15

i sverige / genom ett kungligt påbud / år 1335 / träldomen / avskaffades

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Muntlig övning på huvudsatsordföljd Börja med det understrukna ordet! 1 Jag kan tyvärr inte hjälpa till. 2 De har äntligen bestämt sig. 3 Han kontaktade oss igår kväll. 4 Han skulle först ta reda på ett par saker. 5 Han skulle sedan ringa upp mig. 6 Jag har ännu inte fått något besked. 7 Jag börjar naturligtvis bli lite otålig. 8 Det är dyrt att åka taxi idag. 9 Det var vanligt med hemsydda kläder förr. 10 Det blir kallt i morgon enligt väderprognosen. 11

Jag brukar vara trött på morgnarna.

12 Jag brukar tyvärr ofta försova mig. 13 Jag måste då jäkta till jobbet. 14 Jag hinner ibland ändå inte dit i tid. 15 Jag blir då tvungen att jobba över istället. 10


Att han inte frågade Gör att-bisatser av huvudsatserna i rutan och sätt in dem där det passar! Vi bör nog sälja huset. Vi har ännu inte fått något besked. Du måste faktiskt ta itu med problemet. Landets regering har nyligen störtats. Vi måste tyvärr avstå från lönehöjningar. Jag har aldrig varit med om något liknande. Bussen är nästan alltid försenad nuförtiden.

1

Det står i tidningen idag _____________________________________________________ _____________________________________________________________________________

2 Jag måste erkänna __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 3 Inser du inte ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 4 De flesta är medvetna om ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 5 Man börjar vänja sig vid _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 6 Det är upprörande __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 7 Vi har kommit fram till _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

11


Börja med att-bisatsen! 8 De brydde sig inte om att jag behövde vila.

_____________________________________________________________________________ 9 Jag har vetat länge att de ska skiljas.

_____________________________________________________________________________

10 Varenda människa begriper ju att det inte lönar sig.

_____________________________________________________________________________

11

Barnen får lära sig i skolan att alla människor har lika värde.

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Vi vet hur det är Gör frågebisatser av frågorna! 1 Vad har egentligen hänt? Du måste berätta för oss ____________________________

_____________________________________________________________________________ 2 Varför skickade han inga pengar? Jag begriper inte ___________________________

_____________________________________________________________________________ 3 Är landets ekonomi verkligen så svag? Allt fler undrar _________________________

_____________________________________________________________________________ 4 Vilka dagar är du inte här? Kan du tala om ____________________________________

_____________________________________________________________________________ 5 Vem har ansvaret för att det blir gjort? Jag tänker ta reda på __________________

12

_____________________________________________________________________________


6 Hur mycket pengar är han skyldig dem? Vi har ingen aning om _________________

_____________________________________________________________________________ 7 Vilka tänker du rösta på i nästa val? Har du bestämt dig för ____________________

_____________________________________________________________________________ 8 Av vilken anledning har de begärt ökade anslag? Det framgår inte ______________

_____________________________________________________________________________ 9 Hur många har redan anmält sig till kursen? Har ni fått besked om _____________

_____________________________________________________________________________

10

Varför är ni inte nöjda, och vems fel är det i så fall? Vi behöver faktiskt få veta

_____________________________________________________________________________

11

Vad är det för program, vem har producerat det och vilken tid sänds det? Det står i tidningen _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

12 Hur kan man ta sig till stugan, och finns det elektricitet? Jag undrar ___________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1


Muntlig övning på att-bisatser och frågebisatser Gör bisatser av huvudsatserna! 1 Han kunde inte vara med. Det var ju synd ... 2 Jag måste avbeställa tiden. Kan du påminna mig om ...? 3 Hur länge kommer han att vara bortrest? Vet du ...? 4 Är han tillbaka i höst? Vet du ...? 5 Vem ska ersätta honom? Är det bestämt ...? 6 Erik ska ta över hans sysslor. Vi har fått reda på ... 7 Vad har Erik för utbildning? Jag undrar ... 8 De har inte frågat Eva. Det är konstigt ... 9 Varför har de inte frågat henne? Jag begriper inte ... 10 Hon har faktiskt bättre förutsättningar. Alla vet ... 11

Hur har de andra reagerat? Jag undrar ...

12 Vad har du för uppfattning om det? Du kan väl säga ... 13 Hur dags börjar sammanträdet? Det står inte ... 14 Vem är ordförande? Det framgår inte heller ... 15 Kommer Olle att vara med? Vet du ...? 16 Vad heter han i efternamn? Jag har glömt ... 17 Vad har han för befattning? Jag har ingen aning om ... 18 Vad har han för förslag? Vet du ...? 19 Har han verkligen inte sagt någonting? Jag undrar ... 20 Har han verkligen inte sagt någonting? Jag tvivlar på ... 21 Han har en ny bil. Jag har lagt märke till ... 22 Vad är det för märke? Jag är inte säker på ... 23 Vad kan den ha kostat? Man skulle gärna vilja veta ... 24 Är det en japansk bil? Jag tror ... 25 Vad spelar det för roll? Jag undrar ...

14


En övning som inte är så lätt Gör konstruktioner med relativa bisatser! Inled med som, där, då, vilket, varav eller vars! 1

Vid torget ligger det ett apotek. Det är nästan alltid öppet, och där kan du köpa din medicin.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2

Han har för det mesta ont om pengar. Det är faktiskt inte så konstigt.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3

De har ett sommarhus i skärgården. De köpte det för tio år sedan.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4

De köpte sommarhuset av en känd skådespelare. Skådespelarens far äger hela ön.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5 Jag har skaffat en dator. Jag har verkligen stor nytta av den.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1


Avancera Gram är ett övningsmaterial avsett för undervisningen i svenska som andraspråk på avancerad nivå inom gymnasieskolan och vuxenundervisningen. Det lämpar sig även för självstudier. Övningarna är svåra — avancerade — i den meningen att tonvikten är lagd på företeelser som ordföljd i bisatskonstruktioner, emfatisk omskrivning, verb med partikel, passiv form, perfekt particip och adjektivens och participens superlativformer. I övningsexemplen används också mer abstrakta och skriftspråkliga ord och uttryck än vad som är vanligt i grammatikmaterial. Den som vill repetera basgrammatiken rekommenderas Plats, tid, form av Marianne Mathlein.

ÖVNINGAR I GRAMMATIK Marianne Mathlein

Best.nr 47-08146-2 Tryck.nr 47-08146-2-03

LIBER

Avancera Gram

9789147081462