Page 1

ENTREPRENÖRSKAP ÖVNINGSBOK ENTREPRENÖRSKAP

E2000 Entreprenörskap svetsar samman tre kunskapsområden: entreprenörskap, projektarbete och företagande. Kunskap om dessa områden krävs när man arbetar i företag med moderna arbetssätt eller funderar på att starta ett företag. Din inlärning får stöd och stärks av de erfarenheter du gör när du arbetar praktiskt. Som en röd tråd genom läromedlet löper därför kunskapsintegrerande projekt, som ger dig en helhetssyn på kunskapsområdet entreprenörskap. I projekten stöter du på samma frågeställningar och problem som entreprenörer och projektgrupper dagligen brottas med. Läromedlet innehåller en grunddel på tolv kapitel och – för dig som vill gå vidare – fem fördjupningskapitel. E2000 Entreprenörskap är främst avsett för alla som läser den nya gymnasiekursen Entreprenörskap och särskilt för programmen Handel och administration, Hotell och turism, Hantverk samt Naturbruk. Läromedlet passar även för eftergymnasiala och företagsinterna utbildningar samt för distans- och självstudier.

ÖVNINGSBOK

Till läromedlet hör programanpassade övningsböcker, lösningshäfte och lärarhandledning med varianter av projekten, pedagogiska tips, planeringsförslag, Powerpoint-presentationer, provuppgifter m.m.

FA KTAB OK

Jan-Olof Andersson och Anders Pihlsgård är två erfarna läromedelsförfattare. De medverkar bl.a. i de populära E2000-, M2000- och H2000-serierna. Både Jan-Olof och Anders är gymnasielärare och verksamma som konsulter. De har stor erfarenhet av företagande, entreprenörskap och projektledningsmetodik inom såväl undervisning som näringsliv.

ENTREPRENÖRSKAP ingår i läromedelsfamiljen E2000 – ett spektrum av läromedel i entreprenörskap, företagande och ekonomi. Best.nr 47-10073-6

Tryck.nr 47-10073-6-00

HANDEL & ADMINISTRATION

356s 80gr Woodfree offset bulk 1,21 rygg = 19 mm

ENTREPRENÖRSKAP

ÖVNINGS BOK


E2000 Entreprenörskap Övningsbok – Handels- & Administration ISBN 978-91-47-10073-6 © 2011 Författarna och Liber AB Redaktion: Per-Olof Bergsten och Carin Soussi-Engman Bildredaktör: Ewa Hansson-Rosdahl Omslag: Fredrik Elvander Grafisk formgivning, layout och sättning: Daniel Sjöfors, Blå Huset

Upplaga 1:1 Tryck: Dimograf, Polen 2011

Produktstöd, uppdateringar, rättelser och komplement Information om produktstöd, viktiga förändringar, korrigeringar av eventuella fel i materialet m m hittar du på vår hemsida: www.liber.se [titel   komplettering]. Om du inte har tillgång till Internet: ring 040-25  86  00 och begär vår Kundservice, så skickar vi aktuell utskrift till dig.

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Liber AB, 205 10 Malmö tfn 040-25 86 00, fax 040-97 05 50 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01

2

Section 1


Förord En entreprenör hittar ständigt nya möjligheter, och för denna kreativa person är det naturligt att arbeta i projekt och nätverk. För att klara detta sätt att arbeta krävs dock kunskaper om såväl entreprenörskap, projektarbete som företagande. svetsar samman dessa tre kunskapsområden och ger dig de verktyg du behöver. Läromedlet är anpassat främst för gymnasiekursen Entreprenörskap. Det passar även för eftergymnasiala och för företagsinterna utbildningar samt för distans- och självstudier med inriktning mot att arbeta i projekt.

Denna övningsbok Övningsbok Handel & Administration är en programanpassad övningsbok för handelsprogrammet. Bokens breda framtoning gör att den också går att använda i andra program eller i andra utbildningar. Den innehåller projektinstruktioner till grunddelens tolv kapitel och uppgifter till bokens samtliga kapitel. Uppgifterna är i stigande svårighetsgrad och följer ordningen i faktadelens kapitel. Vissa uppgifter är märkta med ”Dator” och de förutsätter tillgång till Internet. Andra är märkta ”Fältuppgift” och de bygger på att du själv tar kontakt med ett företag för att lösa uppgiften.

Projektarbetet … Genom egna praktiska erfarenheter lär man sig bäst! Ska man lära sig arbeta i projektform behöver man pröva sina kunskaper mot ett praktiskt projekt. Därför ligger ett integrerat projekt först i varje kapitel i grunddelen. I denna övningsbok är det ett café-projekt, men det finns också andra varianter i läromedlets lärarhandledning. När du arbetar med projektet följer du en projektmodell och ställs inför de svårig-

Förord

3


heter och utmaningar som ett verkligt projekt brukar innehålla. Genom att använda checklistorna benar du upp vad som är viktigt i varje projektfas. Information söker du ur ett flertal källor, t.ex. hemsidor på Internet, kommunens näringslivssekretariat och banker. Faktatexten kan också användas som en uppslagsbok. Läromedlets tanke är att projektet är grunden för lärandet och att uppgifterna och faktabokens fördjupningskapitel ska vara till stöd i arbetet med detta projekt. Men det går givetvis också bra att vända på ordningen och efter varje kapitel börja med övningar för att sedan avsluta med projektet. Ett tredje alternativ är att arbeta med projektet mer samlat. Då går du först igenom några kapitel, för att sedan arbeta med alla delar av projektet som tillhör dessa kapitel.

Fler alternativa projekt … Till läromedlet hör en lärarhandledning där denna boks projekt, programanpassade projekt och ytterligare projektförslag finns, men de är då av mer allmän karaktär. De kan handla om att utveckla en ny produkt, om att planera en utställning, en musikfest, en skolresa eller om att planera produktionen av en skolkatalog.

Om E2000-serien ingår i E2000-serien, ett spektrum av läromedel i entreprenörskap, företagande och ekonomi. Materialen är väl genomarbetade, pedagogiskt upplagda, problemorienterade och aktiverande.

Till sist! Vi tar gärna emot synpunkter på . Kontakta oss på Liber, 205 10 Malmö, tfn 040-25 86 00, fax 040-97 05 50. Du kan också nå oss via vår hemsida på Internet, www.liber.se. Lycka till med studierna! Författarna & redaktionen

4

Förord


Innehåll Förord 3

Grunddel 1 Entreprenörer och företagande 8 2 Projektarbete – en arbetsmodell 16 3 Utveckla en idé och skydda den 24 4 Hur ska projektet organiseras? 30 5 Undersöka förutsättningarna 38 6 Samarbete och problemlösning 44 7 Vilka resurser behövs? 50 8 Ekonomi 56

Innehåll

5


9 Planera ekonomin 64 10 Marknadsföring 72 11 Redovisa projekt 80 12 Utvärdera projekt 86

Ta reda på mer A Vilken företagsform? 92 B Finansieringen 96 C Vad kostar en anställd? 100 D Investeringar för framtida lönsamhet 106 E Marknadsföra på rätt sätt 112

Lösningar

6

Innehåll

116


GRUNDDEL


K A P I T E L

1

innehåll

Entreprenörer och företagande

Caféprojektet Repetera 1 Cerveras affärsidé 2 En komplett bilverkstad 3 Vad kan man göra med ett mobiliseringsförråd? 4 Vilka driver företag? 5 Vilka företag finns i din bransch? 6 Hur ser branschen ut? 7 Är du kreativ? 8 Hur är det att driva ett företag?

8

Entreprenörer och företagande


Starta café

1

Du ska själv arbeta med ett caféprojekt för att lära dig om hur företagande går till. Projektet kommer att utgöra stommen i dina studier i kursen Entreprenörskap. För att kunna fatta väl genomtänkta beslut kommer du att behöva bra faktaunderlag. Därför är E2000 Entreprenörskap upplagd så att du alltid PROJEKTET börjar med själva projektet när du arbetar med ett nytt avsnitt. Mycket av den information du behöver för att framgångsrikt kunna driva projektet hittar du i lärobokens faktadel. Men kom ihåg att en faktabok aldrig kan vara heltäckande. Sök alltid i flera alternativa källor för att få så mycket kunskap och information som möjligt. Du kan med fördel använda dig av • läroböcker • tidningar • Internet • intervjuer • egna undersökningar Genom att lösa uppgifterna knutna till varje kapitel, får du en beredskap som gör att du lättare kommer att klara arbetet med projektet. Det kan därför ibland vara klokt att först lösa några uppgifter och sedan ta itu med projektet. Efter grunddelens tolv kapitel finns ytterligare fem kapitel (A–E) för dig som vill fördjupa dina kunskaper.

En liten presentation … Emilio sitter tillsammans med sina två vänner Eva och José på ett café i köpcentrat. De beklagar sig över ställets plastiga inredning och fantasilösa kakutbud som består av dessa evinnerliga wienerlängder, kanelbullar, dammsugare och chokladbollar. De är överens om att de skulle kunna göra något mycket mer spännande av caféet, och börjar snart prata om hur det skulle vara om de själva startade en caférörelse. Emilio, som har varit i Italien massor av gånger, ser framför sig ett typiskt italienskt café med espressomaskin, fruktdrinkar och läckra italienska glassar. Kakor-

Entreprenörer och företagande

9


na ska förstås vara av italienskt snitt. Han tänker på sin bror Marios fantastiskt goda hembakta chiabbatabröd.

Checklista Affärsidé hovet? • Vilket är kundbe uppen? gr nd • Vilken är ku ut? ten uk od • Hur ser pr tiga? vik är r • Vilka resurse

Evas mormor är från Österrike. Eva har alltid älskat att gå på café. Men det ska vara traditionella caféer av den typ som finns i Wien och Budapest. Eleganta och med fina bakverk. Kanske också lite romantiskt pianoklinkande. José är inte så imponerad av Emilios och Evas idéer. Han är van vid latinamerikanska träffpunkter. Enkel och rustik barmiljö med servering av både vin, kaffe och pasa bocas. Gärna med eldig salsamusik i bakgrunden. De tre vännerna diskuterar ivrigt. De kommer fram till att idén med att starta ett café lockar så mycket att de gärna vill förverkliga den. Vilken stil och inriktning deras servering ska ha är de knappast ense om än på ett tag. Nu är tanken att du ska ta över deras idé och, tillsammans med några kurskamrater, planera att starta ett café på din hemort.

Formulera er affärsidé Börja arbetet med att tänka ut vilken sorts café ni skulle vilja starta. Ska ni ta någon av de tre idéerna som Emilio, Eva och José hade, eller vill ni utveckla en egen? Beskriv gruppens caféidé så utförligt som möjligt. Ta gärna följande frågor till hjälp: • Vilka är kunderna? • Vilka kundbehov ska ni tillgodose? • Hur ser er produkt ut, dvs. vilken stil och vilka slags varor ska ni ha? • Var ska ni försöka skaffa lokal? • Vilka öppettider ska ni ha? • Varför ska kunderna gå till ert café och inte till konkurrenternas?

10

Entreprenörer och företagande


repetera

1

1 Nämn tre egenskaper som kännetecknar en entreprenör. 2 Vilka fyra frågor ska man kunna få svar på i en affärsidé? 3 Hur många av Sveriges företag är mikroföretag? 4 Vad menas med att ett företags verksamhet är vinstgivande? 5 Vad menas med att ett företags verksamhet är varaktig? 6 Vad menas med att ett företags verksamhet är självständig? 7 Hos vilken myndighet registrerar man ett företag?

1 Cerveras affärsidé Att erbjuda märkesvaror från kända leverantörer inom områdena glas, porslin, bestick, kök, hushålls­ el och present. Att i ett flertal butiker även erbjuda belysning och möbler. Att skapa attraktion och upplevelser genom ett brett och djupt sortiment, i stora intressanta butiker samt att erbjuda kunden plusvärde genom exklusivt inslagna paket. Vilka av nedanstående frågor ger ”affärsidén” svar på? • Vilket behov tillgodoser man hos kunden? • Med vilka produkter tillgodoser företaget behovet? • Vilken är kundgruppen? • Vilka resurser är särskilt viktiga för företaget?

2 En komplett bilverkstad Studera bilverkstadens annons. Beskriv företagets affärsidé genom att försöka svara på följande frågor: • Vilket behov tillgodoser man hos kunden? • Med vilka produkter tillgodoser företaget behovet? • Vilken är kundgruppen? • Vilka resurser är särskilt viktiga för företaget?

Entreprenörer och företagande

11


3 Vad kan man göra med ett mobiliseringsförråd? Erling, som bor i Kalmar, har blivit erbjuden att köpa ett mobiliseringsförråd från SJ för 50 000 kr. Villkoret är att han tömmer förrådet inom två veckor. I förrådet finns utrustning som är tänkt att användas i krigstid, visserligen omodern men fullt användbar. Det är 500 järnkaminer, kompletta med anslutningsrör till skorsten, 3  000 svarta rullgardiner för mörkläggning, 50 handkärror och 20 mindre släpkärror, 5 000 konservburkar med grönsaksblandningar, 5 000 konservburkar med kalops, 1 000 portioner med frystorkad fisk, 500 paket spagetti. Erling inser att förrådet är värt kanske det tiodubbla om han lyckas sälja innehållet. A Tänk ut en eller flera affärsidéer som bygger på att Erling köper förrådet. B Beskriv hur Erling ska göra för att sälja mobliliseringsförrådets innehåll. C Vilka risker tar Erling om han köper mobiliseringsförrådet?

4 Vilka driver företag? För att en verksamhet ska kunna kallas företag ska tre krav vara uppfyllda. Vilken eller vilka av nedanstående verksamheter kan betraktas som företag? Motivera ditt svar. A Edwin är numera pensionär, men har tidigare rest runt mycket i världen. Han brukar besöka skolklasser i kommunen för att berätta om olika resmål. Skolorna brukar då ersätta Edwin för hans resekostnader till och från skolorna. B Malin och Stefan odlar grönsaker på ett tjugo hektar stort område. De låter kunderna plocka så mycket de vill och tar sedan betalt per kilo. Malin och Stefan lever resten av året på inkomsterna från självplocksverksamheten. C Gilda tycker om porslinsmålning. På sin fritid målar hon till vänner och bekanta, det brukar bli ca 50 uppdrag per år. Gilda tar betalt så att det täcker hennes kostnader och ger henne en viss ersättning för arbetet. Priset ligger dock klart under marknadspriset.

12

Entreprenörer och företagande


Dator

5 Vilka företag finns i din bransch?

1

När man ska starta en verksamhet behöver man ta reda på vilka konkurrenter som finns på orten. Du ska därför undersöka vilka företag som finns i din bransch. Ta med alla slags företag inom handel. A Gör en förteckning över företagen i din bransch med hjälp av ett företagsregister eller med hjälp av t.ex. Eniro. B Vilka av företagen känner du till? Försök beskriva dem utifrån storlek, inriktning etc. C Vilket av företagen är störst?

Dator

6 Hur ser branschen ut? Vad händer i din bransch? Du kan använda dig av Internet när du söker information. Sök då på facktidskrifter som Praktiskt butiksarbete, Market, Fri Köpenskap och andra facktidningar. Dessutom kan du hitta många intressanta artiklar i både dagspress och ekonomitidningar. A Leta upp två facktidskrifter och ta reda på några nyheter i din bransch. Gör ett kort referat av det du kommit fram till. B Gå till din fackliga organisations eller branschorganisations hemsida, t.ex. Handelsanställdas förbund. Använd en sökmotor och sök på branschorganisation och den bransch du är intresserad av, t.ex. branschorganisation handel. C Leta upp och läs några tidningsartiklar i dagspressen med hjälp av en sökmotor, eller genom att gå in på Mediearkivet om du har tillgång till det. D Hur verkar framtidsutsikterna i din bransch om du ska tolka den information du fått fram i uppgifterna A till C?

Entreprenörer och företagande

13


7 Är du kreativ?

fakta

Kreativiteten är en viktig förutsättning för att lyckas med projektarbetsformen. Brainstorming är ett utmärkt kreativt hjälpmedel för att få fram nya idéer. Pröva själv tillsammans med några kamrater.

Brainstorming Brainstorming går ut på att först kläcka idéer och efteråt värdera dem. Målet är främst att få fram så många alternativa idéer som möjligt. Gör så här: • Alla hittar på så många lösningar de kan komma på. • En i gruppen antecknar alla förslag.

• Skriv ner alla föremål som kan tillverkas av gem, t.ex. skalet till en mobil eller en hängmatta. Utgå från att ni har en hel flyttlåda fylld av gem lackerade i gult, rött, blått, grönt och svart. • Välj ut de tre bästa förslagen och presentera dem.

• Absolut förbud mot att kommentera. • När gruppens idéer börjar ta slut – fortsätter man ett bra tag till! • Efter det att alla idéer kommit fram sorteras de i intressanta respektive ointressanta förslag. • Sedan väljer man de bästa bland de intressanta förslagen och bedömer dessa. • Därefter väljer man den bästa idén.

Fältuppgift

8 Hur är det att driva ett företag? Ta kontakt med ett företag på din ort som du tycker verkar intressant. Intervjua ägaren om t.ex. följande: • Vem/vilka äger företaget? • Hur många anställda har det? • Beskriv företagets verksamhet. • Vilka är företagets kunder? • Vad är de viktigaste fördelarna med att ha ett eget företag? • Vilka personliga nackdelar kan ett eget företag medföra? • Vilka är de fem viktigaste sakerna man ska tänka på om man ska starta ett företag i branschen? När ni är klara presenterar ni resultatet för hela kurssgruppen.

14

Entreprenörer och företagande


Utvärdering av caféprojektet

1

Efter att ha arbetat med kapitlets projekt, eller vid tillfällen som ni själva bestämmer, ska ni utvärdera ert arbete. Ni ska göra en gemensam och en individuell uppföljning av arbetet.

Den gemensamma utvärderingen I den gemensamma utvärderingen ska ni ta ställning till: • Hur har projektgruppens arbete fungerat? • Hur har ni klarat tidsplanen? • Vilka förbättringar av arbetssättet kan ni göra inför nästa kapitel? Den gemensamma utvärderingen protokollför ni i gruppen och tar upp vid planeringen av det fortsatta arbetet.

Din egen utvärdering Din egen utvärdering ska följa projektets struktur. Vid denna första avstämning ska du framför allt kritiskt granska: • Resultatet av det gemensamma arbetet. • Vilka insatser du själv har gjort och hur de har bidragit till det gemensamma arbetet. • Vad du har lärt dig. Denna utvärdering är din egen och ska vara ett stöd för din utveckling till en effektiv projektmedlem. Ett alternativ är att du för en dagbok över ditt arbete. Några bra verktyg för detta är en loggbok på nätet eller en blogg.

Entreprenörer och företagande

15


K A P I T E L

2

innehåll

Projektarbete – en arbetsmodell

Caféprojektet Repetera 1 Har du arbetat i projekt? 2 Vilket steg är det? 3 Passar projektformen för alla situationer? 4 Vilka resurser behövs? 5 Förstudie inför vattenfestival 6 Start av ett projekt 7 Genomförandet 8 Planera en ny Laxomat 9 Hur arbetar de i projekt? Projektarbete – en arbetsmodell 16


Projektarbete – en arbetsmodell

PROJEKTET

Checklista jektidé? • Har vi en hållbar pro die? • Har vi gjort en förstu tets start? jek pro rat ne • Har vi pla hur genom• Har vi tänkt igenom förandet ska gå till? avslutet av • Har vi planerat hur ? projektet ska gå till jektet r ska nyttjandet av pro Hu • gå till?

2

I förra kapitlet började ni med att utveckla en idé om vilken verksamhet ni ska planera för. Detta kapitel beskriver en modell för hur man arbetar i projekt. I fortsättningen av boken får ni verktyg för att göra de olika delarna i projektet. I detta kapitel ska ni nu sätta ett mål för ert arbete och göra en förstudie för att bedöma om ni är på rätt spår i ert arbete.

Sätt mål för ert projekt Det första steget är att ni ska sätta ett mål för caféidén. Vilket slutmål ser ni framför er. Vad vill ni uppnå? Formulera ett gemensamt mål för ert gemensamma arbete med detta projekt.

Gör en förstudie I projektmodellen finns sex faser med kontrollpunkter, s.k. grindar. När man är klar med en fas ska man besluta om projektet ska gå vidare. Ni ska nu göra en förstudie för att ta reda på om ni tror att er caféidé håller. Ni ska därför ta ställning till följande: • Vilka är våra ekonomiska förutsättningar? • Har vi ett tydligt projektmål? • Vilka personella resurser har vi tillgång till? Vilka är våra starka sidor? • Hur lång tid tror vi att det kommer ta att genomföra detta projekt? • Hur stor är risken att vi inte når vårt mål? När ni tänkt igenom dessa frågeställningar tillsammans bedömer ni om ni är på rätt spår. Om ni redan nu tycker att det finns brister är det viktigt att ni gör de justeringar som ni tror behövs för att ni ska lyckas. Därefter har ni passerat förstudiens grind.

Projektarbete – en arbetsmodell

17


repetera 1 Vad är ett projekt? 2 Vilka är stegen i ett projektarbete? 3 Varför gör man ofta en förstudie? 4 Vilken fas är den längsta i ett projekt? 5 Varför är det viktigt att göra uppföljningar av ett projekt?

1 Har du arbetat i projekt? Du har säkert gjort flera skolarbeten som man kan beskriva som projekt. Men du har kanske också gjort projekt utanför skolans värld. A Ge exempel på skolprojekt som du arbetat med. B Har du deltagit i något projekt utanför skolan? C Vilka fördelar finns det med att arbeta i projekt? D Har alla projekt du deltagit i gått bra? Om inte, vilka problem har du stött på?

2 Vilket steg är det? Du ska nu para ihop de olika stegen i projektmodellen med beskrivningar av det som sker i de olika stegen. Dra ett streck mellan steget och rätt beskrivning. Projektsteg

18

Beskrivning

1 Idé

A Det är nu som arbetet används.

2 Förstudie

B Själva arbetet måste hela tiden följas upp och eventuella planeringsmissar rättas till.

3 Start

C I denna fas planerar man projektet i detalj och tillsätter resurser för att genomföra projektet.

4 Genomförande

D Denna fas syftar till att undersöka förutsättningarna.

5 Avslut

E Detta är projektets startpunkt.

6 Nyttjande

F I denna fas avrapporterar man arbetet med projektet till uppdragsgivaren.

Projektarbete – en arbetsmodell


3 Passar projektformen för alla situationer?

2

Projektformen passar för många situationer, men naturligtvis inte för alla. Du ska nu ta ställning till vilka av nedanstående fall som passar för projekt. A ICA Supermarket i Växjö har 50 anställda, de flesta på deltid. Butiken har funnits i fem år. B MQ i Luleå ska bygga om butiken för att den bättre ska passa kedjans nya koncept. Ombyggnaden som både innebär renovering av lokalen och ny inredning beräknas ta en månad. C Sommarshoppen Sunsurf  i Grebbestad ska vara öppen under de tre sommarmånaderna. Sedan stänger ägaren butiken och flyttar tillbaka till Stockholm.

4 Vilka resurser behövs? Dina och Marco har fått i uppdrag att planera för Hälsodagarna i Eksjö. Tanken är att man ska ha olika aktiviteter på torget med det gemensamma innehållet hälsa. I idéfasen diskuterade kommunen, som är initiativtagaren till Hälsodagarna, att de skulle ha flera olika aktiviteter. De gjorde ett förslag som projektgruppen nu ska utveckla vidare: Motionslopp Gymnastikuppvisning Musik Uteservering med hälsomat Försäljning på torget: hälsokost, träningskläder, friskvårdsprodukter Barnaktiviteter De räknar med att ha sammanlagt fem idrottsaktiviteter under dagarna, fem restauranger kommer att ha servering, tio stånd med försäljning och ett minitivoli för barnen. A Vilka personella resurser anser du behövs för att genomföra planeringen av Hälsodagarna? B Vilka personella resurser anser du behövs under genomförandet av Hälsodagarna? Vi räknar med att alla butiker och restauranger själva bemannar sina verksamheter. C Vilken utrustning tror du behövs för att planera och genomföra Hälsodagarna? Projektarbete – en arbetsmodell

19


5 Förstudie inför vattenfestival Karlskrona planerar att ha en vattenfestival i juli nästa år. Anna och Boban har fått reda på detta och funderar på om de ska försöka delta med sin grillvagn och sälja grillade korvar från Balkan. A Vad tycker du ska ingå i Annas och Bobans förstudie? Vad behöver de ta ställning till innan de startar planeringen i detalj? B Förstudien är en ”grind” som ska passeras. Ge exempel på slutsatser i förstudien som kan leda till att Anna och Boban inte fullföljer projektet.

6 Start av ett projekt Tim och Marcus har länge gått i starta eget-drömmar. De har båda arbetet i dagligvaruhandeln, Tim arbetar på ICA Supermarket i Umeå och Markus har jobbat på ett café i Umeå. De brukar titta på annonserna på franchisefinder.se. Där fann de följande annonstext:

Kahls The och Kaffehandel Var med och driv en butik i ett av Sveriges ledande kedjekoncept inom te, kaffe och choklad. Hos oss är kaffet nyrostat och teerna sällsynt färska. Vår exklusiva choklad kommer direkt från chokladens hemland, Belgien. Kahls te- och kaffesorter är resultatet av provsmakning och förädling sedan förra seklets början. Som litet rosteri tar man sig tid att välja rätt råvaror, rosta och blanda med kärlek och omsorg. Smaksätta och dekorera. Provsmaka ännu en gång. Just därför blir det så mycket godare.

20

Projektarbete – en arbetsmodell

Ja, kanske ska Tim och Marcus satsa på att starta en Kahls The och Kaffehandel här i Umeå. Du ska nu hjälpa Tim och Marcus med planeringen. A Vilka planeringsaktiviteter tycker du att Tim och Marcus ska ta med i sin projektplan? B Vilka av aktiviteterna i A-uppgiften tycker du att de ska starta med? C Varför ska de inte börja med genomförandet innan denna planering är klar?


7 Genomförandet

2

Ronneby Torgfest är ett årligt arrangemang och Niklas har fått ansvaret att sköta musikscenen. I Niklas uppdrag har det under planeringsstadiet handlat om att boka artister, danstrupper, musikskoleelever, ståuppartister och konferencier. Nu är det dags att genomföra Torgfesten, och Niklas bestämmer sig för att tänka igenom hur denna dag ska fungera på bästa sätt. Du ska hjälpa Niklas med planeringen av dagen: A Vilka tänkbara problem kan uppstå på musikscenen? B Vilka risker finns det med Niklas program på musikscenen? C Hur ska Niklas göra för att alla medverkande ska få rätt information under dagen? D Hur ska Niklas göra för att de medverkande ska kunna samarbeta kring arran­gemanget?

Fördjupning

8 Planera en ny Laxomat I Halland finns ett par obemannade butiker som säljer lax i olika former. I butiken finns ett urval fräscha rätter som kunderna kan handla. Butiken är obemannad, kunden tar sina varor och betalar när den går ut med sitt betalkort. På nästa sida kan du se hur den obemannade butiken fungerar. Butiken kan vara öppen dygnet runt. Även om den är obemannad behöver butiken förstås skötas med framtagning av varor, städning och annat underhåll. Nu är det dags att starta en ny obemannad butik för lax. Din uppgift är att planera denna start.

Projektarbete – en arbetsmodell

21


A Förstudien: Beskriv vad du tycker att förstudien ska innehålla. B Planeringsfasen: Beskriv vad du anser bör ingå i planeringen av den nya laxbutiken. C Genomförandefasen: Beskriv det du tycker är viktigt att vara förberedd på under genomförandet. D Avslut: Hur tycker du att projektet ska avrapporteras?

22

Projektarbete – en arbetsmodell


Fältuppgift

9 Hur arbetar de i projekt?

2

Ni ska nu ta kontakt med ett företag som ni tror arbetar i projektform och ta reda på hur de brukar planera sina projekt. Exempel på sådana företag är reklambyråer, konsultföretag, kommuner, byggföretag, men också ideella föreningar, idrottsklubbar och andra. Ta reda på följande: • Hur ofta arbetar företaget i projektform? • Ta reda på ett exempel på projekt som de arbetat med. • Har de någon modell för hur de arbetar i projekt? • Brukar tidsplanerna hålla? Hur gör de för att följa upp tidsplanerna? • Vilka problem brukar uppstå i projekt? • Hur hanterar de oförutsedda händelser i projekten? • Hur avrapporterar de projekten? • Hur gör de för att bli bättre på att utföra projekt? • Egna frågor. A När ni har genomfört era intervjuer ställer ni samman ert arbete i en rapport och presenterar resultatet för kursgruppen. B Efter presentationen utvärderar ni ert eget arbete: Vad gick som planerat och vad gick inte som planerat i ert arbete? Hur kan ni förbättra ert arbetssätt inför liknande arbetsuppgifter?

Utvärdering av caféprojektet Nu är det dags att på nytt utvärdera ert arbete med caféprojektet. Se sidan 15 eller pärmens insida.

Projektarbete – en arbetsmodell

23


K A P I T E L

3

innehåll

Utveckla en idé och skydda den

Caféprojektet Repetera 1 Rätt eller fel? 2 Skydda en app 3 Elis Bilverkstad 4 Airplay 5 Violas mössa 6 Vilket varumärke är mest värt? 7 Registrera ert varumärke

24

Utveckla en idé och skydda den


Utveckla en idé och skydda den

PROJEKTET

3

Det är ännu lång väg till ett färdigt café, men redan nu börjar er verksamhet sakta växa fram. Men tänk om någon tar er idé eller kanske kopierar ert företagsnamn. Det är med andra ord dags att tänka på hur ni kan skydda er verksamhet.

Bestäm er för ett namn på caféet

Checklista r • Finns det någon i vå tta de r ha m so bransch varumärke? sär• Har varumärket en a? skiljningsförmåg • Går det att skydda?

Ni kanske redan har ett arbetsnamn för ert café, men nu är det dags att fatta det slutgiltiga beslutet i denna fråga. Innan ni bestämmer er bör ni göra en sökning på Patent- och registreringsverkets hemsida och kontrollera att namnet inte redan är upptaget. Enklast tar ni reda på det genom att söka efter namnet i Svensk Varumärkesdatabas. Ni kan också söka i något företagsregister som t.ex. Allabolag.se och ta reda på om namnet är upptaget.

Gör en logotyp för ert café Givetvis ska ni ha en snygg logotyp till ert café som ni kan använda på skyltar, reklammaterial etc. Ta fram ett par förslag på hur er logotyp ska se ut och besluta därefter vilket av förslagen som ni ska välja.

Finns det något i vår idé som går att skydda? Det mest sannolika är att ni inte bygger er verksamhet på en uppfinning, men däremot behöver ni tänka igenom om ni har några möjligheter att skydda er verksamhet med designskydd eller varumärkesskydd. Ta reda på vilka krav Patent- och registreringsverket har för att registrera ett varumärke. Ta också reda på vad det kostar att registrera ett varumärke.

Utveckla en idé och skydda den

25


repetera 1 Vad menas med en idé? 2 Vilka är de sex stegen från idé till färdig produkt? 3 Vad krävs för att en uppfinning ska få patent? 4 Vad krävs för att en produkt ska få designskydd? 5 Vad är ett varumärke? 6 Vilka verk skyddas av upphovsrätten? 7 Nämn ett skäl till varför man överlåter sin rättighet.

1 Rätt eller fel? A Man kan alltid köpa rätten till en idé, om ägaren vill det. B Patent skyddar endast tekniska lösningar. C Ett patent i Sverige ger skydd i 50 år. D Designskydd gäller form och utseende. E Designskydd registreras hos Patent- och registreringsverket. F Ett varumärke kan inte registreras, utan skyddas genom inarbetning. G Upphovsrätten skyddar ett musikverk. H Ett verk som är skyddat av upphovsrätten visas med ©-symbol. I Upphovsrätten kan överlåtas till någon annan.

26

Utveckla en idé och skydda den


2 Skydda en app

3

Jens har gjort en applikation (app) till iPhone IOS och Googles androidsystem. Appen är ett spel för barn, där spelaren ska samla poäng genom att para ihop ljud och djur. Jens har fått klarsignal till att lägga ut sin app på app-store och android market. A Vad har Jens för skydd för sin app? B Kan Jens sälja rätten till sin app till någon annan?

3 Elis Bilverkstad Elis har haft sin bilverkstad i snart 30 år. Elis bror har läst att man bör skydda sitt varumärke för att ingen annan ska kunna använda det. Han har därför uppmanat Elis att vända sig till Patent- och registreringsverket för att registrera Elis ”varumärke”. A Måste Elis registrera sitt varumärke för att inte riskera att någon annan tar det? B Finns det någon anledning för Elis att registrera varumärket ”Elis Bilverkstad”? Motivera.

4 Airplay Airplay gör att t.ex. video kan strömma direkt mellan en iPad och en tv. Det behövs alltså inget mellanled i form av en mediaplayer. Apple licensierar ut tekniken till tillverkare av tv-apparater. Företag som Pioneer betalar ca fyra dollar (motsvarande 25 kronor) på varje såld apparat med Airplaystöd till Apple. A Finns det någon fördel för Apple att överlåta rätten till tv-tillverkare genom licensavtal? B Finns det någon nackdel? C Nämn en fördel respektive nackdel med att få betalt per såld enhet.

Utveckla en idé och skydda den

27


5 Violas mössa Viola har en stickmaskin som hon har tagit över efter sin mamma. Viola gör mönster själv och stickar tröjor, vantar och mössor. Sedan säljer hon sina varor på olika marknader. Hon har varit tvungen att registrera ett företag eftersom försäljningen har gått bra. Det är framför allt en mössa med små vita möss som har sålt bra. Idén till mössan fick hon när hon såg en lappmössa med renar. Viola har börjat fundera på om hon skulle skydda sin mössmössa. A Vilket skydd är aktuellt att ta för mössan? B Kan det finnas hinder som gör att mössan inte går att skydda?

Dator

6 Vilket varumärke är mest värt? Företaget Interbrand är en varumärkeskonsult som också gör en årlig värdering av internationellt kända varumärken. I listan över de mest värdefulla varumärkena finns några svenska varumärken. Du ska nu ta reda på hur tio-i-topplistan ser ut för detta år. A Gå in på Interbrands hemsida, www.interbrand.com och ta reda på vilka tio varumärken som är mest värda. B På vilken plats finns det mest värda svenska varumärket? C Ett annat företag som värderar varumärken är BrandZ. Leta upp deras hemsida och ta reda på vilket svenskt varumärke som kommer högst i deras värdering. D Jämför BrandZ svenska topplacering med Interbrand. Vad tror du att det beror på att det inte är samma företag som ligger i topp i dessa båda värderingar?

28

Utveckla en idé och skydda den


Dator

7 Registrera ert varumärke

3

I ert projekt har ni bestämt er för ett namn och en logga. Du ska registrera projektgruppens varumärke genom att fylla i PRV:s blankett ”Ansökan om registrering av varumärke”. Gå in på PRV:s hemsida och fyll i den direkt på skärmen eller skriv ut den. Anvisningar om hur man fyller i finns tillsammans med blanketten. Du behöver inte räkna fram avgiften.

Utvärdering av caféprojektet Nu är det dags att på nytt utvärdera ert arbete med caféprojektet. Se sidan 15 eller pärmens insida.

Utveckla en idé och skydda den

29


ENTREPRENÖRSKAP ÖVNINGSBOK ENTREPRENÖRSKAP

E2000 Entreprenörskap svetsar samman tre kunskapsområden: entreprenörskap, projektarbete och företagande. Kunskap om dessa områden krävs när man arbetar i företag med moderna arbetssätt eller funderar på att starta ett företag. Din inlärning får stöd och stärks av de erfarenheter du gör när du arbetar praktiskt. Som en röd tråd genom läromedlet löper därför kunskapsintegrerande projekt, som ger dig en helhetssyn på kunskapsområdet entreprenörskap. I projekten stöter du på samma frågeställningar och problem som entreprenörer och projektgrupper dagligen brottas med. Läromedlet innehåller en grunddel på tolv kapitel och – för dig som vill gå vidare – fem fördjupningskapitel. E2000 Entreprenörskap är främst avsett för alla som läser den nya gymnasiekursen Entreprenörskap och särskilt för programmen Handel och administration, Hotell och turism, Hantverk samt Naturbruk. Läromedlet passar även för eftergymnasiala och företagsinterna utbildningar samt för distans- och självstudier.

ÖVNINGSBOK

Till läromedlet hör programanpassade övningsböcker, lösningshäfte och lärarhandledning med varianter av projekten, pedagogiska tips, planeringsförslag, Powerpoint-presentationer, provuppgifter m.m.

FA KTAB OK

Jan-Olof Andersson och Anders Pihlsgård är två erfarna läromedelsförfattare. De medverkar bl.a. i de populära E2000-, M2000- och H2000-serierna. Både Jan-Olof och Anders är gymnasielärare och verksamma som konsulter. De har stor erfarenhet av företagande, entreprenörskap och projektledningsmetodik inom såväl undervisning som näringsliv.

ENTREPRENÖRSKAP ingår i läromedelsfamiljen E2000 – ett spektrum av läromedel i entreprenörskap, företagande och ekonomi. Best.nr 47-10073-6

Tryck.nr 47-10073-6-00

HANDEL & ADMINISTRATION

356s 80gr Woodfree offset bulk 1,21 rygg = 19 mm

ENTREPRENÖRSKAP

ÖVNINGS BOK

Profile for Smakprov Media AB

9789147100736  

ENTREPRE- NÖRSKAP H H A N D E L & A D M IN IS T R A T IO N

9789147100736  

ENTREPRE- NÖRSKAP H H A N D E L & A D M IN IS T R A T IO N

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded