Page 1

11

Stjärnsvenska

SKRIV NIVÅ 4 ingår i

SKRIV I NIVÅER

skriv i nivåer

10

stjärnsvenska, skriv i nivåer består av arbetsböcker i stigande svårighetsgrad där barnen tränar sina förmågor att: • formulera sig och kommunicera i skrift • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer • söka information från olika källor och värdera dessa

8

9

4

• dialoger • alfabetisk ordning • ck-ljud • berätta • fakta

11

9

Böckerna börjar med ett par sidor repetition av viktiga delar i föregående nivå och en enkel diagnos. Sist i varje bok finns ordförrådet för barnens ordsamling. I SKRIV I NIVÅER

R EVIDER AD Lgr

9

7

9

I N G Å R F Ö L J A N D E M O M E N T:

• ng-ljud • motsatser • sammansatta ord • skriva listor • vokaler och konsonanter

6

5

Förteckning över övriga nivåer finns på omslagets insida.

4

SKRIV

3

N I VÅ

2

4

9 9

1 Best.nr 47-11002-5

NIVÅ

Tryck.nr 47-11002-5

9

9

4711002_Skriv4_omsl_TRYCK.indd 1

2013-03-25 09.51


INNEHÅLL – SKRIV 4 Repetition

........................................................

sidan 2

Diagnos ............................................................... sidan 5 Dialoger .............................................................. sidan 6 ..............................

sidan 10

Ck-ljud

............................................................

sidan 13

Berätta

..............................................................

sidan 16

Alfabetisk ordning

Ng-ljud ............................................................ sidan 22 Motsatser ....................................................... sidan 26 Berätta

..............................................................

sidan 30

Sammansatta ord ................................... sidan 36 Skriva listor ................................................. sidan 40 Vokaler och konsonanter .............. sidan 44 Ordförrådet

4711002_Skriv 4_inl_TRYCK.indd 1

................................................

sidan 46

2013-03-25 12.45


ISBN 978-91-47-11002-5 © 2013 Siv Rune, Martin Widmark och Liber AB Projektgrupp första upplagan: Birgit Eriksson, Anna Lindén Projektgrupp andra upplagan: Malin Wedsberg, Toula van Rooij Formgivning: Toula van Rooij Produktion: Eva Runeberg Påhlman Bilder: Sonja Reuterskiöld, Emma Göthner s. 29 Texten på s.29 är tagen ur "Tre trappor upp" av Hippas Eriksson (Stjärnsvenska Läs i nivåer 4, Box 3) Andra upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2013

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 Epost: kundservice.liber@liber.se

4711002_Skriv 4_inl_TRYCK.indd 48

2013-04-04 15.09


R E P ETITI ET IT ION ON

w Skriv frågetecken eller punkt.

?

.

Läser du boken

Jag heter Judit

Han ritar

Vad heter du

Kom han hem

Det är mörkt

Äter du tårta

Jag spelar spel

Ser du fisken

Var boken bra

Hon äter mat

Elton städar

Det är varmt

Hur mår du

w Vad säger de?

2 4711002_Skriv 4_inl_TRYCK.indd 2

Lgr 11: språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt och frågetecken

Kopiering förbjuden

Skriv i pratbubblorna.

2013-03-25 12.45


R E P ETITI ET IT ION ON

w Vilka ord rimmar? Rita en ring runt rimorden.

kul

dum

ful

lina

ram

van

fem

dam

vet

bit

dit

bad

lur

fyr

mur

bor

ber

bor

har

ror

ben

fem

kan

ren

får

ser

bön

tår

w Ringa in vokalerna.

gul

blå

orm vit

mun yr

Kopiering förbjuden

bo

hår tand

Lgr 11: språkets struktur – stavningsregler

4711002_Skriv 4_inl_TRYCK.indd 3

röd ek säl 3 2013-03-25 13.04


R E P ETITI ET IT ION ON

w Skriv till bilderna. í˘ą

Missa!

í˘˛

4

Lgr 11: skapande av text där ord och bild samspelar, hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelsefÜrlopp och avslutning

4711002_Skriv 4_inl_TRYCK.indd 4

Kopiering fĂśrbjuden

í˘ł

2013-04-04 15.14


D IAG N OS

Kan du? w Läs meningarna. Skriv punkt eller frågetecken efter.

Är bollen röd Jag spelar fotboll w Skriv orden i rätt ordning.

heter hon? Vad

Vad heter hon?

äter Vem flugor? leka? Ska vi Var bra? filmen Pippi svag? Är busig? Är Emil w Vilka ord rimmar? Kopiering förbjuden

Rita en röd ram kring dem.

4711002_Skriv 4_inl_TRYCK.indd 5

bus bok

hus mus 5

2013-03-25 12.45


EFTER ETT UTROP OCH EFTER HÄLSNINGAR SKRIVER MAN UTROPSTECKEN.

D IALO G E R / UT ROP

Stopp! Stanna! w Läs och dra streck till rätt tecken.

Juli leker

Hjälp

Amir går på lina

!

.

! ! !! !

Hurra Li är glad

Hej Gustav

w Skriv vad de ropar i pratbubblorna.

6 4711002_Skriv 4_inl_TRYCK.indd 6

Lgr 11: språkets struktur - utropstecken

Kopiering förbjuden

Glöm inte utropstecken.

2013-03-25 13.15


Stjärnsvenska SKRIV I NIVÅER

Moment som ingår: Nivå 1 • mönster • känna igen bokstäver • skriva bokstäver • ljud i ord • sambandet mellan ljud och bokstav Nivå 2 • alfabetisk ordning • ordbilder • skriva ord • skriva meningar • berätta Nivå 3 • frågor • rim • meddelanden • alfabetisk ordning • berätta • vokaler och konsonanter

Nivå 4 • dialoger • alfabetisk ordning • ck-ljud • berätta • fakta • ng-ljud • motsatser • sammansatta ord • skriva listor • vokaler och konsonanter Nivå 5 • frågor • substantiv • adjektiv • verb • synonymer • berätta • tj-ljud • rim • j-ljud Nivå 6 • ordkunskap • språkliga strategier • tempusformer • komparation • längre meningar • sj-ljud • fakta

4711002_Skriv4_omsl_TRYCK.indd 2

Nivå 7 • skriva i punktform • dubbelteckning • skriva om böcker • dikt med och utan rim • ordens stammar, släktord • olika slags meningar • pronomen • grundtal, ordningstal • synonymer • berätta • textbearbetning • informationssökning • instruerande texter Nivå 8 • förkortningar • tj-ljud • svårstavade ord • fakta • ändelser • tempusformer • prepositioner • sammansatta ord • informationssökning • källkritik • lånord • berätta • textbearbetning

2013-03-25 09.51


11

Stjärnsvenska

SKRIV NIVÅ 4 ingår i

SKRIV I NIVÅER

skriv i nivåer

10

stjärnsvenska, skriv i nivåer består av arbetsböcker i stigande svårighetsgrad där barnen tränar sina förmågor att: • formulera sig och kommunicera i skrift • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer • söka information från olika källor och värdera dessa

8

9

4

• dialoger • alfabetisk ordning • ck-ljud • berätta • fakta

11

9

Böckerna börjar med ett par sidor repetition av viktiga delar i föregående nivå och en enkel diagnos. Sist i varje bok finns ordförrådet för barnens ordsamling. I SKRIV I NIVÅER

R EVIDER AD Lgr

9

7

9

I N G Å R F Ö L J A N D E M O M E N T:

• ng-ljud • motsatser • sammansatta ord • skriva listor • vokaler och konsonanter

6

5

Förteckning över övriga nivåer finns på omslagets insida.

4

SKRIV

3

N I VÅ

2

4

9 9

1 Best.nr 47-11002-5

NIVÅ

Tryck.nr 47-11002-5

9

9

4711002_Skriv4_omsl_TRYCK.indd 1

2013-03-25 09.51

9789147110025  
9789147110025