Page 1

Den magiska kulan A

Den gamla damen säger att kulan är magisk. – Gnid den mellan fingrarna och önska något, säger hon. Asta böjar gnida, men då stoppar damen henne. – Gör det inte förrän det är allvar. Man får inte slösa med kulans krafter. Ta den och använd den när det verkligen behövs. Asta stoppar ner kulan i fickan. Den känns varm, som ett litet djur.

s k i g a a k m u lan n e D M ATS WÄ N BLAD

Läs med ABC-klubben! A-boken har lite text och många bilder. B-boken har lite mera text, men bilderna är lika många. C-boken har mycket text och inte så många bilder. Den läser din lärare högt ur. Till läseböckerna finns en arbetsbok med varierade och roliga läs- och skrivövningar.

ABC-klubben är ett läromedel i svenska för FK–åk 3. Det har gedigen vetenskaplig grund, tydlig progression och stora möjligheter för individualisering.

1

Läs mer på www.nok.se/abc-klubben

978- 91- 27- 41983-4

9

Den magiskakulan omslag NY.indd 1

789127

A

419834

2010-12-09 15.48


Den magiska kulan ANY.indd 3

2010-12-07 11.15


Innehåll

Den magiska kulan ANY.indd 3

Kapitel 1

Monstret Olle 8

Kapitel 2

Momman 12

Kapitel 3

Den magiska kulan 16

Kapitel 4

Skolan 20

Kapitel 5

Ruta på rasten 24

Kapitel 6

Fotboll ska vara kul! 28

Kapitel 7

Efter matchen 32

Kapitel 8

ABC-klubben 36

Kapitel 9

Ristin ir slit! 40

K apitel 10

Retstickan och skattkartan 44

K apitel 11

Valles verkstad 48

K apitel 12

Kladden och Sladden 52

K apitel 13

Skräckens näste 56

K apitel 14

Hur kunde du? 61

K apitel 15

Det blå tåget 65

K apitel 16

Prata ut 69

K apitel 17

Häxan i hemska huset 73

K apitel 18

Prinsen och sanningens spegel 77

K apitel 19

Är ödehuset öde? 82

K apitel 20

Föräldramöte 86

K apitel 21

Tyvärr, tyvärr 90

K apitel 22

Speglingar 95

K apitel 23

Klass 1b, bästa klassen i världen 99

K apitel 24

Jag vägrar! 104

K apitel 25

Succéshowen 108

Olles bokstavssång 112

2010-12-07 11.15


KAPITEL 3

Den magiska kulan

– Kom! sa damen. – Jag är Asta, sa Asta. 16

Den magiska kulan ANY.indd 16

2010-12-07 11.15


Olle

Olle Sigge Sigge

– Olle är ett monster, sa Asta. 17

Den magiska kulan ANY.indd 17

2010-12-07 11.15


Som  Sala  Min Kulan  är  din.

– Kulan är din, sa damen. – O, sa Asta. 18

Den magiska kulan ANY.indd 18

2010-12-07 11.15


Var  är  Asta?

Kom  Asta!

– Var är Asta? sa Cesar. – Kom Asta! sa Bea. 19

Den magiska kulan ANY.indd 19

2010-12-07 11.15


Den magiska kulan A

Den gamla damen säger att kulan är magisk. – Gnid den mellan fingrarna och önska något, säger hon. Asta böjar gnida, men då stoppar damen henne. – Gör det inte förrän det är allvar. Man får inte slösa med kulans krafter. Ta den och använd den när det verkligen behövs. Asta stoppar ner kulan i fickan. Den känns varm, som ett litet djur.

s k i g a a k m u lan n e D M ATS WÄ N BLAD

Läs med ABC-klubben! A-boken har lite text och många bilder. B-boken har lite mera text, men bilderna är lika många. C-boken har mycket text och inte så många bilder. Den läser din lärare högt ur. Till läseböckerna finns en arbetsbok med varierade och roliga läs- och skrivövningar.

ABC-klubben är ett läromedel i svenska för FK–åk 3. Det har gedigen vetenskaplig grund, tydlig progression och stora möjligheter för individualisering.

1

Läs mer på www.nok.se/abc-klubben

978- 91- 27- 41983-4

9

Den magiskakulan omslag NY.indd 1

789127

A

419834

2010-12-09 15.48

9789127419834  
9789127419834  

A MATS WÄNBLAD Prata ut 69 Klass 1b, bästa klassen i världen 99 Jag vägrar! 104 Skräckens näste 56 Är ödehuset öde? 82 Föräldramöte 86 Tyvär...