Page 1

Engelska 5, 6 och 7 (gymnasiet)

Libers

รถvningar i ENGELSKA Jรถrgen Gustafsson

fun with English


Libers

Projektledare och redaktörer: Pernilla Hallqvist, Erica Myrefelt Formgivare: Eva Jerkeman Produktion: Anna Törnqvist Göpel Tecknare: Staffan Schultz Språklig granskning: David Österdahl

Första upplagan

fun with English

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

övningar i ENGELSKA

ISBN 978-91-47-90644-4 © 2012 Jörgen Gustafsson och Liber AB

Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade med Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan, och kopiorna får inte på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet.

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice: tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se 2


Innehåll Förord7 Vocabulary *

8

Words Out of Words

9

Crossword Puzzle 1 (The Body)

10

Crossword Puzzle 2 (Clothes)

11

Crossword Puzzle 3 (Musical Instruments)

12

Crossword Puzzle 4 (Countries)

13

Crossword Puzzle 5 (Sports)

14

Crossword Puzzle 6 (Jobs)

15

Crossword Puzzle 7 (The Car)

16

Crossword Puzzle 8 (Cities)

17

Crossword Two by Two 1 (with clues)

19

Crossword Two by Two 1 (without clues)

21

Jumbled Letters 1 (Fruits and Vegetables)

23

Jumbled Letters 2 (Space and Solar System)

24

Jumbled Letters 3 (The Kitchen)

25

Jumbled Letters 4 (Modern Communication)

26

100 Words 1

28

100 Words 2

29

100 Words 3

30

100 Words 4

31

Rhyming Words

32

Who Is It? 1

33

Who Is It? 2

34

Who Is It? 3

35

Who Is It? 4

36

What’s the Correct Word? 1

37

Vocabulary **

38

Crossword Puzzle 9 (Synonyms)

38

Crossword Two by Two 2 (with clues)

39

Crossword Two by Two 2 (without clues)

41

What’s the Correct Word? 2

43

Tricky Words

44

Viking Words 1

45

libers övningar i engelska Fun with english • kopiering tillåten © liber ab

Palindromes27

3


Vocabulary ***

46

Crossword Puzzle 10 (Synonyms)

46

Crossword Two by Two 3 (with clues)

47

Crossword Two by Two 3 (without clues)

49

Big Words

51

Confusing Words

52

Find the Error

53

Idioms with Numbers

55

Viking Words 2

56

Speaking *

57

Odd One Out 1

58

Moral Dilemmas 1

59

Magic Trick

61

Ten Things to Do Before You Die

62

Ten Things to Buy Before You Die

63

Ten People to Meet Before You Die

64

A One-Minute Speech

65

Personality Test

66

It’s Your Turn

67

A Cocktail Party

68

Spot the Differences 1

69

Spot the Differences 2

71

What Year Is It?

73

A Music Quiz

74

My Numbers

75

Two Number Games

76

Silent Letter 1

77

Speaking **

78

Odd One Out 2

78

What’s the Solution?

79

My Friend (Homonyms)

80

Headlines81 Crazy Headlines

82

Silent Letter 2

83

Moral Dilemma 2

84

Quiz 1

85

Quiz 2

86

The Theft

87

Moral Values

88

All Things Swedish

89

libers övningar i engelska Fun with english • kopiering tillåten © liber ab

Riddles60

4


Memory Game

91

In My Opinion

92

Body Language 1

93

Speaking ***

95

A Two-Minute Speech 1

95

A Two-Minute Speech 2

96

Moral Dilemma 3

97

Body Language 2

98

Q & A 1

100

Q & A 2

102

Reading *

104

Limericks105 Crime Quiz

109

Dumb Laws

110

Tricky Questions

111

Film Quotes

112

Who Does What?

113

Reading **

115

Proverbs 1

115

Proverbs 2

117

Famous People

119

Big Cities

121

General Knowledge

124

Famous Last Words

126

Useless Information About Britain 1

128

Useless Information About Britain 2

130

Useless Information About Britain (with cards)

132

Moral Dilemma 4

136

Reading ***

137

The True-Born Englishman

137

Writing *–***138 Picture This 1–5

139

Write a Story

141

Creative Writing

142

libers övningar i engelska Fun with english • kopiering tillåten © liber ab

Jokes107

5


Writing **

143

Ten Things to Do Before You Die

143

Ten Things to Buy Before You Die

144

Ten People to Meet Before you Die

145

Writing ***

146

Writing an Article

146

Writing a News Article

147

libers övningar i engelska Fun with english • kopiering tillåten © liber ab

Key148

6


Förord Fun with English är ett övningsmaterial för Engelska 5, 6 och 7 i gymnasieskolan, vuxenundervisningen och motsvarande utbildningar. Det ingår som en del i Libers Övningar i Engelska. Materialet finns på cd-rom med pdf-fil och får fritt kopieras av läraren.

Övningarna syftar till att utveckla elevernas språkfärdighet i engelska på ett

lättsamt sätt. Många övningar är relativt korta och tar kanske bara 5–10 minuter att genomföra, medan andra kräver längre tid, kanske upp till ett helt lektionstillfälle eller mer. Variation i uppgiftstyper och språknivåer har eftersträvats. En del uppgifter görs individuellt, andra övningar i par, i grupp och ibland i helklass. Materialet är indelat i fyra huvudrubriker: • Vocabulary • Speaking • Reading • Writing De olika nivåerna på uppgifterna markeras med asterisker. En asterisk (*) är den lättaste nivån, två asterisker (**) är en mellannivå och tre asterisker (***) anger den mest avancerade nivån. Bedömningen av olika nivåer är inte alltid självklar men ger förhoppningsvis en möjlighet för läraren att individualisera undervisningen.

Den utförliga innehållsförteckningen gör det lätt att hitta just det man behöver

till sina elever. Facit finns i slutet av materialet.

Enjoy learning! Jörgen Gustafsson

libers övningar i engelska Fun with english • kopiering tillåten © liber ab

7


much, th r o w e r a s d r o w Good and cost little. George Herbert,

–1633

English poet 1593

libers övningar i engelska Fun with english • kopiering tillåten © liber ab

Vocabulary

8


Vocabulary

Words Out of Words  Work in pairs or small groups. Try to make as many new words as you can out of the letters in the words below. Example: HOME ADDRESS You can make the following words: he, mad, add, mess, dress, sea, see, sees, some, ham, Sam … (and many more).

Rules

• Spend 5 minutes on each set of words. • Do not use the two original words again (eg. not HOME or ADDRESS). • If, for example, there’s only one ‘h’ in the two words given, then only one ‘h’ may be used in each new word you come up with. • Each new word is worth 1 point. • A new word of five letters or more is worth 2 points. • A proper name (eg. Sam) is worth 2 points.

1 thunder and lightning ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 3 tongue twisters ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 4 black or white ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 5 brain surgery ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

libers övningar i engelska Fun with english • kopiering tillåten © liber ab

2 penalty kick

9


Vocabulary

Crossword Puzzle 1  (The Body)

Across

Down

 3 panna

 1 tinning

 5 trumhinna

 2 armbåge

 7 skelett

 4 vrist

 9 axel

 6 muskel

11 strupe, hals

 8 näsborre

13 tunga

10 ljumske

14 höft

12 lår

15 midja 16 kind

libers övningar i engelska Fun with english • kopiering tillåten © liber ab

If necessary, use a dictionary.

10


Vocabulary

Crossword Puzzle 2  (Clothes) If necessary, use a dictionary.

Across

Down

 2 huva

 1 krage

 3 kalsonger

 4 tröja

 5 ärm

 7 strumpor, sockor

 6 handskar

 9 skjorta

 8 strumpbyxor

11 bälte

 9 kjol 10 kostym 12 slips 13 undertröja

libers övningar i engelska Fun with english • kopiering tillåten © liber ab

8

11


Vocabulary

Crossword Puzzle 3  (Musical Instruments)

Across

Down

 3 dragspel

 1 säckpipa

 5 harpa

 2 trumpet

 8 trummor

 4 tamburin

10 fagott

 6 gitarr

12 klarinett

 7 fiol

14 orgel

 9 trombon

15 munspel

11 saxofon

17 panflöjt

13 bas

18 flöjt

16 cello

libers övningar i engelska Fun with english • kopiering tillåten © liber ab

If necessary, necessery, use use aa dictionary. dictionary.

12


Vocabulary

Crossword Puzzle 4  (Countries)

Across

Down

 4 Libanon

 1 Brasilien

14 Kina

 6 Libyen

 2 Egypten

15 Turkiet

 8 Schweiz

 3 Tyskland

16 Polen

 9 Jordanien

 5 Belgien

20 Grekland

12 Rumänien

 7 Norge

17 Indien

 8 Syrien

18 Marocko

10 Österrike

19 Algeriet

11 Kroatien

21 Danmark

13 Nederländerna

libers övningar i engelska Fun with english • kopiering tillåten © liber ab

If necessary, use a dictionary.

13


Vocabulary

Crossword Puzzle 5  (Sports)

Across

Down

 6 friidrott

 1 basket

 7 spjutkastning

 2 gymnastik

 8 brottning

 3 fotboll

 9 simhoppning

 4 bergsklättring

12 innebandy

 5 skärmflygning

13 fallskärmshoppning

 8 tyngdlyftning

14 skidåkning

10 fäktning

15 häcklöpning

11 skridskoåkning

libers övningar i engelska Fun with english • kopiering tillåten © liber ab

If necessary, use a dictionary.

14


Vocabulary

Crossword Puzzle 6  (Jobs)

Across

Down

 5 kypare

16 lärare

 1 dirigent

8 fotograf

 8 rörmokare

17 optiker

 2 konstnär

10 mekaniker

 9 sjöman

18 elektriker

 3 servitris

11 programmerare

12 psykolog

20 polis

 4 vaktmästare

15 bonde

13 tandläkare

 6 sjuksköterska

19 läkare

14 brandman

 7 frisör 

21 snickare

libers övningar i engelska Fun with english • kopiering tillåten © liber ab

If necessary, use a dictionary.

15


Vocabulary

Crossword Puzzle 7  (The Car) If necessary, use a dictionary.

Across

Down

 2 blinker

13 hastighetsmätare

 1 strålkastare

 9 säte

 4 backspegel

14 vindruta

 3 däck

13 ratt

 7 instrumentbräda

17 broms

 5 kylare

15 säkerhetsbälte

10 motor

18 antenn

 6 motorhuv

16 avgasrör

11 bagagelucka

19 kopplingspedal

 8 gaspedal

12 hjul

libers övningar i engelska Fun with english • kopiering tillåten © liber ab

4

16

9789147906444  

fun with engLish Jörgen Gustafsson Libers engeLska 5, 6 och 7 (gymnasiet)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you