Page 1

Floras bildpoesi, konst och dikt i kombination, är en hyllning till årstidernas växlingar från vårens äppelblommor till vinterns snökristaller. Dikterna och konstverken i boken har en drömlik underton.

Lars-Erik Odehill skriver dikter och noveller. Han är en självständig iakttagare med sinne för detaljer. Hans dikter berör starkt våra känslor för naturen och livet.

ISBN: 9789174633535

www.bod.se

Boel Wanjeskog Floras bildpoesi

Boel Wanjeskog är konstnär och dekorationsmålare. I hennes konst förenas fantasi och observation. Motiven med buketter från trädgården under olika årstider framställs i ett poetiskt bildspråk.

Floras bildpoesi

Boel Wanjeskog Lars-Erik Odehill


Floras bildpoesi


Boel Wanjeskog Lars-Erik Odehill

Floras bildpoesi


© 2011 Boel Wanjeskog & Lars-Erik Odehill Tryck: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Förlag: Books on Demand GmbH, Stockholm, Sverige ISBN: 9789174633535


Förord

Floras bildpoesi är en hyllning till årstidernas växlingar, från vårens äppelblommor till vinterns snökristaller. Dikterna och konstverken i boken har en drömlik underton och kompletterar varandra, både som kontrast och som helhet. Att måla blommor är ofta en utgångspunkt i konsten för att på ett poetiskt och sensuellt sätt skildra upplevelser av naturens färgrikedom. Ljusets växlingar och växtlighetens rytm fångas i penseldragen. Jag har funnit inspiration till min konst i trädgården med dess odlade och vilda blommor. Säsongens olika blommor porträtteras i sin naturliga miljö eller i blomsterarrangemang. Till de tio konstverken i boken är blommor och växter arrangerade i allmogemålade vaser framför en inhägnad trädgård med två små fontäner. Trädgårdens blommor kan vara sinnebild för det vackra och hoppingivande men också det förgängliga. På vintern i kyla och snö tränger blommorna in i vårt undermedvetna och blir till hopp och längtan efter våren. Kärleksbetygelser bedyras med blommor. Blommor sprider glädje överallt där de finns, på ängar och stränder, i trädgårdar. Trädgården som symbol har en positiv innebörd. Här hämtar de blomstrande inre andliga krafterna sin inspiration. I trädgårdsrummet gestaltas årstidernas gång i speciellt ordnade former med blomsterrabatter och grönsaksland, en

5


anlagd naturmiljö i kontrast till den fria naturen. Ibland är trädgården strängt tuktad, ibland vildvuxen med inspiration av den vilda naturen. Sätten att skildra trädgårdsmotiv i konsten från antiken till nutiden varierar under olika tidsepoker. Vissa trädgårdsbilder har en idyllisk och idealiserad återgivning, andra har en mer realistisk prägel. Konstnärer har genom tiderna inspirerats av trädgården och framställt den på olika vis. Illusoriska trädgårdar målas på väggar i inredningskonsten där trädgårdsrummet utvidgas och bevaras. Trädgårdsmotiv med växter och blommor förvandlas till dekorativa, stiliserade element i ett arkitekturbundet måleri. Jag har utfört blomsterbilderna till boken med drickamålning och oljelasur. Att måla med äldre måleritekniker skapar en balans i sinnet i takt med den kontemplativa processen vid målandet. Det finns en slags längtan efter fulländning i det konstnärliga skapandet, något som vi försöker nå men ändå inte riktigt når fram till. Lars-Erik Odehill har genom åren skrivit tankelyrik och reflexioner över livet i alla dess skeden. Dikterna speglar tankar om små och stora ämnen, om årstider och tidsrymder. Bland dikterna valde jag ut några som jag tyckte om och som förmedlar stämningar som kompletterar målningarna.

6


Ett stort tack riktas till Claes Brauer, By Photo, som hjälpt mig med fotografering av konstverken. Floras bildpoesi tillägnas pappa Herbert, släkt och vänner.

Vinslöv i februari 2011 Boel Wanjeskog

7


Vårtecken Vinden fångar tonen som gråter ut vinterns frusenhet i vårens regn. Blå drömmar famnar kvällsljus och längtan som glider förbi. Något rör sig i dunklets ensamhet och stjärnhimlen glänser till i ett ögonpar. Långt borta sitter natten med ett barn i famnen. Natten sjunger havets sång våg efter våg över stranden.

8


9


Tidig vårmorgon Svarta stammar. Ovanför ett genombrutet nätverk mot en blekgrå himmel. Nedanför samma bild vilande på vattnet. Stillhet, tystnad. Tidig vårmorgon.

10


L책ngt borta ett knakande. L채tta dimmor suddar ut markens konturer. Stillhet, tystnad. Tyst v채ntan innan solen v채rmer den frusna marken.

11


Längtan Snäckans brus fyller det oskrivna bladet. Solen föds, lämnar vattnet, återskapas i pupillens öga. Horisonten brinner av längtan. I det obestämbara, kravlösa färdas ungdom och skratt. Solen vandrar i rummet, lägger sin hand på tingen. Oceaner stormar genom snäckan. Sekler sköljer över stranden. I den ljumma vinden färdas blomdoft och balsamiska drömmar. Dagen ringer till vesper och natten börjar nynna glömda melodier. Gåtorna lyser som stjärnor och Apollons delfiner plöjer lekfullt vattnet till öar långt borta.

12


13


Floras bildpoesi, konst och dikt i kombination, är en hyllning till årstidernas växlingar från vårens äppelblommor till vinterns snökristaller. Dikterna och konstverken i boken har en drömlik underton.

Lars-Erik Odehill skriver dikter och noveller. Han är en självständig iakttagare med sinne för detaljer. Hans dikter berör starkt våra känslor för naturen och livet.

ISBN: 9789174633535

www.bod.se

Boel Wanjeskog Floras bildpoesi

Boel Wanjeskog är konstnär och dekorationsmålare. I hennes konst förenas fantasi och observation. Motiven med buketter från trädgården under olika årstider framställs i ett poetiskt bildspråk.

Floras bildpoesi

Boel Wanjeskog Lars-Erik Odehill

9789174633535  

Floras bildpoesi Boel Wanjeskog Lars-Erik Odehill Floras bildpoesi Boel Wanjeskog Lars-Erik Odehill Floras bildpoesi © 2011 Boel Wanjeskog &...

9789174633535  

Floras bildpoesi Boel Wanjeskog Lars-Erik Odehill Floras bildpoesi Boel Wanjeskog Lars-Erik Odehill Floras bildpoesi © 2011 Boel Wanjeskog &...