Page 1

O?va skriva 3 - omslag:O0va skriva 3 - omslag

09-11-06

17.06

Sida 1

Ă–va skriva

bestür av tre arbetsbÜcker, avsedda fÜr FK– ür 3. I lekfulla, variationsrika Üvningar tränar barnen motorik och välskrivning. Bokstävernas olika former presenteras i bilder som ger stÜd fÜr minnet, och enkla instruktioner vägleder barnen när de skriver och gÜr ritÜvningar.

Ă–va skriva 3

Öva skriva 1 – Smü och stora bokstäver är samlade i grupper, beroende pü om de gemena bokstäverna skrivs med streck-, vüg- eller hopprÜrelser.Varje bokstav introduceras med en illustration, och barnen Üvar form och rytm i roliga bilder och figurer. Öva skriva 2 – FÜr att Üva skrivstilens bokstavsformer ritar barnen mÜnster och figurer. Sedan skriver de smü och stora bokstäver samt ord och korta meningar med hjälp av enkla anvisningar. Även skrivstilsbokstäverna grupperas utifrün de gemena bokstävernas form. Öva skriva 3 – Här repeteras de gemena och versala bokstäverna. Smü respektive stora bokstäver med samma form samlas uppslagsvis. Barnen skriver ord och lÜpande text, som bland annat ger en liten inblick i skriftens historia. I särskilda Üvningar tränar de stavning samt skriver siffror och tal.

Öva skriva 1 – Lutande textning Öva skriva 2 – Skrivstilsbokstäver Öva skriva 3 – Skrivstilstext

*4#/  

Natur och Kultur

Birgitta Annell Monica Benoit


O?va skriva 3:Ova skriva 3

09-11-09

13.37

Sida 3


O?va skriva 3:Ova skriva 3

09-11-09

13.37

Sida 3

Innehåll i I, r R, s S, u U, v V, w W . . . . . . . . . . . . . . . . 4 –5 c C, o O, ö Ö, a A, ä Ä, å Å . . . . . . . . . . . . . 6 –7 e E, l L, t T, f F, b B, d D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–9 n N, m M, x X, z Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 –11 j J, y Y, g G, q Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12–13 p P, h H, k K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 –15 Vokalerna fattas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Ordspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Kan du stava orden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Läs och skriv texten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Mer om bokstäver – läs och skriv. . . . . . . 22 Tänk på lutningen

.................................

25

Skriv jämna bokstäver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Läs och skriv om siffror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Siffror och tal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Kan du svaren? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 En uppgift om dig själv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 En viktig vers

..........................................

31


O?va skriva 3:Ova skriva 3

09-11-09

13.38

Sida 20

Läs och skriv texten

Räkna hur många bœªstæ«r det grekiska alfa©‡t har.

Ordet alfa©t ko’mer av o®den alfa oçh ©ta, so’ är de t‹˙ fø®sta bœªstæ«rna i det grekiska alfa©‡t. Det fınns många alfa©‡n i værlden oçh alla bœªstæ«r ser in‡ ut so’ v˙ra.

Det grekiska alfabetet.

20

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


O?va skriva 3:Ova skriva 3

09-11-09

13.38

Sida 21

På vıkingatıden skrev man med bœªstæ«r so’ kallas runo®. Man b®ukade rista in runo®na i t®ästavar f®ån et† t®äd so’ he‡r bœª. Ordet bœªstav ko’mer f®ån den tıden. Det arabiska alfabetet:

Det ryska alfabetet:

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

De sex första runorna i runalfabetet:

21


O?va skriva 3 - omslag:O0va skriva 3 - omslag

09-11-06

17.06

Sida 1

Ă–va skriva

bestür av tre arbetsbÜcker, avsedda fÜr FK– ür 3. I lekfulla, variationsrika Üvningar tränar barnen motorik och välskrivning. Bokstävernas olika former presenteras i bilder som ger stÜd fÜr minnet, och enkla instruktioner vägleder barnen när de skriver och gÜr ritÜvningar.

Ă–va skriva 3

Öva skriva 1 – Smü och stora bokstäver är samlade i grupper, beroende pü om de gemena bokstäverna skrivs med streck-, vüg- eller hopprÜrelser.Varje bokstav introduceras med en illustration, och barnen Üvar form och rytm i roliga bilder och figurer. Öva skriva 2 – FÜr att Üva skrivstilens bokstavsformer ritar barnen mÜnster och figurer. Sedan skriver de smü och stora bokstäver samt ord och korta meningar med hjälp av enkla anvisningar. Även skrivstilsbokstäverna grupperas utifrün de gemena bokstävernas form. Öva skriva 3 – Här repeteras de gemena och versala bokstäverna. Smü respektive stora bokstäver med samma form samlas uppslagsvis. Barnen skriver ord och lÜpande text, som bland annat ger en liten inblick i skriftens historia. I särskilda Üvningar tränar de stavning samt skriver siffror och tal.

Öva skriva 1 – Lutande textning Öva skriva 2 – Skrivstilsbokstäver Öva skriva 3 – Skrivstilstext

*4#/  

Natur och Kultur

Birgitta Annell Monica Benoit

9789127737358  

BirgittaAnnell MonicaBenoit NaturochKultur Innehåll iværldenoçhallabœªstæ«r serin‡utso’v˙ra. Läsochskrivtexten det‹˙fø®stabœªstæ«rna Räknahu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you