Page 1

Matte problem

1

Marie Agrell

1

BONNIERS


4 Stackars dockor Sara har 3 dockor. En av dem har tappat ett ben. Nessima har 5 dockor. En av dem saknar ett öga. Zoé har 7 dockor och 4 av dem är hela. Hur många hela dockor har flickorna tillsammans att leka med? Rita din lösning om du vill  …

…  eller räkna här.

Svar:Ledtråd: Tänk särskilt på den tredje meningen.


13 Glass på Gotland Vi hade en härlig semester på Gotland i somras och åt massor av glass. Så här mycket kostade de olika glassarna:

Vad kostar en strut utan glass? Svar h

ä r:

Rita din lösning om du vill  …

…  eller räkna här.

Ledtråd: Räkna först ut vad 1 glasskula kostar.

14


21 Först till toppen Eiffeltornet är 300 meter högt. Emma tar trapporna hela vägen. Det tar 10 sekunder för varje meter i höjdled. Filip tycker det är för jobbigt och tar hissen i stället. Först får han stå i kö i 25 minuter. Sen tar det 15 minuter till första våningen där man måste byta hiss. Det är 20 minuters kö till nästa hiss som tar 5 minuter till toppen. Vem kommer först till toppen, Emma eller Filip? Rita din lösning om du vill  …

…  eller räkna här.

Kryssa för vem som kommer först!

Emma

Filip

Ledtråd: Räkna om allt till minuter.

22


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-6968600 Telefax 08-6968610 Redaktörer: Lars Alberthson och Eva Johansson Grafisk form: Mats Rundlöf Omslag: Mats Rundlöf Illustrationer: Mats Rundlöf Översättning: David Agrell Matteproblem 1 ISBN 978-91-622-9680-3 © 2010 Marie Agrell och Bonnier Utbildning AB, Stockholm © 2010 Illustrationer, Mats Rundlöf Första upplagan Första tryckningen    Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat Bonus-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Tryck: Livonia Print, Lettland 2010

32


Matteproblem 1 Matteproblem 1 innehåller kluriga uppgifter som utmanar eleverna. I häftet får eleverna lösa problem som utspelar sig i en mängd olika miljöer, alltifrån att hinna först till Eiffeltornets topp, till att stifta bekantskap med tant Augustas lilla zoo. Varje uppgift är roligt illustrerad. Eleverna löser uppgifterna direkt i häftet.   Författaren Marie Agrell har undervisat i matematik och statistik vid franska universitet i mer än 30 år. Hon har sedan lång tid tillbaka också en mattekolumn i en fransk veckotidning. Marie Agrell har skrivit mer än 40 böcker, varav många är översatta till flera olika språk.

ISBN 978-91-622-9680-3

9 789162 296803

www.bonnierutbildning.se

(9680-3)

9789162296803  

Matte BONNIERS Marie Agrell 1 Sara har 3 dockor. En av dem har tappat ett ben. Nessima har dockor. En av dem saknar ett öga. Zoé har 7 dock...

9789162296803  

Matte BONNIERS Marie Agrell 1 Sara har 3 dockor. En av dem har tappat ett ben. Nessima har dockor. En av dem saknar ett öga. Zoé har 7 dock...