Page 1

LENA HULTGREN

VIPS

• VIPS LÄSEBOK

Läsebok N IV Å 3

NIVÅ 3

VIPS LÄSEBOK 3 ingår i en läslära med fyra läsnivåer. Alla nivåer har samma innehåll för att hela klassen ska få en gemensam läsupplevelse. LÄSEBOK 1

Kodknäckaren – nivå 1 • versaler – ordbilder – bildstöd • ord med inlärda bokstäver

LÄSEBOK 2

Kodknäckaren – nivå 2 • versaler och gemener – ordbilder – bildstöd • ord med inlärda bokstäver

LÄSEBOK 3

Tränar läsflyt – nivå 3 • ljudstridig stavning med bildstöd • mer text

LÄSEBOK 4

Läsflyt – nivå 4 • ljudstridig stavning • mycket text med lite längre och svårare ord Best.nr 47-10170-2 Tryck.nr 47-10170-2

LENA HULTGREN

4710170_Vips3_Omslag.indd 1

2012-05-07 13.55


VIPS LÄSEBOK 3 Kapitel

1 ................... Oo .................Otto

......................................... s

3

Kapitel

2 ................... Vv ........................ Vivi

......................................... s

7

Kapitel

3 ................... Ii ......................... Ivar

......................................... s 11

Kapitel

4 ................... Ss ....................... Siri

......................................... s 15

Kapitel

5 ................... Aa a ...................... Amir

......................................... s 19

Kapitel

6 .................. Hh ........................ Hero

......................................... s 23

Kapitel

7 ................... Mm ...................... Max

......................................... s 27

Kapitel

8 ................... Rr ......................... Rosi

......................................... s 31

Kapitel

9 ................... Ee ........................ Elof

......................................... s 35

Kapitel 10 ................... Tt .......................... Teo

......................................... s 39

Kapitel 11 ................... Ll .......................... Lea

......................................... s 43

Kapitel 12 ................... Åå å ...................... Åse

......................................... s 47

Kapitel 13 ................... Nn ........................ Noel

......................................... s 51

Kapitel 14 ................... Ff .......................... Filo

......................................... s 55

Kapitel 15 ................... Ää ä ...................... Älva

......................................... s 59

Kapitel 16 ................... Kk ......................... Karon

......................................... s 63

Kapitel 17 ................... Bb/Dd ................ Boris

........ Doris

........ s 67

Kapitel 18 ................... Cc/Jj ................... Cirre

........ Jaja

........ s 71

Kapitel 19 ................... Yy/Zz .................. Ymer

........ Zeb

........ s 75

Kapitel 20 ................... Gg g/Uu .............. Gulli

........ Ukas

........ s 79

Kapitel 21 ................... Öö ....................... Önska

........................................ s 83

Kapitel 22 ................... Pp ........................ Pamira

........................................ s 87

Kapitel 23 ................... Qq/ Ww ............ Qia

........ Wiz

Kapitel 24 ................... Xx ..................Xerxes

....................................... s 95

........ s 91

Hundgalleriet.................................................................................................................. s 100 Alfabetet ....................................................................................................................... s 102

4710170_Vips_Laseb3_Ginl.indd 1

2012-05-07 10.36


ISBN 978-91-47-10170-2 © 2012 Lena Hultgren och Liber AB Projektgrupp: Helena Hammarqvist, Caroline Hjorth, Sofia Warsén, Malin Wedsberg, Toula van Rooij Redaktör: Sofia Warsén Formgivare: Toula van Rooij Illustratör: Sara N Bergman Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2012

TACK ALLA BARN SOM HAR HJÄLPT OSS ATT LÄSA!

Åk 1b, Askebyskolan, Rinkeby Åk 1b, Norskolan, Täby F-klass och åk 1, Torslunda Skola, Öland Åk 1 ”Boken”, Älvsåkersskolan, Kungsbacka Åk 1c, Eriksskolan, Uppsala

Kopieringsförbud

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn: 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn: 08-690 93 30, Fax: 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

4710170_Vips_Laseb3_Ginl.indd 104

2012-05-07 10.39


4710170_Vips_Laseb3_Ginl.indd 2

2012-05-07 10.36


Aaa

Oo

Bb

KAPITEL 1

Cc

OTTO

Dd Ee Ff Ggg Hh

O!

Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww

Det här är Otto. Otto ser ost. Otto ser en oliv.

Xx Yy Zz

N I VÅ 3

Otto ser sin smörgås.

4710170_Vips_Laseb3_Ginl.indd 3

Ååå Äää

3

Öö

2012-05-07 10.36


Otur Otto

O, en stor oliv!

Otto ser en oliv. Oliven är stor. Otto vill ta oliven.

O nej! Otto!

4

4710170_Vips_Laseb3_Ginl.indd 4

N I VÅ 3

Oliven ser Otto. Otto ser på oliven. Oliven är orolig.

2012-05-07 10.36


Aaa Bb Cc Dd

Var är oliven?

Ee Ff Ggg

Otto vet inte var oliven är.

Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp

Otur Otto!

Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww

Otto ser inte oliven. Tur för oliven. Otur för Otto.

Xx Yy Zz

N I VÅ 3

Ååå

4710170_Vips_Laseb3_Ginl.indd 5

Äää

5

Öö

2012-05-07 10.36


KO

SKO

En söt ko ser en bro.

En fin lo har en klo.

Kan en lo bo på zoo?

ZOO

6

4710170_Vips_Laseb3_Ginl.indd 6

N I VÅ 3

Ottos nos i en ros.

2012-05-07 10.36


Aaa

Vv

Bb

KAPITEL 2

Cc

VIVI

Dd Ee Ff Ggg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss

Nu är Vivi vaken.

Tt Uu

Otto, vad är det i korgen?

Vv

En valp!

Ww

Vem kom hit med valpen?

Xx Yy

Jag vet inte.

Zz

N I VÅ 3

Vov!

Ååå

Det vet valpen.

4710170_Vips_Laseb3_Ginl.indd 7

Äää

7

Öö

2012-05-07 10.36


Natten innan

Vem är det där?

En räv och en varg såg en man. Han smög mot Vov Hotell. Han bar en korg.

Otto kom ut från Vov Hotell. Det var tomt där ute.

8

4710170_Vips_Laseb3_Ginl.indd 8

N I VÅ 3

Vem där?

2012-05-07 10.36


Aaa Bb

Nu såg Otto korgen.

Cc Dd

Vad är det i korgen?

Ee Ff Ggg Hh Ii Jj Kk

Vi vill se.

Ll Mm Nn

O, ser ni vad det är? Det är en valp.

Oo Pp

Ja, en valp!

Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww

Vov!

Xx Yy

N I VÅ 3

Otto såg vad det var i korgen. Det var en valp.

4710170_Vips_Laseb3_Ginl.indd 9

Zz Ååå Äää

9

Öö

2012-05-07 10.36


LENA HULTGREN

VIPS

• VIPS LÄSEBOK

Läsebok N IV Å 3

NIVÅ 3

VIPS LÄSEBOK 3 ingår i en läslära med fyra läsnivåer. Alla nivåer har samma innehåll för att hela klassen ska få en gemensam läsupplevelse. LÄSEBOK 1

Kodknäckaren – nivå 1 • versaler – ordbilder – bildstöd • ord med inlärda bokstäver

LÄSEBOK 2

Kodknäckaren – nivå 2 • versaler och gemener – ordbilder – bildstöd • ord med inlärda bokstäver

LÄSEBOK 3

Tränar läsflyt – nivå 3 • ljudstridig stavning med bildstöd • mer text

LÄSEBOK 4

Läsflyt – nivå 4 • ljudstridig stavning • mycket text med lite längre och svårare ord Best.nr 47-10170-2 Tryck.nr 47-10170-2

LENA HULTGREN

4710170_Vips3_Omslag.indd 1

2012-05-07 13.55

9789147101702  
9789147101702  

VIPS IPS LENA HULTGREN NIVÅ 3 Kapitel 4 ................... Ss ....................... Siri ......................................... s 15 K...