__MAIN_TEXT__

Page 1

,!7IJ1G2-cbejca!

ISBN 978-91-622-1492-0 ISBN 978-91-622-1492-0

BONNIER UTBILDNING

(523-2192-8)

(523-0144-9)

Cover_359x240.indd 1

2013-02-13 10.01


Gunnar Hellstrรถm Ieva Zalcmanis

Andra รถvningsboken i svensk grammatik fรถr sfi och sv2 Med regler och kommentarer Sanoma Utbildning


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Telefax: 08-587 642 02

Redaktör: Karl Erik Widlund Mac: Studio Jan Karlsson Tecknare: Bengt Good Andra övningsboken ISBN 978-91-622-1792-0 © 1996 Gunnar Hällström, Ieva Zalcmanis och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Åttonde tryckningen Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat Bonus-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Tryck: Livonia Print, Lettland 2013


001_160_Andra_ovningsboken.indd 3

3/12/10 11:57:50 AM


001_160_Andra_ovningsboken.indd 4

3/12/10 11:57:51 AM


001_160_Andra_ovningsboken.indd 5

3/12/10 11:57:52 AM


001_160_Andra_ovningsboken.indd 6

3/12/10 11:57:53 AM


001_160_Andra_ovningsboken.indd 7

3/12/10 11:57:54 AM


001_160_Andra_ovningsboken.indd 8

3/12/10 11:57:55 AM


001_160_Andra_ovningsboken.indd 9

3/12/10 11:57:57 AM


001_160_Andra_ovningsboken.indd 10

3/12/10 11:57:58 AM


,!7IJ1G2-cbejca!

ISBN 978-91-622-1492-0 ISBN 978-91-622-1492-0

BONNIER UTBILDNING

(523-2192-8)

(523-0144-9)

Cover_359x240.indd 1

2013-02-13 10.01

Profile for Smakprov Media AB

9789162214920  

9789162214920  

Profile for smakprov