Page 1

Språkis

Språkis

b

– svenska för nyfikna

– svenska för nyfikna vänder sig till elever med svenska som andraspråk. Serien består av fyra häften, A–D, för år 2–5. Alla häften är uppbyggda på samma sätt med en klar och tydlig struktur. Materialet fokuserar på att utöka elevernas ordförråd samt ge dem ett funktionellt och rikt språk. Momentförteckning och ordlista ingår i varje bok. I Språkis –svenska för nyfikna B får eleverna återigen träffa den mångkulturella klassen 3b i Torpaskolan.Varje kapitel inleds med en samtalsbild och en lästext. Texten utgår från elevernas vardag. Därefter följer övningar som tränar på de språkliga moment och ord som förekommer i lästexten. Språkis - svenska för nyfikna är utprövat i en klass med elever som har svenska som andraspråk.

Best.nr 47-08324-4 Tryck.nr 47-08324-4

Text Hippas Eriksson

Bild Emma Göthner


Momentförteckning Övningar som tränar att sortera ord, att hitta synonymer och att komparera adjektiv förekommer i alla kapitel. Vad handlar det om?

Vad lär man sig?

Kap 1, sid. 2

Årets skolfotografering för klass 3b En försenad fröken

Beskriva var någon eller någon är Prepositioner

Kap 2, sid. 6

Klassens veckoplanering Om att ta ansvar och hjälpas åt

Veckodagarna Singular/plural Bestämd/obestämd form

Kap 3, sid. 12

En utflykt med klassen till bondgården

Ord från bondgården Sysslor på bondgården Hur djuren låter Någon/något/några

Kap 4, sid. 18

Barnens skolväg Närområdet runt skolan Trafik och skyltar

Trafikord Riktningsord Att följa instruktioner Sammansatta ord

Kap 5, sid. 24

Omklädningsrummet En lektion i idrottssalen

Ord för gymnastikkläder, redskap, aktiviteter Sammansatta ord

Kap 6, sid. 30

Olika traditioner och högtider

Namn på olika högtider och traditioner Inget/ingen/inga Aldrig/alltid

Kap 7, sid. 36

En ovanlig matematiklektion Ett besök i ett köpcentrum

Butiksord Pengar och priser Singular/plural Hälften/dubbelt

Kap 8, sid. 42

En idrottslektion i badhuset

Ord för badkläder och redskap Aktiviteter i simhallen Pronomen Bestämd/obestämd form

Kap 9, sid. 48

Ett museibesök med klassen

Ord från museum Verb i preteritum (imperfekt) Pronomen

Kap 10, sid. 54

Skolsyster och hennes mottagning

Ord för kroppsdelar och sjukdomar Våra sinnen Stor bokstav, punkt

Kap 11, sid. 60

En bortsprungen katt

Ord för känslor Vad en efterlysning är Adjektiv/egenskaper Substantiv i bestämd form

Kap 12, sid. 66

En vårdag med klassen i skogen Vad allemansrätt är

Djur- och naturord Liten/litet/små


Innehåll 1

Årets foto och försenad fröken

2

Planera mera

3

Ett besök på bondgården

4

På väg till skolan

5

Idrott och hälsa

6

Det ska vi fira

7

Matematik i butik

8

Simskola på lek och allvar

9

Bland skelett och gamla grejer

10

Huvud, axlar, knä och tå

11

Babsan är borta!

12

Vanligt vett och allemansrätt

.............. sidan 12

............................... sidan 18

................................... sidan 24

....................................... sidan 30 ............................... sidan 36 ............ sidan 42 ... sidan 48

...............

sidan 54

................................

sidan 60 sidan 66

..............................................

sidan 70

....................................................

sidan 72

ISBN 978-91-47-08324-4 © Hippas Eriksson och Liber AB 2009 Redaktör Malin Wedsberg Utprövare Matilda Nilsson Formgivare Toula van Rooij Produktion Bertil Stålenmark Tecknare Emma Göthner Stort tack till Matilda och hennes klass B3 i Askebyskolan som har hjälpt oss att ta fram den här boken! Första upplagan 1 Tryck Elanders Ungern 2009

........................................ sidan 6

......

Till läraren Ordlista

... sidan 2

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn. 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn. 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liberab@liber.se


3

Ett besök på bondgården

en åker havre ett fält

vete råg ett badkar

korn

en hage

hö en traktor en svinstia

en ladugård

en stege

12

Kopiering förbjuden

ett hönshus


Klassen är på utflykt till en bondgård. Några av barnen har aldrig varit på landet. Därför är det extra spännande. På gården finns en ladugård, en svinstia och ett hönshus. Några hönor värper ägg i hönshuset. Bonden berättar om sitt arbete. Med traktor och plog plöjer han åkern på våren. På fälten odlar han korn, vete, råg och havre. Säden får växa ända till hösten. Då skördar man.

Alla djur på gården ska skötas om. Man måste mjölka korna. Man ska mata alla djuren. Några djur behöver halm och hö. Det hämtar man med en stege och en högaffel från ladugården. Nu får alla barn titta runt själva. Någon klappar fårets ull. Ullen känns lite hård och vass. Den är alldeles sträv.

Vad ser du på bilden? Hur många kycklingar ser du? Vem klappar fåret? Vad gör Mia på stegen? Varför tror du att det finns badkar i hagen?

Vad handlar texten om? Vad odlar bonden på åkern? Hur sköter man om djuren på gården?

Kopiering förbjuden

Kopiering p g förbjuden j

Vad får barnen göra när bonden berättat klart?

13


Barnen samlas mitt på gården. Bonden ber alla att blunda och lyssna. – Vad hör ni för något? frågar han. Barnen lyssnar och ljuden är många.

Något bräker.

Någon råmar.

Någon jamar.

Någon gal.

Någon gnäggar.

Någon skäller.

Några kacklar.

Någon kvittrar.

Någon grymtar.

Hur gör djur? kor fåglar

tupp katt

hästar hund

höna grisar

En

jamar.

En

kacklar.

Flera

råmar.

Ett

bräker.

En

skäller.

Flera

gnäggar.

En

gal.

Flera

Flera

kvittrar.

grymtar.

Det är många sysslor under bondens år. Han skördar på hösten och sår varje vår. 14

Kopiering förbjuden

får

Vilka djur gör vilka läten? Välj bland orden i rutan.


Några ord fattas.

någon

Välj bland orden i rutan. Du kan använda varje ord flera gånger.

I natt drömde jag

mycket konstigt. Jag hittade hade skrivit

utanför dörren.

du tycker om. I det första liknande

. Var det

förut. I det andra paketet fanns det inte

som

sjöng. Min familj stod vid min

skämtade med mig? Då väcktes jag av att fyller visst år!

Vilka ord hör ihop? Välj bland orden i rutan. Sortera in rätt ord på rätt plats.

PÅ BONDGÅRDEN

Kopiering förbjuden

stora paket

konstiga frukter. Jag hade aldrig sett

paketet låg det

Kopiering p g förbjuden j

några

på en lapp: Här får du

olika saker. Hoppas att det är

säng.

något

gnägga ploga

klättra

mjölka

PÅ SKOLGÅRDEN

värpa

plöja så

skörda mocka

leka

gunga springa

PÅ ÅKERN

15


Vad kan du om bondgården?

1.

B

Skriv rätt ord i rätt ruta. 2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Sköter om djuren Plöjer man med Grisarnas hus Dricker djuren vatten ur i hagen. Kan man klättra uppför Ett sädesslag Kör bonden med När säden fått växa till hösten är det dags att ... 9. En sådan plöjer bonden på våren. 10. Hönornas hem

3.

S

N

4. 5.

8.

O

P

B

D

S

G 6.

R

Å

7.

T

R D

S 9.

Å

E

10.

H

N

Vilka ord betyder samma sak? byggnad

att så att plantera

att sprida ut

gård

dörr

att sova

att skörda

fönster

hus

16

Du måste akta dig.

Vi samlas på gården.

Du får inte vara med.

Vi har en gård.

Du är bäst av alla.

Vi träffas på gården.

Du får se upp.

Vi möts på gården.

Du måste vara försiktig.

Vi leker på gården. Kopiering förbjuden

Vilka meningar betyder samma sak?


Hur låter djur? På svenska låter hunden vof f . På spanska låter hunden g uau .

På svenska låter hästen g näg g . På engelska låter hästen nei g h .

Skriv hur djuren låter på svenska. Välj bland orden i rutan.

mu

kvack

Skrythörnan Vad skryter de om? Använd orden i rutan. Skriv i pratbubblorna. dåligt

sämre

Skriv egna meningar i pratbubblorna.

sämst

bra bättre bäst

.

Jag mår

Jag mår mycket än du

Jag mår

av oss tre.

Kopiering förbjuden

Kopiering p g förbjuden j

ARBETA VIDARE

• Varför behövs bondgårdar med djur och odlingar? • Vilket djur vill du ta veta mer om?

• Vilka djur kan man ha som husdjur? • Vart vill du åka på utflykt med klassen? Varför?

17


Till läraren Vad är Språkis? Språkis – svenska för nyfikna riktar sig till elever med svenska som andraspråk, men kan med fördel användas av alla. Materialet fokuserar på att utöka elevernas ordförråd samt ge dem ett rikt och funktionellt språk. I boken får vi följa eleverna i den mångkulturella klassen 3b på Torpaskola. Berättelserna utgår från elevernas vardag.

Hur är boken upplagd? Språkis – svenska för nyfikna B består av tolv kapitel. Kapitlen behandlar olika situationer och händelser i barnens vardag – i skolan, under utflykter och studiebesök och på fritiden. Varje kapitel följer samma upplägg. Strukturen är tydlig och enkel för att eleverna ska kunna koncentrera sig på den språkliga träningen. En inledande bild Bilden skildrar vad kapitlet handlar om. På bilden finns ett antal ord utskrivna. Orden återfinns i en ordlista längst bak i boken. En inledande text Texten beskriver vad som händer på bilden och vilken situation det är. Ord och uttryck sätts i sammanhang. Vad ser du på bilden? Här handlar det om vad man ser och vad som händer på bilden. Eleven visar sin förståelse genom att själv formulera svar på direkta frågor. Vad handlar texten om? Eleven visar sin läsförståelse genom att själv formulera svar på direkta frågor om vad texten handlar om. Eleven övar på att utrycka sig genom att svara på frågor som kräver att man tycker och tänker om det man läst. En andra text och läsförståelse Kapitlets andra text är kortare och en direkt fortsättning på den första. Här fördjupar och befäster eleven sin kunskap med när ord och uttryck sätts i sitt sammanhang. Återkopplande uppgifter Beroende på vad som behandlas i kapitlet, följer sedan ett antal uppgifter där kunskapen förstärks ytterligare. Eleven får ofta utgå från sig själv, sätta sig in i situationer, tycka, tänka och öva på att uttrycka sig på olika sätt.

Prata vidare Varje kapitel avslutas med några reflekterande frågor. De ger möjlighet att tillsammans prata igenom vad kapitlet handlat om och vad man lärt sig.

70

Kopiering förbjuden

Genomgående uppgifter Varje kapitel innehåller återkommande övningar, som tränar eleverna på att hitta synonymer till ord och uttryck, att komparera adjektiv och att sortera in ord i teman.


Förslag till arbetsgång Det är Du som är proffs och avgör vad som passar Dig och Dina elever bäst; upplägg, tidsåtgång, gruppstorlek och arbetssätt. Det här är ett förslag för Dig att bygga på. Den inledande bilden Studera bilden tillsammans. Samtala runt den. Vad ser vi på bilden? Var är vi någonstans? Vad händer på bilden? Vilka ord står utskrivna? Hur uttalas de? Vad betyder de? Jämför med hur ni har det i klassen, skolan, hemmet eller närområdet. Den inledande texten Kapitlets första text är skriven på gul bakgrund. Läs texten högt tillsammans. Samtala runt den. Vad handlar texten om? Vad händer? Vilka personer handlar det om? Hur kan man koppla ihop text och bild? Vad ser du på bilden? Läs igenom frågorna och studera bilden samtidigt. Vad frågar man efter? Gör vissa av frågorna tillsammans. Låt eleverna tänka själva och hitta egna svar och lösningar på de öppna frågorna, där fler än ett svar är möjligt. Vad handlar texten om? Läs tillsammans igenom frågorna. Vid behov kan man ta hjälp av såväl den stora bilden som den inledande texten. Låt eleverna få tänka och tycka själva på de öppna frågorna, som inte bara har ett rätt svar. Diskutera svaren tillsammans. En andra text och läsförståelse Läs texten högt tillsammans. Diskutera ord och uttryck. Dela upp texten och läs varsin replik eller mening. Dramatisera gärna texten. Det passar särskilt bra när den följs av repliker. Återkopplande uppgifter Gå noga igenom uppgiften tillsammans. Hjälp eleven att utgå från sig själv när det behövs eller hur man kan tycka och tänka vid friare uppgifter. Öva först muntligt och sedan skriftligt tillsammans på ord och uttryck. Ge förslag på vad och hur man kan säga och skriva. Därefter kan eleven befästa sin kunskap genom att själv skriva eller rita. Genomgående uppgifter Gör övningarna högt tillsammans. Låt eleverna lyssna på hur ord och fraser uttalas och betonas. Prata om de ord och uttryck som förekommer i övningen. Förstår alla vad de betyder? Hjälps åt att hitta synonymer och att sortera ord. Kan eleverna fler ord som passar till samma tema? Överdriv i arbetet med skrytmånsarna. Använd kroppen och dramatisera orden utifrån bilderna. Prata vidare Avsluta med att sammanfatta vad ni lärt er i kapitlet. Repetera ord och uttryck. Låt eleverna visa vad de har lärt sig. Frågorna kan med fördel ges som läxa. Eleverna får då själva fundera en stund innan ni diskuterar gemensamt.

Kopiering förbjuden

Kopiering p g förbjuden j

Lycka till!

71


Ordlista Kapitel 2 april augusti december februari januari juli juni maj mars november oktober planeringsbok schema september Kapitel 3 badkar fält hage havre hö hönshus korn ladugård råg stege svinstia traktor vete åker Kapitel 4 bilbälte busshållplats busskort chaufför cykelbana hjälm parkering skolpolis skylt tidtabell torg

72

trafikljus trottoar övergångsställe Kapitel 5 barfota basketkorg bock galler gymnastikdräkt gymnastikskor handduk kalsonger linne långkalsonger plint rep ribbstol rockring shorts strumpbyxor tjockmatta trikåer trosor träningsoverall visselpipa Kapitel 6 1 maj advent alla helgons dag alla hjärtans dag chanuka diwali FN-dagen halloween holi id al-fitr id al-adha jom kippur lucia lunar midsommarafton nationaldagen

norooz nyårsafton pesach påsk ramadan rosh hashana valborgsmässoafton vesak Kapitel 7 affärsbiträde frysdisk kassa kassörska kundvagn kyldisk plånbok pris skylt varukorg växel Kapitel 8 badbyxor baddräkt badmössa badrock badvakt bassäng bikini bröstsim hopptorn kakel längd rutschkana ryggsim simdyna simglasögon termometer Kapitel 9 armband ben biljett

flintsten guide halsband ingång kam kassa kruka metkrok monter museum nödutgång plansch skelett smycken spjut spjutspets synål utgång Kapitel 10 armbåge axel brits fotsula haka hals handflata knä kostcirkel lår medicin mottagning nacke panna patient skolsyster smalben spruta tand tå vad våg väntrum

Kapitel 11 avundsjuk blyg efterlysning ensam garage kär ledsen lycklig mätt port rädd stolt stressad svartsjuk Kapitel 12 bi blåsippa bofink daggmask ekorre fjäril fluga geting groda gräshoppa gullviva huggorm humla igelkott kråka myra myrstack nyckelpiga skalbagge snok tussilago uggla vitsippa ödla


Momentförteckning Övningar som tränar att sortera ord, att hitta synonymer och att komparera adjektiv förekommer i alla kapitel. Vad handlar det om?

Vad lär man sig?

Kap 1, sid. 2

Årets skolfotografering för klass 3b En försenad fröken

Beskriva var någon eller någon är Prepositioner

Kap 2, sid. 6

Klassens veckoplanering Om att ta ansvar och hjälpas åt

Veckodagarna Singular/plural Bestämd/obestämd form

Kap 3, sid. 12

En utflykt med klassen till bondgården

Ord från bondgården Sysslor på bondgården Hur djuren låter Någon/något/några

Kap 4, sid. 18

Barnens skolväg Närområdet runt skolan Trafik och skyltar

Trafikord Riktningsord Att följa instruktioner Sammansatta ord

Kap 5, sid. 24

Omklädningsrummet En lektion i idrottssalen

Ord för gymnastikkläder, redskap, aktiviteter Sammansatta ord

Kap 6, sid. 30

Olika traditioner och högtider

Namn på olika högtider och traditioner Inget/ingen/inga Aldrig/alltid

Kap 7, sid. 36

En ovanlig matematiklektion Ett besök i ett köpcentrum

Butiksord Pengar och priser Singular/plural Hälften/dubbelt

Kap 8, sid. 42

En idrottslektion i badhuset

Ord för badkläder och redskap Aktiviteter i simhallen Pronomen Bestämd/obestämd form

Kap 9, sid. 48

Ett museibesök med klassen

Ord från museum Verb i preteritum (imperfekt) Pronomen

Kap 10, sid. 54

Skolsyster och hennes mottagning

Ord för kroppsdelar och sjukdomar Våra sinnen Stor bokstav, punkt

Kap 11, sid. 60

En bortsprungen katt

Ord för känslor Vad en efterlysning är Adjektiv/egenskaper Substantiv i bestämd form

Kap 12, sid. 66

En vårdag med klassen i skogen Vad allemansrätt är

Djur- och naturord Liten/litet/små


Språkis

Språkis

b

– svenska för nyfikna

– svenska för nyfikna vänder sig till elever med svenska som andraspråk. Serien består av fyra häften, A–D, för år 2–5. Alla häften är uppbyggda på samma sätt med en klar och tydlig struktur. Materialet fokuserar på att utöka elevernas ordförråd samt ge dem ett funktionellt och rikt språk. Momentförteckning och ordlista ingår i varje bok. I Språkis –svenska för nyfikna B får eleverna återigen träffa den mångkulturella klassen 3b i Torpaskolan.Varje kapitel inleds med en samtalsbild och en lästext. Texten utgår från elevernas vardag. Därefter följer övningar som tränar på de språkliga moment och ord som förekommer i lästexten. Språkis - svenska för nyfikna är utprövat i en klass med elever som har svenska som andraspråk.

Best.nr 47-08324-4 Tryck.nr 47-08324-4

Text Hippas Eriksson

Bild Emma Göthner

9789147083244  

– svenska för nyfikna – svenska för nyfikna Bild Emma Göthner Text Hippas Eriksson