Page 1

Ditten omslag orig

08-11-25

11.45

Sida 2

DITTEN och DATTEN Birgitta Annell

Monica Benoit

Knep och knåp med bokstäver och ord är en serie roliga övningshäften i svenska för år 1 – 3. Tyngdpunkten ligger på laborationer med alfabetet. Här får barnen på ett lekfullt sätt bygga upp och förstärka den funktionella bokstavskunskapen. Varje häfte är självständigt och svårighetsgraden mellan häftena stegras långsamt. Läs- och skrivövningarna anknyter till olika teman: Höst och Vinter, Vår och Sommar, Sällskapsdjur, Djur på landet och Cirkus.

DITTEN och DATTEN Knep och knåp

KULAN och BULAN Knep och knåp med bokstäver och ord 1

med bokstäver och ord

DUMLAN och RUMLAN Knep och knåp med bokstäver och ord 2

3

DITTEN och DATTEN Knep och knåp med bokstäver och ord 3 HÄRSAN och TVÄRSAN Knep och knåp med bokstäver och ord 4 HOKUS och POKUS Knep och knåp med bokstäver och ord 5

ISBN 978-91-27-73633-7

Natur och Kultur


Ditten å datten.qxd

08-11-25

11.35

Sida 20

Hundar kan mycket Man kan träna hundar att lära sig olika saker.

1 2 3 4

Kalle är polis och har schäferhunden Boy. Eva är synskadad och svarta Sotis leder henne rätt. Elsa är pensionär och har sällskap av Molly. Adam jagar och då hjälper Tanja honom.

Vems hund tror du att det är? Skriv rätt siffra vid personerna och hundarna.

20

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Ditten å datten.qxd

08-11-25

11.35

Sida 21

Vad heter sällskapshunden? Vad heter polishunden? Vad heter jakthunden? Vad heter ledarhunden?

Dela upp orden och skriv ordspråket. Sådanherresådanhund.

Härliggerenhundbegravd.

Detärsvårtattläragamlahundarsitta.

Vad passar det att säga när något är lurig? Sätt ett kryss i rutan för det ordspråket.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

21


Ditten omslag orig

08-11-25

11.45

Sida 2

DITTEN och DATTEN Birgitta Annell

Monica Benoit

Knep och knåp med bokstäver och ord är en serie roliga övningshäften i svenska för år 1 – 3. Tyngdpunkten ligger på laborationer med alfabetet. Här får barnen på ett lekfullt sätt bygga upp och förstärka den funktionella bokstavskunskapen. Varje häfte är självständigt och svårighetsgraden mellan häftena stegras långsamt. Läs- och skrivövningarna anknyter till olika teman: Höst och Vinter, Vår och Sommar, Sällskapsdjur, Djur på landet och Cirkus.

DITTEN och DATTEN Knep och knåp

KULAN och BULAN Knep och knåp med bokstäver och ord 1

med bokstäver och ord

DUMLAN och RUMLAN Knep och knåp med bokstäver och ord 2

3

DITTEN och DATTEN Knep och knåp med bokstäver och ord 3 HÄRSAN och TVÄRSAN Knep och knåp med bokstäver och ord 4 HOKUS och POKUS Knep och knåp med bokstäver och ord 5

ISBN 978-91-27-73633-7

Natur och Kultur

9789127736337  

Knepoch knåp med bokstäverochord 3 Natur och Kultur 20 Man kan träna hundar att lära sig olika saker. 4 2 1 3 Kopiering av detta engångsmate...