Page 1


Sagan om Gein Gorm Gallionn


Boken kan beställas beställas från BoD -B -Books ooks-on-Demand on-Demand Stur Stureeplan 4c 11435 11435 St Stockholm ockholm Tel:08-4631097 Fax:08-4631010 Fax:08 -4631010 www.bod.se ©Gorm Gallionn 2018 Förlag:BoD-Books on Demand,Stockholm, Sverige Tryck:BoD-Books on Demand, Norderstedt, Tyskland ISBN: 978-91-7785-598-9


Sju Sj unde boken Ofr Ofred


Innehåll Inleedning ing Inl

7

Kapit Kapiteel 1 Besök av Benjamin

10

Kapitel 2 Aura

27

Kapitel 3 En poet

60

Kapitel 4 Ungtuppar

83

Kapitel 5 Vern

102

Kapite Kapitel 6 Räderna

130


Kapiteel 7 Kapit Fruktan sprids

156

Kapite Kapitel 8 Fienden funnen

171

Kapit Kapiteel 9 Missgrepp

198

Kapite Kapitel 10 Envig

228

Kapitel 11 Fiendens namn

259

Kapi Kapittel 12 Fiendens pil

294

Kapit Kapiteel 13 Farnella

322


Kapiteel 14 Kapit Spjutet

354

Kapitel 15 Laurence ütervänder

394

Kapit Kapiteel 16 Styrkorna splittras

417

Kapitel 17 Stridernas slut

446

Kapitel 18 Uppbrott

487

Kapitel 19 Efterverkningar

516

Kapite Kapitel 20 20 Epilog

549

Per Perssoner och och pla plattser

557


Sag Sa gan om Gein Ofreed Ofr Inledni dning

G

ein är en borg i området Glochnessin, en mycket vacker och bördig del av landet Andomin. Dess mytomspunna herres namn är Dannviw. Han är född på Gein, men en envist omhuldad sägen vill mena, att han kommer långt inne ifrån den djupa sagoskogen Glcohnia och att han blev lämnad till sina föräldrar av tacksamhet för något. Anledningen skiftar med vem som berättar. Han har tagit sin vän Dinah till hustru och de har välsignats med tre barn. Borgherren inser redan tidigt fredens värde och arbetar för den. Dock är Gein en stridsenhet och har alltid så varit. Så Dannviw hyser egna idéer för sin borg och folket där. När han börjar ta 7


emot fångar som hans halvkusin, landets kung Claudin I har dömt, blir hans planer mer än mer kontroversiella. Men han fortsätter att bygga upp organisationen i borgen på sitt eget sätt, med hjälp av sina kloka rådgivare och de ledande männen på Gein. En av de fångar som först anländer till Gein är Carlot, som anses som livsfarlig. De visar sig emellertid att han är en mycket högt uppsatt man. Som Furste i landet Lykil, eller det Gyllene landet som det kallas, genom sin mor och som överhuvud över palatset Millett i landet Millynning som arvinge till sin far. En annan fånge som Dannviw hittar av en slump och tar med sig hem är Kimball, vars trolovade Kimberlie tog sitt liv när risken fanns att hon skulle bli bortgift med landets kung. Vid den tiden hade Dannviw den rollen, eftersom den regerande drottningen ville utmanövrera sin son Claudin. Hon planerade äktenskap för Dannviw och skickade på eget bevåg ut erbjudanden, vilket han i högsta grad ogillade. En sak som borgens herre infört i Glochnessin är områdesspanare, vars uppgift är att röra sig i området för att se vad folk behöver och önskar. Det ska visa sig att han har stor nytta av detta, när en gammal fiende beslutar att provocera sina forna antagonister. 8


När vi möter folket på Gein den här gången funderar Dannviw över en konflikt som han fått lösa, där både Claudin I, hans hustru drottning Beatrice och grannlandets kung Chiron varit inblandade. Han undrar hur det kunde bli som det blev.

9


1 Besök av Benjamin

D

annviw kröp upp i fönstret och lät blicken vila på det soldränkta landskapet. Men tankarna var på ett helt annat håll. Det var svårt att släppa Claudins kommentar om Beatrices väntade barn. Att det skulle bli hans eget…

Det var också knepigt att förstå hur kusinen kunde låta sig förledas så totalt som han gjort av en annan människa. Skulle samma sak kunna hända om det var en man som matade honom med lögner? Dannviw övervägde en stund. Det hade ju hänt. Det fanns de män som verkligen hade bemödat sig om att få kungen att tro på deras lögner. För att så split mellan Gein och Engenau, men också för att vinna makt själv. I de fallen hade Claudin ändå varit en smula skeptisk. När han fick fakta framlagda för sig tänkte han om. ‒ Nåja, det var väl så att det gick att mäta sig med dessa män, för att på så sätt 10


påvisa deras falskspel. Men det gick inte lika lätt med en attraktiv kvinna. Dannviw lutade sig mot fönsternischen. Muren var sval mot hans rygg. Funderingarna fortsatte. Hur kunde älskog ha så avgörande betydelse för allt annat i kungens liv? Hängde det ihop på något sätt? Det gjorde det kanske. ‒ Om Dannviw beaktade sitt eget liv, så hade han allt han kunde önska. Han behövde inte tråna efter något extremt för att få tillfredsställelse. Han hade Dinah. Hon gav honom allt han kunde önska. Deras barn och alla deras framsteg var till gemensam glädje. Han förmådde att njuta av allt fint som kom till honom. Kanske var det inte så för Claudin. Naturligtvis visste Dannviw att äktenskap och förhållanden kunde se mycket olika ut, liksom känslan kärlek. Eller vad man trodde var kärlek… Förälskelse ‒ han betraktade en god stund vad det innebar från olika sidor. Den var nog ganska lika för alla ändå. Det var sedan det blev invecklat. Antingen var det förälskelsen man ville ha kvar och gick inte det så fick det vara. Eller så utvecklades den till något större, djupare och mer tillfredsställande på många fler områden. Inte alls så översvallande och blind. Mer innerlig och givande… Ibland. Eller så blev det ett ständigt sökande efter det intensiva, huvudlösa… 11


Han stannade upp. Huvudlöst var ett nyckelord. Men varför ville någon ha det så? Varför visa bort en ljuv, underliggande ström av innerlig varm kärlek, för att rusa fram utan ansvar? Kanske för att den inte fanns, den innerliga kärleken. Eller de inte förnam den. Det var svårt att veta hur andra kände, men det kunde vara så att den underliggande strömmen saknades i Beatrices och Claudins äktenskap. Han hade bara förutsatt att den fanns. Kanske önskat dem det. När han frågade och Beatrice sa hon att hon älskade sin make, antog han att det var den mer mogna kärleken hon menade. De hade ju tre barn… Men kanske ville de inte släppa in den stilla underliggande strömmen utan visade bort den. Det var himlastormande förälskelse de ville känna. Kanske var det så att de inte kunde känna den mogna, stilla kärleken för att den inte kom av sig själv. De var tvungna att själva bjuda in den. Ännu en stund av begrundande, för barn kunde det bli utan man ens var vänner. Men i det måste de väl ändå ha varit överens… Ändå ‒ Claudin måste ha lärt känna Beatrice under den tid de varit gifta, med fel och förtjänster. Hur kunde han tro på andras förtal av henne då? Berodde det på var det sades? När stämningen var förtrolig och egentligen ingenting sådant skulle sägas. Var det av vikt hur det sades? En sanning man inte kunde låta bli att 12


nämna, fast man inte ville, för den var så svår att tro på. Tillsammans kunde var och hur bli avgörande ‒ kanske inte generellt men ibland. Var det så att han ville tro? Tanken hoppade över till Laurence, som reagerat så häftigt bara på vad Zinna sa till honom. Det var tydligt att han inte själv förstod det. Att han inte ville det som skedde. Från det var det lätt att komma över på vännens kärleksliv och vad han sökte. Inte samma som Claudin i alla fall. Alla hade en åsikt om Zinna och de flesta ville hålla sig på avstånd. Iza ville gärna att hon skulle ha en trevlig sida, men det sökte hon hos alla. Kunde folks reaktioner hänga samman med Zinnas utstrålning? Den fick Laurence och Vince att ta avstånd fast flickan var attraktiv. Den fick Claudin att dras till henne fast hon var obehaglig. Han funderade över vad Claudin hade berättat, mycket för att chockera. Kunde det som de gjort verkligen vara åtråvärt för en normal man? Kunde det vara det förbjudna som var så oemotståndligt? Det fanns en spänning där som lockade många, men kunde det vara så betydelsefullt att man blev blind för allt annat? Claudin hade inte förstått att han blivit manipulerad. Det tog tid för honom att inse. Lång tid. Dannviw mindes ett samtal han haft med Yan, när han som mest misströstade över kusinens 13


tillstånd. Han tyckte sig ha gjort allt, men det var inte tillräckligt. Förtvivlat sökte han en lösning. Yan hade diskret glidit in i rummet som han brukade. Där fann han Dannviw i djupa funderingar framför brasan. En stund stod han bara och tittade på denne man som förbryllade honom ännu. Det var inte ofta han hade haft anledning att känna beundran inför någon, sedan han lämnade de gamla mästarna i sitt hemland som helt ung. Då var denna fascination färgad av pojkens förundran över den vuxnes visdom. Han hade kanske inte tänkt på samma sätt idag. Men här var han nu, äldre och betydligt visare, hos denne mycket yngre man vars handlingar och tankar han förundrades över. Men nu var den unge mannen bekymrad. Dannviw vände sig om och fann Yan där. Han log. Yan hälsade och Dannviw hälsade på samma sätt tillbaka. ‒ Du kan inte tillrättalägga det andra har förbrutit, sa Yan stilla. ‒ Jag vet, mumlade Dannviw. De måste göra det själva. Men det verkar som om de tror att allt bara ska försvinna. ‒ För att skammen är för svår. ‒ Antagligen. Han slog ut med händerna och suckade: ‒ Men den försvinner inte om man bara gömmer undan den.

14


‒ Den växer och blir ohanterbar, konstaterade Yan. ‒ Ja. Hur ska jag få dem att förstå? ‒ Är det din uppgift? Dannviw såg hastigt på honom. Efter en stund sa han lågt: ‒ Annars far de ihop och slåss. Det vill jag inte bli inblandad i. Yan log. ‒ För att citera dina män: ‒ Det är krigare du har här. ‒ Men inte för att hålla på med krig hela tiden. Det är inget att trakta efter. Deras kunskaper och förmågor kan användas till så mycket annat. ‒ Där har du alldeles rätt. De var krigare, men du vill göra på ditt sätt. Dannviw nickade och tystnade en stund. Så sa han mycket lågt: ‒ Alla dessa bekymmer bara för att somliga tänker med… ‒ Sitt kön? ‒ Mmm. ‒ Jag tror inte det är problemet. Det var inte ofta Yan slog sig ner i biblioteket. Han verkade trivas bättre ute. Men nu satte han sig bekvämt tillrätta i en av stolarna. Dannviw betraktade honom med händerna på ryggen. Han såg ännu mindre ut när han satt där. ‒ Det ser i sanning ut som om de lät sig styras av sina drifter, sa Dannviw. ‒ Det är en annan sak, sa Yan. De låter ovidkommande behov ta över. Det är i just det sammanhanget. ‒ Du förstår det är inte så att 15


man bara kan använda det ena eller det andra. Vi föds till världen med många behov, som vi måste lära oss hantera. Vi måste sträva efter balans. Tankarna är beroende av att människan är mätt och till freds. När det är bekvämt att vara i kroppen blir tanken klar och besluten bra. Tanken tilltalade Dannviw och kändes på något sätt rätt. Han slog sig dröjande ner i stolen bredvid Yans, medan han sa: ‒ Ja, man tänker betydligt bättre när allt känns bra. ‒ Du blir tillfreds samman med din hustru, eller hur? Det skapar inom dig välvilja, som lägger sig över det du bestämmer för dina undersåtar. Dannviws kände att hans kinder blev lite röda. Det noterade Yan, log och fortsatte: ‒ Det påverkar vart annat och det ena är inte bra utan det andra. Balans krävs. ‒ Antonius ger visa råd, men han har ingen hustru. ‒ Han har nog älskat han med någon gång. Du kan ju se hur det påverkar en del att leva i celibat, fast de kanske har valt det själva. De tror att en del av livet inte behövs. ‒ Dina råd är goda utan att du har en hustru, sa Dannviw tyst. Han såg upp för att kontrollera att han inte hade sårat Yan. Mannen svarade: ‒ Jag hade en hustru, men hon togs ifrån mig när allt blev oro och våld. Jag hade en familj en gång. Det finns ingen anledning att söka en ny. Istället dväljs jag ibland i minnet av det som var… 16


9789177855989  
9789177855989