9789144177984

Page 1

Veckans ord 1

Marianne Billström • Ulla Widmark

Illustrationer: Anders Lagerdahl

Veckans ord 1

Marianne Billström • Ulla Widmark

Illustrationer: Anders Lagerdahl

1. Vokalerna a e i

I de här orden hör du vokalerna a, e, i.

A. Läs orden: Skriv orden:

1. jag

2. ner

3. sa 4. hit 5. har Stryk under vokalerna.

B. Öva alfabetet: Skriv vokalerna! _ b c d _ f g h _ j k l m n _ p q r s t _ v w x _ z _ _ _

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö

C. Läs!

Titta upp!

Titta ner!

Gapa!

Oj, vad du är lik en apa!

2

D. Skriv orden från listan så att de passar in i rutorna. Skriv orden:

E. Ringa in orden från listan. Skriv orden:

F. Vad heter du?

3
sa du ner se hit ta fel mer vit har
ni vi
och jag mat

2. Vokalerna o u y

I de här orden hör du vokalerna o, u, y.

A. Läs orden: Skriv orden:

1. bor

2. nos

3. du 4. sur

5. fyr

Stryk under vokalerna.

B. Öva alfabetet: Skriv vokalerna!

_ b c d _ f g h _ j k l m n _ p q r s t _ v w x _ z _ _ _

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö

C. Läs!

Flyg, fula fluga, flyg!

Och den fula flugan flög.

4

D. Rimma med orden från listan. mos kor bur dyr nu

E. Vilka ord finns i bubblorna? Skriv orden:

F. Var bor du? s s o o r b n r r y f u u d

1
5
2 4 3 5
1. 2.
3. 4. 5.

3. Vokalerna å ä ö

I de här orden hör du vokalerna å, ä, ö.

A. Läs orden: Skriv orden:

1. får

2. såg

3. där

4. när

5. lök

Stryk under vokalerna.

B. Öva alfabetet: Skriv vokalerna! _ b c d _ f g h _ j k l m n _ p q r s t _ v w x _ z _ _ _ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö

C. Läs! – Far, får får får? – Nej, får får inte får. Får får lamm.

6

D. Skriv ord från listan under bilderna.

E. Vilka ord finns i bubblorna? Skriv orden: 1. 2. 3. 4. 5.

F. Vad såg du på tv i går?

1
7
2 4 3 5
d å
f s g å r r ö k l ä ä r n

4. Färger

A. Läs orden: Skriv orden:

1. röd

2. blå

3. gul

4. grön

5. vit

B. Öva alfabetet: Skriv klart alfabetet!

_ b c d _ f g h _ j k l m n _ p q r s t _ v w x _ z _ _ _

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö

C. Läs!

Rosor är röda, violer är blå.

Smultron är söta, och du likaså!

8

D. Skriv färdigt meningarna med orden från listan.

Solen är .

Himlen är .

Gräsmattan är .

Polkagrisen är och .

E. Vilka ord finns i ballongerna? Skriv orden:

F. Vilken färg får du om du blandar gult och blått ?

1. 2. 4. 3. 5. 9
1. 2. 3. 4. 5.
b v t d r ö i l ö r n g å l g u

13. Ord som stavas med ck

A. Läs orden: Skriv orden:

1. flicka

2. jacka

3. tack

4. däck

5. dricka Stryk under ck .

B. Öva alfabetet: Skriv klart alfabetet!

a b _ d e _ g h _ j k _ m n _ p q _ s t _ v w _ y _ å _ ö

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö

C. Läs!

Packa pappas kappsäck!

26

D. Skriv ord från listan under bilderna.

E. Rimma med orden från listan.

hicka säck klack packa

F. Vad säger du när du får en present?

27

14. Ord som slutar med -lig

I ord som slutar med -lig hörs ofta inte bokstaven g när man pratar.

A. Läs orden: Skriv orden:

1. rolig

2. hemlig

3. vanlig

4. lycklig

5. farlig

Stryk under lig.

B. Öva alfabetet: Skriv klart alfabetet! a _ _ d _ _ g _ _ j _ _ m _ _ p _ _ s _ u _ w _ _ z _ ä _ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö

C. Läs!

Björnen sover, björnen sover, i sitt lugna bo. Han är inte farlig bara man är varlig!

28

D. Skriv orden från listan så att de passar in i rutorna.

E. Vilka ord finns i bubblorna? Skriv orden: 1. 2. 3. 4. 5.

F. Har du en hemlig vän?

1 2 3
29
4 5
y
c e l l l l
r r v f
l o g g g g g
i i i i i a a
l k h n m

15. Ord med c

I de här orden låter c som s.

A. Läs orden: Skriv orden:

1. citron

2. cykel

3. cirkus

4. cirkel

5. centrum Stryk under c .

B. Öva alfabetet: Skriv klart alfabetet!

a b c _ _ f _ _ i j k _ _ n _ p q _ s t _ v _ x _ z _ ä _

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö

C. Läs!

Cyklar för myror finns det att hyra. De kostar per trampa, så de blir rätt dyra!

30

D. Skriv orden från listan under bilderna.

E. Skriv färdigt meningarna med orden från listan.

Det finns många clowner på .

En är sur.

Det är många affärer i . En är rund.

F. Hur tycker du att en citron smakar?

var röd.

31
Pojkens

Studentlitteratur AB

Box 141

221 00 LUND

Besöksadress: Åkergränden 1

Telefon 046-31 20 00

studentlitteratur.se

Kopieringsförbud

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Det är ett engångsmaterial och får därför, vid tillämpning av Bonus Copyright Access skolkopieringsavtal, överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Inte ens enstaka sida får kopieras, dock får enstaka fråga/övning kopieras för prov/skrivning. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access.

Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad.

Användning av detta verk för text- och datautvinningsändamål medges ej.

Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare.

Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess.

Art.nr 35487

ISBN 978-91-44-17798-4

Upplaga 4:1

© Författarna och Studentlitteratur 2024

Originalutgåva © Marianne Billström, Ulla Widmark och Adastra Läromedel 1994

Formgivning: Jakob Meijling

Illustrationer: Anders Lagerdahl

Printed by Dardedze holografija, Latvia 2024

Till läraren

Veckans ord bygger på grundtanken att elever lär sig bäst att stava genom att läsa och skriva, i kombination med en systematisk, lustbetonad stavningsträning. Elever stimuleras av upprepningar och känner tillfredsställelse av att påbörja, genomföra och avsluta sina arbeten.

Enligt kursplanen i svenska ska eleverna i slutet av årskurs 3 kunna stava ord som eleven ofta själv använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. I serien Veckans ord 1–3 behandlas de viktigaste stavningsreglerna, tillämpade i högfrekventa ord.

Varje kapitel börjar med att elever och lärare tillsammans samtalar om vad de ser på bilden.

Uppgifterna handlar om

A Presentation av Veckans ord

B Alfabetsövning

C Läsövning

D–E Varierande övningar med de aktuella orden

F Kapitlen avslutas med en reflekterande fråga

Veckans ord 1 kan de flesta elever arbeta med på vårterminen under det första skolåret. Efter gemensam genomgång av ett eller ett par kapitel kan eleverna sedan arbeta på egen hand med övningarna.

Veckans ord passar även som läxbok och ger då också vårdnadshavarna en möjlighet att aktivt delta i sina barns stavningsträning.

Förslag till arbetssätt

• Samtala gemensamt om vad eleverna ser på bilden. I  illustrationen kan de söka fler ord med anknytning till stavningssättet eller temat.

• Gå igenom orden i uppgift A. Gör eleverna uppmärksamma på sambanden mellan hur de aktuella orden stavas.

• Låt eleverna arbeta med uppgifterna vid flera tillfällen under veckan.

• Förhör orden och låt eleverna kommunicera vad de lärt sig den aktuella veckan.

• Eleverna avslutar med att fylla i resultatet i diagrammet.

Kommunikation

Veckans ord ger många tillfällen för eleverna att träna kommunikation och att få språklig stimulans. Språklig stimulans handlar om att beskriva, att återberätta och att öva uppmärksamhet på språkliga fenomen. Detta är en aktiv process och som bäst övas tillsammans med andra elever. På så sätt förstärks lärandet och eleverna får kommunicera vad de lärt sig under veckan. Organisera detta genom att låta eleverna sitta i grupper om 3–4 och leka med språket genom att

– intervjua varandra om den personliga frågan sist i varje kapitel

återberätta ramsan och uppmärksamma rimord i ramsorna.

Innehåll

Följande moment behandlas:

Kapitel 1 vokalerna a, e, i

Kapitel 2 vokalerna o, u, y

Kapitel 3 vokalerna å, ä, ö

Kapitel 4 tema färger

Kapitel 5 ord som slutar med ändelserna ­ en, ­ et

Kapitel 6 ord som slutar med ändelserna ­ er, ­ar

Kapitel 7 tema skolan

Kapitel 8 ord som slutar med ­n

Kapitel 9 ord som slutar med ­n

Kapitel 10 ord som slutar med ­m

Kapitel 11 tema årstiderna

Kapitel 12 bokstaven x

Kapitel 13 ord som stavas med ­ ck

Kapitel 14 ord som slutar med ändelsen ­lig

Kapitel 15 ord som stavas med c och låter som s

Antal rätt 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kapitel

I Veckans ord utvecklar eleverna sin förmåga att stava, får en förståelse för ordens uppbyggnad och utökar ordförrådet. Den tydliga strukturen gör att eleverna efter en gemensam genomgång av kapitlet kan arbeta på egen hand med övningarna.

Varje kapitel inleds med stavningsregeln eller kapitlets tema. Sedan följer varierande övningar där eleverna får:

• skriva orden

• sätta in orden i meningar

• rimma

• lösa korsord och ordflätor

• hitta synonymer eller motsatser.

Veckans ord 1 omfattar

15 kapitel och innehåller bland annat:

• ordbilder och enstaviga, elevnära ord

• vokaler och konsonanter

• ändelserna -en, -et, -er, -ar och -lig

• ord som slutar med -n och -m

• teman som färger och årstider.

Veckans ord 2 omfattar

30 kapitel och innehåller bland annat:

• dubbelteckning

• ord som börjar med konsonantförbindelser som bl-, kv- och sv-

• ng-ljudet

• j-ljudet

• teman som veckodagar och månader.

Veckans ord 3 omfattar

30 kapitel och innehåller bland annat:

• dubbelteckning

• ng-ljudet

• j-ljudet

• sj- och tj-ljudet

• teman som ordningstal och släktord.

Veckans ord 1 kan de flesta elever arbeta med på vårterminen i årskurs 1. studentlitteratur.se

35487
Art.nr

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.