Page 1

Margareta MĂśrling

Margareta MĂśrling

FRAMĂ…T A TEXTBOK 1

skolbakgrund. Läromedlen kan användas i fÜrberedelseklasser, IVIK-klasser och pü sfi-kurserna läs- och skrivinlärning samt kurs A, studieväg 1.

FRAMĂ…T A bestĂĽr av: Textbok 1 Textbok 2 Textbok 3

A

FRAMĂ…T Margareta MĂśrling

TEXTBOK 1

FRAMÅT A vänder sig till analfabeter och personer med kort

FRAMĂ…T A

FRAMÅT är ett nytt, heltäckande läromedel fÜr studieväg 1 och 2, kurs A, B och C inom sfi-undervisningen. I serien ingür fÜrutom textoch ÜvningsbÜcker även ett antal bÜcker som vänder sig till dem som vill veta mer om olika yrkesomrüden i svenskt arbetsliv: barnomsorg, handel, vürd, storkÜk/restaurang, teknik och transport.

TEXTBOK 1

Lärarmaterial: Lärarhandledning (med tvü cd-skivor) Cd 1 – inspelning av textbÜckernas texter (finns även som elev-cd) Cd 2 – kopieringsunderlag

FRAMÅT A, Textbok 1, innehüller ett användbart ordfÜrrüd viktigt fÜr det vardagliga livet och skolgüngen. Arbetet med textboken kombinerat med materialet frün cd-skivorna och den metodik som presenteras i lärarhandledningen ger eleverna en god start pü läsoch skrivinlärningen. Textboken fÜljer den muntliga sprükinlärningens progression och har en trygg struktur med üterkommande moment som eleverna kan känna igen. Münga tillfällen till självreflektion ges och textboken avslutas med ett avsnitt om studieteknik.

*4#/27723108_2 Omslag_FramaĚŠt A_Text1 1

 

08-11-04 16.31.36


27723108_2 FramaĚŠt A_Textbok 1 3

08-11-04 17.38.10


Innehåll Här är en sammanställning av de moment som tas upp i boken. Alfabetet och väderfraser är placerade på pärmens insidor och de asterisker som förekommer inne i boken hänvisar till s. 64 där en handledning finns till läraren. Alla texter finns inspelade på cd 1 och markeringen SPÅR längst ner på sidorna hänvisar till vilket spår texterna kan lyssnas på.

Alfabetet Basfrågor  4, 6, 8, 10, 16, 18, 26, 32, 36, 39, 40–41 Klassrumsord/fraser  5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 52 Räkneord  12, 22–23, 53 Klockan  14, 20, 30, 34, 38 Dagarna, månaderna  17, 21, 44 Personer/Pronomen   24, 31, 46 Verb och frågor  25, 27, 33, 35, 37, 45, 49, 50–51, 54–55 Vad kan du? (basfrågor)  40–41 Adjektiv: Färger  42–43 Känslor  48

Färdmedel m m  Kroppen  56–58 Fraser:

54–55

Vill du ha  28–29 Sjukanmälan m m  47 Jag har tid hos  58

Studieteknik  59–61 Verbschema med bilder  Vädret

27723108_2 Framåt A_Textbok 1 3

62–63

08-11-04 17.38.10


Hon heter Sara. 

Vad heter hon? 

Vad heter du?

 

SPÅR 2

27723108_2 Framåt A_Textbok 1 4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

08-11-04 17.38.15


Vad heter det på svenska?

  en

ok

en

krivbok

  en

ärm

en

enna

  ett

uddgummi

ett

apper

Vad heter det på svenska?

Jag vet inte.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

27723108_2 Framåt A_Textbok 1 5

SPÅR 308-11-04 17.38.23


Hon heter Sara.  Hon kommer från Sverige.

Varifrån kommer hon?

Varifrån kommer du?

 

SPÅR 4

27723108_2 Framåt A_Textbok 1 6

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

08-11-04 17.38.28


Kan jag få ...?

Kan jag få en

penna

?

Kan jag få en

?

Kan jag få en

?

Kan jag få ett

?

Kan jag få ett

?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

27723108_2 Framåt A_Textbok 1 7

SPÅR 508-11-05 09.47.43


Hon heter Sara.  Hon kommer från Sverige. Hon talar svenska.

Vad talar Sara för språk?

Vad talar du för språk?

 

SPÅR 6

27723108_2 Framåt A_Textbok 1 8

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

08-11-04 17.38.38


27723108_2 FramaĚŠt A_Textbok 1 8

08-11-04 17.38.38


Margareta MĂśrling

Margareta MĂśrling

FRAMĂ…T A TEXTBOK 1

skolbakgrund. Läromedlen kan användas i fÜrberedelseklasser, IVIK-klasser och pü sfi-kurserna läs- och skrivinlärning samt kurs A, studieväg 1.

FRAMĂ…T A bestĂĽr av: Textbok 1 Textbok 2 Textbok 3

A

FRAMĂ…T Margareta MĂśrling

TEXTBOK 1

FRAMÅT A vänder sig till analfabeter och personer med kort

FRAMĂ…T A

FRAMÅT är ett nytt, heltäckande läromedel fÜr studieväg 1 och 2, kurs A, B och C inom sfi-undervisningen. I serien ingür fÜrutom textoch ÜvningsbÜcker även ett antal bÜcker som vänder sig till dem som vill veta mer om olika yrkesomrüden i svenskt arbetsliv: barnomsorg, handel, vürd, storkÜk/restaurang, teknik och transport.

TEXTBOK 1

Lärarmaterial: Lärarhandledning (med tvü cd-skivor) Cd 1 – inspelning av textbÜckernas texter (finns även som elev-cd) Cd 2 – kopieringsunderlag

FRAMÅT A, Textbok 1, innehüller ett användbart ordfÜrrüd viktigt fÜr det vardagliga livet och skolgüngen. Arbetet med textboken kombinerat med materialet frün cd-skivorna och den metodik som presenteras i lärarhandledningen ger eleverna en god start pü läsoch skrivinlärningen. Textboken fÜljer den muntliga sprükinlärningens progression och har en trygg struktur med üterkommande moment som eleverna kan känna igen. Münga tillfällen till självreflektion ges och textboken avslutas med ett avsnitt om studieteknik.

*4#/27723108_2 Omslag_FramaĚŠt A_Text1 1

 

08-11-04 16.31.36

9789127723108  

A T E X T B O K 1 Margareta Mörling Färdmedel m m 54–55 Kroppen 56–58 Fraser: Här är en sammanställning av de moment som tas upp i boken. Al...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you