Page 1

Chris Alfredsson Anneli Johansson

ÖVNINGSBOK

ÖVNINGSBOK Chris Alfredsson Anneli Johansson Nybörjarspanska för år 7. COLORES är ett läromedel i spanska för år 6–9, med möjlighet att börja antingen i år 6 eller år 7.

Övriga delar till COLORES 7:

Chris Alfredsson Anneli Johansson

TEXTBOK

Chris Alfredsson Anneli Johansson

ÖVNINGSBOK

TEXTBOK

Chris Alfredsson Anneli Johansson

Lärar-cd

Elev-cd Chris Alfredsson

Lärarhandledning

Colores 7 LH omslagsdummy.indd 1

Anneli Johansson

TEXTBOK

TEXTBOK

07-12-18 17.03.08

Colores 7 cd-dummy larare.indd 1

Textbok

Chris Alfredsson

Anneli Johansson

Lärarhandledning Lärar-cd

07-12-18 17.03.30

Colores 7 cd-dummy elev.indd 1

07-12-18 17.15.11

Elev-cd (1-pack) Elev-cd (10-pack)

För mer information om COLORES : www.nok.se/laromedel

ISBN 978-91-27-69396- 8

9

789127

693968


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

¡Hola!

4

La familia

8

Ser alumno

26

Mi casa

44

Comida y bebida

62

Deportes

82

Fiestas

95

GRAMÁTICA ESPAÑOLA – Spansk grammatik

101

PROYECTOS – Projektarbeten

116

CONCURSO DE PAÍSES – En frågetävling om länder

118

VOCABULARIO ESPAÑOL-SUECO – Spansk-svensk ordlista

119

VOCABULARIO SUECO-ESPAÑOL – Svensk-spansk ordlista

124


¡Hola! 1. Crucigrama Lös korsordet, ta hjälp av sidorna 4–5 i textboken.

3

2 1 6

7

I detta temaområde arbetar du med: • hälsningsfraser • avskedsfraser • att fråga hur någon mår • att berätta hur du mår

4

5 8 9

4

Horizontales 6. vi ses sen 7. hej då 8. adjö 9. god dag 10. Tack

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Verticales 1. hej 2. toppen 3. god eftermiddag 4. såklart 5. ja

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

10


2. Marca Stryk de ord som inte passar in. Bien Mal Regular ¿Qué hay?

Hola Buenos días Adiós Buenas tardes

Gracias Hasta luego Adiós Chao

3. ¿Qué tal? Skriv hur personerna mår. Välj bland orden nedan. Bien

Regular

Estupendo

Mal

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

a) _____________________________________________

b) _____________________________________________

c) _____________________________________________

d) _____________________________________________ ¡HOLA! –

5


4. ¿Cómo se dice? Hur säger man när man hälsar på någon på a) morgonen/dagen? __________________________________________ b) eftermiddagen? ____________________________________________ c) kvällen? __________________________________________________

5. Escucha y escribe Lyssna och skriv de ord som fattas. Ana –Hola. ¿ _________________ estás?

Pepe –Me ________________.

Pepe –__________. Me duele la cabeza.

Ana –¿Nos _______________ mañana?

Ana –___________________________.

Pepe –Sí, _________________.

Pepe –Y tú, ¿qué ____________? Ana –Estupendo.

Ana –_______________ mañana. Pepe –_______________.

6. Escribe y habla 1. Arbeta två och två. Skriv en dialog. Använd minst en hälsningsfras, en fråga och en avskedsfras.

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

2. Läs upp dialogen för ett annat par. 6

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

____________________________________________________________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

____________________________________________________________


7. Escribe y pregunta 1. På vilka sätt kan du fråga hur någon mår? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 2. Fråga dina klasskompisar hur de mår och fyll i deras svar i tabellen. Nombre:

Pepe

Muy bien

Bien

Regular

Mal

X

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

¡HOLA! –

7


La familia Página

I detta temaområde arbetar du med: • familjeord • räkneorden 0–15 • ord för djur • att berätta om dig själv • att ställa frågor • att berätta om någon annan • information om spanska familjer

Listo

Los miembros de la familia 1. Crucigrama

9

2. ¿Cómo se llama?

9

3. Letras desordenadas

9

Los números 4. Busca los números

10

5. Números, números, números

10

6. Más números

11

7. Escucha y traza líneas

11

8. Más y menos

11

Los animales 9. Busca los animales

12

10. Un/una

12

11. ¿Cuántos animales?

13

La familia Díaz 12. Miembros de la familia

14

13. Traduce al español

14

14. Verdadero/falso

15

15. Escucha y escribe

15

16. Preguntas

15

17. Empareja

16

18. Entrevista

16

19. Habla

17

20. Escucha, marca y escribe

17

El primer día del cole 21. Escucha, escribe y habla

23

22. Escribe y habla

24

Yo

25

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

8

Listo

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

MÁS TEXTOS + La familia real sueca 18 A. Crucigrama B. Escribe ++ Las Ketchup 19 A. Verdadero/falso B. ¿Qué sabes? ++ Fernando Torres – un chico familiar 20 A. Palabras desordenadas B. Preguntas +++ La familia real española 21 A. Frases falsas B. Empareja C. Escribe

Página


Los miembros de la familia 1. Crucigrama Lös korsordet. Ta hjälp av sidan 6 i textboken. Horizontales 1. farfar/morfar 2. bror 3. pappa

Verticales 4. mamma 5. kusin (kille) 6. syster 7. farbror/morbror

7 6

4

1

2 3

5

2. ¿Cómo se llama? Hur säger man när det är flera?

abuelos

a) abuela + abuelo = ___________________________________________ b) tía + tío = ________________________________________________ c) prima + primo = ___________________________________________ d) hermana + hermano = _____________________________________ Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

e) hija + hijo = ______________________________________________

3. Letras desordenadas Bokstäverna i familjeorden har kastats om, sätt dem i rätt ordning. a) SOTÍ = __________________________

e) SEMANRAH = ______________________

b) EMHARAN = ____________________

f) EMDAR = __________________________

c) DRAPE = ________________________

g) OPMIR = ___________________________

d) RIMPA = ________________________

h) SALBEUO = ________________________ LA FAMILIA –

9


Los números 4. Busca los números Vilka sju räkneord gömmer sig i ordrutan? Ta hjälp av sidan 7 i textboken. Skriv ner de räkneord du hittar.

U

N

O

L

T

B

T

C

K

V

E

R

I

D

O

S

N

M

L

P

A

S

R

E

R

U

T

R

E

S

T

Q

L

X

B

M

O

I

E

U

D

O

T

R

Q

T

J

I

I

J

H

O

F

O

K

N

E

C

N

N

L

C

R

C

Z

G

U

C

E

H

E

E

P

J

L

E

X

O

T

I

quince

________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________

5. Números, números, números Skriv räkneorden med siffror eller bokstäver.

quince _________ 6 _________________ uno _________

catorce _________ siete __________

dos _________

10

nueve _________

trece _________

5 ___________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

cero

0 _____________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

4

cuatro ________


6. Más números Arbeta två och två. Skriv ner fyra räkneord i den vänstra spalten och läs upp dem för en kompis. Skriv sedan ner de räkneord din kompis läser upp i den högra spalten. Blev det rätt? Mis números

Los números de mi amigo

___________________

___________________

___________________

___________________ 7

___________________

15

5

___________________

9

___________________

___________________

10 3 13

7. Escucha y traza líneas Dra streck mellan räkneorden du hör läsas upp.

6 12

14

Vilket djur blir det? __________________________

1

8 4

2

11

8. Más y menos 1. Skriv ut räkneorden med bokstäver. Följ exemplen nedan.

Dos más dos son cuatro _______________________________________________________ Cuatro menos dos son dos

a) 2 + 2 = 4 _______________________________________________________ Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

b) 4 – 2 = 2 c)

7 + 7 = 14 _______________________________________________________

d) 15 – 2 = 13 _______________________________________________________ e) 14 – 3 = 11 _______________________________________________________ f)

5 + 5 = 10 _______________________________________________________

g) 14 – 8 = 6 _______________________________________________________ h) 2 + 7 = 9 _______________________________________________________

2. Turas sedan om att läsa upp uträkningarna med en kompis. LA FAMILIA –

11


Los animales 9. Busca los animales Bilda minst fyra djurord av byggstenarna och skriv ner dem. Översätt sedan till svenska. Ta hjälp av sidan 7 i textboken. LL

TA

RO

PE

UV

VA

CY

PB

SO

PH

EZ

MN

NB

LER

GU

LLO

BV

TOR

LP

NE

AL

CA

DO

BA

TO

BA

JO

AR

JG

JI

CA

GA

QU

CO

TU

NT

RA

RO

BH

TA

GA

ÑE

RRO

RO

PM

Español

perro

Sueco

hund

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

10. Un/una Under vilken rubrik ska du skriva dessa djur? Ta hjälp av textboken sidan 7. rata, perro, conejo, tortuga, araña, vaca, gato, caballo

______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ Vill du veta mer? Se sidan 110 i textboken.

12

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

una

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

un


11. ¿Cuántos animales? Skriv hur många djur du ser på bilderna.

cuatro conejos

un conejo

_________________________

un perro

_________________________

una araña

_________________________

tres perros

un caballo _________________________

una tortuga _________________________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

un gato

_________________________

una rata

_________________________

una vaca

_________________________

Vill du veta mer? Se sidan 109 i textboken. LA FAMILIA –

13


La familia Díaz 12. Miembros de la familia Läs texten om Juan på sidorna 8–9 i textboken och skriv familjemedlemmarnas namn.

abuelo

abuela

tía

abuela

tío

abuelo

madre padre

primo prima

hermano hermana

Juan

13. Traduce al español

b) Jag bor i ____________________________________________________ c) Jag är från ___________________________________________________ d) Jag är 13 år __________________________________________________ e) Jag har en syster ______________________________________________ f) Jag har en hund ______________________________________________ g) Min mamma heter ___________________________________________ 14

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

a) Jag heter ____________________________________________________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Översätt meningarna till spanska. Ta hjälp av sidorna 8–9 i textboken.


14. Verdadero/falso Läs texten om Juan och svara om påståendena är sanna (V) eller falska (F). V

F

a) Juan är tretton år b) Madrid är Spaniens huvudstad c) Juan bor i en villa d) Juan har en hund som heter Dolores e) Juans morbror heter Paco f) Juan har tre kusiner g) Pilar och Alejandro är Juans syskon h) Juan tycker om att spela fotboll

15. Escucha y escribe Lyssna på texten om Carmela och skriv de ord som saknas. –Buenas tardes. Me _______________ Carmela. Vivo ________ Málaga, pero _______________ de Suecia. _______________ quince años. Tengo _______________ hermanos. Tengo un _______________. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

16. Preguntas Läs intervjuerna med Juans föräldrar och svara på frågorna. a) Vad heter Juans mamma? ________________________________________________ b) Vilka är Paco och Francisca? _____________________________________________ c) Varifrån är Juans farmor? ________________________________________________ d) Vilket är Juans mammas favoritdjur? ______________________________________ e) Har Juans pappa några syskon? __________________________________________ LA FAMILIA –

15


Chris Alfredsson Anneli Johansson

ÖVNINGSBOK

ÖVNINGSBOK Chris Alfredsson Anneli Johansson Nybörjarspanska för år 7. COLORES är ett läromedel i spanska för år 6–9, med möjlighet att börja antingen i år 6 eller år 7.

Övriga delar till COLORES 7:

Chris Alfredsson Anneli Johansson

TEXTBOK

Chris Alfredsson Anneli Johansson

ÖVNINGSBOK

TEXTBOK

Chris Alfredsson Anneli Johansson

Lärar-cd

Elev-cd Chris Alfredsson

Lärarhandledning

Colores 7 LH omslagsdummy.indd 1

Anneli Johansson

TEXTBOK

TEXTBOK

07-12-18 17.03.08

Colores 7 cd-dummy larare.indd 1

Textbok

Chris Alfredsson

Anneli Johansson

Lärarhandledning Lärar-cd

07-12-18 17.03.30

Colores 7 cd-dummy elev.indd 1

07-12-18 17.15.11

Elev-cd (1-pack) Elev-cd (10-pack)

För mer information om COLORES : www.nok.se/laromedel

ISBN 978-91-27-69396- 8

9

789127

693968

9789127693968  

Anneli Johansson Chris Alfredsson Comida y bebida 62 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRAMÁTICA ESPAÑOLA – Spansk grammatik VOCABULARIO SUECO-ESPAÑOL –...

9789127693968  

Anneli Johansson Chris Alfredsson Comida y bebida 62 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRAMÁTICA ESPAÑOLA – Spansk grammatik VOCABULARIO SUECO-ESPAÑOL –...