9789147091898

Page 1

Eckerbom

Torun Eckerbom E Eva Källsäter

Källsäter

På tapeten

På tapeten

På tapeten är en basbok i svenska som andraspråk för dig som kommit en bit på väg i svenska språket. Du får möjlighet att diskutera aktuella och brännande ämnen som rör alla. Till de tematiskt indelade texterna tränas en del grammatiska moment, men tonvikten ligger på innehåll och ordkunskap. I den nya reviderade upplagan av På tapeten har två nya kapitel tillkommit och de tidigare aktualiserats.

På tapeten

Nu finns också alla texter inspelade på en lärar-cd.

Best.nr 47-09189-8 Tryck.nr 47-09189-8

Omslag+utvärderingsex.indd 1

10-03-16 07.36.44


isbn 978-91-47-09189-8 © 2002 1:a uppl. 2010 2:a uppl. Torun Eckerbom, Eva Källsäter och Liber AB Redaktör Ann Ohlsson Ax Bildredaktör Nadia Boutani Werner Formgivare Eva Jerkeman Produktion Anna Törnqvist Göpel Andra upplagan 1 Repro Repro 8 AB, Stockholm Tryck Kina 2010

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t ex kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

INLAGA.indd 2

10-03-16 09.27.05


FÖRORD På tapeten är en basbok i svenska som andraspråk. Den vänder sig till dig som kommit en bit på väg i svenska språket. Du läser kanske svenska som andraspråk på gymnasiet, på komvux eller på folkhögskola. Boken har i den nya reviderade upplagan sex kapitel, varav två kapitel är helt nya. I övriga kapitel har texter både fräschats upp och bytts ut. I varje kapitel finns ett antal texter som anknyter till ett huvudtema. Tonvikten ligger på innehåll och ordkunskap, men det finns också ett antal grammatiska övningar i anslutning till texterna. Kapitlen behöver inte läsas i den ordning de står i boken. TEXTERNA

För att stimulera till intressanta diskussioner har vi valt aktuella och ibland lite provocerande ämnen. Vår förhoppning är att du ska få ett större och mer varierat ordförråd och att du på så sätt lättare ska kunna följa med i debatten i media. Alla kapitel innehåller både lättare och svårare texter av olika längd. ÖVNINGAR

I varje kapitel finns uppgifter. Med hjälp av dem kan du bland annat träna orden du stött på i texterna och kontrollera att du förstått innehållet. De grammatiska övningarna ger dig tillfälle att träna och repetera olika grammatiska moment. De tar mestadels upp sådant som förekommit i texterna och är innehållsmässigt löst knutna till innehållet i de olika kapitlen. Grammatikavsnitten gör inte anspråk på att vara heltäckande, då vi förutsätter att du tidigare gått igenom basgrammatiken. Det finns också en del skrivuppgifter, varav några kräver tillgång till Internet. ORDLISTOR OCH FACIT

I anslutning till de flesta texterna finns ordlistor. Orden förklaras i den ordning de förekommer i texterna. Sist i boken finns en alfabetisk ordlista över de nya orden som tagits upp. Till samtliga uppgifter finns facit.

3

INLAGA.indd 3

10-03-16 09.27.05


INSPELADE TEXTER

En annan nyhet är att alla texter nu finns inspelade på cd. Cd:n kan användas både i klassrummet och vid självstudier. Vi hoppas att På tapeten bjuder på intressant läsning, och att du får nytta och glädje av vår bok! Torun Eckerbom Eva Källsäter

4

INLAGA.indd 4

10-03-16 09.27.05


INNEHÅLL Kapitel 1

Vår tids ideal

7

Indirekt tal Emfatisk omskrivning Ordföljd: bisatser Ordbildning

Börja träna! 8 Mårten – en vältränad kille 9 Anabola steroider – ingen drömkur 13 Skönhet till varje pris 16 Protester mot sjuka ideal 25 Säg vem som vackrast i landet är 27 Ät dig frisk! 30 Vad får det vara till middag? Hund, marsvin, orm eller lamm? 34 Kapitel 2

Familjeliv

37

Guldbröllop 38 Familjeliv 41 Axel 48 Skilsmässostatistik 50 Kärlek över gränserna 52 Kärleken gör ingen åtskillnad 54 Johan – en ensamstående pappa 57 Singel – inte samma som ensam 60

Ordbildning Ordföljd: huvudsatser S-verb

Kapitel 3

Nytt liv med ny teknik

63

60 år och nybliven mamma 64 Barn – men utan sex 68 Genteknik – på gott och ont 72 Sexbarnsmamma födde åttlingar 77 Stamcellsforskning räddar liv 78 Antal barn – en konjunkturkänslig historia 81 Vem hade rätt till barnet? 83 Lite fakta om kloning 84 ur Frankensteins monster 86

Presens particip Perfekt particip

5

INLAGA.indd 5

10-03-16 09.27.05


Kapitel 4

Den digitala revolutionen

89

Framtidens digitala hem är redan här 90 Så började det … 94 @ Lite fakta om Internet 99 Så skyddar du dig mot datavirus 104 Internet en del av vår vardag 105 Största militära datorintrånget 108 Kärlek på nätet – ett vågspel 109 Kontaktannonser 111 Sexbrott som följd av chattkontakter ökar 112 Bill Gates – från nörd till datageni 114

Partikelverb Relativa pronomen och adverb Meningsbyggnad: huvudsatser och bisatser

Kapitel 5

Vår miljö

117

Adjektiv Adjektiv och adverb Rätten till rent vatten 118 Adjektiv och substantiv Det svarta guldet 123 Possessiva Stockholmsinitiativet – klimatlarmens kritiker 134 pronomen

Sol, vind och vatten – alternativa energikällor 135 Återanvänd – spar pengar och miljö! 137 Två original – två bidrag till en bättre miljö 140 Turismen, en av världens största industrier 143 Elektromagnetiska fält 149 Kapitel 6

Pengar, pengar, pengar Toppvinsten! Vi vann! 154 Drömvinsten – bara en dröm 159 Många fastnar i spelberoende 160 Pengar till varje pris 164 De kriminella gängen blir fler och fler 167 Använd plastkort – och du blir registrerad, kontrollerad och kundprofilerad 170 En fattig pensionär 179 Bill Gates – en generös miljardär 182 Vem är rik och vad är rikedom? 184

153 Ordföljd: huvudsatser och bisatser Indefinita pronomen Konjunktioner Konditionalis

Alfabetisk ordlista 185

6

INLAGA.indd 6

10-03-16 09.27.05


KAPITEL 2

Ordbildning Ordföljd: huvudsatser

Familjeliv

S-verb

Människan har sedan urminnes tider levt i familjer, och i stora delar av världen är familjen en stor enhet. Där ryms hela släkten. Men i dagens Sverige består familjen som regel av mamma-pappa-barn. Släktingarna räknas inte in i familjen. Vad en familj är kan, med andra ord, variera mellan olika kulturer och tidsepoker. En familj kan alltså se ut på många olika sätt. Men en sak har de flesta människor gemensamt, de vill leva ihop med någon eller några. Det gäller dock inte alla; några väljer att leva singelliv.

37

INLAGA.indd 37

10-03-16 09.27.51


Axel

A

xel, 17 år, har två hem. Han och hans lillasyster bor två veckor hos mamma och två veckor hos pappa. Så har det varit sedan han var 9 år, för då skildes föräldrarna. – Det är skönt att ha två hem, säger han. Man får en paus från den ena föräldern. Men det är jobbigt också, t.ex. när man glömmer grejer hos den ena. Värst är det om han glömmer mp3-spelaren, mobilladdaren eller någon läxbok. Strumpor har han, för säkerhets skull, på båda ställena. Hos pappan finns det ganska mycket plats, för pappan har ingen ny fru. Men hos mamman blir det trångt ibland. Hennes nya sambo har två barn från ett tidigare förhållande, som också kommer och går. I början, när Axel gick i 7:an, tyckte han att det var ganska jobbigt. Då bråkade han en del med sin mamma och hennes nya sambo. Som tur var kunde han prata med sin sju år äldre halvbror, mammans första barn, som också har två ”plastsyskon” på annat håll. Men nu är det lugnt. Nu är Axel till och med bästa kompis med en av sina ”plastbrorsor”. Axels föräldrar har aldrig bråkat om barnuppfostran. Bara när han och hans lillasyster blev sjuka kunde det bli konflikt. Mamman ville ringa Sjukvårdsupplysningen medan pappan tyckte att det räckte med att ge barnen Alvedon. Fast något som alltid skapade konflikter, efter skilsmässan, var planeringen inför sommarloven! Vem som skulle ha barnen när var alltid ett problem. Det gällde att passa ihop alla föräldrarnas semestrar och det var inte lätt. Axels föräldrar har i grunden samma värderingar. Det tror Axel är det viktigaste när man skaffar barn med någon. Hans föräldrar är vänner och firar alltid alla födelsedagar och jular tillsammans. Då är alla med, även Axels halvbrors pappa och hans nya kvinna och hennes barn. De brukar då hyra en lokal som finns i huset där hans mamma bor. Annars skulle inte alla få plats. Men det brukar vara jättekul!

ORDFÖRKLARINGAR en mp3-spelare bärbar apparat med musik en mobilladdare sladd som används för att ladda mobiltelefon för säkerhets skull för att vara säker ett plastsyskon inte ”riktiga” syskon, dvs. inte syskon genom blodsband (en) värdering -ar ett synsätt, en bedömning, en uppfattning

48

INLAGA.indd 48

10-03-16 09.28.04


DISKUTERA

• Styvpappa, plastpappa, bonuspappa – orden förändras i takt med hur familjen ser ut. I dagens Sverige får många barn växa upp med någon annan än den biologiska mamman eller pappan. Att komma in i en ny familj där barn finns är inte lätt. Inte för barnen och inte för den nya vuxna. Diskutera problem som kan uppstå. TRÄNA ORD A

I texten om Axel finns ett par sammansatta ord. De flesta är sammansatta av två substantiv, t.ex. en barnuppfostran (ett barn + en uppfostran). Ordets genus, en eller ett, bestäms efter det sista substantivet. Stryk under de sammansatta orden i texten och tala om vilka ord de är bildade av. B

När det första ledet i ett sammansatt ord i sig är en sammansättning, lägger man ofta till ett -s mellan de två delarna i sammansättningen, som t.ex. i sjukvårdsupplysning (en sjukvård + en upplysning). Bilda sammansatta ord genom att kombinera orden till vänster med orden till höger. Det kan finnas flera alternativ.

ett barn en bostad ett arbete en mobil en impuls (ett) guld ett underhåll ett hem en tid en pappa en familj

en marknad ett liv en ledighet ett bidrag en förmedling en läxa en laddare ett område ett bröllop ett köp en epok

49

INLAGA.indd 49

10-03-16 09.28.05


Skilsmässostatistik Äktenskapet upplöses genom dom i tingsrätten. Skilsmässan gäller från den dag domen vinner laga kraft. Ansökan om skilsmässa kan lämnas in gemensamt eller av den ena parten. För par som har barn under 16 år krävs sex månaders betänketid innan skilsmässa beviljas. Om bara den ena parten vill skiljas gäller också betänketid.

Antal 60 000

Antal 60 000

50 000

50 000 Vigslar 40 000

40 000

30 000

30 000

20 000

20 000

10 000

10 000

Vigslar

Skilsmässor

Skilsmässor

INLAGA.indd 50

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

År

2001

1990

1980

1970

1960

1950

1940

1930

1920

1910

50

1900

År

2000

0

0

10-03-18 16.04.48


ORDFÖRKLARINGAR äktenskapet upplöses ett par blir skilda, de är inte längre gifta en dom -ar ett beslut gälla här: räknas vinna laga kraft blir laglig, enligt lag bevilja säga ja, tillåta

LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller Fel? Kryssa för rätt påstående. Om påståendet är fel, skriv det rätta svaret.

1. För att skiljas direkt måste båda parter vara överens. Rätt Fel

P P 2. Om man har barn under 16 år kan man skiljas efter sex månader. P Rätt P Fel 3. Skilsmässan går alltid igenom direkt när man lämnat in ansökan. P Rätt P Fel 4. Det var fler som skilde sig år 2001 än under året före. P Rätt P Fel 5. Fler människor gifte sig 1930 än 2004. P Rätt P Fel 6. Båda måste lämna in ansökan om skilsmässa samtidigt. P Rätt P Fel DISKUTERA

• Från 1960-talet fram till 1980-talet ökade antalet skilsmässor med mer än 10 000. Vad kan det bero på tror du? • Från 1980-talet däremot har skilsmässosiffrorna stått stilla långt in på 2000-talet. Vad kan finnas för förklaringar till det? • Varför skiljer sig så många och vad kan ett par göra för att undvika skilsmässa? SKRIV Hur ser synen på äktenskap och skilsmässa ut i ditt eller dina föräldrars hemland? Skriv och berätta.

51

INLAGA.indd 51

10-03-16 09.28.56


KAPITEL 4

Den digitala revolutionen

Partikelverb Relativa pronomen och adverb Meningsbyggnad: huvudsatser och bisatser

Människan har alltid oroats inför nymodigheter. Ibland har oron visat sig vara befogad, ofta har den kommit på skam. När datorerna och Internet började komma in i hemmen var det många som oroade sig. Man var bl.a. orolig för att människor skulle isolera sig. I stället för att träffas, skulle folk sitta på sina rum med datorn som enda sällskap. Erfarenheten har snarare visat på motsatsen, aldrig tidigare har människor haft sådan möjlighet att kommunicera med varandra. Med hjälp av bloggar, sociala medier som Skype, Facebook, Twitter och många andra sajter på nätet är möjligheten att kommunicera nästan oändlig. Internet har inneburit enorma framsteg för människan, men den digitala tekniken har också en baksida. Lättheten att publicera information på nätet kan utnyttjas i oseriösa syften. Dessutom är det elektroniska samhället känsligt. Ett enda virus kan slå ut viktiga datasystem på nolltid.

89

INLAGA.indd 89

10-03-16 09.29.59


Framtidens digitala hem är redan här

K

oppla av och slå dig ner i bästa fåtöljen. Ta en fika och softa en stund. Sätt på teven och zappa mellan kanalerna. Oj, glömde du sätta på tvättmaskinen, stänga av spisen, släcka lampan i badrummet, höja värmen i sovrummet? Bara lugn! Fortsätt att slappa! Allt kan du göra utan att resa dig från fåtöljen. Du behöver bara ta upp fjärrkontrollen från soffbordet och trycka på de rätta knapparna. Ser du dammet under bokhyllan? Sätt då på den självgående dammsugaren så kan den ta ett varv. Ta en slurk till ur kaffemuggen och fortsätt leta efter en film du vill se. Zappa lite eller ladda hem en film genom beställnings-

tv. Vill du hellre lyssna på musik så kan du göra också det via tv:n. Vill du se hur det har gått för ditt favoritlag i fotbollen: Koppla upp Internet på mobilen så får du resultatet. Du behöver inte oroa dig över vad barnen håller på med. Klicka bara på datorn som sitter på väggen, så ser du vad barnen gör. I deras mobiler finns en GPS-mottagare, som gör det möjligt för dig att följa dem steg för steg. Är det dags att laga mat? Ja, då måste du pallra dig ut till köket. Kan du inte komma på vad du ska laga, så kan du knappa fram ett recept på skärmen som finns på kylskåpsdörren. Maten måste du laga till själv, men det går fort med hjälp av mikrovågsugnen.

90

INLAGA.indd 90

10-03-16 09.30.07


När du blir sömnig måste du förstås ta dig till sängen för egen maskin. Det intelligenta hemmet finns redan här! Runt om i Sverige byggs redan så kallade intelligenta hus. I husen är de vanligaste hushållssysslorna digitaliserade. Det mesta kan skötas bara genom att trycka på knappar. Värme, vatten, ventilation, elektricitet, ljus – allt kan skötas med hjälp av den nya datatekniken. När man går in eller ut ur ett rum tänds eller släcks lamporna automatiskt. Diskmaskinen och tvättmaskinen har fuktvarnare. Trygghetslarmet varnar vid brand eller inbrott. Allt styrs med hjälp av mobiltelefon, Internet eller fjärrkontroll. Det enda problemet enligt utvecklarna av nya tekniken är att många inte har kunskapen om hur man ska utnyttja den. Därför strä-

var man nu efter att förenkla och göra allt så användarvänligt som möjligt. Spela badminton i vardagsrummet

Om du med hjälp av datorer och robotar inte behöver göra så mycket hushållsarbete längre finns andra tekniker som hjälper dig att röra på dig. Sportspel gör det möjligt att träna hemma framför tv:n. Tennis, golf, boxning, bowling, pingis, bågskytte och fäktning – ja, snart sagt alla slags sporter är möjliga att utföra tack vare nya sofistikerade tv-spel. Roliga och kaloriförbrännande spel som gör att du måste använda samma muskler och rörelser som om du spelade i verkliga livet. Du kan spela ensam men också tillsammans med andra.

ORDFÖRKLARINGAR slå sig ner sätta sig fika dricka kaffe softa ha det lugnt och skönt (slang) zappa bläddra mellan olika kanaler på teven (slang) slappa lata sig en fjärrkontroll -er kontroll av apparat från annan plats ta ett varv gå/åka runt ta en slurk dricka lite grann pallra sig ut gå långsamt ut/till laga till laga mat lite snabbt för egen maskin själv (av egen kraft) (en) ventilation -er luftväxling med hjälp av teknik en fuktvarnare en apparat som varnar för att fukt kommit under t.ex. en diskmaskin ett trygghetslarm här: ett larm som går igång om det börjar brinna eller om någon gör inbrott användarvänligt lätt att använda kaloriförbrännande kräver mycket kalorier

91

INLAGA.indd 91

10-03-16 09.30.09


DISKUTERA

• Ser du några nackdelar med det intelligenta hemmet? I så fall vilka? • Om du själv fick välja vilka funktioner du skulle vilja ha i ditt hem, vilka skulle de vara? • Ju mer teknik som används desto mer energi går åt. Var ska vi sätta gränsen för vårt resursslöseri?

TRÄNA ORD PARTIKELVERB A Sätt in följande verb i rätt form i meningarna. Observera att du ibland måste separera verb och partikel. koppla av

slå sig ner

sätta på

stänga av

ta upp

pallra sig ut

hålla på med

komma på

laga till

se fram emot

ta hand om

ta en slurk

1. På vägen hem från jobbet __________ han _____________________ en skön hemmakväll. 2. På vardagskvällar brukar han ___________________ framför teven. 3. När han kommer hem på kvällen ________________________ han _____________________ i soffan. 4. Innan han sätter sig _____________________ han ______ tv:n. 5. Han _____________________ fjärrkontrollen och zappar en stund. 6. Medan han tittar på tv ________________ han ________________________ te och äter en varm smörgås som hans snälla fru har _______________________________. 7. När TV-programmet är slut måste han ________________________ disken. 8. Han _________________________ tv:n och ____________________ i köket.

92

INLAGA.indd 92

10-03-16 09.30.10


9. När han har ___________________________ disken i en timme blir han trött och vill sova. 10. När han ska gå och lägga sig ___________________________ han ________________ att han har glömt ringa till en arbetskamrat.

B Försök byta ut partikelverben mot andra ord eller uttryck som betyder samma sak.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Det kan vara svårt att sätta sig in i hur en dator fungerar. Men att sätta igång en dator klarar de flesta. Alla som lägger ut information på nätet är inte seriösa. Ingen vet vad de egentligen håller på med. De träffades på nätet och har hållit ihop i två år nu. Han hittade inte hennes e-mailadress först. Den hade kommit bort. Man måste se upp så att man inte glömmer sitt lösenord. En del barn vet inte vad de ska ta sig till utan datorn. Många tar igen sig framför teven på fredagskvällarna.

C Gör egna exempel med följande partikelverb. Använd ordbok. Arbeta i par.

hålla med

komma överens

se efter

ta på sig

hålla om

komma på

se till

ta av sig

hålla till

komma över

se ut

ta i

93

INLAGA.indd 93

10-03-16 09.30.10


Adjektiv

KAPITEL 5

Adjektiv och adverb Adjektiv och substantiv Possessiva

Vår miljö

pronomen

Förutsättningarna för människans existens på jorden håller på att förändras dramatiskt. Ingen kan längre blunda för klimatförändringarna. Häftiga skyfall, översvämningar och extrem torka blir allt vanligare. Även tidigare i historien har jordens temperatur varierat. För 150 miljoner år sedan var det betydligt varmare på jordklotet. Men idag är forskarna ganska ense om att utsläpp från fossila bränslen hjälper till att höja medeltemperaturen på jorden. Fossila bränslen används bl.a. inom industrin och för all typ av transport. Utan dessa bränslen skulle samhället stanna. Men användningen av dem bidrar till att skövla jordens naturtillgångar och förgifta miljön. Vinst och kortsiktigt tänkande styr. Konkurrensen om resurserna på vår planet leder ofta till konflikter och krig. Denna konkurrens har många gånger kamouflerats och istället framställts som en religiös eller etnisk konflikt. Kampen om oljan är ett exempel. Kanske kommer kontrollen över rent vatten att bli nästa stora stridsfråga.

117

INLAGA.indd 117

10-03-16 09.31.28


Rätten till rent vatten Vatten är en naturresurs som människor, växter och djur inte kan vara utan. För att överleva behöver en människa ca två liter vatten om dagen och i de flesta samhällen i historien har det därför varit förbjudet att äga vatten. Trots att 71 % av jordens yta består av vatten, är bara 2,5 % sötvatten. Den största delen av det drickbara sötvattnet består av glaciärer på Grönland, i Antarktis och i Himalaya. I Sydostasien får miljoner människor sitt färskvatten från floderna som rinner ner från bergen i Himalaya. En tredjedel av sötvattnet är grundvatten som vi hämtar från brunnar. Men dricksvattnet är på väg att bli en bristvara. Grundvattnet överutnyttjas på många håll av jordbruket, samhället och industrin. Man pumpar helt enkelt upp för mycket grundvatten. I Libyen pumpar man upp stora mängder grundvatten på 500 meters djup, grundvatten som är 30 000 år gammalt och som inte kommer att återbildas i ökenklimatet. Det kommer antagligen inte att räcka till år 2050. Även i Saudiarabien pumpar man upp mycket gammalt grundvatten för att täcka behovet hos befolkningen. Om den globala uppvärmningen fortsätter så kommer glaciärerna att smälta, havsnivån att stiga och sötvattnet att sina. I Sydostasien betyder det att miljoner människor blir utan vatten och måste flytta. Idag bor ca 800 miljoner människor på jorden i områden som har ständig vattenbrist. 4/5 av världens befolkning riskerar dessutom att bli sjuka p.g.a. dåligt vatten. Varje dag dör 20–25 000 av det dåliga vattnet. Varför är det så här? Ja, en orsak är att vattenflödet i floder stoppas upp av dammar som byggs vid floderna för att få vattenkraft och för att konstbevattna områden som annars är torrlagda under stora delar av året. Vattnet närmast flodmynningen är ofta sämre p.g.a. föroreningar eller parasiter. Speciellt i tropiska klimat är risken för parasiter stor, och i industrialiserade områden är tungmetaller från industrier ett problem. Dammarna hindrar dessutom många människor som bor längs floderna att få tillgång till vattnet. Konflikter och till och med krig uppstår ofta om vem som har rätt till vattnet i ”internationella” floder som rinner genom flera länder. Försök att privatisera vatten har gjorts ibland, fast med katastrofala följder. Ofta handlar det då om dammbyggen. I Indien har 50 miljoner människor fått flytta p.g.a. dammbyggen under de senaste 40 åren. Även

118

INLAGA.indd 118

10-03-16 09.31.29


ETT BARN FRÅN SUDAN HAR JUST HÄMTAT EN HINK MED DRICKBART VATTEN FRÅN EN HJÄLPSTATION. SÖDRA SUDAN ÄR RIKT PÅ OLJA MEN FÖRETAGENS OLJEUTVINNING FÖRORENAR VATTNET.

119

INLAGA.indd 119

10-03-16 09.31.31


i Kina har dammbyggen tvingat människor till flytt. När man byggde det stora vattenmagasinet vid Yangtsefloden, fick en miljon människor flytta till nya bostäder. Magasinet, som är världens största, ska producera el, öka konstbevattningen för den ständigt växande befolkningen och förhindra översvämningar. Floden svämmar ofta över och orsakar stora skador. I länderna runt Persiska viken försöker man att öka tillgången på sötvatten genom att avsalta havsvatten. 97,5% av allt vatten på jorden är ju saltvatten. Men processen är mycket energikrävande. Det blir dessutom dyrbart att transportera vattnet från kusterna, där saltvattnet finns. Hur vi ska ordna vattenförsörjningen för sex miljarder människor på jorden blir antagligen 2000-talets stora utmaning! Ett av de största problemen är att det bor alldeles för många människor i områden med vattenbrist. Det är också i dessa områden som befolkningen växer snabbast. För att lösa problemen räcker det inte med teknik och pengar. Det behövs en multinationell planering, med demokratiska beslut, för att resurserna ska fördelas rättvist. Slöseriet med jordens naturtillgångar måste också upphöra.

ORDFÖRKLARINGAR en förutsättning -ar antagande, utgångspunkt ett skyfall störtregn, kraftigt regn en översvämning -ar vattenkatastrof, vattenmassor ense om överens om ett utsläpp öppning, avlopp, utlopp, exit fossila bränslen (ett bränsle) drivmedel, t.ex. bensin, gas, kol skövla förstöra i grunden, rasera, vandalisera en naturtillgång naturrikedom, naturresurs kortsiktig i kort perspektiv, för dagen, tillfällig (en) konkurrens tävling, strid en resurs -er kapital, tillgång kamouflera gömma, dölja, maskera en stridsfråga -or konfliktämne, debattämne en glaciär -er landis, ismassa, isflod en brunn -ar källa, vattenhål en bristvara -or ngt som det är ont om, något som fattas överutnyttja missbruka, exploatera pumpa här: dra upp

120

INLAGA.indd 120

10-03-16 09.31.42


(en) uppvärmning -ar upphettning, kokning en havsnivå -er havets höjd sina ta slut ett flöde -n flod, ström en damm -ar vattensamling, pool, vattenanläggning konstbevattna bevattna på konstgjort sätt en flodmynning -ar en flods utlopp, delta energikrävande ngt som kräver mycket energi (en) vattenförsörjning -ar tillförsel av vatten, en utmaning -ar chans, möjlighet, uppgift multinationell mångnationell, global, över gränserna

LÄSFÖRSTÅELSE Vad står det i texten? Kryssa för rätt alternativ.

1. Det har varit förbjudet att äga vatten, därför att a. det bara finns 2,5 % sötvatten på jorden. b. alla människor behöver vatten. c. det bara finns sötvatten i brunnar.

P P P 2. Färskvatten är en bristvara därför att det finns för många parasiter i vattnet. P a.b. det fattas teknik och pengar. P c. vattenresurserna överutnyttjas. P 3. Havsnivån stiger därför att Kina och Indien bygger dammar. P a.b. klimatet blir varmare. P c. det regnarpåförjorden mycket. P 4. Man bygger dammar vid floderna för att alla ska få tillgång till vatten. P a.b. hindra föroreningar i floderna. P c. konstbevattna torra områden. P 5. Man har kritiserat dammarna i Kina för att de tvingar människor att flytta. P a.b. dammarna bara ger vattenkraft. P c. vattenmagasinen blir för stora. P 6. Demokratiska beslut behövs för att fördela resurserna mer rättvist. P a.b. skaffa teknik och pengar. P c. transportera vattnet från kusterna. P INLAGA.indd 121

121

10-03-16 09.31.42


TRÄNA ORD Sätt in rätt ord i rätt form i meningarna. en resurs

kortsiktig

en förutsättning

ett utsläpp

en utmaning

en bristvara

en naturtillgång

fossila bränslen

kamouflera

konstbevattna

1. Det är alla _____________________ från industrin som förorenar luften i staden. 2. Företaget försöker att ____________________ sina verkliga avsikter. 3. Man använder mycket vatten för att ______________________ risodlingarna, trots att vatten är ______________________ . 4. I torra områden är det en stor ____________________ att producera livsmedel utan att slösa med vattnet. 5. Vatten är _____________________ för liv på jorden. 6. Landet har många _______________________ bl.a. guld och silver. 7. Bensin, kol och gas är exempel på __________________________ . 8. Landet har inte ekonomiska ______________________ för att klara vattenförsörjningen. 9. Om man vill förbättra miljön kan man inte tänka _____________________ .

122

INLAGA.indd 122

10-03-16 09.31.42


BILDFÖRTECKNING

Omslag Iain Masterton/AGE Fotostock/IBL Bildbyrå (1) Rolf Adlercreutz/Scanpix (2) Rex Features/IBL Bildbyrå (3) Science Photo Library/IBL Bildbyrå (4) Ben Welsh/Age Fotostock/IBL Bildbyrå (5) Riksbanken (6) Fotografier 7 Hans Eick/Age Fotostock/IBL Bildbyrå 8 Malin Hoelstad/SvD/Scanpix 9 Bingo 13 Leif Wetterström/SKL 16 Ben Welsh/Age Fotostock/IBL Bildbyrå 17 Mike Ralston/AFP/Scanpix 23 IBL Bildbyrå 24 Frank Chmura/Tiofoto/ Nordicphotos 25 Schiro/Olympia/Sipa/Scanpix 27 Janerik Henriksson/Scanpix 29 Alex Macnaughton/Rex Features/ IBL Bildbyrå 30 Gunnar Lundmark/SvD/Scanpix 34 (1) Martin Mejia/AP Photo/Scanpix 34 (2) PhotoDisc Vol OS50 35 (1) PhotoDisc Vol OS50 35 (2) Christian Hager/Scanpix 37 Linda Forsell/SvD/Scanpix 39 Leif Engberg/Scanpix 41 Ulf Rennéus 48 Picture Partners/Alamy 50 Pulse/Powerstock 52 Claudio Bresciani/Scanpix 54 Patrick Pleul/DPA/Scanpix 57 Rolf Adlercreutz/Scanpix 60 PhotoDisc Vol OS05 61 PhotoDisc Vol OS08 63 Science Photo Library/IBL Bildbyrå 64 Vandeville Eric/Gamma/IBL Bildbyrå 68 Science Photo Library/IBL Bildbyrå 72 Garo/Rex Features/IBL Bildbyrå 77 Reuters/Scanpix 78 Adam Ihse/Exponera/Scanpix 81 United Photos/Reuters/Scanpix 82 Peter Jönsson/Tiofoto/Nordicphotos 83 Science Photo Library/IBL Bildbyrå 84 Gamma/IBL Bildbyrå 86 Everett Collection/IBL Bildbyrå 89 Iain Masterton/AGE Fotostock/IBL Bildbyrå

INLAGA.indd 192

90 Ryan Collerd/The New York Times/ Scanpix 94 Hulton Archive/Getty Images 95 Ed Jones/AFP/Scanpix 99 Mario Anzuoni/Reuters/Scanpix 104 Easy Fotostock/IBL Bildbyrå 108 Toby Melville/Reuters/Scanpix 109 Michael Lander/Nordicphotos 112 Drago Prvulovic/Scanpix 114 (1) Eyevine/BtooB/IBL Bildbyrå 114 (2) Didier Lebrun/Photo News/ Gamma/IBL Bildbyrå 117 Gerard Fritz/Age Fotostock/IBL Bildbyrå 119 (1) LOOK-foto/IBL Bildbyrå 119 (2) Roberto Scmidt/AFP/IBL Bildbyrå 123 Rex Features/IBL Bildbyrå 127 Sergei Grits/AP Photo/Scanpix 131 Nasa 132 Vyacheslav Oseledko/AFP/Scanpix 135 (1) Science Photo Library/IBL Bildbyrå 135 (2) Rex Features/IBL Bildbyrå 140 (1) Tommy Schönstedt 140 (2) Mikael Wallerstedt/Expressen/ Scanpix 142 (1) Svanen 142 (2) Nyckelhålet 142 (3) Krav 142 (4) Fairtrade 142 (5) MSC 143 David Noton Photography/Alamy 144 Michael Nolan/SplashdownDirect/ Rex Features/IBL 149 Åse Bengtsson/Scanpix 153 Riksbanken 154 Andres Rodriguez/Easy Fotostock/ IBL Bildbyrå 156 PhotoDisc Vol OS13 159 Liber 160 Niklas Larsson/Scanpix 164 (1) Sören Andersson/Scanpix 164 (2) PhotoDisc Vol OS05 167 Scanpix 170 Image State/IBL Bildbyrå 179 Trons/Scanpix 182 Jon Hrusa/EPA/Scanpix Diagram Johnny Dyrander

10-03-16 09.34.10


Eckerbom

Torun Eckerbom E Eva Källsäter

Källsäter

På tapeten

På tapeten

På tapeten är en basbok i svenska som andraspråk för dig som kommit en bit på väg i svenska språket. Du får möjlighet att diskutera aktuella och brännande ämnen som rör alla. Till de tematiskt indelade texterna tränas en del grammatiska moment, men tonvikten ligger på innehåll och ordkunskap. I den nya reviderade upplagan av På tapeten har två nya kapitel tillkommit och de tidigare aktualiserats.

På tapeten

Nu finns också alla texter inspelade på en lärar-cd.

Best.nr 47-09189-8 Tryck.nr 47-09189-8

Omslag+utvärderingsex.indd 1

10-03-16 07.36.44