Page 1

Träna till test – sfi D Träna till test är ett studiematerial inför det nationella sfi-provet. Träna till test innehåller läs- och hörförståelseövningar där det gäller att uppfatta information, ha övergripande förståelse samt att dra slutsatser. Till varje del ingår även test och utvärdering. Från vår hemsida kan man kostnadsfritt ladda ner mp3-filer med hörförståelse samt facit. Träna till test är baserat på beskrivningen av uppnådda mål för kurs D inom sfi enligt GERS nivå B1/B1/+. I Träna mer – kopieringsunderlag kan deltagarna träna individuellt på de färdigheter som behövs.

Träna till test sfi kurs D Eva Bernhardtson, Louise Tarras

523-1618-4


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Telefax: 08-587 642 02 Redaktör/Projektledare: Susanne Risberg Grafisk form: Miber Foton: Miber

INNEHÅLL Till eleven.............................. 5 Höra....................................... 6 Testa att höra...................... 12

Träna till test – sfi kurs D ISBN 978-91-523-622-1618-4 © 2013 Eva Bernhardtson, Louise Tarras och Sanoma Utbildning AB, Stockholm

Läsa..................................... 14

Första upplagan Första tryckningen

Tala....................................... 44

Testa att läsa....................... 40

Testa att tala........................ 48 Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (också kallat BONUS-avtalet) är det att se som ett engångsmaterial och får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål.

Skriva................................... 50 Testa att skriva.................... 54

Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Tryck:

2

Livonia Print, Lettland 2013

3


Till eleven I Träna till test D tränar du att läsa, att lyssna, att tala och att skriva inför D-provet i Sfi. Boken är indelad i fyra delar. I den första delen lyssnar du på olika hörförståelser och väljer rätt svarsalternativ, precis som du gör på D-provet. Delen avslutas med ett hörförståelsetest. I den andra delen läser du olika texter och sätter kryss för rätt svarsalternativ. Texterna handlar om olika ämnen som du kommer i kontakt med då du läser tidningar eller tittar på tv. Läsdelen avslutas med ett läsförståelsetest. I den tredje delen tränar du att skriva olika slags texter, till exempel mejl. Sedan gör du ett skrivtest som visar om du behöver träna mer. I den sista delen tränar du att prata om olika ämnen. Du diskuterar tillsammans med andra eller berättar något själv enligt instruktionerna. Till varje uppgift uppmanas du att kommentera, sammanfatta, resonera eller jämföra tillsammans med andra vad ni har hört, läst, talat om och skrivit om. Vi hoppas att Träna till test hjälper dig att klara D-provet i Sfi. Författarna

4

5


Höra 1 Nyheter

2 Vad berättar de?

Lyssna på nyheterna.

Lyssna på vad några personer berättar.

Vilka påståenden stämmer med nyheterna? Skriv bokstaven på raden. Det blir fyra bokstäver över.

Sätt kryss för rätt alternativ.

A

... en man som tvingas flytta.

Nyhet 1 ___________ Nyhet 2 ___________ Nyhet 3 ___________

... en man som skriker på nätterna.

B

Hon berättar om ... ett oväntat möte med ett vilt djur.

Nyhet 4 ___________ Nyhet 5 ___________

Han berättar om

... en kvinna som drömde om en björn.

C

Han berättar om ... en polis som grep två bråkiga män.

A Arbetslösa aktiemäklare

F

B Gallerian stängde efter

G Teknik tvingar anställda att

C Elever som inte byter

H

Majoriteten av eleverna måste gå fyra år på gymnasiet.

D

Man ska gå på toaletten innan man bestämmer sig för något.

I

Äger man skog har man ett ansvar att sköta den.

E

Presentkorten räckte bara en viss tid.

köper robotar. bråk.

skola klarar gymnasiet bättre.

6

... en man som började slåss. Forskare hjälper skogsägarna. lämna sina jobb.

Kommentera en nyhet. Välj vilken.

D

Hon berättar om ... en svärmor som inte ville hjälpa till. ... vad de glömde på Öland.

Sammanfatta en av berättelserna. Välj vilken.

7


Höra 1 Nyheter

2 Vad berättar de?

Lyssna på nyheterna.

Lyssna på vad några personer berättar.

Vilka påståenden stämmer med nyheterna? Skriv bokstaven på raden. Det blir fyra bokstäver över.

Sätt kryss för rätt alternativ.

A

... en man som tvingas flytta.

Nyhet 1 ___________ Nyhet 2 ___________ Nyhet 3 ___________

... en man som skriker på nätterna.

B

Hon berättar om ... ett oväntat möte med ett vilt djur.

Nyhet 4 ___________ Nyhet 5 ___________

Han berättar om

... en kvinna som drömde om en björn.

C

Han berättar om ... en polis som grep två bråkiga män.

A Arbetslösa aktiemäklare

F

B Gallerian stängde efter

G Teknik tvingar anställda att

C Elever som inte byter

H

Majoriteten av eleverna måste gå fyra år på gymnasiet.

D

Man ska gå på toaletten innan man bestämmer sig för något.

I

Äger man skog har man ett ansvar att sköta den.

E

Presentkorten räckte bara en viss tid.

köper robotar. bråk.

skola klarar gymnasiet bättre.

6

... en man som började slåss. Forskare hjälper skogsägarna. lämna sina jobb.

Kommentera en nyhet. Välj vilken.

D

Hon berättar om ... en svärmor som inte ville hjälpa till. ... vad de glömde på Öland.

Sammanfatta en av berättelserna. Välj vilken.

7


Läsa

Sätt kryss för rätt svar.

A

1 Barn och mat

Vad stämmer om studien av överviktiga barn? 12 700 barn i åldern 2–10 år har studerats i sju länder. 12 700 barn i åldern 2–10 år har studerats i åtta länder. 22 miljoner barn i åldern 2–10 år har studerats i åtta länder.

B Över 22 miljoner barn i Europa väger för mycket. Det visar en studie av 12 700 barn mellan 2 och 10 år från Sverige och sju andra länder i Europa. Studien visar också att fetma bland barn är tre gånger vanligare i sydliga länder, som Italien och Spanien, än i Sverige och andra nordliga länder. I Italien räknas 41,9 % av barnen som överviktiga och i Sverige är siffran 9,5 %. En kvinnlig forskare från Sahlgrenska Akademin i Göteborg har medverkat i studien. Hon säger att det finns ett samband mellan att vara ensambarn och att vara överviktig. Att det är vanligare att barn som inte har syskon väger för mycket och att risken ökar ju längre man har varit ensambarn. Barn som växer upp utan syskon löper ungefär dubbelt så stor risk att bli överviktiga eller feta än barn med syskon. Forskarna vet inte säkert vad som ligger bakom skillnaderna. Men de pekar på några saker som kan ge en förklaring. Ensambarn leker mindre tid utomhus, ser mer på tv och äter mer socker än barn med syskon, visar studien.

Var i Europa är barnfetma vanligast? I södra Europa

Dessutom ger föräldrar till ensambarn oftare sitt barn mat som belöning än vad flerbarnsföräldrar gör.

I norra Europa Lika vanligt i hela Europa

En amerikansk kvinna, Pamela Duckerman, har bott i Frankrike i många år. Hon har skrivit en bok om skillnaderna mellan amerikanska och franska föräldrar när det gäller barn och mat. Boken är ingen studie utan handlar om vad hon som mamma sett och upplevt i Frankrike. När hon var ute på restaurang till exempel, såg hon ofta hur de franska barnen satt fint vid bordet och åt av alla rätter, medan hennes eget barn bråkade och inte ville äta av maten.

C

Hon märkte också att de franska barnen fick mat på bestämda tider redan när de var mycket små och att det kanske är en orsak till att franska barn är mindre feta än amerikanska barn. Över hela världen finns många åsikter om barn och mat. Vissa föräldrar tycker att barn ska lära sig att äta all mat och andra tycker att det är viktigast att barnen blir mätta. Därför låter de barnen själva välja om de vill ha fisk, pannkakor eller hamburgare.

E

Hur mycket vanligare är barnfetma hos ensambarn än hos barn med syskon? Ungefär 9 % vanligare Ungefär 41 % vanligare Ungefär 50 % vanligare

D

Varför blir ensambarn oftare feta än barn med syskon? De äter ofta på restaurang. De sitter mer stilla. De får ofta bestämma sin mat. Vad märkte den amerikanska författaren när hon jämförde amerikanska och franska barn? Att amerikanska barn har sämre bordskick. Att amerikanska barn leker mer utomhus. Att amerikanska barn äter mer hamburgare.

F

Vad tror hon att det beror på att franska barn är mindre feta än amerikanska barn? De får själva välja vad de vill äta. De får aldrig mat som belöning. De äter på regelbundna tider från tidig ålder.

14

Sammanfatta informationen.

15


Läsa

Sätt kryss för rätt svar.

A

1 Barn och mat

Vad stämmer om studien av överviktiga barn? 12 700 barn i åldern 2–10 år har studerats i sju länder. 12 700 barn i åldern 2–10 år har studerats i åtta länder. 22 miljoner barn i åldern 2–10 år har studerats i åtta länder.

B Över 22 miljoner barn i Europa väger för mycket. Det visar en studie av 12 700 barn mellan 2 och 10 år från Sverige och sju andra länder i Europa. Studien visar också att fetma bland barn är tre gånger vanligare i sydliga länder, som Italien och Spanien, än i Sverige och andra nordliga länder. I Italien räknas 41,9 % av barnen som överviktiga och i Sverige är siffran 9,5 %. En kvinnlig forskare från Sahlgrenska Akademin i Göteborg har medverkat i studien. Hon säger att det finns ett samband mellan att vara ensambarn och att vara överviktig. Att det är vanligare att barn som inte har syskon väger för mycket och att risken ökar ju längre man har varit ensambarn. Barn som växer upp utan syskon löper ungefär dubbelt så stor risk att bli överviktiga eller feta än barn med syskon. Forskarna vet inte säkert vad som ligger bakom skillnaderna. Men de pekar på några saker som kan ge en förklaring. Ensambarn leker mindre tid utomhus, ser mer på tv och äter mer socker än barn med syskon, visar studien.

Var i Europa är barnfetma vanligast? I södra Europa

Dessutom ger föräldrar till ensambarn oftare sitt barn mat som belöning än vad flerbarnsföräldrar gör.

I norra Europa Lika vanligt i hela Europa

En amerikansk kvinna, Pamela Duckerman, har bott i Frankrike i många år. Hon har skrivit en bok om skillnaderna mellan amerikanska och franska föräldrar när det gäller barn och mat. Boken är ingen studie utan handlar om vad hon som mamma sett och upplevt i Frankrike. När hon var ute på restaurang till exempel, såg hon ofta hur de franska barnen satt fint vid bordet och åt av alla rätter, medan hennes eget barn bråkade och inte ville äta av maten.

C

Hon märkte också att de franska barnen fick mat på bestämda tider redan när de var mycket små och att det kanske är en orsak till att franska barn är mindre feta än amerikanska barn. Över hela världen finns många åsikter om barn och mat. Vissa föräldrar tycker att barn ska lära sig att äta all mat och andra tycker att det är viktigast att barnen blir mätta. Därför låter de barnen själva välja om de vill ha fisk, pannkakor eller hamburgare.

E

Hur mycket vanligare är barnfetma hos ensambarn än hos barn med syskon? Ungefär 9 % vanligare Ungefär 41 % vanligare Ungefär 50 % vanligare

D

Varför blir ensambarn oftare feta än barn med syskon? De äter ofta på restaurang. De sitter mer stilla. De får ofta bestämma sin mat. Vad märkte den amerikanska författaren när hon jämförde amerikanska och franska barn? Att amerikanska barn har sämre bordskick. Att amerikanska barn leker mer utomhus. Att amerikanska barn äter mer hamburgare.

F

Vad tror hon att det beror på att franska barn är mindre feta än amerikanska barn? De får själva välja vad de vill äta. De får aldrig mat som belöning. De äter på regelbundna tider från tidig ålder.

14

Sammanfatta informationen.

15


Tala 1 Känslor Berätta, under 1–2 minuter, om någon gång när du känt dig: ●● orolig När var det? Vad hände? Var befann du dig?

2 Mat och kläder Diskutera tillsammans.

Håller du med? Varför? Varför inte? ●● Man kan må bra utan att äta kött och fisk.

●● lycklig När var det? Vad hände? Var befann du dig?

●● Det är rätt att bara ge vegetarisk mat till små barn.

●● förbannad När var det? Vad hände? Var befann du dig?

●● Det är fel att flyga grönsaker till Sverige från andra länder.

●● nyfiken När var det? Vad hände? Var befann du dig?

●● Det är rätt att döda djur för att göra kläder och möbler av skinn.

●● Man kan äta middag tillsammans med någon man inte tycker om.

●● irriterad När var det? Vad hände? Var befann du dig? ●● förvånad När var det? Vad hände? Var befann du dig?

44

Välj en av känslorna. Visa den med ord och gester.

Diskutera vidare. Bemöt varandras åsikter.

45


Tala 1 Känslor Berätta, under 1–2 minuter, om någon gång när du känt dig: ●● orolig När var det? Vad hände? Var befann du dig?

2 Mat och kläder Diskutera tillsammans.

Håller du med? Varför? Varför inte? ●● Man kan må bra utan att äta kött och fisk.

●● lycklig När var det? Vad hände? Var befann du dig?

●● Det är rätt att bara ge vegetarisk mat till små barn.

●● förbannad När var det? Vad hände? Var befann du dig?

●● Det är fel att flyga grönsaker till Sverige från andra länder.

●● nyfiken När var det? Vad hände? Var befann du dig?

●● Det är rätt att döda djur för att göra kläder och möbler av skinn.

●● Man kan äta middag tillsammans med någon man inte tycker om.

●● irriterad När var det? Vad hände? Var befann du dig? ●● förvånad När var det? Vad hände? Var befann du dig?

44

Välj en av känslorna. Visa den med ord och gester.

Diskutera vidare. Bemöt varandras åsikter.

45


Skriva 1 Bil och mobil

50

2 Arg och irriterad

I många länder i Europa är det förbjudet att använda mobiltelefon när man kör bil. Man får varken prata i mobilen eller skicka sms. I Sverige däremot är det tillåtet att använda mobiltelefon när man kör bil.

En tidning ber sina läsare att skriva och berätta vad som gör dem arga när de är ute och går. Det kan handla om vad som helst, till exempel dåliga vägar, långa köer eller personer som pratar högt i mobiltelefoner.

Skriv en insändare och berätta om du tycker att det är bra eller dåligt att man får köra bil och prata i mobiltelefon.

Skriv och berätta vad som irriterar dig och vad du tycker man ska göra för att det ska bli bättre.

Låt någon annan läsa din insändare. Vad tycker personen om innehållet?

Rita vad som irriterar dig. Visa för någon och låt personen gissa.

51


Skriva 1 Bil och mobil

50

2 Arg och irriterad

I många länder i Europa är det förbjudet att använda mobiltelefon när man kör bil. Man får varken prata i mobilen eller skicka sms. I Sverige däremot är det tillåtet att använda mobiltelefon när man kör bil.

En tidning ber sina läsare att skriva och berätta vad som gör dem arga när de är ute och går. Det kan handla om vad som helst, till exempel dåliga vägar, långa köer eller personer som pratar högt i mobiltelefoner.

Skriv en insändare och berätta om du tycker att det är bra eller dåligt att man får köra bil och prata i mobiltelefon.

Skriv och berätta vad som irriterar dig och vad du tycker man ska göra för att det ska bli bättre.

Låt någon annan läsa din insändare. Vad tycker personen om innehållet?

Rita vad som irriterar dig. Visa för någon och låt personen gissa.

51


Träna till test – sfi D Träna till test är ett studiematerial inför det nationella sfi-provet. Träna till test innehåller läs- och hörförståelseövningar där det gäller att uppfatta information, ha övergripande förståelse samt att dra slutsatser. Till varje del ingår även test och utvärdering. Från vår hemsida kan man kostnadsfritt ladda ner mp3-filer med hörförståelse samt facit. Träna till test är baserat på beskrivningen av uppnådda mål för kurs D inom sfi enligt GERS nivå B1/B1/+. I Träna mer – kopieringsunderlag kan deltagarna träna individuellt på de färdigheter som behövs.

Träna till test sfi kurs D Eva Bernhardtson, Louise Tarras

523-1618-4

Profile for Smakprov Media AB

9789152316184  

9789152316184  

Profile for smakprov