Page 1

Lotta Malm Nilsson

NO

S S A P KOM SO

vasa I N Arbetsbok

Kompass_Vasatiden_Arbetsbok.indd1 1

08-11-13 11.21.52


Innehåll Här är Vasatiden! 4 Vasatiden 5 Erik av Pommern 6 Engelbrekt gör uppror 8 Håll reda på kungarna! 9 Bråk om unionen 10 Kristian II segrar 12 Gustav Vasa 13 Gustav blir kung 14 Gustav behöver pengar 15 Martin Luther 17 Folket protesterar 18 Gustav bestämmer 20 Livet i Norden 21 En resa till Italien 22

HEJ! Det här är din egen bok om Vasatiden.

Erik XIV 23 Johan och Karl 27 Sigismund blir kung 29 Hertig Karl tar makten 30 Vad kommer du ihåg? 31

Kompass_Vasatiden_Arbetsbok.indd3 3

08-11-13 11.22.07


n o ke ndb Gru s 4 –5

Här är Vasatiden! 1 Varför kallas den här tiden Vasatiden?

2 När var Vasatiden?

3 I hur många år varade Vasatiden?

4 Här är en tidslinje. Markera med ett kryss var du finns på tidslinjen. Markera med en färg när Vasatiden var.

År 500

1000

1500

2000

5 Från Vasatiden finns många texter bevarade. Men det går

6 Tänk dig att människor kommer att läsa om dig, om 500 år. Vad skulle du vilja att framtidens människor får läsa om dig i den texten?

4

Kompass_Vasatiden_Arbetsbok.indd4 4

Jag hoppas att de ska få läsa om mig, att jag var . . .

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

inte att lita på alla texter som skrivs. Varför är inte alltid texterna om Gustav Vasa sanna?

08-11-13 11.22.12


ok ndb Gru s 6 –7

en

Vasatiden 1 Även om det under medeltidens slut grundades fler städer i Sverige, var städerna fortfarande små. Titta i grundboken på sidorna 6–7.

a) Vilken stad ser du på bilden?

b) Vilka olika sorters byggnader ser du i och kring staden?

c) Vad ser du mer på bilden?

2 Alla adelssläkter hade ett sköldmärke. Eftersom Gustav Vasa var adel så hade han också ett sköldmärke.

a) Vad kallas de hopbuntade strån av säd, som finns på släkten Vasas sköldmärke?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

b) Vilket namn använde förmodligen Gustav Vasa själv?

3 På tidslinjen i boken finns några viktiga årtal och händelser. Kommer du ihåg dem? Para ihop varje årtal med rätt händelse, genom att dra ett streck från vänster spalt till höger spalt. Prova att göra det innan du tittar i boken. 1471

Gustav Vasa äldste son blir kung, Erik XIV.

1523

Hertig Karl besegrar Sigismund, i slaget vid Stångebro.

1560

Gustav Vasa kröns till Sveriges kung och Vasatiden börjar.

1568

Sten Sture besegrar den danske kungen i slaget vid Brunkeberg.

1598

Johan blir kung och bygger om många slott.

Kompass_Vasatiden_Arbetsbok.indd5 5

5

08-11-13 11.22.25


NO

S S A P KOM SO

VASATIDEN Kung Gustavs land Lotta Malm Nilsson

I den här arbetsboken finns uppgifter till grundboken Vasatiden – Kung Gustavs land. Här für du pü egen hand svara pü frügor, rita och berätta om människorna som levde i Sverige pü Vasatiden. Du für hülla reda pü kungarna, rädda ett okänt dokument, lÜsa korsord och mycket annat. Du kan läsa mer om Sveriges historia i: Vikingatiden – BÜnder och sjÜfarare Medeltiden – Riddare, präster och städer Stormaktstiden – Sveriges rike växer Frihetstiden – Gustav III Kompass – visar vägen genom no och so!

*4#/Kompass_Vasatiden_Arbetsbok.indd32 32

 

08-11-13 11.27.13

9789127413412  

KKOOMMPPAASSSS ArbetsbokArbetsbokArbetsbokArbetsbok Lotta Malm Nilsson NO SO Sigismund blir kung 29 Johan och Karl 27 Martin Luther 17 Herti...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you