Page 1

11

Stjärnsvenska S

SKRIV NIVÅ 8 ingår i

SKRIV I NIVÅER

skriv i nivåer

10

stjärnsvenska, skriv i nivåer består av arbetsböcker i stigande svårighetsgrad där barnen tränar sina förmågor att: • formulera sig och kommunicera i skrift • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer • söka information från olika källor och värdera dessa

9

8

Böckerna börjar med ett par sidor repetition av viktiga delar i föregående nivå och en enkel diagnos. Sist i varje bok finns ordförrådet för barnens ordsamling. 9 I SKRIV I NIVÅER

• • • • • • •

8

förkortningar tj-ljud svårstavade ord fakta ändelser tempusformer prepositioner

R EVIDER AD Lgr

V I R K S N I VÅ

8

7

9

I N G Å R F Ö L J A N D E M O M E N T:

• • • • • •

11

9

sammansatta ord informationssökning källkritik lånord berätta textbearbetning

6

5

4

Förteckning över övriga nivåer finns på omslagets insida.

3

2 9 9

1 Best.nr 47-11006-3

NIVÅ

Tryck.nr 47-11006-3

9

9

4711006_Skriv8_omsl.indd 1

2013-12-12 13.31


ISBN 978-91-47-11006–3 © 2014 Folke Dahlqvist, Inger Strömsten och Liber AB Projektgrupp första upplagan: Birgit Eriksson, Anna Lindén Projektgrupp andra upplagan: Malin Wedsberg, Toula van Rooij Formgivning: Toula van Rooij Produktion: Eva Runeberg Påhlman Bilder: Sonja Reuterskiöld Andra upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 Epost: kundservice.liber@liber.se

4711006_Skriv8_s66-72_tryck.indd 8

2013-12-12 15.32


INNEHÅLL – SKRIV 8 Repetition Diagnos Förkortningar Tj-ljud Svårstavade ord Fakta Ändelser Tempus Prepositioner Sammansatta ord Informationssökning Källkritik Lånord Berätta Berätta/textbearbetning Ordförrådet

s. 2 s. 5 s. 6 s. 9 s. 12 s. 22 s. 30 s. 34 s. 38 s. 42 s. 46 s. 52 s. 55 s. 58 s. 60 s. 70

................................................................................................................

........................................................................................................................

...................................................................................................

. ...........................................................................................................................

.........................................................................................

.............................................................................................................................

.................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................

..................................................................................

.....................................................................

.............................................................................................................

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

...........................................................

.....................................................................................................

4711006_Skriv8_inl_s1_65.indd 1

2013-12-12 16.22


R E P ET IT ION

w

Läs orden och lyssna om vokalen låter som i alfabetet eller inte. Skriv orden i rätt spalt.

vokalen låter som i alfabetet

dit

nyss kloka föl get ditt nys klocka hål gett häl dit häll håll föll

vokalen låter inte som i alfabetet

ditt

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

? Skriv de ord som fattas.

TI PS

En håv liknar en sil. I håven kan man ta upp Tröjan är ful. Den är

.

med fläckar.

Grodan är kär. Den sitter och kväker i ett Rosen står i en vas. Rosen har

2

4711006_Skriv8_inl_s1_65.indd 2

Orden ska ha två lika konsonanter efter vokalen.

. taggar.

Lgr 11: språkets struktur – stavningsregler

Kopiering förbjuden

w

2013-12-12 16.22


Läs texten. Skriv om texten och byt ut de understrukna orden. Använd orden i rutan.

R E P ET IT ION

w

vi han hon den de du jag

August och jag skulle gå på bio. August och jag tänkte se en komedi. August älskar komedier. August har mycket humor. Filmen hette ”Bennys gäng”. Filmen handlade om fem barn. Barnen var ganska knäppa. – Tyckte August att filmen var rolig? frågade jag August när August och jag gick ut från bion. – Ja, August gillade filmen verkligen! svarade August. Filmen var rolig. Men filmen var också spännande! Efter bion gick jag och August och åt hamburgare. Jag och August är bästisar!

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kopiering förbjuden

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lgr 11: språkets struktur – pronomen

4711006_Skriv8_inl_s1_65.indd 3

3 2013-12-12 16.22


R E P ET IT ION

w

Var ska bokstäverna stå? Läs noga så får du lösningen.

Skriv D i den första rutan i det första ordet.

Skriv Ä i den andra rutan i det andra ordet och i den andra rutan i det femte ordet.

Det ska vara K i den första rutan i det tredje ordet.

Det fjärde ordet börjar på J.

Skriv A i den tredje och den femte rutan i det tredje ordet.

Skriv också A i den andra rutan i det fjärde ordet.

Det andra ordet börjar på H.

I den tredje rutan i det fjärde ordet skriver du G.

Du ska skriva R i den fjärde rutan i tredje ordet och i den tredje rutan i det andra ordet.

Skriv D i den sjätte rutan i det tredje ordet och i den sjunde rutan i ordet ska du skriva ett E.

Det ska vara L i den andra rutan i det tredje ordet och i den första rutan i det femte ordet.

Andra bokstaven i det första ordet är E.

Det första ordet slutar på bokstaven T.

I det femte ordet ska du skriva T i den tredje och fjärde rutan.

w

Vad står det i rutorna?

2

4

5

4

4711006_Skriv8_inl_s1_65.indd 4

3

Lgr 11: språkets struktur – ordningstal

Kopiering förbjuden

1

2013-12-12 16.22


w

D IAG N OS

Kan du? Vad tänker du på just nu? Skriv kort.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

w

Vad menar killarna? Skriv och förklara.

Där uppe där det är mörkt, har jag släckt.

Där uppe där det är mörkt, har jag släkt.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

w

Vilka ord kan du komma på som betyder nästan samma sak?

underlig minnas Kopiering förbjuden

affär

4711006_Skriv8_inl_s1_65.indd 5

hus

5 2013-12-12 16.22


?

w

w

6

4711006_Skriv8_inl_s1_65.indd 6

TIPS

Till exempel

förkortas t.

ex.

Vad betyder förkortningarna? Dra streck till rätt ord.

t.ex.

och så vidare

t.o.m.

med mera

bl.a.

eller

jfr

till exempel

m.m.

på grund av

ca

till och med

p.g.a.

bland annat

o.s.v.

före detta

f.d.

jämför

el.

cirka

Kan du några förkortningar? Skriv förkortningarna och vad de betyder.

_____________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________

_______________________________________________________________________________________

Lgr 11: språkets struktur – förkortningar

Kopiering förbjuden

F Ö R KO R T N I N G A R

Ibland är det bra att förkorta ett ord, till exempel när du ska skriva anteckningar och det ska gå fort.

2013-12-12 16.22


Stjärnsvenska SKRIV I NIVÅER

Moment som ingår: Nivå 1 • mönster • känna igen bokstäver • skriva bokstäver • ljud i ord • sambandet mellan ljud och bokstav Nivå 2 • alfabetisk ordning • ordbilder • skriva ord • skriva meningar • berätta Nivå 3 • frågor • rim • meddelanden • alfabetisk ordning • berätta • vokaler och konsonanter

Nivå 4 • dialoger • alfabetisk ordning • ck-ljud • berätta • fakta • ng-ljud • motsatser • sammansatta ord • skriva listor • vokaler och konsonanter Nivå 5 • frågor • textbearbetning • substantiv • adjektiv • verb • synonymer • berätta • tj-ljud • rim • j-ljud Nivå 6 • ordkunskap • språkliga strategier • tempusformer • komparation • längre meningar • sj-ljud • fakta • ordspråk och talesätt

4711006_Skriv8_omsl.indd 2

Nivå 7 • skriva i punktform • dubbelteckning • skriva om böcker • dikt med och utan rim • ordens stammar, släktord • olika slags meningar • pronomen • grundtal, ordningstal • synonymer • berätta • textbearbetning • instruerande texter • informationssökning Nivå 8 • förkortningar • tj-ljud • svårstavade ord • fakta • ändelser • tempusformer • prepositioner • sammansatta ord • informationssökning • källkritik • lånord • berätta • textbearbetning

2013-12-12 13.31


11

Stjärnsvenska S

SKRIV NIVÅ 8 ingår i

SKRIV I NIVÅER

skriv i nivåer

10

stjärnsvenska, skriv i nivåer består av arbetsböcker i stigande svårighetsgrad där barnen tränar sina förmågor att: • formulera sig och kommunicera i skrift • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer • söka information från olika källor och värdera dessa

9

8

Böckerna börjar med ett par sidor repetition av viktiga delar i föregående nivå och en enkel diagnos. Sist i varje bok finns ordförrådet för barnens ordsamling. 9 I SKRIV I NIVÅER

• • • • • • •

8

förkortningar tj-ljud svårstavade ord fakta ändelser tempusformer prepositioner

R EVIDER AD Lgr

V I R K S N I VÅ

8

7

9

I N G Å R F Ö L J A N D E M O M E N T:

• • • • • •

11

9

sammansatta ord informationssökning källkritik lånord berätta textbearbetning

6

5

4

Förteckning över övriga nivåer finns på omslagets insida.

3

2 9 9

1 Best.nr 47-11006-3

NIVÅ

Tryck.nr 47-11006-3

9

9

4711006_Skriv8_omsl.indd 1

2013-12-12 13.31

9789147110063  
9789147110063