Page 1

Lotta Malm Nilsson

NO

S S A P KOM SO

M

I N Arbetsbok

Kompass_Medeltiden_Arbetsbok.ind1 1

08-09-26 10.37.35


Innehåll Här är medeltiden! 4 Medeltiden 6 Staden 7 Bedjare, krigare och arbetare 8 En borg från medeltiden 14 Herr Bengts fest 16 Lag och rätt 18 Helgon och pilgrimer 20 Munkar och nunnor 22 Birger jarl regerar 24 Birger gör tre viktiga saker 26

HEJ! Det här är din egen bok om den spännande medeltiden.

Bråk om makten 27 Magnus Eriksson 28 Drottning över tre länder 29 Digerdöden 30 Vad kommer du ihåg? 31

Kompass_Medeltiden_Arbetsbok.ind3 3

08-09-26 10.37.49


ok ndb Gru s 4 –5

en

Här är medeltiden! 1 Vad vet du redan om medeltiden?

2 Här är en tidslinje. Markera med ett kryss var du finns nu på tidslinjen. Markera med en färg när medeltiden var.

År 500

1000

1500

3 Som du ser på tidslinjen var medeltiden en lång period i Sveriges historia. Hur många år varade den?

4

Kompass_Medeltiden_Arbetsbok.ind4 4

2000

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Ringa in de saker som du tror fanns då.

08-09-26 10.38.00


ok ndb Gru s 6 –7

en

Medeltiden 1 Tänk dig att du bor på en bondgård på medeltiden. Du har vandrat i ett par dagar tillsammans med din familj för att komma till Stockholm. Nu står du på en kulle och ser staden. Vad är det första du tänker på?

Oj,...

2 Varför kallades den här tiden medeltiden? Ringa in rätt svar. A För att det är en medellång tid i vår historia. B För att de som kom efter tyckte att det var en tråkig mellantid. C För att det fanns medel (=pengar) att betala dyra rustningar till kungens riddare.

3a) Vad hette Sveriges största slott under medeltiden?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

b) I vilken stad låg slottet?

4 Dra ett streck från varje påbörjad mening till det slut som passar.

Alvastra kloster grundas av… Staden Stockholm nämns för första gången… Magnus Ladulås bestämmer att riddare… Digerdöden slår till. Man tror att… Margareta blir drottning…

Kompass_Medeltiden_Arbetsbok.ind5 5

…ska slippa betala skatt. …över alla Nordens länder. …munkar från Frankrike. …nästan hälften av människorna i Sverige dog. …i ett brev från Birger jarl.

5

08-09-26 10.38.16


NO

S S A P KOM SO

MEDELTIDEN Riddare, präster och städer Lotta Malm Nilsson

I den här arbetsboken finns uppgifter till grundboken Medeltiden – Riddare, präster och städer. Här für du pü egen hand svara pü frügor, rita och berätta om människorna som levde i Sverige under medeltiden. Du für besÜka torget i en medeltida stad, välja ett adelsnamn, lÜsa korsord och mycket annat. Du kan läsa mer om Sveriges historia i: Vikingatiden – BÜnder och sjÜfarare Vasatiden – Kung Gustavs land Stormaktstiden – Sveriges rike växer Frihetstiden – Gustav III Kompass – visar vägen genom no och so!

*4#/Kompass_Medeltiden_Arbetsbok.ind32 32

 

08-09-26 10.43.53

9789127413405  
9789127413405  

KKOOMMPPAASSSS Lotta Malm Nilsson NO SO Helgon och pilgrimer 20 Digerdöden 30 Staden 7 Bedjare, krigare och arbetare 8 En borg från medeltid...