Page 1

BONNIERS

ORD FINNAREN

JOHANNA ALLARD PATRIK ALLARD


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10 Redaktör: Kerstin Jörgensen Grafisk form: Ann Sjögren/Typoform Illustrationer: Lou-Lou Pettersson Ordfinnaren 2 ISBN 978-91-622-8495-4 © 2011 Johanna Allard, Patrik Allard och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat Bonusavtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Tryck: Trosa Tryckeri AB, Trosa 2011


Hej! Den här boken hör ihop med Barnens Stora Lexikon. Du behöver båda böckerna när du ska arbeta. Här i Ordfinnaren står det vad du ska göra. I lexikonet hittar du det du behöver veta för att kunna lösa uppgifterna. Följ kameleonten och gör så här med varje uppslagsord: 1. Läs igenom rubrikerna som står i kanten på sidorna så att du är förberedd på vad du ska göra. 2. Slå upp ordet i lexikonet. 3. Läs texten och titta på bilden/bilderna som hör till ordet. (OBS! Det finns inte bilder till alla ord.) 4. Lös uppgifterna. 5. Till uppgifter med rubriken Skriv behöver du extra papper att skriva och rita på. Bra att tänka på: I Barnens Stora Lexikon är orden ordnade i alfabetisk ordning. Längst ner på varje sida finns ett alfabet till din hjälp. Personer med för- och efternamn ska du söka på efternamnet. Astrid Lindgren står under L. Om det finns en bild till ordet finns den inte alltid på samma sida eller samma uppslag som texten. Titta noga på uppslagen både före och efter ordet så att du inte missar någon information. Stödord är ord som hjälper dig att komma ihåg. Och du … Det är bra att lära av varandra. Det du inte klarar på egen hand kan du klara tillsammans med en kamrat. Lycka till!


2

ABBA

Förklara

Från vilket land kommer popgruppen ABBA?

Hur fick gruppen sitt namn?

Vad gjorde gruppen internationellt känd?

För hur länge sedan upplöstes ABBA?

Hitta

Vilka ABBA-låtar gömmer sig? Fyll i bokstäverna som saknas.

_ a _ _ _ n g   _ u _ _ n _a_erl_o T _ e    _ i _ n_ r   t a _ e _   i _   a _ l M _ n _ y,   _ o _ e _ ,   _ o _ _ y T _ k _   a   c _ _ n c _   o _   m _ Leta vidare

Slå upp ordet musikal och läs mera. Vad är typiskt för en musikal?


Alperna Förklara

3

Genom vilka länder sträcker sig Alperna?

Varför är alperna så mycket högre än de svenska fjällen?

Leta vidare

Slå upp orden Kebnekaise och Mount Everest och läs mera.

Fyll i

Kebnekaise

Mont Blanc

Mount Everest

Antal meter:

Geografiskt läge:

Rita

Rita de tre bergen. Ta hjälp av skalan så att höjden på bergen blir så exakt som möjligt. meter 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0


4

Barrträd

Rita

Rita en gren från varje barrträd.

Tall

Sortera

Läs påståendena och skriv numren under rätt träd. Jämför dina svar med en kamrats.

Gran

En

1. Används till möbler och inredning. 2. Växer ofta i hagar. 3. Är det viktigaste träslaget för trä- och pappersindustrin. 4. Virket kallas furu. 5. Har ofta formen av en pelare. 6. Kan man göra smörknivar av. 7. Har korta barr och avlånga kottar. 8. Kan bli upp till 900 år gammal. 9. Det vanligaste barrträdet i Sverige. 10. Luktar gott, tycker många. 11. Har runda kottar. 12. Klarar kyla bra.

Para ihop!

Virket från tall kallas  P Ovanligt barrträd i Sverige  P Har inga blommor utan hårda kottar  P Används ofta till mindre snickerier  P Sitter kvar på vintern  P

p  barr p  en p  lärk p  barrträd p  furu


5

Förklara

Varför faller inte enens, granens och tallens barr av på vintern?

Vad är speciellt med lärk?

Hur stor del av all skog i Sverige är barrskog?

Hitta

I grenen har tillsammans fem djur och växter gömt sig. Ringa in varje ord.

Förklara

Vad har djuren och växterna gemensamt?


6

Finland

Fyll i

Folkmängd:  Huvudstad:  Viktigaste språk:  Statsskick:  Myntenhet:  Internetnamn: 

Förklara

Jämför folkmängderna i Finlands och Sveriges huvudstäder. Vad finner du?

Måla

Måla en finsk flagga.

Förklara

Vad betyder färgerna i flaggan?


7

Hitta

Fem finska städer har gömt sig. Ringa in namnen.

Lou-Lou, kan du göra utfall på bänken?

Förklara

Vilka länder gränsar Finland till?

Vilken typ av natur har Finland?

Leta vidare

Slå upp ordet finlandssvenskar och läs mera. Vem kallas finlandssvensk?

Leta vidare

Slå upp ordet Mumintrollen och läs mera. Vad heter författaren?


8

Pingvin

Ringa in

Ringa in allt som stämmer in på pingviner.

it

v ch

erdräkt

nde fjäd

gg

lägger ä

pälslikna

lever på norra h

alvklotet

platta

fötter

flyger

rt o sva

stora vingar

stora öro

n

simma tt

r inte

pprä

går u

Förklara

Varför kallas pingviner fågelvärldens sälar?

Hitta

Vilka pingviner gömmer sig? Kasta om bokstäverna. gpnaoigsánpivgal gsinikpuvnng nigvgvipänrd igarpnmancvnioi

Para ihop!

Lägger ägg  P Ruvar på ägget  P Den största pingvinen  P Där lever pingvinerna på sommaren  P Där lever pingvinerna på vintern  P

p  i havet p  kejsarpingvinen p  hannen p  honan p  på land


Rovdjur Förklara

9

Vad har rovdjuren gemensamt?

En del rovdjur är utrotningshotade. Vad kan orsaken vara?

Sortera

Rita

Vilka rovdjursgrupper tillhör djuren? Skriv numret under rätt rubrik. Jämför dina svar med en kamrats 1. lo

6. utter

11. schakal

2. valross

7. räv

12. isbjörn

3. panda

8. grävling

13. vessla

4. tiger

9. sjölejon

14. säl

5. varg

10. puma

15. hund

Kattdjur

Hunddjur

Rita av ett av rovdjuren.

Björnar

Mårddjur

Säldjur


Ordfinnaren 1–5 är en serie arbetsböcker som hör ihop med Barnens stora lexikon. Ordfinnaren – en kameleont – visar vilka ord du ska slå upp i lexikonet. När du arbetar med orden utvecklas ditt språk och du kommer att lära dig mycket om det som finns i världen runt dig. Och du … På sidan 197 i Barnens stora lexikon kan du läsa om vad kameleonten är mest känd för.

ISBN 978-91-622-8495-4

www.bonnierutbildning.se

9 789162 284954 (8495-4)

Profile for Smakprov Media AB

9789162284954  

9789162284954  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded