__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Curt Öreberg

Mästerkatten 1A är säkrad efter Lgr 11:s kunskapskrav. Den ger dig stora möjligheter att utveckla dina förmågor i kreativt tänkande, problemlösning och i att föra och lyssna till matematiska resonemang. Du arbetar såväl på egen hand som tillsammans med en kompis och i grupp. Läraren instruerar.

MÄSTERKATTEN 1A

MÄSTERKATTEN 1A

N YA

MÄSTERKATTEN

Arbeta två och två.

Kapitlens innehåll Ett sagoäventyr inleder varje kapitel. Med sagan som grund lär du dig nya begrepp och deltar i matematiska samtal. Du får också lösa problem. Målsidan ger dig inblick i vad du ska lära dig i kapitlet. Det hjälper dig ta eget ansvar för din utveckling. Laborationen sätter igång ditt kreativa tänkande, ger ett lärande i samspel med andra och konkret förförståelse för kommande uppgifter. Efter kapitlets grunddel skriver du en diagnos och en självutvärdering. Dessa underlättar valet mellan repetitions-stjärnsidor (sist i kapitlet) eller utmanings-stjärnsidor (sist i boken). Boken innehåller fem kapitel och avslutas med ett tema: Statistik. I serien för åk 1 ingår • Grundbok – 1A och 1B. • Kombibok – Boken kan användas under eller efter skoltid. Vänstersidor ger repetition och högersidor utmaningar. Sidorna på ett uppslag bearbetar samma matematiska område. Boken följer de båda grundböckernas kapitel. • Talkort – träning för automatiserad kunskap. Korten skrivs ut utan extra kostnad på gleerups.se under Mästerkatten. • Lärarens bok – handledning till läraren. • Diagnosmaterial – underlag till läraren.

LGR 11-säkrad

1A


INNEhåll 1

Vanten sid 4 • • • • • • • ★

3

5

4

Problemlösning Laboration Tankeformer +0, +1, +2 Tiokompisar Vardagsräkning Udda och jämna tal Geometriska figurer Stjärnsidor, repetitionsuppgifter

Grodprinsen sid 100 • Problemlösning • Laboration • Talen 11 – 20 • Talraden 0 – 20 • Tiotal och ental • 11 (en hel) och 21 (en halv) • Dubbelt – hälften • Vardagsräkning ★ Stjärnsidor, repetitionsuppgifter

Mästerkatten sid 28 • • • • • • • • • ★

Problemlösning Laboration Talen 0 – 5, talanalys Dela upp tal Talraden 0 – 12 Ordningstalen 1:a – 5:e Mönster Stjärnsidor, repetitionsuppgifter

Rödluvan sid 56 • • • • • • • ★

2

Pojken och äventyret sid 78 • • • • • • • • ★

T

Problemlösning Laboration Talen 0 – 10, talanalys Ordningstalen 6:e – 10:e Talens grannar Klockan, hela timmar Mönster Dubbelt – hälften =, > och < Stjärnsidor, repetitionsuppgifter

Problemlösning Laboration Tankeformer dubbelt +1, dubbelt -1 Tankeformer, repetition Likhetstecknet Öppna utsagor Kommutativ lag Räknesagor Stjärnsidor, repetitionsuppgifter

Tema sid 120–124 • Tema statistik

6

Stjärnsidor sid 125–144 ★ Stjärnsidor, utmaningsuppgifter till varje kapitel


1 1

3

5

4

VANTEN 2

4

6

Sagan används för begreppsinlärning, problemlösning och för att tala matematik.


7

9

8

10

Problemlösning 1 Arbeta två och två. Musen, i bild 6, har gömt några ostbitar i den gröna burken. 1. Hur många tror ni att han har gömt? 2. Hur många har han då sammanlagt? Vi har jämfört med en annan grupp.

Problemlösning i samspel med andra.

5


Mål 1 Du ska kunna • skriva siffrorna 0, 1, 2, 3, 4 och 5.

Du ska kunna • para ihop siffra med rätt antal.

Du ska kunna • orden första, andra tredje, fjärde och femte.

Du ska kunna • dela upp talen 1 till 5 på olika sätt.

6

Mål för kapitel 1.


lab 1

1. Välj en av siffrorna 3, 4 eller 5. Lägg så många föremål framför er. Nu ska ni dela föremålen mellan er. Hitta så många olika sätt att dela ni kan. Rita och skriv hur ni delar.

Material på bänken

2. Gör samma sak med de två andra siffrorna. Rita och skriv på lösblad.

Fem föremål att dela upp (pärlor, klossar, gem m.m.)

Jag

Om ni hinner Välj en annan siffra. Skriv och rita på lösblad.

Min kompis

Vi har berättat för en annan grupp hur vi tänkte.

Taluppfattning 0–5.

7


0

Måla lika många vantar som siffran visar.

1

Måla lika många vantar som siffran visar.

Först var vanten tom. Det var 0 djur i vanten.

Sen flyttade musen in i vanten. Det var 1 djur i vanten.

Måla första pärlan.

8

Talen 0 – 1, ordningstalet första.


Musen har många syltburkar. Måla sylt i burkarna så att det blir ett mönster.

Fyll burkarna så det blir ett fint mönster.

Mönster.

9


2

Måla lika många vantar som siffran visar.

Sen hoppade grodan in. Då fanns det 2 djur i vanten.

Hur kan musen och grodan dela upp ostbitarna? Rita och skriv talen.

1 +

2 +

Måla vantarna som hör ihop i samma färg.

Måla andra pärlan.

10

Talet 2, talanalys, alla uppdelningar av talet 2, ordningstalet andra.

0 +


Måla lika många vantar som siffran visar.

3

En dag kom haren. Då bodde det 3 djur i vanten.

Haren och musen har 3 äpplen. Hur kan de dela? Rita och skriv talen.

+

+

+

+

Måla tredje pärlan.

Talet 3, talanalys, alla uppdelningar av talet 3, ordningstalet tredje.

11


4

Räven ville också bo i vanten. Då blev det 4 djur i vanten.

Måla fjärde pärlan. Skriv siffror så mönstret blir rätt.

12

Talet 4, ordningstalet fjärde, talmönster.

Måla lika många vantar som siffran visar.


Haren och räven ska bära ved. Hur kan de dela på vedträna?

1 + 3

+

+

+

+

Rita färdigt mönstret.

Talanalys, alla uppdelningar av talet 4, mönster.

13


5

Måla lika många vantar som siffran visar.

Vargen fick också komma in. Nu var det 5 djur i vanten.

Dra streck.

4 9 8

1 2

7

10

5

0

12 7

11

4 6 12

0

6

8 11

1 5 2

3

Måla femte pärlan.

14

3

Talet 5, talraden 0 – 12, ordningstalet femte.

9

10


Haren och räven ska dela på 5 kakor. Hur kan de dela?

+

+

+

+

+

+

TAlKoRT 5 Denna symbol ser du på flera ställen i boken. Den betyder att du ska träna på talkort. På ena sidan kortet står en siffra. Du ska lista ut vad som står på andra sidan. Om du svarar rätt lägger du bort kortet. Om du svarar fel lägger du kortet sist i högen, så att du kan träna igen.

Talet 5

Talet 5

4

1

Ena sidan

Andra sidan

Här ska du träna på Talkort 5. Du kan tänka att du delar upp talet. Om det står en 4:a på ena sidan, står det en 1:a på andra. 4 och 1 är tillsammans 5.

Talanalys, alla uppdelningar av talet 5.

15


Hur många ostbitar? Ringa in rätt siffra.

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Rita egna ostar och ringa in rätt siffra.

0

16

1

2

Talområdet 0–5.

3

4

5


Skriv talens grannar.

0

3

2

2

3

4

0

1

1

1

2

3

4

3 2

5 5

3

0

1 1

2 4 5

4

5

Talens grannar.

17


Räkna hur många det finns av varje sort. Dra till rätt siffra.

1

3 5

4

18

Siffrorna 1 – 5, hur många.

2


Hur många?

Rita så många som siffran visar.

4

2

3

5

Rita och skriv så många du vill.

Antal, siffra.

19


Diagnos 1

Skriv de tal som din l채rare s채ger. ;

;

;

;

;

Skriv talens grannar.

2

1

Hur m책nga?

M책la.

20

3

4

5

2

Diagnos kapitel 1.

3

;


Dela upp talen.

2

3

4

;+;

;+;

;+;

;+;

;+;

;+;

;+;

;+;

;+;

;+;

;+;

5

;+;

;+; ;+;

Ringa in r채tt siffra.

;+; ;+; ;+; ;+;

012345

012345

M책la den andra och fj채rde p채rlan.

Diagnos kapitel 1.

21


Utvärdering 1 1 ;

2 ;

kan bra

;

behöver öva mer kan bra behöver öva mer

5 0

1

2

3

4

5

kan bra behöver öva mer

3 5

4

2

kan bra

3 +; 2 ;

;+;

;+;

behöver öva mer

Måla den första och tredje pärlan.

kan bra behöver öva mer

Hur tycker du kapitlet varit? Elevens ruta

Favoritsidor Svåra sidor

22

Utvärdering kapitel 1.

Lärarens ruta


Dra streck. 10

1

9

2 3

0

11

12

11 12

7 8

4 6 10 9 5

5

1 0

8

6

4

2

7

3

10

11 12

9 8

3 2

4 7

0

5

1

6 6

1

0 12

5

2 10

7 4

3

11 9 8

Skriv talens grannar.

5

3

2

23


Dela upp talen p책 olika s채tt.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

24


Pulkor med rätt skylt målar du blå. Pulkor med fel skylt målar du röda.

25


Hur m책nga fiskar finns det?

3

26


Hur m책nga? Dra tv책 streck fr책n varje bild till r채tt siffror.

0 5

4

1

2

2

3

3

5

1

4 0

27


Mål 2 Du ska kunna • skriva siffrorna 6, 7, 8, 9 och talet 10. • para ihop talen 6 till 10 med rätt antal. • dela upp talen 6 till 10 på olika sätt.

Du ska kunna • ordningstalen sjätte, sjunde, åttonde, nionde och tionde.

Du ska kunna • hela timmar på klockan.

Du ska kunna

Du ska kunna

• arbeta med = < >.

• arbeta med dubbelt och hälften.

2+2=1+3

30

3

4 +2

3+2

1+1

Mål för kapitel 2.


Mål 3 Du ska kunna • addera inom talområdet 0–10.

Du ska lära dig • olika sätt att tänka i addition: +0, +1, +2.

+0

4+5

Du ska arbeta med • 10-kompisarna. • att dela lika. • vilka tal som är udda eller jämna.

Du ska arbeta med • hur en kvadrat cirkel, rektangel och triangel ser ut.

58

Mål för kaptel 3.

+1

+2


Mål 4 Du ska kunna • 10-kompisarna.

+0 +1

Du ska lära dig • nya sätt att tänka i addition: störst först, dubbelt, dubbelt +1.

t störst förs

dubbe

lt

dubbe lt +1

+2

Du ska repetera • +0, +1, +2.

Du ska förstå • likamed-tecknet. Du ska kunna • räkna uppgifter som dessa:

Du ska kunna • förstå räknesagor. • göra egna räknesagor.

80

Mål för kapitel 4.

10=:+1

3+:=10 :+2=1

0


Mål 5 Du ska kunna

Du ska kunna

• skriva talen 11–20.

• arbeta med tiotal och ental i talområdet 1–19.

• para ihop talen 11–20 med rätt antal.

Du ska kunna • känna igen

102

Mål i kapitel 5.

1 1

(en hel) och

1 2

(en halv).


Curt Öreberg

Mästerkatten 1A är säkrad efter Lgr 11:s kunskapskrav. Den ger dig stora möjligheter att utveckla dina förmågor i kreativt tänkande, problemlösning och i att föra och lyssna till matematiska resonemang. Du arbetar såväl på egen hand som tillsammans med en kompis och i grupp. Läraren instruerar.

MÄSTERKATTEN 1A

MÄSTERKATTEN 1A

N YA

MÄSTERKATTEN

Arbeta två och två.

Kapitlens innehåll Ett sagoäventyr inleder varje kapitel. Med sagan som grund lär du dig nya begrepp och deltar i matematiska samtal. Du får också lösa problem. Målsidan ger dig inblick i vad du ska lära dig i kapitlet. Det hjälper dig ta eget ansvar för din utveckling. Laborationen sätter igång ditt kreativa tänkande, ger ett lärande i samspel med andra och konkret förförståelse för kommande uppgifter. Efter kapitlets grunddel skriver du en diagnos och en självutvärdering. Dessa underlättar valet mellan repetitions-stjärnsidor (sist i kapitlet) eller utmanings-stjärnsidor (sist i boken). Boken innehåller fem kapitel och avslutas med ett tema: Statistik. I serien för åk 1 ingår • Grundbok – 1A och 1B. • Kombibok – Boken kan användas under eller efter skoltid. Vänstersidor ger repetition och högersidor utmaningar. Sidorna på ett uppslag bearbetar samma matematiska område. Boken följer de båda grundböckernas kapitel. • Talkort – träning för automatiserad kunskap. Korten skrivs ut utan extra kostnad på gleerups.se under Mästerkatten. • Lärarens bok – handledning till läraren. • Diagnosmaterial – underlag till läraren.

LGR 11-säkrad

1A

Profile for Smakprov Media AB

9789140679482  

9789140679482  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded