Page 1


Innehåll Förord  7

Svenskar i Finland –   ett perspektiv från migrationsforskningen  11 Det är som att åka bort för att komma hem  25 Vad i helvete gör jag här?  37 Det förlovade landet i öster  47 Allt har sin tid och Helsingfors har sin  61 Sida vid sida  69 Faller på plats  81

5


Vilse bland partitiven  93 Jag längtar till landet där jag inte är  99 Kullarna … är vad jag saknar mest. Bohusläns mjuka kullar.  109 Kärlek, politik och krossade fördomar  127 Helsingfors – eller hur jag lärde mig att lyssna till mig själv  137

6


Förord I den här antologin, Enkel biljett? Från Sverige till Finland med kärlek, längtan och vemod, har vi samlat några berättelser om hur det är att leva som svensk i Finland idag. ”Vad har du i Finland att göra?” är inte en helt ovanlig reaktion när det gäller valet att flytta till Finland. För trots – eller kanske på grund av – ländernas gemensamma historia höjer många förvånat på ögonbrynen när vi berättar att vi bor i Finland. För många svenskar ligger Finland långt borta och åt fel håll. Sveriges och Finlands gemensamma historia är lång, komplicerad och känsloladdad. Som två rivaliserande syskon som trots allt älskar varandra. Många är de finländare som flyttat till Sverige genom århundradena, inte minst under 1960–1970-talen. Först nu har deras röster börjat göra sig hörda i Sverige, främst genom en rad andra generationens sverigefinländare som stolta lyfter fram sitt ursprung, sitt Finland. Många finlandssvenskar som flyttar till Sverige vittnar om hur det är att, åtminstone språkligt, komma hem. Men hur är det då att som svensk flytta till Finland?

7


Idén till boken väcktes efter att vi i flera år så gott som dagligen diskuterat, brottats med och fascinerats av vårt nya hemland men också att vi i olika sammanhang har stött på en rad sverigesvenska röster i Finland, alla unika. Vi ville samla några av dessa historier till en helhet för att fler ska få upp ögonen för hur det är att bo och verka i Finland, men också för att visa på ett Finland bortom fördomarna. Att det finns ett annat Finland bakom ”Ei saa peittää”, helgkryssningar och mumintroll. För det är ju något särskilt det här med att vara just svensk i just Finland. Det är inte som att vara svensk i Danmark eller Norge, inte heller att som svensk invandra till Frankrike, Ungern eller USA. Att Sverige och Finland har varit ett och samma land blir ytterst påtagligt när man som svensk flyttar till Finland – på gott och ont. Finland har två officiella språk och vi svenskar kan tala vårt modersmål i Finland. Men samtidigt ses vi också som, en smula tillspetsat, ett ”storebrorsfolk”. Det är något som vi måste förhålla oss till. Att vara svensk i Finland handlar om historia, politik, språk och identitet. Det handlar om längtan hem och längtan bort, om det sköra och vemodiga i att lämna sitt gamla liv för att sätta bo någon annanstans. Men också om att våga öppna upp och möta ett nytt land, dess språk och kultur. Det handlar om att komma hem. Sådant och mycket annat pratade vi om när vi båda träffades som nyinvandrade svenskar i Finland hösten 2007. Men även om fördomar och förhoppningar om vårt nya land. Om människorna som bodde här och om deras syn på oss. Om vår nyvunna identitet som sverigesvenskar och allt vad det innebar. Det här är ett samtal som spinner vidare, oavsett vilket av länderna vi bor i och som vi, med denna antologi, vill inkludera flera i.

8


År 2009 bodde över 8 000 svenska medborgare i Finland. Alla dessa har sin egen personliga historia om hur det är att leva som svensk i Finland och varför man har flyttat hit. Men det visar sig när man läser texterna i den här boken, att även om vi har olika bakgrund, erfarenheter och livshistorier framkommer vissa gemensamma teman. Det handlar om politik, språk, identitet. För det är språkpolitik att vara svensk i Finland. Och språk är identitet. Det är tankar och frågor om vad som är hemma och vad som är borta. För ofrånkomligen handlar texterna lika mycket om det Finland som vi flyttat till som det Sverige som vi har flyttat från. Det handlar om kärlek, längtan och vemod. Till Finland men också till Sverige. Den gemensamma nämnaren för oss som deltagit i den här antologin är att vi alla vid något tillfälle haft en enkel biljett österut. Helsingfors i maj 2011 Josefin Almer och Ylva Larsdotter

9

9789515228383  

Det förlovade landet i öster  47 Allt har sin tid och Helsingfors har sin  61 Det är som att åka bort för att komma hem  25 Sida vid sida  6...