Page 1

t e i r e l l a g Språk S KRIVA OC H B

E RÄTTA

1 Mirja Johannesson Bibbi Rasmusson


Namn:

tta 1 skriva oc h be rä

Innehåll Välkommen till Språkgalleriet...........................................................................................4 Arbeta så här med Skriva och Berätta 1...........................................................................5 Berättelsen om Lina och Leo..............................................................................................8 Skriva personliga texter

Skriva berättelser 1. Ödehuset...........................11

1. Här är jag............................................. 47

2. Leos fiskeäventyr............ 13

2. Skriva dagbok..................................... 49

3. Lina och Leo tältar.......... 15

3. Skriv dina tankar om skolan..............51

4. Lina på bondgården........ 17

4. Skriv dina tankar om att leka........... 53

5. Skriv, rita och berätta..... 19

5. Skriv dina tankar om tv-program.... 55

6. Skriv en berättelse.......... 21

6. Skriv dina tankar om rädsla.............. 57

Skriva faktatexter

Beskriva personer och platser

1. Guldhamstern..................23

1. Jag........................................................ 59

2. Majssnoken......................25

2. En kompis.............................................61

3. Korsspindeln....................27

3. Leo........................................................ 63

4. Torsken.............................29

4. Lina....................................................... 65

5. Vädurskaninen................ 31

5. Beskriv hamnen.................................. 67

6. Cykeln...............................33

6. Beskriv djuraffären............................ 69

Får kopieras! © Mirja Johannesson, Bibbi Rasmusson och Gleerups Utbildning AB.

Skriva meningar

Skriva listor 1. Favoriträtter....................35

1. Tokiga meningar 1...............................71

2. Gör om ditt rum...............37

2. Tokiga meningar 2............................. 73

3. Djur....................................39

3. Skriv meningarna rätt 1..................... 75

4. Lina packar....................... 41

4. Skriv meningarna rätt 2.................... 77

5. Hamnen............................43

5. Vad händer?........................................ 79

6. Djuraffären......................45

6. Vad gör du om…?.................................81

Språkgalleriet – Innehåll

3


tta 1 skriva oc h be rä

Välkommen till Språkgalleriet – Skriva och berätta 1 ”När eleverna använder sitt språk – talar, lyssnar, läser, skriver och tänker – i meningsfulla sammanhang, kan de utveckla goda språkfärdigheter.” (ur kursplanen i Svenska och Svenska som andra språk) Vår utgångspunkt för arbetet med Skriva och berätta 1 har varit att skapa ett meningsfullt sammanhang där elevernas språk kan utvecklas. Bokens övningar utgår från berättelsen om Lina och Leo och bygger på elevernas egna erfarenheter eller Linas och Leos verklighet. Vi har strävat efter en öppenhet i uppgifterna, så att eleverna uppmuntras att tänka själva, reflektera kring innehållet i övningarna och dra egna slutsatser. Skriva och berätta 1 är ett flexibelt material som du själv anpassar efter behoven i din klass. Efter den gemensamma högläsningen, som startar upp arbetet med hela materialet kan du välja att låta dina elever arbeta individuellt med samma eller olika övningar. Det är också möjligt att arbeta gemensamt, eftersom en del uppgifter lämpar sig som underlag för diskussion eller för att utföras parvis. Materialet kräver inte att alla barn gör alla uppgifter eller att uppgifterna utförs i någon speciell ordningsföljd. Skriva och berätta 1 riktar sig till grundskolans tidigare år (skolår 1-2). För att kunna arbeta självständigt med materialet bör eleven kunna läsa och skriva lite grann. Arbetet med materialet ger eleverna goda förutsättningar att nå målen beträffande läsning och skrivning i svenska och svenska som andraspråk för skolår 3. Mirja Johannesson och Bibbi Rasmusson

Tips! Eftersom läsande och skrivande hänger så tätt samman rekommenderar vi att ni kombinerar övningar från Skriva och berätta 1 med övningar från Språkgalleriets Läsa och förstå 1. Under samma rubriker i innehållsförteckningen finns övningar som fungerar bra tillsammans.

4

Språkgalleriet – Inledning


tta 1 skriva oc h be rä

Arbeta så här med Skriva och berätta 1 Förberedelser • Inled med gemensam högläsning av berättelsen om Lina och Leo, sidan 8-9. Samtala därefter tillsammans om innehållet, så att eleverna har detta som utgångsläge inför arbetet med arbetsbladen. • Kopiera i förväg upp ett antal av varje arbetsblad och placera dem i plastfickor. Gör i ordning en pärm med register där varje arbetsblad får sin egen registerflik. • Många arbetsblad avslutas med en uppgift som eleverna kan arbeta med på bladets baksida eller i ett skrivhäfte.

Praktiska tips • Du kan låta dina elever arbeta individuellt med bokens övningar. Det är också möjligt att arbeta gemensamt, eftersom en del uppgifter lämpar sig som underlag för diskussion eller för att utföras parvis. • Sätt ihop individuellt anpassade arbetshäften till dina elever. Det går utmärkt att kombinera övningar från de olika böckerna i Språkgalleriet. • Kopiera upp innehållsförteckningen på sidan 3 till eleverna och använd den som dokumentation över arbetet.

Efterarbete • De uppgifter som inte har givna svar kan efterarbetas genom att låta eleverna läsa och berätta om sina svar för varandra, i par eller i mindre grupper. • En del av texterna som eleverna producerar på arbetsbladen lämpar sig för högläsning i klassen. På så vis kan eleverna lära av varandra och ge varandra respons på innehållet. • Samla de färdiga arbetsbladen i en pärm eller mapp. När arbetet med Språkgalleriet är slutfört kan bladen bindas ihop till ett häfte.

Språkgalleriet – Inledning

5


tta 1 skriva oc h be rä

Berättelsen om Lina och Leo Syfte – Den inledande högläsningen ger eleverna ett meningsfullt sammanhang för arbetet med läsning och skrivning. I den gemensamma starten skapar du förutsättningar för dina elever att jobba vidare självständigt. Innehåll – Huvudkaraktärerna Lina och Leo presenteras i en längre text. Eleverna får lära känna dem och deras familjer. Arbetsform – Högläsning och samtal. Högläsningen vinner på att följas av ett samtal om de två karaktärerna, där klassen t ex sammanfattar det lästa i två tankekartor om Lina och Leo. Därefter väljer du om dina elever ska arbeta vidare gemensamt, i par eller individuellt.

Skriva berättelser Syfte – Eleverna tränar på att skriva berättande texter med tydlig handling. Innehåll – Eleverna möter Lina och Leo i vardagsnära situationer som många kan känna igen sig i. Arbetsform – Eleverna lär sig en struktur för hur en berättelse är uppbyggd dramaturgiskt, med rubriker som Hur börjar det? Vad händer? Hur går det? och Hur slutar det? Den sista övningen är en helt öppen skrivuppgift, som kan användas till vilken berättelse eller saga som helst. Arbetsbladen kan förstoras till A3-format om du vill ge eleverna större skriv- och ritutrymme.

Skriva faktatexter Syfte – Eleverna tränar på att skriva enkla och elevnära faktatexter. Innehåll – Lina och Leo är intresserade av djur. Här får eleverna lära sig fakta om olika djur som karaktärerna i berättelsen möter. Arbetsform – Eleverna får formulera egna faktatexter, utifrån en enkel form av tankekarta.

Skriva listor Syfte – Eleverna tränar på studieteknik och att strukturera sina tankar. Innehåll – Listorna som eleverna skriver utgår från deras reflektioner kring ämnen som favoriträtter och favoritdjur. De får också lära känna miljöer i berättelsen, som Hamnen där Leos familj har en segelbåt och Djuraffären där Lina och Leo köper mat till sina husdjur. Arbetsform – Eleverna tränar på att sortera och strukturera sina tankar i form av listor.

6

Språkgalleriet – Inledning


tta 1 skriva oc h be rä

Skriva personliga texter Syfte – Eleverna tränar på att formulera sig i personliga sammanhang. Innehåll – Eleverna skriver en egen dagbok, precis som Lina och Leo gör. Eleverna får också uttrycka sina tankar om några ämnen som berörs i berättelsen; skolan, lekar, TV-program och rädsla. Arbetsform – Eleverna skriver i ”Mina vänner”-bok, skriver dagbok och formulerar sina egna tankar i form av tankekartor.

Beskriva personer och platser Syfte – Eleverna tränar på att beskriva personer och platser för att utveckla ett mer detaljerat och rikt berättande. Innehåll – Eleverna beskriver sig själv, en kompis, samt Lina och Leo. De får också med hjälp av sin fantasi leva sig in i hur det är i hamnen och i djuraffären. Arbetsform – Eleverna beskriver personer genom att konstruera tankekartor och skriva texter. Utifrån bilder får eleverna beskriva platser med utgångspunkt från sina sinnen.

Skriva meningar Syfte – Eleverna tränar på att skriva meningar med stor bokstav och punkt. Innehåll – Eleverna formulerar tokiga meningar, skriver meningar om Lina och Leo, samt tar ställning i olika vardagsdilemman. Arbetsform – Eleverna fokuserar på ett lekfullt sätt att skriva hela meningar, med stor bokstav och punkt, t ex genom att hitta rätt ordföljd, skriva meningar till bilder eller svara på frågor.

Språkgalleriet – Inledning

7


tta 1 skriva oc h be rä

Berättelsen om Lina och Leo I en mellanstor stad i Sverige bor Lina och Leo, som båda går i tvåan. Lina och Leo har varit kompisar sen de gick på dagis. Nu går de i samma klass och leker nästan varje dag. En gång i ettan gick Lina och Leo en omväg hem från skolan. Då såg de ett övergivet gammalt hus som låg inne bland träden. Gräset runt huset var högt och buskarna växte vilt i trädgården. Lina och Leo smög närmare. På baksidan av huset hittade de en dörr som stod på glänt. – Vi går in och tittar, viskade Lina. – Nej, det vill jag absolut inte, sa Leo bestämt. Det finns säkert massor av spindlar där och du vet ju att jag hatar allt som kryper! – Kom igen, sa Lina, samtidigt som hon med stor ansträngning försökte få upp den tunga trädörren. De gick in och stod sen alldeles stilla en stund för att vänja sig vid mörkret. Sen såg de sig omkring och upptäckte en trasig trappa, som ledde upp till andra våningen. En del trappsteg saknades och den verkade farlig att gå i. Försiktigt, försiktigt, gick de upp för trappan. Där uppe föll ljuset in genom ett smutsigt fönster och det såg faktiskt ganska mysigt ut. I ett hörn hittade barnen en gammal röd sammetssoffa, och under en massa bråte såg de ett dammigt litet bord. Barnen bar och släpade på möbler en lång stund och de glömde alldeles bort tiden. Nu var klockan mycket och det var dags att ge sig iväg hem. – Det här ser ju riktigt fint ut, sa Lina. Vi går hit imorgon igen och jobbar vidare. Detta kan vara vårt hemliga ställe! – Ja, vilken bra idé! sa Leo med ett leende. Jag kan ta med mig bullar och en ficklampa. – Bra, jag fixar saft, hammare och spik, sa Lina när de var på väg ut ur huset. Vi måste försöka stänga till dörren så att ingen annan kommer in. Vi berättar inget om detta för någon! – Nej, detta är vår hemlighet, viskade Leo. Barnen skyndade sig hem, var och en på sitt håll. Lina och Leo går i en ganska stor skola. Deras lärare Stefan är duktig på att rita, och det tycker Leo är kul, eftersom han också gillar det. Leo kan tänka sig att bli konstnär när han blir stor. Lina och Leo tycker att de går i en bra klass, för de flesta barnen är snälla mot varandra. När Stefan någon gång är sjuk händer det att de busar lite med vikarien. Nästan alla barnen i klassen känner varandra från dagis, men nu ska det komma en ny flicka som heter Ebba till klassen. Det ska bli spännande att lära känna henne, tycker Leo.

8

Språkgalleriet – Inledning


tta 1 skriva oc h be rä

Varje onsdag går klassen på simundervisning. Lina tycker inte så mycket om onsdagar, för hon tror inte att hon kan lära sig att simma. Men det har hon inte talat om för någon, utan bara skrivit om i sin dagbok. Lina bor med sin mamma Monica, pappa Liam och storasyster Moa i ett gult, ganska stort hus i utkanten av staden. Det är tur att familjen bor i ett eget hus, för när Lina och hennes syster bråkar kan dörrar smällas igen och saker flyga genom luften. Linas pappa kommer från Thailand, men Lina har bara varit där två gånger. Till vintern ska hela familjen åka dit för att hälsa på sina släktingar. Det ser Lina verkligen fram emot. Hon kan redan ganska många thailändska ord och när hon blir stor vill hon gärna flytta till Thailand. Hon tycker att det är så vackert där, och så finns där så många spännande djur! Pappa Liam jobbar som journalist på en tidning. Han är ofta ute och reser och då saknar Lina honom. Mamma Monica jobbar på ett stort möbelvaruhus, där hon sitter på kontoret och har hand om en massa papper. Hennes skrivbord brukar vara översvämmat av alla möjliga saker, fast mest papper. Storasyster Moa älskar hästar, och är duktig på hoppning. Hela familjen åker ofta med och hejar på henne när hon tävlar med sin favorithäst Hero. Leo bor med sin pappa Per, hans fru Karin, lillebror Mattis som är 4 år och lillasyster Stina som snart ska fylla 1 år. De bor i en lägenhet mitt i stan. På sommaren odlar de både tomater och potatis på sin balkong. Egentligen skulle de vilja bo nära skogen och ha ett eget trädgårdsland, men Karin tycker det är bra att kunna cykla till jobbet, som också ligger mitt i stan. På sommaren åker hela familjen ofta ut och seglar. De har nämligen en egen segelbåt. Leos pappa är också intresserad av fåglar och tar ofta med sig Leo, Mattis och Stina på skogsutflykter. Leo är med i scouterna, och pappa Per är ledare där. I scouterna får man lära sig mycket om djur och natur, och ibland får man övernatta i skogen. Lina och Leo är båda intresserade av djur. Ibland går de till djuraffären och köper mat till sina husdjur. Leo har en guldhamster som heter Zorro. Lina har en majssnok som heter Frans. Det är en orm som inte är giftig. Leo tar ofta ut Zorro ur buren, och då händer det att han rymmer. En gång var han borta i två dygn. Leos lillebror Mattis hittade honom till sist i sin legolåda. Tyvärr kan inte Frans och Zorro träffa varandra. Majssnokar äter nämligen möss, och risken finns att en hamster också skulle smaka gott.

Språkgalleriet – Inledning

9


t e i r e l l a g k å Spr I Språkgalleriet presenteras språkträningen på flexibla arbetsblad. Övningarna kan göras i valfri ordning och det går enkelt att sätta ihop individuellt anpassade häften till dina elever. Det är övningar som går att arbeta med på egen hand, parvis eller gemensamt i klassen och som ger eleverna goda förutsättningar att utveckla sitt språk. Språkgalleriet Skriva och berätta 1 innehåller övningar som utvecklar elevernas skrivande. Boken innehåller kopierbara arbetsblad som tränar dina elever i att: • Skriva berättelser • Skriva faktatexter • Skriva listor

• Skriva personliga texter • Beskriva personer och platser • Skriva meningar

Du kan enkelt välja övningar efter de behov som dina elever har och kombinera övningar från de olika titlarna i Språkgalleriet.

lab

Vi har alltid samarbetat med lärare i våra utvecklingsprojekt. Vi vet att det finns många nyfikna lärare med pedagogiskt driv som vill engagera sig i utvecklingen av nya produkter. Nu finns ett nytt, smart sätt för dig att påverka vår produktion i ett tidigt skede. På Gleerups lab kan du diskutera och kommentera läromedel under utveckling. Du hittar Gleerups lab på www.gleerups.se9789140671967  

Språkgalleriet SKRIVA OCH BERÄTTA Mirja Johannesson Bibbi Rasmusson Skriva meningar 1. Tokiga meningar 1 ..............................71 2....