Page 1

Escalade 4 ALLT-I-ETT-BOK

B E P RÖVAD K L A S S I K E R I N Y S K E P N A D Escalade 3–4 (f.d. Grande Escalade 3–4) är vår trotjänare i fortsättningsfranska för gymnasiet. Tillsammans med Escalade 1–2 finns böckerna nu i en ny uppfräschad utgåva. Ett beprövat koncept har försetts med uppdaterat innehåll och modern form.

Escalade 4 är en allt-i-ett-bok med 11 lite längre tematiska kapitel som innehåller en öppningstext, textbundna övningar, grammatik och ett realiablock under rubriken En+. I detta block finns även bokens musik- och poesiinslag. Boken har försetts med många nya illustrationer som fått bli en integrerad del av framställningen. Många av bokens övningar är kopplade till bildcollage.

Escalade 4 innehåller också en Minigrammatik, som fungerar både som sammanfattning av kapitlens grammatikgenomgångar och som fristående uppslagsdel. Boken avslutas med kapitelordlistorna och en fransk-svensk alfabetisk ordlista. Escalade 4 består av Allt-i-ett-bok • Facit • Elev-cd Lärar-cd • Lärarhandledning

Escalade

WAAGAARD m.fl.

Escalade

WAAGAARD Best.nr 47-10470-3 Tryck.nr 47-10470-3

RÖDEMARK JONCHÈRE SANDBERG

Escalade 4 Omslag.indd 1

ALLT-I-ETT-BOK

4 2014-04-17 07.52


ISBN 978-91-47-10470-3

FOTON

© 2003 1 uppl. (med beteckningen Grande Escalade 3), 2014 2 uppl. (med beteckningen Escalade 4) Marie Rödemark, Nicolas Jonchère, Ewa Sandberg, Viktoria Waagaard och Liber AB

Göran Lundqvist © GL Text- & Bildkonsult: www.gl-textobild.se Inlagans foton med följande undantag:

Textrevidering, manus nya kapitel Viktoria Waagaard Manus kapitel 10 Éric André Projektledning, text- och bildredaktion Göran Lundqvist Grafisk form och layout Bånges Grafiska Form AB Huvudfotograf Göran Lundqvist Språkgranskning Éric André

Repro Repro 8 AB, Stockholm Andra upplagan 1 Tryckt i Kina 2014

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisnings bruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

16 17 19 30–31 32 (2) 35 36 38 (1) 38 (2) 39 43 48–49 48 50 52 61 62 (1) 62 (2) 73 93 101 105 112 133 148 (1) 149 (1) 153 (1) 164–165 164 166 167 169 (2) 170 (1) 170 (2) 171 172 (2) 173 176 178 179 (1)

Strömsholms ridskola Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images Marie Pettersson Vittorio Sciosia/Corbis/TT akg-images/TT Lionel Bonaventure/AFP/TT Philip Gendreau/Bettman/Corbis/TT Ann Ronan/Heritage/TT Christian Åslund/Greenpeace/AFP/TT Fabrice Coffrini/AFP/TT Shutterstock NASA Stanislav Krasilnikov/ITAR-TASS/Corbis/TT Eugene Delacroix, Louvren. Erich Lessing/IBL Versailles. Bridgeman/IBL Carnavalet. Erich Lessing/IBL Carnavalet. Bridgeman/IBL Jacques Louis David, Louvren. Erich Lessing/IBL Mary Evans/IBL Lionel Flusin/Gamma/IBL Viktoria Waagaard Patrick Kovarik/AFP/TT Lebrecht/IBL Jean-Francois Deroubaix/Gamma/IBL Éric André Éric André Éric André Éric André Alain Benainous/Gamma-Rapho/Getty Images Leonardo Vargas Carl Larsson. Per Myrehed/Bellatrix Musée d’Orsay. Roger-Viollet/IBL Erich Lessing/IBL RMN - Grand Palais/Arnaud Loubry/Musée La Piscine, Roubaix Henri Cartier-Bresson/Magnum Photos/IBL Pedro Malinowski Yvette Gauthier/Flickr Carl Larsson. Pär-Olof Danielsson/IBL Leonardo Vargas Leonardo Vargas

OMSLAGSFOTO Casper Tybjerg © Tybjerg Tekst & Foto, Danmark

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn: 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn: 08-690 93 30, fax: 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Escalade 4 01 001-017.indd 2

2014-04-16 15.52


Till elever och lärare Escalade 4 är en allt-i-ett-bok för dig som läser franska 4 på gymnasiet, inom vuxenutbildningen eller på egen hand. I denna andra upplaga har vissa av texterna utgått och givit plats för nya, mer aktuella, medan andra avsnitt har moderniserats. Strukturen har förtydligats så att innehållet i varje tema ska kännas mer sammanhållet. Illustrationerna har till stor del bytts ut, men – framför allt – blivit fler. Bilderna har fått mera plats och blivit en integrerad del av framställningen. Escalade 4 är indelad i 11 tematiska kapitel, som tillsammans ger en mångsidig bild av dagens fransktalande värld. I varje kapitel kan man urskilja tre olika, mer eller mindre integrerade, delar:

En inledande kapiteltext som man arbetar intensivt med. I några kapitel är det en skönlitterär text men i flertalet kapitel är inledningstexterna av faktakaraktär. Inledningstexten öppnar temat och presenterar de ämnen som behandlas. Före inledningstexten finns en målruta, som i punktform beskriver vad arbetet med kapitlet ska leda till.

Ett övningsblock bestående av textbundna övningar, grammatikövningar, hörövningar och kommunikativa övningar. De textbundna övningarna följer upp läsningen av kapiteltexten, medan grammatikövningarna tar upp de grammatiska moment som beskrivs i målrutan. De kommunikativa övningarna är tänkta att kombinera vokabulär och grammatik från kapitlet. En del av bokens nya övningar är kopplade till bildcollage.

En realiadel under rubriken En+ som man arbetar extensivt med. Här finns faktatexter, sånger, dikter och annan information inom områdena kultur, geografi, politik och historia som har anknytning till temat. Alla kapitel innehåller antingen poesi eller en sång. Efter de 11 kapitlen finns en Minigrammatik som presenterar de moment som tagits upp i kapitlen i både Escalade 3 och 4. Den fungerar som uppslagsoch fördjupningsdel för de grammatiska momenten. Boken avslutas med kapitelordlistor och en fransk-svensk alfabetisk ordlista. Vi önskar dig lycka till med din fortsatta resa i den franskspråkiga världen och i arbetet med Escalade 4 !

Författarna i mars 2014

Escalade 4 01 001-017.indd 3

2014-04-16 15.52


Innehåll SIDA

TEMA – KAPITELTEXT

VOKABULÄR

1 La France d’aujourd’hui La France – un pays en Europe et dans le monde

Beskriva Frankrikes ställning i världen

18

2 « Il passera bien de l’eau sous les ponts » Sur les ponts de Paris

Ord och uttryck för resor och sevärdheter, uttryck vid frukost

34

3 Inventions et découvertes La Grotte de Lascaux ...

Beskriva några uppfinningar och upptäckter

50

4 La Révolution Française Mourir pour l’amour et la patrie

Diskutera rättvisa och orättvisa

66

5 Tout se passe en Alsace Accusé !

Diskutera etikfrågor

82

6 Préjugé ou réalité ? Discuter « à la française »

Diskutera förutfattade meningar och fördomar

100

7 « Je lis, donc je suis » La lecture d’aujourd’hui

Diskutera böcker och läsning och vad som är ”ett gott liv”

118

8 Le Maghreb Katiba – la double culture

Diskutera och argumentera om kulturer och kulturskillnader

132

9 La ville et la banlieue Les voix de la banlieue

Diskutera livsvillkor i förstäder och förorter

6

146

10 Protéger l’environnement – c’est préserver l’avenir Le réchauffement climatique ...

Diskutera miljö och hållbar utveckling samt livsvillkor i rika och fattiga länder

166

11 L’art et la culture Auguste Renoir, peintre ...

Diskutera och argumentera om konst, konstnärer och kultur

181

Minigrammatik

233

Styckeordlista

253

Fransk-svensk ordlista

Escalade 4 01 001-017.indd 4

2014-04-16 15.52


GRAMMATIK

REALIA

Regelbundna verb, possessiva pronomen

La France et l’économie On est là

Conditionnel, direkt objekt

Le Pont Mirabeau (dikt), Guillaume Apollinaire

Passé composé, indefinita pronomen

Quelques lauréats français du Prix Nobel On ira

Indirekt objekt, objektspronomen, subjonctif

La Révolution Française de 1789, Charlotte Corday – l’ange de l’assassinat Två dikter

Två objekt, självständiga possessiva pronomen

L’Alsace – carrefour européen Le Dîner

Repetition: subjonctif, conditionnel

Les Colonies Les DOM-COM, Guadeloupe Proverbes ; Je suis comme je suis (dikt)

En och y, imparfait eller passé composé

Extraits de Comme un roman, Différentes façons de lire Marcel Proust Sensation (dikt)

Infinitiv, repetition: subjonctif

L’Afrique francophone Imuhar

Relativa pronomen, repetition: conditionnel

L’argot – typiquement français ? J’me tire

Repetition: en och y

Mesures pour protéger l’environnement Je suis un homme

Passé simple

L’art (dikt) Bilder från några konstmiljöer

Escalade 4 01 001-017.indd 5

2014-04-16 15.52


1

La France d‘aujourd’hui

La France – un pays en Europe et dans le monde

I det här kapitlet ska jag utveckla förmågan att: • diskutera Frankrikes roll och ställning i Europa och världen • diskutera vikten av språk och kultur och lära mig: mer om Frankrike i Europa och världen

samt repetera: • regelbundna verb i presens, imparfait och passé composé • possessiva (ägande) pronomen

Quand on pense à la France, on pense souvent à Paris et ses monuments, aux bons vins, aux fromages et aux Français qui parlent peu l’anglais. On pense peut-être aussi à la mode et à la haute-couture, à la gastronomie et à la culture (cinéma, littérature, philosophie). Et vous avez raison, tout cela constitue des petits morceaux du puzzle français qui alimentent l'image du pays dans le monde d’aujourd’hui. La France est un pays en forme d'hexagone, qui joue un rôle central sur le plan européen. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Au milieu du 20ème siècle, la France était un pays assez isolé et qui avait peu de contact avec ses voisins : au nord-ouest l’Angleterre, un pays lointain et culturellement différent de la France ; à l’est l’Allemagne, le concurrent éternel et l'ennemi de la France ; au sud l’Espagne, une dictature et un pays fermé au reste du monde, sous le régime de son leader Franco.

6

Escalade 4 01 001-017.indd 6

2014-04-16 15.52


7

Escalade 4 01 001-017.indd 7

2014-04-16 15.52


Aujourd’hui, la situation est très différente, la France jouit toujours de sa position centrale, mais entretient à présent de meilleures relations avec ses voisins. L’Union Européenne (l’UE) joue un rôle important sur le plan politique et la France est un de ses plus grands membres, avec environ 66 millions d’habitants (2013). La France est la 5ème économie mondiale après les États-Unis, la Chine, le Japon et l’Allemagne (IMF, 2011). Sur le plan culturel, la France reste toujours en tête. La mode et la hautecouture jouent un grand rôle pour l’image de la France, ainsi que pour son économie. Dans le domaine de la mode, les marques de mode célèbres, comme Chanel, Dior, Givenchy, Lanvin et Louis Vuitton, sont vendues mondialement. Selon le site www.france.fr, la haute-couture française est « acclamée, luxueuse [- - -] une tradition française de renom qui a traversé les années sans jamais perdre de son éclat. Depuis la fin du XIXe siècle, les créateurs les plus prestigieux de l’Hexagone jouent un rôle avant-gardiste dans le très haut de gamme et dessinent la mode de demain ».

8

Escalade 4 01 001-017.indd 8

2014-04-16 15.52


La gastronomie française a pendant longtemps été, et est toujours, très importante en France et exerce beaucoup d’influence sur le reste du monde. Les conditions géographiques du nord au sud du pays donnent des produits alimentaires d'une variété et d'une qualité exceptionnelle. Avec beaucoup de savoir-faire, cela crée une cuisine haut de gamme, réputée et bien connue et servant d’exemple chez nous et ailleurs. La langue française est toujours très importante globalement, entre autres sur le plan politique et administratif. Pour obtenir un poste dans l’UE, c’est nécessaire de parler et de comprendre le français. Les Français sont de plus en plus ouverts sur le monde et la plupart des jeunes sont aujourd’hui prêts à faire l'effort de se faire comprendre en anglais. La France est donc un pays qui s’adapte aux conditions nouvelles. À titre d'exemple, le parlement a fait passer une loi en 2013 qui autorise le mariage entre les personnes du même sexe. La chanson française est, depuis longtemps, très appréciée. Selon Wikipedia, l’expression « chanson française » désigne depuis 1945 « un genre musical qui se définit d’abord par la mise en valeur de la langue française, avec la référence à des maîtres et modèles hérités de la littérature poétique de langue française [---] ». Aujourd’hui, de nombreux chanteurs et musiciens de styles divers sont très connus en France et à l'étranger. Les artistes francais contribuent ainsi à façonner l’image de la France d’aujourd’hui et celle de demain.

9

Escalade 4 01 001-017.indd 9

2014-04-16 15.52


LE TEXTE 1

Vrai ou faux ? Corrigez les phrases qui ne sont pas correctes.

1 2 3 4

La France est un pays en forme triangulaire. Au 20ème siècle, la France était un pays plus isolé qu’aujourd’hui. La France est une grande économie en Europe et dans le monde. La mode et la haute-couture ne jouent plus un grand rôle dans le monde. 5 Les conditions géographiques, la diversité et le savoir-faire de la gastronomie française contribuent à sa réputation dans le monde entier. 6 La France ne s’adapte pas aux conditions nouvelles dans le monde. 7 La chanson française est très liée à la langue française.

2

Travaillez par deux. Notez 10–15 mots-clés et résumez le texte.

PARLEZ ET COMMUNIQUEZ 3

Répondez aux questions.

1 Quand on dit « la France », à quoi pensez-vous ? Quelles associations faites-vous ? 2 Pensez-vous que la France est un pays important en Europe et dans le monde ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? 3 Comment a évolué la relation entre la France et ses pays voisins ? 4 Nommez quelques marques de haute-couture française. Quelles marques connaissez-vous ? 5 Pourquoi la gastronomie française est-elle connue dans le monde ? 6 Quelle importance la langue française a-t-elle en Europe et dans le monde ?

4

Travaillez à deux ou en groupe. Donnez une note de 1 à 5 aux phrases suivantes. 1 est « pas important », 5 est « très important ». Motivez vos réponses.

• • • • • •

On comprend mieux (bättre) la culture d’un pays si on comprend la langue. C’est bien de connaître beaucoup de langues. Comme langue étrangère, c’est suffisant de parler anglais. Il est important de voyager et voir d’autres pays dans le monde. On devrait (borde) apprendre plus de langues au lycée en Suède. La musique est importante pour l’image d’un pays.

10

Escalade 4 01 001-017.indd 10

2014-04-16 15.52


LES MOTS ET LES PHRASES 5

a)

Reliez les mots avec leur définition.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

souvent morceau m hexagone m ennemi m globalement haut de gamme produit m alimentaire savoir-faire m s’adapter exceptionnel, -le

a b c d e f g h i j

de la nourriture, pour faire à manger une figure géométrique à 6 côtés dans le monde entier qu’on fait régulièrement, par exemple tous les jours une connaissance, la maîtrise de quelque chose très cher, de bonne qualité accepter et changer une partie de quelque chose le contraire d’ami extraordinaire

b) Utilisez les mots de l’exercice pour écrire trois phrases.

6

Traduisez les verbes et trouvez pour chaque verbe un nom/ substantif de la même famille. Tous les verbes sont dans le texte. Utilisez un dictionnaire, si nécessaire.

Exemple : décider – une décision 1 2 3 4 5 6 7 8

7

penser situer jouer rester comprendre dessiner donner connaître

Statue de Jeanne d’Arc près du Musée du Louvre à Paris.

Traduisez les expressions et finissez les phrases.

1 Quand on pense à la France … 2 La France est aujourd’hui … 3 La bonne cuisine et la gastronomie française …

8

Complétez les phrases en utilisant les expressions : vous avez raison, à cette époque-là, aussi bien que.

1 2 3 4 5 6

…, je trouve que c’est important. Je connais la haute-couture … la gastronomie. …, il habitait ici chez nous. Je comprends ce qu’il chante … ce qu’il dit. …, il faut un travail pour pouvoir gagner sa vie. …, il travaillait en France. 11

Escalade 4 01 001-017.indd 11

2014-04-16 15.52


GRAMMAIRE : LES VERBES 9

(RÉVISION)

a) Révisez les verbes réguliers au présent : penser, finir, vendre. Consultez la grammaire p. 218. b) Trouvez les verbes à l’imparfait dans le texte. Révisez les verbes à l’imparfait, consultez la grammaire p. 205. c) Trouvez les verbes au passé composé dans le texte. Révisez les verbes au passé composé, consultez la grammaire p. 206. d) Combinez les verbes du texte et les images. Écrivez des phrases ou une petite histoire.

ÉCRIVEZ 10

Choisissez un des deux exercices :

Vous avez un rendez-vous avec l’ambassadeur de France en Suède pour l’interviewer. Écrivez 5–10 questions que vous allez poser pendant l’interview. Puis, travaillez par deux, posez vos questions et répondez aussi bien que possible et en utilisant votre imagination. Échangez les rôles.

Travaillez par deux. Vous êtes en France. Un journaliste français veut vous interviewer pour écrire un article sur un site Internet français. Préparez ensemble les questions du journaliste (Qu’est-ce que vous faites en France ? Comment est votre pays ? Quelle est votre connaissance des langues ? Quelles sont vos premières impressions ? …) Écrivez les réponses et jouez ensuite la scène en groupe ou devant toute la classe.

ÉCOUTEZ 11

Vrai ou faux ?

1 M. Bilot a passé ses vacances en France. 2 M. Bilot trouve que la Suède est un pays exotique. 3 Il a eu du beau temps pendant ses vacances. 4 Il aime bien la cuisine suédoise. 5 Mme Clarin n’aimerait pas aller en Suède. 6 M. Bilot aime la nature suédoise.

12

Escalade 4 01 001-017.indd 12

2014-04-16 15.53


GRAMMAIRE : LES ADJECTIFS POSSESSIFS POSSESSIVA PRONOMEN (RÉVISION)

12

a) Cherchez les phrases suivantes dans le texte.

1 2 3 4 5

Ett ganska isolerat land som hade lite kontakt med sina grannar. Under sin ledare Francos regim. Bättre relationer till sina grannar. En av dess största medlemmar. Utan att någonsin förlora sin glans.

Quelle fonction grammaticale ont les mots en caractères gras ? Discutez avec un camarade. Révisez tous les adjectifs possessifs, consultez la grammaire p. 198. b) Leur ou leurs ? Complétez les phrases.

1 Mes grands-parents aiment … chien. 2 Je déteste … maison. 3 Vous avez déjà rencontré … amis ?

ÉCOUTEZ 13

a) Répondez aux questions.

4 Ils sont ici pour discuter de … salaires. 5 Tu connais … parents ? 6 Nicole adore … voiture.

avoir des hauts m ha upp- och et des bas m och nedgångar cruauté f grymhet fuite f flykt

1 Qu’est-ce qu’une chanson à texte ? 2 De quoi parlent les chansons de Bénabar ? 3 Qu’est-ce qui est spécifique dans la manière de chanter de Vincent Delerm ? 4 Quels sont les thèmes des chansons de Keren Ann ? 5 Carla Bruni chante parfois dans une autre langue. Laquelle ? De quel instrument joue-t-elle ? b) Cherchez les sites officiels de Bénabar, Vincent Delerm et Keren Ann et écoutez leur musique. Quel artiste préférez-vous ?

PARLEZ ET COMMUNIQUEZ 14

Jouez la scène de l'interview (exercice 10) en groupe ou devant toute la classe.

15

Discutez : Quelles sont les idées, les images que vous avez de la France ? Par exemple, dans le texte on peut lire : « les Français parlent peu l’anglais ». Trouvez-vous que c’est vrai ? Connaissez-vous d’autres choses typiquement françaises ? Faites-en une liste et presentez en groupe.

16

Quelle musique française connaissez-vous ? Faites une liste de quelques chansons et présentez-les en groupes.

13

Escalade 4 01 001-017.indd 13

2014-04-16 15.53


En+

La France et l’économie e

La France n'est qu'au 21ème rang mondial par sa population (1 % de la population mondiale) et au 47ème pour sa superficie (1 % de la superficie mondiale). Elle fait cependant partie des 10 plus grandes puissances mondiales (5ème puissance économique mondiale), souvent considérée comme acteur de la mondialisation et ayant une influence mondiale. Il y a plusieurs grandes entreprises mondiales françaises, par exemple Alcatel (satellites, télécom), Danone (produits alimentaires et laitiers), L’Oréal (cosmétiques), Michelin (pneumatique) et Alstom (trains pendulaires et trains à très grande vitesse, TGV). Suite à la crise économique mondiale qui a commencé en 2008, la France n’est pas sortie victorieuse dans la bataille des parts de marché face à l’Allemagne et la Grande Bretagne. Le manque de compétitivité est un handicap important ; en terme de flexibilité, la France est moins à l'aise face à la mondialisation. Le taux de chômage a atteint 10,4 % au premier trimestre 2013, un record depuis 1998. La concurrence fiscale continue d’augmenter ; pendant que certains pays baissent leur fiscalité, la France l’augmente. Depuis la crise, la France n’a pas fait de réformes drastiques, comme beaucoup d’autres pays européens. Au lieu de cela, on a plutôt choisi de faire des réformes partielles. Mais la France reste toujours un pays important, en Europe et dans le monde. Elle fait partie du Groupe des dix (G10), un groupement informel de 11 (!) pays, qui a beaucoup d’importance sur le plan politique dans le monde.

14

Escalade 4 01 001-017.indd 14

2014-04-16 15.53


17

Répondez aux questions.

1 Quelle est le rang de la France dans le monde (population et superficie) ? 2 Nommez quelques grandes entreprises mondiales françaises. En connaissez-vous d’autres ? Lesquelles ? 3 Quel était le taux de chômage en 2013 ? 4 Qu’est-ce qui s’est passé en France après la crise en Europe ? 5 Quels sont les problèmes de la France par rapport à l’Allemagne et la Grande Bretagne ? 6 Qu’est-ce que le G10 ? 15

Escalade 4 01 001-017.indd 15

2014-04-16 15.53


On est là

par M Pokora

Tu verras on sera de taille on l’aura à l’usure cette bataille tu verras la victoire n’attend plus que toi et moi plus que toi et moi Ils nous disaient hors jeu nous pensaient plus du tout du moment on fait partie de ceux qui n’ savent qu’aller aller de l’avant (Refrain x 2)

Oh oh oh oh oh oh on est là pour mener la danse oh oh oh oh oh oh on est là pour mener la danse

16

Escalade 4 01 001-017.indd 16

2014-04-16 15.53


Impossible ne nous ressemble pas impossible on ne connaît pas tous les signes ou bien l’air de dire on est presque là on est presque là Ils nous disaient hors jeu nous pensaient plus du tout du moment on fait partie de ceux qui n’ savent qu’aller aller de l’avant (Refrain x 2)

Oh oh oh oh oh oh on est là pour mener la danse oh oh oh oh oh oh on est là pour mener la danse (x 2)

Ils nous disaient hors jeu nous pensaient plus du tout du moment on fait partie de ceux qui n’ savent qu’aller aller de l’avant (Refrain x 2)

Oh oh oh oh oh oh on est là pour mener la danse oh oh oh oh oh oh on est là pour mener la danse (x 2)

18 Écoutez la chanson et regardez le clip sur Youtube.

1 Que pensez-vous de la musique et du rythme ? 2 Que pensez-vous des images (le clip) ? 3 Quel est le message de ce clip, selon vous ? 17

Escalade 4 01 001-017.indd 17

2014-04-16 15.53


2

« Il passera bien de l’eau sous les ponts »

18

Escalade 4 02 018-033.indd 18

2014-04-16 15.54


Sur les ponts de Paris Nous étions à Paris, ma classe et moi. Pendant sept jours nous avons regardé des monuments, mangé des baguettes, bu du café crème et marché. Quelle ville fantastique ! Nous avons tous décidé que c’est ici que nous habiterions après le bac. Notre professeur nous a donné comme devoirs de raconter en détail une journée du voyage. Voilà mon récit et mes photos pour l’illustrer !

I det här kapitlet ska jag utveckla förmågan att: • diskutera resor och sevärdheter och lära mig: verbformen konditionalis (le conditionnel): former och användning • mer om Paris och stadens sevärdheter

samt repetera: direkt objekt, objektspronomen: former och användning

Un bruit infernal m’a réveillée. C’était un camion qui était en train de vider les conteneurs de recyclage du verre. Béa, ma meilleure copine, dormait toujours. Incroyable !

Je n’ai pas réveillé Béa, et sur la pointe des pieds, je suis sortie de la chambre. Nous habitions près de la rue Mouffetard. Chaque jour, sauf le lundi, il y avait un marché. On y trouvait des fruits, des légumes, du fromage etc., et les vendeurs criaient les prix à haute voix. Je suis allée au marché pour acheter le petit déjeuner. Les pains alignés m’ont tentée et je suis sortie avec une boule de campagne et deux croissants au beurre. Au Franprix, le supermarché, j’ai acheté deux yaourts et du jus d’orange. Le petit déjeuner était délicieux !

19

Escalade 4 02 018-033.indd 19

2014-04-16 15.54


À 11 heures, nous avions rendez-vous au métro Censier d’Aubenton avec notre professeur. Ce jour-là, c’était le jour des ponts. Il y a une trentaine de ponts à Paris et nous avions prévu d’aller voir les ponts, de Notre-Dame jusqu’à la tour Eiffel. J’adore le Pont Neuf. Il est si beau ! Trois garçons ont fait très peur à notre professeur, ils ont fait semblant de tomber du pont dans la Seine. Nous avons bien rigolé ! Puis nous sommes allés au Pont des Arts. J’y ai trouvé un peintre. Ma mère va être contente puisqu’elle m’a dit qu’elle voulait avoir mon portrait. Mais ça a pris plus d’une heure ! Les autres ont regardé les gens passer. C’est très intéressant de regarder les gens. Nous avons vu des punks, des religieuses, des musiciens. Même un groupe de jazz de la Nouvelle Orléans a joué sur le pont. Ensuite, nous voulions voir la Joconde. Nous sommes allés au Louvre. Elle est si petite ! Elle mesure seulement 77 centimètres sur 55. Nous nous sommes égarés parce que le Louvre est immense ! Au bout d'une heure, nous avons enfin trouvé la sortie. – Si on regardait chaque œuvre du Louvre pendant 30 secondes, on y passerait 40 ans ! a dit Emil, un des garçons du groupe. J’ai demandé où il avait eu cette information. Il ne le savait pas. Après le musée, nous étions très fatigués et notre professeur a dit : « C’est un peu long de marcher jusqu’à la tour Eiffel. » – Alors, nous avons pris le bus 42. Soudain, par la fenêtre du bus, nous avons été témoins d'un événement très violent. Dans un parc à côté du Petit Palais, un homme a pris une bouteille qu’il a cassée sur la tête d’une femme. Nous sommes tout de suite descendus du bus et nous avons vite couru vers le parc. Mais nous nous étions trompés. Il y avait des caméras. Ils tournaient un film ! Le metteur en scène était très content parce qu’il a dit que la scène devait être réaliste ! Encore une fois, nous avons bien rigolé. Sans difficultés, nous sommes arrivés à la tour Eiffel. Nous y sommes restés jusqu’à neuf heures du soir. La tour Eiffel illuminée, c’est quelque chose d’extra. Tout de suite après le bac, j’irai à Paris pour faire des études à la Sorbonne ! Lina 20

Escalade 4 02 018-033.indd 20

2014-04-16 15.54


LE TEXTE 1

Répondez aux questions d’une façon détaillée.

1 2 3 4 5 6 7 8

2

Pourquoi Lina était-elle à Paris ? Qu’est-ce qu’ils ont fait à Paris ? Qu’est-ce qui a réveillé Lina ? Qu’est-ce qu’elles ont pris au petit déjeuner ? Le professeur a eu très peur quand ils étaient au Pont Neuf, pourquoi ? Qu’est-ce qu’ils ont fait au Pont des Arts ? Pourquoi ont-ils pris le bus ? Qu’est-ce qui s’est passé dans le parc à côté du Petit Palais ?

Lisez le texte et associez les phrases. Écrivez les phrases complètes dans votre cahier.

1 2 3 4 5 6 7

Au Pont des Arts, Chaque jour, sauf le lundi, Pendant une semaine Comme le Louvre est très grand Lina a écrit le texte parce que Lina s’est réveillée parce qu’ Le professeur a eu très peur parce qu’ 8 Ils ont vu un homme 9 Ils ont décidé qu’

a b c d e f g h i

ils se sont égarés. il y avait un bruit terrible. il y avait des punks et des musiciens. il a cru que les trois garçons tombaient. ils habiteraient à Paris après le bac. ils ont regardé des monuments. qui battait une autre personne. c’était un devoir. il y avait un marché.

LES MOTS ET LES PHRASES 3

Trouvez les contraires des verbes.

• acheter • adorer • chercher • finir Utilisez les verbes pour écrire des phrases.

21

Escalade 4 02 018-033.indd 21

2014-04-16 15.54


4

Le petit déjeuner est un repas très important. Traduisez les mots et apprenez-les.

1 beurre m 2 biscottes fpl Wasa, pain complet croustillant 3 café m 4 céréales fpl 5 céréales sucrées ou chocolatées 6 chocolat m

7 8 9 10 11 12 13 14

confiture f eau f fromage m fruits mpl frais jambon m jus m de fruits lait m miel m

15 16 17 18 19 20 21 22

œuf m pain m pain complet pain de seigle saucisson m sucre m thé m yaourt m

PARLEZ ET COMMUNIQUEZ 5

a) Travaillez à quatre et racontez ce que vous avez pris au petit déjeuner et ce que vous prenez d’habitude au petit déjeuner. Comparez. b) Comment est un petit déjeuner idéal ? Faites une liste et racontez aux autres.

c) Racontez la journée de Lina à l’aide des mots clés suivants.

se réveiller 7h bruit camion rue Mouffetard marché vendeur petit déjeuner boule de campagne supermarché

yaourt jus d’orange rendez-vous trentaine de ponts peur tomber la Seine le Pont des Arts dessin peintre

punks religieuses la Nouvelle Orléans la Joconde s’égarer bus violent le Petit Palais bouteille casser

courir caméra film metteur en scène la tour Eiffel illuminé la Sorbonne

22

Escalade 4 02 018-033.indd 22

2014-04-16 15.54


ÉCOUTEZ 6

Écoutez et répondez aux questions.

1 2 3 4 5

Le trajet à la tour Eiffel s’est bien passé ? Qu’est-ce que le Trocadéro ? Quel genre de musique ont-ils écouté au Trocadéro ? Qu’est-ce que le garçon a essayé de faire ? Il a réussi ?

trajet m agression

resa, färdsträcka här: överfall

GRAMMAIRE : LE CONDITIONNEL 7

a) Cherchez les phrases suivantes dans le texte.

1 Vi bestämde alla att det var här vi skulle bo efter studenten. 2 Om man tittade på varje föremål på Louvren i 30 sekunder skulle man tillbringa 40 år där! Konditionalis – conditionnel Si j’avais de l’argent je voyagerais à Maurice.

Om jag hade pengar skulle jag resa till Mauritius.

Används ungefär som på svenska (skulle + infinitiv) och bildas på samma sätt som futur simple, men med imparfait-ändelserna: je tu il, elle, on nous vous ils, elles

avoir: être: faire: aller:

aurserferir-

parlerfinirvendr-

ais ais ait ions iez aient

j’aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient je serais, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, ils seraient je ferais, tu ferais, il ferait, nous ferions, vous feriez, ils feraient j’irais, tu irais, il irait, nous irions, vous iriez, ils iraient

Läs mer i Minigrammatiken s. 210.

23

Escalade 4 02 018-033.indd 23

2014-04-16 15.54


b) Conjuguez les verbes entre parenthèses au conditionnel.

1 2 3 4 5 6 7

Ils (vendre) la maison pour 100 000 euros, tu crois ? À quelle heure nous (finir), si nous n’étions pas en retard ? Ils ont dit qu’ils (être) ici à l’heure. Si nous étions bien payés, nous (faire) le travail avec plaisir. Vous (aller) aux États-Unis, si vous aviez de l’argent ? Pourquoi est-ce que les filles (être) fâchées si je leur achetais des fleurs ? Est-ce que vous (avoir) besoin d’un appartement ?

c) Racontez comment serait votre vie de rêve.

Exemple : Je me réveillerais chaque matin à 11 heures. Mon mari et moi mangerions des crêpes au petit déjeuner, etc. …

ÉCRIVEZ 8

Écrivez une journée de votre journal intime pendant un voyage à Paris. Voici des monuments que vous pourriez visiter. Choisissez-en quelques-uns :

• • • • • • • • • • • • • 9

le Panthéon Notre-Dame la tour Eiffel l’Arc de Triomphe les Champs-Élysées la place de la Concorde l’église de la Madeleine l’Opéra le cimetière du Père Lachaise le Sacré-Cœur le Moulin Rouge l’Église suédoise l’arche de la Défense.

Un groupe de Français vient dans votre ville pendant une semaine. Préparez le programme en français de leur séjour.

24

Escalade 4 02 018-033.indd 24

2014-04-16 15.54


GRAMMAIRE : COMPLÉMENT D’OBJET DIRECT DIREKT OBJEKT (RÉVISION)

10

a) Cherchez les phrases suivantes dans le texte :

1 Ett helvetiskt buller väckte mig. 2 De uppradade bröden frestade mig. 3 Han visste det inte. Comment traduire les mots en caractères gras ?

Direkt objekt – complément d’objet direct Hur vet man om den, det, han, henne, osv., är ett direkt objekt? Man tar reda på hur huvudverbet konstrueras. Ett direkt objekt kommer direkt efter verbet i infinitiv: rencontrer qn/qc, aimer qn/qc, trouver qn/qc, attendre qn/qc. En lista över verb som konstrueras med direkta objekt finns i Minigrammatiken s. 197. Om pronomen ska användas som direkt objekt bj så används följande former: me, m’ te, t’ le, la, l’

nous vous les

Objektspronomen placeras:

före enkel verbform (presens, imparfait, futur simple, konditionalis, konjunktiv): Je le trouve, je le trouvais, je le trouverai, etc.

före avoir och être som hjälpverb (passé composé, pluskvamperfekt): Je l’ai trouvé, je l’ai avais trouvé, etc.

före infinitiv (futur proche, vid modala hjälpverb): Je vais le trouver, je dois le trouver, je veux le trouver, etc.

Läs mer i Minigrammatiken s. 193–194.

25

Escalade 4 02 018-033.indd 25

2014-04-16 15.54


b) Remplacez les mots en caractères gras par le, la, l’ ou les.

1 2 3 4 5 6 7 8

Nous achetons la voiture. Ils adorent Luc Besson. Béa aimerait ces dessins. Je ne casse pas la bouteille sur la tête de quelqu’un. Nous avons cherché la sortie pendant une heure. Lina a voulu rencontrer les gens intéressants. Ils ont tourné le film. Emil ne va pas rencontrer la reine et le roi !

ÉCOUTEZ 11

Vrai ou faux ? Corrigez.

1 2 3 4 5 6 7

Le Pont Neuf a été construit entre 1478 et 1507. Le Pont Neuf est le pont de Paris le plus récent. Le Pont des Arts est construit en fer. Le Louvre s’appelait autrefois le Palais des Arts. On peut passer en voiture sur le Pont des Arts. Le poète Guillaume Apollinaire a écrit un poème qui parle d’un pont. Le pont Alexandre III a été inauguré en 1900.

PARLEZ ET COMMUNIQUEZ 12

Dans les journaux on peut lire que parfois, lors d'une agression, les passants n’interviennent pas. Qu’est-ce que vous feriez si vous étiez témoin (vittne) d’une telle situation ? Motivez vos réponses.

1 2 3 4 5 6

des brimades (mobbning) le cambriolage d’une banque une vieille dame se fait voler son sac un vol de vélo un vol de voiture une bagarre (slagsmål) entre deux personnes

26

Escalade 4 02 018-033.indd 26

2014-04-16 15.54


13

Choisissez la proposition (a, b ou c) qui vous convient. Motivez votre réponse.

1 Si j’avais de l’argent, j’irais a) en France b) aux États-Unis

c) en Australie

2 Si je partais en vacances, ce serait pour a) faire du ski b) me bronzer c) me cultiver 3 Si je faisais des études, ce serait pour devenir a) professeur b) médecin c) riche 4 Je voudrais a) 1–2 enfants

b) 3–4 enfants

5 Si j’achetais une voiture ce serait une a) Volvo b) Mercedes

c) Porsche

6 Je préfère a) le bleu

b) le rouge

c) le jaune

7 Je préfère a) les chiens

b) les chats

c) les serpents

8 Je bois a) du lait

b) du café

c) du thé

9 Je préfère les films a) d’horreur b) d’amour

14

c) pas d’enfant

c) d’action

Improvisez des histoires en utilisant les mots suivants. Travaillez à trois. Tous les mots doivent être dans l’histoire. L’histoire peut être un peu folle !

1 semaine f; chambre f; recyclage m; ville f; jus m d’orange; soir m; content, -e 2 bruit m; incroyable; pied m; prix m; voix f; petit déjeuner m; pont m 3 légume m; supermarché m; mère f; punk m; le Louvre; fenêtre f; parc m 4 fraise f; devoir m; beurre m; métro m; la Seine f; dessin m; religieuse f; seconde m 5 professeur m; photo f; vendeur m; peintre m; sortie f; vrai; fatigué, -e 6 école f; accident m; marché m; pain m; ciel m; musicien m; la Joconde

15

Discutez. Comment serait votre professeur idéal ?

27

Escalade 4 02 018-033.indd 27

2014-04-16 15.54


Escalade 4 ALLT-I-ETT-BOK

B E P RÖVAD K L A S S I K E R I N Y S K E P N A D Escalade 3–4 (f.d. Grande Escalade 3–4) är vår trotjänare i fortsättningsfranska för gymnasiet. Tillsammans med Escalade 1–2 finns böckerna nu i en ny uppfräschad utgåva. Ett beprövat koncept har försetts med uppdaterat innehåll och modern form.

Escalade 4 är en allt-i-ett-bok med 11 lite längre tematiska kapitel som innehåller en öppningstext, textbundna övningar, grammatik och ett realiablock under rubriken En+. I detta block finns även bokens musik- och poesiinslag. Boken har försetts med många nya illustrationer som fått bli en integrerad del av framställningen. Många av bokens övningar är kopplade till bildcollage.

Escalade 4 innehåller också en Minigrammatik, som fungerar både som sammanfattning av kapitlens grammatikgenomgångar och som fristående uppslagsdel. Boken avslutas med kapitelordlistorna och en fransk-svensk alfabetisk ordlista. Escalade 4 består av Allt-i-ett-bok • Facit • Elev-cd Lärar-cd • Lärarhandledning

Escalade

WAAGAARD m.fl.

Escalade

WAAGAARD Best.nr 47-10470-3 Tryck.nr 47-10470-3

RÖDEMARK JONCHÈRE SANDBERG

Escalade 4 Omslag.indd 1

ALLT-I-ETT-BOK

4 2014-04-17 07.52

9789147104703  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you