Page 1

L채rarboken MATTEDETEKTIVERNA

F-klass

Lena Palovaara

OMS_Mattedet_LB_FK.indd 1

11-04-05 13.11.15


LÄRARBOKEN o FÖRSKOLEKLASS

Mattedetektiverna F - klass

TEXT OCH FOTO ILLUSTRATIONER

LENA PALOVAARA

MARIA NILSSON THORE

o LIBER

LB_FK_inlaga.indd 1

11-04-05 14.05.34


INNEHÅLL Författarens ord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Mattedetektiverna

......................................................

5

Kapitel 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Kapitel 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Kapitel 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Kapitel 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Kapitel 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Utvärdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Kopieringsblad

...........................................................

55

Referenslitteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

SYMBOLFÖRKLARING

STADEN PÅ LINJALEN

KOPIERINGSBLAD

LB_FK_inlaga.indd 3

11-04-05 14.05.35


Mattedetektiverna Förskoleklass Författarens förord Matematik finns överallt i vardagen, här och nu. Om du lyssnar och tittar på barnen när de leker, spelar spel eller diskuterar hör du hur mycket de redan kan! Hjälp dem att sätta ord på sina tankar och utmana dem med nya frågeställningar.

I lärarboken hittar du syfte, viktiga begrepp och materialtips för varje kapitel. Materialet finns säkert redan tillgängligt eller är lätt att införskaffa, eller så kan du tillverka det själv. Det kan vara en burk med fina knappar, byggklossar, kläder, frukt, pinnar, stenar eller annat signalstarkt material. Det finns också en inledning till varje kapitel med arbetsupplägg, metodiska tips och flera praktiska aktiviteter som du kan göra med barnen både inne och ute på skolgården, i närmiljön och i skogen. Att göra de gemensamma aktiviteterna innan uppgifterna i elevboken, ger barnen en bra förförståelse där de övar med konkreta material, med sin kropp och alla sina sinnen.

Lyft matematiken i barnens lek. Du ser att de leker affär i hemvrån. Kanske har du möblerat om till en affär nästa dag de kommer? Eller så gör ni det tillsammans. Där kan de ”prismärka” sina saker, köpa, sälja, sortera, bilda par, dela … Ja, det finns mycket du kan fånga upp i vardagen. När du ser dem bygga torn kan du utnyttja tillfället att prata om högre, lägre, lika, längre, mycket klossar, lite … Här kan de utmanas genom att bygga lika som kompisen eller bygga utifrån en bild eller ett mönster. När ni delar frukt ser du att de kan bråkräkna då de delar apelsinen eller äpplet.

Lena Palovaara

I Lgr –11 står:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Detta tar vi fasta på redan i förskoleklassen i serien Mattedetektiverna.

4

LB_FK_inlaga.indd 4

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna • Lärarboken Förskoleklassboken © | LIBER AB

SYFTE

MATTEDETEKTIVERNA F-KLASS • LÄRARBOKEN

11-04-05 14.05.35


Upplevelsematematik i deckartappning! Matte ska vara spännande och roligt! Det är själva utgångspunkten. Hur ska vi då göra matematikämnet lustfyllt för våra barn från förskoleklassen och upp till årskurs 9? I Mattedetektiverna kombinerar vi en spännande skönlitterär historia med inlärningen av matematik. Varje kapitel inleds med högläsning ur Mats Wänblads Staden på linjalen, vilket resulterar i ett spännande uppdrag som barnen ska hjälpa till att lösa. Problemlösning och de matematiska begreppen övas då i en inspirerande kontext.

Uppdrag matte Mattedetektiverna ingår i serien Uppdrag: Matte som sträcker sig från förskoleklass till årskurs 9.

Mattedetektiverna F-klass Mattedetektiverna Förskoleklass består av:

Förskoleklassmaterialet – tre olika komponenter 1.

DECKARBOK

En skönlitterär historia, som handlar om den lilla staden Kalkylus. Här stöter eleverna på många matematiska begrepp och får lösa små matematiska uppdrag utifrån berättelsen.

2.

ELEVBOK

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna • Lärarboken Förskoleklassboken © | LIBER AB

En elevbok, indelad i fem kapitel. Varje kapitel startar med en stor uppslagsbild som barnen ska titta på medan du läser avsnittet i Staden på linjalen. Här finns även uppdraget som barnen gemensamt ska försöka lösa. För att lösa problemet behöver barnen få lära sig begrepp och strategier. Det får de i kapitlet. Det betyder att de inte alltid har alla verktyg för att lösa de inledande uppdragen. Detta leder till spännande och kreativa diskussioner. Under kapitlets gång får sedan barnen genomgångar och övning på de olika momenten vilket ska ge en aha-upplevelse ”Det var så vi skulle ha tänkt för att lösa uppdraget”. Detta leder till en slags behovsstyrd inlärning, dvs. jag vill lära mig alla moment i kapitlet så att jag har möjlighet att lösa de inledande uppdragen.

3.

LÄRARBOK

En lärarbok. Här finns arbetsupplägg, metodiska tips och praktiska uppgifter för både inomhusoch utomhusaktiviteter.

MATTEDETEKTIVERNA F-KLASS • LÄRARBOKEN

LB_FK_inlaga.indd 5

5

11-04-11 15.43.12


3 Centralt innehåll KAPITEL TRE

I kapitel 3 arbetar vi med • antal • dubbelt och hälften • ordningstal

26

27

Syfte och uppdrag Diskutera syftet med kapitlet tillsammans med barnen. Vad är det vi ska lära oss? Läs i Staden på linjalen s. 37–45 samtidigt som barnen tittar på uppslagsbilden.

LB_FK_inlaga.indd 24

Titta tillsammans på uppdraget på s. 27 i elevboken. Låt barnen sitta i grupper och försöka hitta en gemensam lösning på problemet. Därefter presenterar varje grupp sin lösning inför de andra och sedan lämnar ni uppdraget för tillfället. Efter att ni arbetat klart med kapitel 3 i elevboken tar ni upp tråden igen.

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna • Lärarboken Förskoleklassboken © | LIBER AB

Boken s. 26–27

24

N PÅ L I

– 45 s.37

ALEN

5 år? 4 år? 3 år?

DE

NJ

Hade Alfa eller tvillingarna flest ljus i tårtan när Alfa fyllde …

S TA

Uppdrag

MATTEDETEKTIVERNA F-KLASS • LÄRARBOKEN

11-04-05 14.06.07


Boken s. 28–29, 30–31, 32–33, 34–35, 36–37 Antal

Barnen får nu se de två resterande kulorna snabbt och ska då komma fram till att det är tre kulor som göms i muggen. När barnen bygger legorymdskepp, ser de direkt när t. ex. en fyra-bit fattas och vilken färg den biten ska ha. Lyssna och titta på barnen i leksituationen.

SYFTE

o Barnen ska kunna uppfatta antal, urskilja antal med sin blick (subitizing) och kommunicera taluppfattning.

KAPITEL

VIKTIGA BEGREPP

• fler än, flest, näst flest

3

• mer än, minst • många, få, färre än, lägst antal • öka • dela, lika mycket, olika mycket

MATERIAL

tärningar, kort med prickar eller andra symboler, burkar, muggar, kulor, pinnar, kottar, kastanjer, stenar, snäckor, knappar, (tänd)stickor, klossar, Lego, leksaker och andra saker i närmiljön Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna • Lärarboken Förskoleklassboken © | LIBER AB

Inledning Barnen ska förstå och se räkneorden som antal, dvs. att kardinaltalet är det sist sagda (1, 2, 3, 4, 5 … det är 5). De kan sortera kort efter antal, alla kort med tre prickar i en hög och de med fem prickar i en annan hög. De kan också sortera korten i sekvenser från minst antal till störst och från störst till minst. Barnen ska kunna göra en rimlig uppskattning och se fem kulor eller knappar utan att räkna dem. En omedelbar uppfattning om antal kallas subitizing/talgestalter. För att barnen ska få förståelse för detta kan du ha en burk eller en mugg med t. ex. fem kulor. Visa de fem kulorna snabbt och göm sedan ett antal, t. ex. tre kulor i muggen.

Barnen ska förstå att storleken inte avgör antalet, jämför med ”fem myror är fler än fyra elefanter”. Barnen kan ordna saker efter storlek, från minst till störst och tvärtom. De ska även förstå att det inte är avgörande om saker ligger tätt ihop eller är utspridda. Du kan pröva deras antalsuppfattning genom att lägga sju pinnar tätt ihop i en rad. I raden nedanför lägger du sex pinnar mer utspritt. Du frågar barnen i vilken rad det ligger flest pinnar. De ska svara på en gång, inte få tid att räkna. Många barn svarar att det är flest pinnar i den nedre raden och du kan få svaret att ”den raden är ju längre”. Be barnen lägga pinnarna under varandra. Det uppstår en kognitiv konflikt då de upptäcker att den kortaste raden har fler pinnar.

MATTEDETEKTIVERNA F-KLASS • LÄRARBOKEN

LB_FK_inlaga.indd 25

25

11-04-05 14.06.09


För att barnen ska förstå begreppet dubbelt kan du lägga fram ett antal saker och be dem lägga först lika många och sedan lika många till. De kan hämta pinnar som är dubbelt så långa som handen eller foten. Barnen uppmanas att berätta hur de tänker. Lägg två matteknappar framför ett barn, fråga ett annat barn hur många han/hon ska ha för att det ska vara dubbelt så många.

skriver gärna siffrorna spontant när de ritar och när de gör pengar i rolleken. De kan även se de romerska siffrorna på väggen: i, ii, iii, iiii, v, vi, vii, viii, viiii, x.

Barnen kan själva lägga fram t. ex. fem knappar och sedan rita dubbelt så många streck på ett papper, eller använda stickor. Du kan uppmana ett barn att hämta en kotte, ett annat barn att hämtar dubbelt så många osv. För att barnen ska förstå begreppet hälften och hälften så många, måste de laborera med konkret material vid ett flertal tillfällen. Lägg fram sex saker och be två barn dela på dem så att de får lika många var. Om uppgiften är att dela på udda antal kan du se hur de löser det. De kanske får sju äppelbitar. Hur gör de? En annan bra övning är att lägga ett antal kulor i en burk. Barnen får sedan lägga hälften så många kulor i en annan burk. Barnen kan bygga en taltrappa av klossar (1, 2, 3, 4, 5 … klossar) och sedan rita av den. Det är början på stapeldiagram.

Räkna alla barnens händer. Hur många fingrar blir det tillsammans? Rita av händerna och klipp ut dem. Gör älgar av två händer och en fot och en gran av barnens alla upp-och-nervända händer. Barnen kan tänka och känna talen 1–10 med sina fingrar. Handens fem fingrar hjälper barnen att tänka i 5-strukturer och de ser 5-mönster på tärningens fem prickar. Fyra streck överkorsade med ett snett streck är fem och romerska siffran V betyder också fem. Visa hur siffrorna (0 – 9) ska skrivas och sätt upp siffror på väggen. Barnen

26

LB_FK_inlaga.indd 26

Sjung räkneramssånger som t. ex. En och två och tre indianer och Fem små lingon. Lär barnen att räkna till: • tidning (ettning, tvåning, trening osv. till tidning), • tiger (ettger, tvåger, treger ... tiger), • Charlotta (charlett, charltvå ... Charlotta), • sjukhus (ettkhus, tvåkhus, osv... till sjukhus), • träsko (ettsko, tvåsko, tresko). Visa att räkneramsan har givna siffror (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 …). Räkna framåt, bakåt och från ett givet tal. Räkna 2, 4, 6, 8, 10 och 1, 3, 5, 7, 9. Räkna 10, 8, 6, 4, 2. Uppmärksamma att jämna tal går att dela på två.

EGNA ANTECKNINGAR

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna • Lärarboken Förskoleklassboken © | LIBER AB

Kommunicera med barnen. Bekräfta deras spontana samtal när de säger ”jag är sex år” och visar upp tre plus tre fingrar. Utmana genom att visa fyra plus två, en plus fem fingrar osv. Fråga: ”Om ni är sex barn och alla ska ha två äppelbitar var, hur många bitar blir det då?” ”Om tre barn ska dela på två bananer, hur gör ni?” Prata med barnen om hur många ben olika djur har, spindeln har 8, myran 6, kon 4, människan 2 … Är det något djur som inte har ben?

Här bygger två flickor en nolla med hjälp av Kaplastavar.

MATTEDETEKTIVERNA F-KLASS • LÄRARBOKEN

11-04-05 14.06.11


Eta och Alfa på fotbollsskola

. Var är det flest? Ringa in.

Vem har flest

Vem har minst

. ?

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna Förskoleklassboken © | LIBER AB

.

. Hur många bollar har Eta och Alfa? Måla lika många rutor.

ANTAL TALEN 11 TILL 20

TALEN 11 TILL ANTAL 20

KAPITEL

28

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna Förskoleklassboken © | LIBER AB

Måla de bollarna

Ringa in.

3

?

Måla de bollarna

. Var är det minst?

KAPITEL

Antal – mest, flest och minst

29

3

Bokens uppgifter

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna • Lärarboken Förskoleklassboken © | LIBER AB

s. 28

s. 29

Antal: flest – minst

Antal: flest – minst

Barnen ska rita en ring runt flest och minst antal saker.

Eta och Alfa går på fotbollsskola. Vem har flest bollar? Barnen ska måla de bollarna blå. Vem har minst antal? Barnen målar de bollarna gula. En utmaning är att Eta har en boll mer, trots att det ser ut som om barnen har lika många. Etas bollar är dock mer samlade. Ser barnen det? Barnen ska räkna Eta och Alfas bollar och måla lika många rutor. Det är början till ett diagram.

MATTEDETEKTIVERNA F-KLASS • LÄRARBOKEN

LB_FK_inlaga.indd 27

27

11-04-05 14.06.12


KAPITEL

Antal – fem

Antal – lika många

. Måla lika många saker som det finns streck.

3

30

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna Förskoleklassboken © | LIBER AB

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna Förskoleklassboken © | LIBER AB

. Ringa in alla 5-mönster.

. Kan du räkna alla kulor?

ANTAL 11 TILL 20 TALEN

TALEN 11 TILL ANTAL 20

31

Bokens uppgifter s. 30

s. 31

Antal: lika många

Antal: fem

28

LB_FK_inlaga.indd 28

Barnen ska ringa in alla kulor med 5-mönster. Det ska bli sex ringar. En utmaning är sedan att räkna alla. Det är femtio stycken kulor totalt.

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna • Lärarboken Förskoleklassboken © | LIBER AB

Barnen målar lika många saker som det finns streck i respektive ruta: 2, 3, 5, 1 och 4 saker.

MATTEDETEKTIVERNA F-KLASS • LÄRARBOKEN

11-04-05 14.06.14


. Rita lika många streck.

KAPITEL

Antal – lika många

. Rita lika många saker som streck.

32

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna Förskoleklassboken © | LIBER AB

KAPITEL

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna Förskoleklassboken © | LIBER AB

3

. Hur många år är du? Rita streck:

ANTAL TALEN 11 TILL 20

TALEN 11 TILL ANTAL 20

33

3

Bokens uppgifter s. 32

s. 33

Antal: lika många

Barnen ska rita lika många saker som det är streck och sedan rita lika många streck som antal år de är gamla.

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna • Lärarboken Förskoleklassboken © | LIBER AB

Barnen ska rita lika många streck som antal symboler.

MATTEDETEKTIVERNA F-KLASS • LÄRARBOKEN

LB_FK_inlaga.indd 29

29

11-04-05 14.06.21


Jag har så här många.

Jag har dubbelt så många.

. Rita och måla egna saker.

KAPITEL

Antal – dubbelt ltt Rita och måla dubbelt så många.

3

34

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna Förskoleklassboken © | LIBER AB

Alfa har dubbelt så många. Rita.

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna Förskoleklassboken © | LIBER AB

. Putte har …

ANTAL 11 TILL 20 TALEN

TALEN 11 TILL ANTAL 20

35

Bokens uppgifter

LB_FK_inlaga.indd 30

s. 35

Antal – dubbelt

Antal – dubbelt

Barnen ska hjälpa Putte och Alfa att räkna godis. Alfa har dubbelt så många som Putte. Putte har två lakritsklubbor – Alfa har då fyra stycken. Putte har tre hallonbåtar – Alfa har sex. Putte har fyra nappar – Alfa har åtta.

Barnen lägger ut egna saker framför sig; Lego, knappar, russin, matteknappar, kulor, stenar, pinnar, stickor, mynt … De ska rita av sina saker och sedan rita och måla dubbelt så många saker i den stora rutan.

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna • Lärarboken Förskoleklassboken © | LIBER AB

30

s. 34

MATTEDETEKTIVERNA F-KLASS • LÄRARBOKEN

11-04-05 14.06.25


isbn ---- ©  Lena Palovaara och Liber AB redaktion • Catherine Bergman grafisk formgivning • Marta Coronel produktion • Eva Runeberg Påhlman illustrationer • Maria Nilsson Thore foto • Lena Palovaara omslag • Marta Coronel, Sara Ånestrand Första upplagan 

repro

Repro 8 AB, Stockholm

tryck: Kina 

KO P I E R I N G S FÖ R B U D

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt bonus-avtal, är förbjuden. bonus-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t. ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. undantag Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade med Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan, och kopiorna får inte på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet.

Liber AB ,   Stockholm tfn: -   hemsida: www.liber.se kundservice tfn: -  , fax: -   e-post: kundservice.liber@liber.se

LB_FK_inlaga.indd 2

11-04-05 14.05.34


Mattedetektiverna med problemlösning i fokus MATTEDETEKTIVERNA är en ny matematikserie för förskoleklass

t. o. m. årskurs 3, helt anpassad till 2011 års kursplaner i matematik!

Matte ska vara spännande och roligt! En spännande detektivhistoria vävs in i matematikundervisningen och eleverna utmanas att hjälpa Mattedetektiverna att lösa kluriga detektivuppdrag. Fokus ligger på problemlösning och att använda de matematiska begreppen i en inspirerande kontext.

I förskoleklassboken får eleverna arbeta med 1 sortering

1 antalsuppfattning

1 parbildning

1 ordningstal

1 geometri och symmetri

1 längd, vikt och volym

1 mönster

1 tid

1 del av hel/del av antal

1 kombinatorik

I lärarboken får du handledning och kommentarer till grundböckerna.

Uppdrag: Matte Mattedetektiverna ingår i serien Uppdrag: Matte, en helt ny serie i matematik för förskoleklass t.o. m. årskurs 9.

Mattedetektiverna förskoleklass består av:

Elevbok

Lärarbok

Deckarbok

Läs mer på www.liber.se

Best.nr 47-10183-2 Tryck.nr 47-10183-2

OMS_Mattedet_LB_FK.indd 2

11-04-05 13.11.21

9789147101832  

F -klass MATTEDETEKTIVERNA Lena Palovaara lass lass ss s LÄRARBOKEN o FÖRSKOLEKLASS TEXT OCH FOTO LENA PALOVAARA ILLUSTRATIONER MARIA NILSSO...