Page 1

Margareta Melin Margareta Melin

Tiden kommer till oss

Tiden kommer till oss


Tiden kommer till oss Margareta Melin Tore Hagman

Libris förlag • Örebro


Copyright © 2012 Libris förlag, Örebro Text © Margareta Melin Foto © Tore Hagman Omslag: Maria Mannberg Form: Jens Larsson Tryckt i Lettland 2012 isbn 978-91-7387-196-9 www.librisforlag.se


Innehåll

Tiden kommer till oss

7

Denna dag ett liv

11

Det outhärdliga

19

Tidsnöden

21

Allting har sin tid

25

Tid och evighet

31

Eviga ögonblick

37

För mycket av det goda 39

Bevara ditt hjärta

45

Natten en läkedom

53

Ostörd tid – en reträtt 59


Tiden kommer till oss Tiden går, säger man. Dagarna och åren går. Ofta går tiden för fort. Man hinner inte avsluta en sak innan nästa pockar på uppmärksamhet. Ibland rusar tiden – och automatiskt ökar man farten för att hinna med. Men det hjälper inte. Ju mer man jäktar, desto mer jagad blir man. Det enda som hjälper när tiden rusar är att stanna upp, att vända sig om och möta den jagande. En befriande tanke är att tiden kommer. Tiden kommer till oss ögonblick för ögonblick, timme för timme. Varje morgon möter vi en ny dag. Det är en oändlig skillnad mellan att möta tiden och att springa efter den eller ha den jagande i ryggen.

7


När tiden går för fort rusar fram, försvinner jaga inte tiden, mänskobarn låt dig inte jagas utan stanna upp och vänd dig om. Låt inte tiden gå ifrån dig låt den komma till dig. Möt den nya dagen ögonblick för ögonblick och fyll med närvaro och liv den stund som är.

8


Denna dag ett liv En dag i taget. Ett ögonblick, ett andetag. Framför allt i perioder av kaos och otrygghet är det livsviktigt att koncentrera sin uppmärksamhet och livsvilja till den dag som är. Att låta blicken vila på de ljuspunkter som finns. Att inte älta hur allt borde ha varit, inte gräma sig – utan söka sinnesro i det som är.

11


Denna dag ett liv en skapelsedag då evigheten genomlyser nuet. Denna dag ett liv en skapelsedag. Med varje andetag jag andas frihet andas frid. Det finns en stressfaktor i tiden som verkligen gör det svårt att leva här och nu. Jag tänker på den flod av information som väller över en – all reklam och alla erbjudanden: Missa inte chansen! Ett enastående erbjudande! Oron för att missa chanser är som en motor som slår på inom en och surrar om att man borde befinna

12

sig på någon annan plats och göra något annat än det man nu gör.


Frågan är om vi måste jaga livet eller om livet kommer till oss. Kan vi räkna med att det finns en Försyn, att den som skänker oss livet också förser oss med det vi behöver? Kan det vara så att den eviga kärleken låter de människor komma i vår väg som vi behö­ ver möta? Sammanfogas våra omständigheter till ett menings­fullt mönster, trots allt som faller utanför vårt synfält och vår kontroll? Enda sättet att få svar är att pröva sig fram. Vad händer om jag möter dagen med öppet sinne, utan fördomar? Om jag försöker ta en sak i taget, leva i nuet och vara närvarande i det jag gör?

n En sak som händer när jag lever i nuet är att min upplevelse av centrum förändras. Jag upptäcker att centrum inte är någon annanstans utan just där jag befinner mig. Jag är inte i livets utkant utan mitt i. Ambitionen att vara ”i händelsernas centrum” förlorar

14

sin lockelse, när jag upptäcker att livet springer upp mitt i mig.


De stunder jag är på plats i mig själv kan jag se de tillfällen som kommer till mig. Då kan jag välja att fånga ett tillfälle i flykten ­eller låta det segla förbi. Det kommer fler. Är jag inte färdig för en utma­ ning, en upplevelse, får jag invänta att min tid kommer. Morgon­ dagen kommer med nya möjligheter. Idag är min enda uppgift att leva som den jag är idag och att göra det jag idag har täckning för. Ett ögonblick, ett andetag i taget. Andas lugnt. Andas in och ta emot. Andas ut. I den lugna andningen finns läkedom och liv. Jag har ofta lyssnat till hur det andas i mig oupphörligt, dag och natt. Det är som en inre smekning, en ordlös kommunikation. Min inandning säger till Livet: du i mig. Och utandningen svarar: jag i dig. Andningen förenar mig med allt som andas och lever – och med den evigt levande som ger alla liv, anda och allt. I dig vi lever och andas. Du andas och lever i oss.

16


9789173871969  

Margareta Melin Margareta Melin Tiden kommer till oss margareta melin Tore Hagman libris förlag • Örebro Copyright © 2012 libris förlag, Öre...

9789173871969  

Margareta Melin Margareta Melin Tiden kommer till oss margareta melin Tore Hagman libris förlag • Örebro Copyright © 2012 libris förlag, Öre...