Page 1

I urval av Sara Hedenberg och Annika Lundeberg


Elsa Beskows Sagoskatt – Tripp, Trapp, Trull © Text och bild: Elsa Beskow, 2009 © Text och musik: Respektive upphovsman, 2009 © Bonnier Carlsen Bokförlag, 2009 Omslag och grafisk form: Fredrika Siwe och Lena Thunell Omslagsbilden är kolorerad. Ur: Årets saga, utkom första gången 1927 Kalligrafi: Marianne Petterson Soold Repro: AllMedia, Malmö, 2009 Tryckt av Livonia i Lettland, 2009

isbn 978-91-638-6473-5 www.bonniercarlsen.se


Innehåll Ekorr’n satt i granen

8

Tre pepparkaksgubbar

56

Imse vimse spindel

9

Petters och Lottas jul

57

Ritlek

10

Goder afton

92

Sagan om den lilla, lilla gumman

11

Alfabetsramsa

94

Min faders gård

22

Elsas alfabet

95

Björnen sover

24

Siffergubbar

103

Sessalätts äventyr

25

Höstvisa

104

Vem kan segla förutan vind?

42

Tomtebobarnen

105

Törnrosa

44

Ogräsets sång

137

Minsta prinsessans äppelträd

45

Blåsippor

138

Jordgubbarnas vaggvisa

54


saga n om den lill a lill a gumm a n

12


saga n om den lill a lill a gumm a n

13


sessa l ät ts äv ent y r

36

Prinsessan klängde genast opp och sade: ”Hopp då bamsen, hopp!”

Men då blev Nalle rent förlägen och ville vika av från –

Nej värre har jag aldrig sett! Kom ner min stackars –

Och björnen lunka’ på med fart tills kungen själv de mötte –

Men kungen sa: ”I all sin dar! Vad är det för en häst du –

Jag tar dig mot i famnen varligt, det här det kunde slutat – ”


sessa l ät ts äv ent y r

Då blev den snälla björnen stött och sa: ”Adjö, nu är jag trött.”

I slottet är så ljust och soligt, och vi ska ha så väldigt – ”

Det är nog bäst att strax jag vänder, för jämt och samt så mycket –

Men sessan sa: ”Du får ej gå! Kom med oss hem och hälsa –

”Nej”, sade Nalle, ”tack för mig, men ut ur skogen går jag –

På tok för mycket för en björn. Jag går att sova i mitt – ” 37


Vem kan segla förutan vind? Trad

Vem kan segla förutan vind? Vem kan ro utan åror? Vem kan skiljas från vännen sin, utan att fälla tårar? Jag kan segla förutan vind, jag kan ro utan åror. Men ej skiljas från vännen min, utan att fälla tårar.

43


Tre pepparkaksgubbar Text: Astrid Gullstrand Musik: Alice Tegnér

Copyright © AB Nordiska Musikförlaget. Tryckt med tillstånd av Ehrlingförlagen AB

Vi komma, vi komma från Pepparkakeland, och vägen vi vandrat tillsammans hand i hand. Så bruna, så bruna vi äro alla tre, korinter till ögon och hattarna på sne’. Tre gubbar, tre gubbar från Pepparkakeland, till julen, till julen vi komma hand i hand. Men tomten och bocken vi lämnat vid vår spis, de ville inte resa från vår pepparkakegris.

56


pet ter s och lot tas jul

Och till sist var de då äntligen framme vid landsvägen. Men

Och att det var en extra fin gran de valt, det märkte Petter

de var väldigt långt hemifrån, och det var både mörkt och

och Lotta på julafton, när tanterna klätt granen och tänt alla

kallt. Då kom en timmersläde körande, som väl var, och de

ljusen och Petter och Lotta fick komma in och se den. De

fick åka. Karln som körde släden var så hygglig. Han band

tyckte att de aldrig sett något så vackert, och de stod länge

fast kälken baktill på lasset, och så fick farbror Blå och Lotta

och såg på den, medan tant Gredelin spelade en julsång och

sätta sig på lasset. Men Petter satt på kälken och höll fast gra-

sjöng till, och medan farbror Blå läste för dem om herdarna

nen, för det skull bara ha fattats att de kommit hem utan gran,

och barnet i krubban.

tänkte Petter.

62


pet ters och lot tas jul


e

elsas a lfa bet

96


elsas a lfa bet

97

e


R tomteboba r nen

Bland grodorna de hoppar, som bort vid tjärnen bor. Den allra största grodan är vän med lillebror, när Tusse gjort sig illa, när Tusse har fått smäll, han söker tröst hos grodan, som är så rysligt snäll. Vid tjärnen bor där också en gammal fladdermus. På kvällen är hon ute, men flyr för dagens ljus. Fast hon är ful att se på, så är hon inte stygg, för tänk, en kväll så flög hon med Kajsa på sin rygg!

110


tomteboba r nen

R

Profile for Smakprov Media AB

9789163864735  

I urval av Sara Hedenberg och Annika Lundeberg Elsa Beskows Sagoskatt – Tripp, Trapp, Trull isbn 978-91-638-6473-5 www.bonniercarlsen.se

9789163864735  

I urval av Sara Hedenberg och Annika Lundeberg Elsa Beskows Sagoskatt – Tripp, Trapp, Trull isbn 978-91-638-6473-5 www.bonniercarlsen.se

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded