Page 1

PULS-LOGO

Geografi Grundbok

PULS

PULS

PULS

Tema ochvårt Fakta PULS Geografi Sverige beskriver land ur ett geografiskt

Används även som allmän PULS-logo delen av boken finns en uppslagsdel 25% svart med Sveriges alla landskap. 13% gulen arbetsbok med studieteknik Till PULS Geografi Sverige finns

perspektiv och förklarar kartors upplägg och funktion. I sista Historia 90% mag 20% gul

PULS

och uppgifter samt en lärarbok och ett kopieringsunderlag med

Geografi – Sverige

Geografi 35% cyan 100% gul

SVERIGE

N

kartor. PULS är Natur och Kulturs samplanerade läromedel i natur- och Religion 60% cyan 40%mag

V

samhällsorienterande ämnen samt teknik för hela grundskolan. PULS PULS

Ö S

Allmän logo I PULS 4–6 ingår följande grundböcker:

vid tryck med enbart svart

Samhällskunskap 40% mag 90% gul

Fysik 50% cyan 20% gul

PULS

30% svart Världen PULS Geografi – Sverige, Europa,

1–3

PULS Biologi – Sverige, Människan, Världen

PULS Samhällskunskap

PULS Historia

PULS Religion

PULS Fysik och kemi

PULS Teknik

4– 6

grundskolans senare del

PULS För mer information om PULS se www.nok.se/puls

Kemi 30% cyan 80% mag

Biologi 80% cyan 80% gul

PULS PULS-LOGO

PULS

Geografi 35% cyan 100% gul

Ingrid Åsgård  •  Katarina Olsson

PULS ISBN 978-91-27-62305-7

9 789127 623057

Historia

PULS


Geografi s 01-97.qxd

07-11-21

15.29

Sida 3


Geografi s 01-97.qxd

07-11-21

15.29

Sida 3

Innehåll Vad är geografi? 4 Kartan 6 Sverige på kartan 8 Kartan är en bild 10 Hitta rätt i kartboken 12 Höjder och avstånd 14 Olika kartor 16

Sverige 18 Vi bor i Sverige 20 Landskap, län och kommuner 22 Väder och klimat 24 Hur ser det ut i Sverige? 26 Olika områden 28 Många naturtillgångar 30 Leva och arbeta i Sverige 32

Hav, sjö och älv 68 Vatten är livsviktigt 70 Sötvatten och saltvatten 72 Hav 74 Olika typer av kust 76 Sjöar 78 Stora älvar 80 Fiske 82 Fiske förr 84

Berget 86 Höga berg 88 Stora gruvor 90 Järn blir stål 92 Sten, grus och sand 94 Bergsbruk förr 96

Sveriges landskap 98 Jordbruket 34 Jordbruk – bruk av jorden 36 Bondgården förr 38 Bondgården i dag 40 Odlade växter 42 Vad växter behöver 44 Bondgårdens djur 46

Skogen 52 Olika skogar 54 Skogen förändras 56 Skogen är viktig 58 Bruksskog 60 Från frö till färdig skog 63 Vad använder vi skogen till? 64 Skogsbruk förr 66

Blekinge 100 Bohuslän 102 Dalarna 103 Dalsland 106 Gotland 108 Gästrikland 110 Halland 112 Hälsingland 114 Härjedalen 116 Jämtland 118 Lappland 120 Medelpad 122 Norrbotten 124

Närke 126 Skåne 128 Småland 130 Södermanland 132 Uppland 134 Värmland 136 Västerbotten 138 Västergötland 140 Västmanland 142 Ångermanland 144 Öland 146 Östergötland 148 Stockholm 150

Viktiga ord 152 Register 154


Geografi s 01-97.qxd

07-11-21

15.29

Sida 4

Mu

on

io ä

lv

Torneträsk

I Sverige finns stora myrar. På en del kan man plocka hjortron.

Kebnekaise 2111

Kiruna

Sarektjåkko 2090

ä le

ell

ef

Um

älv

Skellefteå

v

erman ng

Storsjön

Östersund Ind als

Umeå

älv e n

Åreskutan 1420 Sylarna 1796

te

äl

Å

Mer än halva Sverige är täckt av skog.

lv

Luleå

Sk e

N

älv e

Helagsfjällen 1796

n

Sundsvall

Storvätteshågna 1204 Lju

Städjan 1131

V

Ö

n

sna

Siljan Kla

Gävle

Da

S

rälv

lve

en

n

Uppsala Västerås Eskilstuna Mälaren Örebro Hjälmaren

Sverige ligger på en halvö. Därför har vi en lång kust.

Karlstad

Stockholm Södertälje

stad med mer än 200 000 inv stad med 100 000 – 200 000 inv stad med mindre än 100 000 inv

ta Gö Göteborg

50

100

Borås Jönköping Visby

Borgholm

Halmstad

150 200 km Malmö

4

Norrköping Linköping Östersjön

Kattegatt

Helsingborg 0

Vät

älv

Skagerrak

tern

Vänern

skog jordbruksmark fjäll fjälltopp landskapsgräns järnväg Europaväg

älv ne Tor

Kalix älv

Lu

Hornavan

Öland Lund Östersjön

Gotland


Geografi s 01-97.qxd

07-11-21

15.29

Sida 5

Vad är geografi? Ordet geografi betyder beskrivning av jorden. I geografi läser vi om: • • • •

Hur det ser ut på olika platser på jorden. Hur hav och landområden har bildats. Hur olika klimat påverkar livet på jorden. Hur människor lever och använder det som finns på jorden.

Under de senaste hundra åren har människorna fått många viktiga hjälpmedel för att utforska och beskriva världen. Med flygplan, båt, tåg eller bil kan man snabbt färdas mellan olika platser. Vi kan läsa i böcker och tidningar om områden som ligger nära och långt bort. Och vi kan se filmer och teveprogram som handlar om vårt eget land och andra länder. Vi kan använda Internet för att hitta fakta eller få kontakt med människor runt om i världen. I den här boken kommer du att läsa texter och titta på bilder som främst beskriver vårt eget land, Sverige.

FUNDERA PÅ Viktiga frågor som du kan tänka på när du läser om jordbruk, skog, vatten och berg i bokens olika kapitel: • Hur ser det ut och hur fungerar det? • Hur och varför har det blivit så? • Hur använder och sköter människorna det? • Hur var det förr i tiden? • Hur blir det i framtiden?

5


Geografi s 01-97.qxd

07-11-21

15.29

Sida 6

Kartan När man ser jorden från rymden syns det tydligt att jorden är rund. Och man ser att det finns mycket mer vatten än land. Man ser också landområden med gröna skogar, brungula öknar och vita glaciärer. Det är ju inte så många som kommer ut i rymden. Men vi kan se hur jorden ser ut från rymden genom bilder som sänds till jorden från satelliter. Satelliterna kan ta bilder av både små och stora områden. Med hjälp av bilderna kan vi göra olika slags kartor.

S IF F E R B IT E N

• Jorden är 4 600 000 000 år gammal • Det är 6 37 0 km till jorden s mittpunkt • Jordens vikt är 5 974 triljon er ton = 5 974 000 00 0 000 000 00 0 000 ton • Jordens om krets är 40 03 0 km

De sju världsdelarna och de tre världshaven syns tydligt på satellitbilden. Med hjälp av datorer har många bilder från satelliter pusslats ihop till en stor bild.

EUROPA

Stilla havet

NORDAMERIKA

ASIEN

Atlanten Stilla havet

AFRIKA E K VAT O R N

SYDAMERIKA

Atlanten

Indiska oceanen

OCEANIEN

Stilla havet

ANTARKTIS

6


13.50

Sida 7

BARENTS HAV

Halti 1328

A

N

iken

R

Bot tenv

E

havet

Botten

D N A

K S

n

ma

Åland

Mälaren STOCKHOLM Vänern Hjälmaren

Vättern Göteborg Gotland

KÖPENHAMN Jylland Fyn Själland Malmö Lolland Falster

Öland

ÖSTERSJÖN

ne

Siljan Dalälven

Saima

Ku älv mo

e mm Ky lv ä

an

älve

Glom

älv

sn

DANMARK

älv

Den bästa modellen av jorden är jordgloben, men den är opraktisk att bära med sig. Därför använder vi platta kartor, tryckta på papper. Olika tecken på kartan betyder olika saker. Städer kan vara ritade som röda prickar och bergstoppar som svarta trekanter.

FINLAND

gatt

Katte

Yding Skovhöj 173

Ule

Sundsvall

Lju

Klar

Skagerrak

Limfjorden

älv

te

alsä lven Storsjön

SVERIGE

Mjösa OSLO

NORDSJÖN

anälven

Sognefjorden

Luleå

ef Ångerm

Ind

lv

le

ell Sk

Hornavan

lv

ä Torne

Lu

HAVET

Ke mi ä

L

NORSKA

Galdhöpiggen 2469

Enare träsk

N O R D K A L O T T E N Torneträsk Kebnekaise 2111 Stora Lulevattnet

n

te

o of

NORGE

Altaälven

Nordkap

vik elv a

07-11-26

Pa s

Geografi s 01-97.qxd

Vuo k

sen

HELSINGFORS viken

Finska

VET DU? • Var ligger Sverige på jorden? • Vilka är de fyra väderstrecken? • I vilken världsdel Gränser ligger Sverige? • Hur kan man hitta en plats på en karta? • Hur ritar man höga berg på en platt karta?

Bornholm

Förr trodde en del att jorden var en platt skiva, som flöt i vatten. Om man seglade för långt ut kunde man falla ner till monstren i underjorden. Men vetenskapsmän och sjömän visste tidigt att jorden var rund.

7


Geografi s 01-97.qxd

07-11-21

15.29

Sida 8

Sverige ligger norr om ekvatorn, i världsdelen Europa.

Sverige på kartan Den här boken handlar mest om vårt eget land Sverige. Landet Sverige hör till världsdelen Europa. I norra delen av Europa ligger länderna Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. De här länderna kallas Norden. Nordpolen Sverige

Sverige ligger nära Nordpolen På en jordglob eller en världskarta kan vi se att Sverige ligger långt norrut, ganska nära Nordpolen. Mitt på jordgloben eller världskartan finns en linje, det är ekvatorn. Ekvatorn finns inte i verkligheten. Den har människorna hittat på för att kunna beskriva var platser ligger. Ekvatorn delar jorden i två halvklot, norra och södra halvklotet. Sverige ligger på det norra halvklotet.

EUROPA 0°

A F R I K A 0°

EKVATORN

Sydpolen

8


Geografi s 01-97.qxd

07-11-21

15.29

Sida 9

I världsdelen Europa finns 48 länder. Sverige är ett land i norra Europa.

Sverige är en del av Norden. Kartan visar de fem nordiska länderna och deras huvudstäder. Färöarna hör till Danmark och Åland hör till Finland.

9


Geografi s 01-97.qxd

07-11-26

13.50

Sida 10

Kartan är en bild En karta är en tecknad bild av hur land och hav ser ut uppifrån. Förr i tiden ritades kartor efter berättelser av dem som varit på upptäcktsresor och handelsresor. Upptäckarna och handelsmännen försökte minnas hur det såg ut efter resvägen. Resten försökte man att räkna ut. Det blev inte rätt alla gånger. I dag används bilder från satelliter och flygfoton som underlag när man ritar kartor. Om du tittar på väderleksrapporter på teve, kan du se både satellitbilder och ritade kartor.

N

iken

Åland

Mälaren STOCKHOLM Vänern Hjälmaren

Pa s

lv iä

ne

ma

Ke m

env avet

Saima

Ku älv mo

e mm Ky lv ä

sn an Siljan Dalälven

Bottenh

K S

Bott

E D N A

anälven

Glom

älv

FINLAND

lven

Vuo k

sen

HELSINGFORS viken Finska

Vättern Göteborg Gotland

gatt

Katte

Limfjorden

Ule

Sundsvall

Lju

Klarä

Skagerrak

NORDSJÖN

älv

Ångerm

R

te

SVERIGE

Mjösa OSLO

Luleå

ef

Ind alsä lven Storsjön

Galdhöpiggen 2469

älv

Hornavan

ell Sk

A

le

älv

Lu

HAVET

Torne

NORSKA

Sognefjorden

Enare träsk

N O R D K A L O T T E N Torneträsk Kebnekaise 2111 Stora Lulevattnet

n

te

fo

Lo

NORGE

Altaälven

Halti 1328

vik elv a

BARENTS HAV

Nordkap

Yding Skovhöj 173

DANMARK KÖPENHAMN Jylland Fyn Själland Malmö Lolland Falster

Öland

ÖSTERSJÖN Bornholm

En nästan molnfri dag togs det här fotot från en satellit. På fotot syns Sverige, Finland, Danmark och Norge. Bilden till höger visar en ritad karta över samma område.

10


Geografi s 01-97.qxd

07-11-21

15.29

Sida 11

Skog

S

Jordbruksmark

J

Berg

B

Hus eller gård Väg

1 km

0

På flygfotot syns skog, odlad mark, vägar och hus.

En ritad karta över samma område som på flygfotot till vänster.

Verklighet och karta Det går inte att ha kartor i samma storlek som verkligheten. De tar för mycket plats och skulle vara väldigt svåra att ta med sig. Därför är kartor förminskade bilder av verkligheten. På en karta kan 1 cm vara lika med 10 km i verkligheten. Kartritaren kan inte heller rita ut alla träd i skogarna eller alla hus i städerna. Därför finns det särskilda karttecken och färger på kartorna som betyder olika saker, till exempel skog, berg, hus eller väg.

N

Norr är alltid uppåt på en karta När man talar om åt vilket håll – i vilken riktning något ligger på jorden eller på en karta, använder man väderstreck. De fyra väderstrecken är norr, söder, öster och väster. Norr är alltid uppåt på en karta och söder neråt, väster åt vänster och öster åt höger. Men hur gör du när du står på en plats och undrar åt vilket håll norr ligger? Jo, du kan räkna ut väderstrecken efter solens läge på himlen. Klockan 12.00 är solen rakt i söder. På morgonen går solen upp i öster och på kvällen går den ner i väster.

V

Ö

S

11


Geografi s 01-97.qxd

07-11-21

15.29

Sida 12

Hitta rätt i kartboken Hur ska man hitta ett område eller en plats i kartboken? Att bläddra i kartboken tar alldeles för lång tid. Snabbast går det om man använder bokens innehållsförteckning och register. Innehållsförteckningen berättar vilka kartor som finns i boken. Den brukar finnas på de första sidorna. I registret längst bak i kartboken finns alla utritade platser i bokstavordning. Registret använder kartans rutnät för att visa var man ska leta på kartsidan.

Så här fungerar ett rutnät Bilden över rummet är indelad i rutor. Dra med fingret nedåt från C till andra rutan. Då hamnar du i ruta C:2. I ruta C:2 finns kudden på sängen. I vilken ruta finns glasögonen?

A

B

C

D

1

2

3

4

Var ligger Funäsdalen? Funäsdalen är en populär plats att åka till på sportlovet. Men hur tar man reda på var Funäsdalen ligger? Börja med att ta fram en kartbok. Slå upp registret längst bak i kartboken. Där står alla orter, sjöar och berg i bokstavsordning. Funäsdalen finns bland dem som börjar på F. Efter namnet Funäsdalen står det en siffra, det är sidan. Efter sidonumret finns en bokstav och en siffra, det är rutan där Funäsdalen finns. Så här kan ett register se ut i en kartbok. Funäsdalen finns på sidan 48 i ruta D:1.

12

Fuji 98 O:5 Fulufjället 48 D:2 Fuluälven 48 D:2 Funchal 104 A :1 Funäsdalen 48 D:1 Fushun 98 N:4 Fyn 38 C:3 Fynshav 40 B :2


Geografi s 01-97.qxd

07-11-21

15.29

Sida 13

Många kommer till Funäsdalen på vintern för att åka skidor. Så här ser det ut där på sommaren!

Funäsdalen i kartboken.

13


Geografi s 01-97.qxd

07-11-21

15.29

Sida 14

Höjder och avstånd

I Kebnekaiseområdet finns Sveriges högsta topp. Sydtoppen är 2 111 m hög.

Hur kan man se höga berg på platta kartor? Berg kan ritas på kartan på två olika sätt. Det ena sättet är att använda brun färg. Det andra sättet är att rita ringar, de kallas höjdkurvor. Den bruna färgen för berg används på kartor med stora områden, till exempel Lappland. En liten svart prick eller en trekant visar var bergstoppen finns. Bredvid pricken eller trekanten finns det siffror, som talar om hur hög bergstoppen är. Höjdkurvorna används på kartor som visar mindre områden, till exempel en kommun eller ett skogsområde.

En karta med höjdkurvor över Kebnekaiseområdet. De bruna ringarna på kartan visar bergstopparna. Ringarna kallas höjdkurvor. På kartan står det också hur höga bergstopparna är.

14

Kebnekaiseområdet i en kartbok. Den svarta pricken visar den högsta toppen.


Geografi s 01-97.qxd

07-11-21

15.29

Sida 15

Hur långt är det i verkligheten? Det som är stort i verkligheten förminskas och blir litet på en karta. Det som är litet i verkligheten kanske inte ens är med. På kartor över stora områden, till exempel hela Norden, går det inte att ta med alla små sjöar, vägar eller hus. Men på en karta över ett mindre område, till exempel din kommun, finns det hus, små vägar och sjöar utritade. En skala talar om hur många gånger verkligheten är förminskad på en karta. På de allra flesta kartor finns ett skalstreck. Det är en linje med siffror som brukar finnas längst ner på kartan. Med hjälp av skalstrecket kan du mäta på kartan och få reda på hur långt det är mellan två platser i verkligheten.

0

200

400 m

Skalstrecket visar att 1 cm på kartan är 200 m i verkligheten.

Fiskebäckskil är ett samhälle i Bohuslän på Sveriges västkust.

15


Geografi s 01-97.qxd

07-11-21

15.29

Sida 16

Olika kartor Det finns många sorters kartor som visar olika saker. Här ser du exempel på fyra olika kartor som är gjorda för att användas vid olika tillfällen.

På den här kartan är 1 cm lika med 200 m i verkligheten. Alla små stigar, vägar, åkrar och hus är med. På en sådan karta hittar man sitt eget hus.

0

200

400 m

På den här kartan är 1 cm lika med 500 m i verkligheten. Den visar en del vägar, stigar och hus. Med den hittar du till badvikar och svampställen.

0

16

500

1000 m


Geografi s 01-97.qxd

07-11-21

15.29

Sida 17

På den här kartan är 1 cm lika med 1 000 m i verkligheten. Det är en bra bilkarta när man ska hitta till en plats.

0

1000

2000 m

Det här är ett sjökort. På sjökortet är 1 cm lika med 500 m i verkligheten. Sjökort är till för sjöfart, därför ser man var fyrar och grund ligger.

Här är det grunt!

Det här är en fyr. Den hjälper sjöfararna att hitta rätt bland öar och grund.

0

500

1000 m

För att man ska hitta rätt på sjön så är själva farleden utmärkt med sjömärken.

17


PULS-LOGO

Geografi Grundbok

PULS

PULS

PULS

Tema ochvårt Fakta PULS Geografi Sverige beskriver land ur ett geografiskt

Används även som allmän PULS-logo delen av boken finns en uppslagsdel 25% svart med Sveriges alla landskap. 13% gulen arbetsbok med studieteknik Till PULS Geografi Sverige finns

perspektiv och förklarar kartors upplägg och funktion. I sista Historia 90% mag 20% gul

PULS

och uppgifter samt en lärarbok och ett kopieringsunderlag med

Geografi – Sverige

Geografi 35% cyan 100% gul

SVERIGE

N

kartor. PULS är Natur och Kulturs samplanerade läromedel i natur- och Religion 60% cyan 40%mag

V

samhällsorienterande ämnen samt teknik för hela grundskolan. PULS PULS

Ö S

Allmän logo I PULS 4–6 ingår följande grundböcker:

vid tryck med enbart svart

Samhällskunskap 40% mag 90% gul

Fysik 50% cyan 20% gul

PULS

30% svart Världen PULS Geografi – Sverige, Europa,

1–3

PULS Biologi – Sverige, Människan, Världen

PULS Samhällskunskap

PULS Historia

PULS Religion

PULS Fysik och kemi

PULS Teknik

4– 6

grundskolans senare del

PULS För mer information om PULS se www.nok.se/puls

Kemi 30% cyan 80% mag

Biologi 80% cyan 80% gul

PULS PULS-LOGO

PULS

Geografi 35% cyan 100% gul

Ingrid Åsgård  •  Katarina Olsson

PULS ISBN 978-91-27-62305-7

9 789127 623057

Historia

PULS

9789127623057  

SVERIGE ÖV Grundbok Ingrid Åsgård • Katarina Olsson Geografi 35% cyan 100% gul N S