Page 1

MatteDirekt Safari

MatteDirekt

Safari

MatteSafari 1B innehåller fem kapitel. Till varje kapitel finns en målbeskrivning, en grundkurs där målen tränas, en diagnos och två fortsättningskurser, en för den som behöver träna mer och en för den som klarat målen. Kängurun Trixi besöker många spännande miljöer tillsammans med barnen Tim och Tanja.

1B

MatteSafari 1B består av en elevbok, en läxbok och en lärarhandledning.

P e r n i l l a F a l ck M a r g a r e ta P i ce tti Si w E l o f s d o tte r M e i j e r

Matte Direkt

Safari

1B

ISBN: 978-91-622-7305-7

BONNIERS www.bonnierutbildning.se

MDSafari_1B_omslagUB.indd 1

(523-0524-9)

10-07-12 11.27.15


Innehåll 6. Tal Diagnos Förstoringsglaset Kikaren Klockan

7. Plus Diagnos Förstoringsglaset Kikaren Vikt

8. Minus Diagnos Förstoringsglaset Kikaren Former

9. Plus och minus

4 18 20 24 28 32 48 50 54 58 62 78 80 84 88 92

Diagnos Förstoringsglaset Kikaren Längd

104 106 110 114

10. Upp till 100

118

Diagnos Förstoringsglaset Kikaren Pengar

130 132 136 140

MDSafari_1B_framvagn.indd 2

08-11-11 15.07.03


Välkommen till MatteSafari! I boken finns fem kapitel. Varje kapitel innehåller följande delar: Safari

Diagnos

Förstoringsglaset Kikaren

Enheter

I början av varje kapitel finns en bild med mycket att prata om. Här står också målen för kapitlet. I Safari-delen får du sedan lära dig det som beskrivs i målen. Arbeta tillsammans är övningar där du jobbar med en eller

flera kamrater.

Efter Safari-delen kommer en diagnos där du får visa vad du har lärt dig. När du har gjort diagnosen behöver du inte räkna på alla sidor. Om diagnosen gick bra hoppar du fram till Kikaren. Om diagnosen var svår behöver du träna mer. Då fortsätter du med Förstoringsglaset. I slutet av varje kapitel finns enhetssidor. Där får du till exempel lära dig om pengar, träna på klockan och mäta olika saker. I boken kommer du att träffa kängurun Trixi och barnen Tim och Tanja.

I den här boken hoppar man!

Lycka till! Författarna

Tanja

MDSafari_1B_framvagn.indd 3

Trixi

Tim

08-11-11 15.07.04


6 Tal Mål När du har arbetat med det här kapitlet ska du ha lärt dig om talen från 10 till 20 om tiotal och ental talraden från 0 till 20 om talet före och talet efter att jämföra tal

4

MDSafari_1B_kap6 UB.indd 4

08-11-11 17.04.23


5

MDSafari_1B_kap6 UB.indd 5

08-11-11 17.04.32


Här får du lära dig om talen från 10 till 15.

10

11

12

13

14

15

Måla färdigt talet.

12

14

11

13

15

6

MDSafari_1B_kap6 UB.indd 6

08-11-11 17.04.37


Dra streck till talet.

10

11

12

13

14

15

Skriv talet.

7

MDSafari_1B_kap6 UB.indd 7

08-11-11 17.04.37


Här får du lära dig om talen från 16 till 20.

20 är två tior.

16

17

18

19

20

Måla färdigt talet.

18

16

19

17

20

8

MDSafari_1B_kap6 UB.indd 8

08-11-11 17.04.38


Dra streck till talet.

16

17

18

19

20

Skriv talet.

9

MDSafari_1B_kap6 UB.indd 9

08-11-11 17.04.39


Här får du lära dig mer om talen från 10 till 20.

1 0 +

10 och 2 är 12.

2

12 kr Hur mycket pengar är det?

+

kr

kr

+

+

kr

+

kr

+

kr

+

kr

10

MDSafari_1B_kap6 UB.indd 10

08-11-11 17.04.42


Vilken glass kรถper de? Dra streck.

Rita pengarna.

11

MDSafari_1B_kap6 UB.indd 11

08-11-11 17.04.44


H채r f책r du l채ra dig om tiotal och ental.

Talet 13 har 1 tiotal och 3 ental.

1

tiotal

3

ental =

13

tiotal

ental =

tiotal

ental =

tiotal

ental =

tiotal

ental =

tiotal

ental =

tiotal

ental =

tiotal

ental =

tiotal

ental =

12

MDSafari_1B_kap6 UB.indd 12

08-11-11 17.04.47


Ringa in den som har 1 tiotal och 8 ental.

10

19

18

20

14

Dra streck.

15

• 1 tiotal 7 ental

1 tiotal 3 ental •

19

17

• 1 tiotal 4 ental

1 tiotal 9 ental •

13

14

• 1 tiotal 1 ental

2 tiotal 0 ental •

12

11

• 1 tiotal 5 ental

1 tiotal 2 ental •

20

10 + 2 =

10 + 5 =

10 + 9 =

10 + 6 =

10 + 3 =

10 + 10 =

10 + 8 =

10 + 1 =

10 + 4 = 13

MDSafari_1B_kap6 UB.indd 13

08-11-11 17.04.48


Här får du lära dig talraden från 0 till 20.

Här fattas 12 och 15.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

13 14

16 17 18 19 20

Skriv talen som fattas.

10 11 15

15 17

10

20

15

12 16

18

Dra streck från 0 till 20.

Skriv talen från 1 till 20.

4

1 12

7 19

14

MDSafari_1B_kap6 UB.indd 14

08-11-11 17.04.50


Här får du lära dig om talet före talraden frånoch 0 tilltalet 20.efter.

Talet före 15 är 14.

Talet efter 15 är 16.

13 14 15 16 17 Skriv talet efter.

13

16

11

14

18

19

Skriv talet före.

17

14

16

20

13

18

Skriv talet före och talet efter.

14

12

16 17

13

19 15

MDSafari_1B_kap6 UB.indd 15

08-11-11 17.04.53


Här får du lära dig att jämföra tal.

Jag har mest.

Talet 15 är störst.

Talet 12 är minst.

Måla glassen med det största talet.

11

15

14

16

19

17

12

20

10

15

13

20

15

18

14

10

11

13

13

Måla glassen med det minsta talet. 13

18

18

15

14

16

15

16

20

17

12

16

MDSafari_1B_kap6 UB.indd 16

08-11-11 17.04.55


Titta på en hylla i taget. Måla lådan med det största talet röd. Måla lådan med det minsta talet gul.

16

19

18

14

18

11

15

17

20

14

12

10

19 17

13

Måla två av mina lådor också.

13

16

15

Skriv talen i ordning. Börja med det minsta talet. 13

14

11

12

20

18

19

13

16

17

MDSafari_1B_kap6 UB.indd 17

08-11-11 17.04.59


Diagnos 6

1 Hur m책nga? Skriv talet.

2 Ringa in de pengar du betalar med.

3

10 + 3 =

10 + 7 =

10 + 9 =

4 Ringa in den som har 1 tiotal och 2 ental.

16

20

12

14

13

18

MDSafari_1B_kap6 UB.indd 18

08-11-11 17.05.02


5 Skriv talen från 10 till 20.

11

18

6 Skriv talet efter.

12

17

15

7 Skriv talet före.

11

14

20

8 Titta på en bild i taget. Ringa in det största talet.

9 Skriv talen i ordning. Börja med det minsta.

15

18

13

19

MDSafari_1B_kap6 UB.indd 19

08-11-11 17.05.04


Förstoringsglaset Måla färdigt talet.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

20

MDSafari_1B_kap6 UB.indd 20

08-11-11 17.05.04


Skriv talet.

21

MDSafari_1B_kap6 UB.indd 21

08-11-11 17.05.05


Förstoringsglaset Hur mycket pengar är det? Dra streck.

11 kr

13 kr

14 kr

15 kr

Hur mycket pengar är det?

kr

kr

kr

Skriv talen som fattas.

1

3 12

6 15

9 18

10 20

22

MDSafari_1B_kap6 UB.indd 22

08-11-11 17.05.07


Skriv talen som fattas.

10

11

13

18

20

Skriv talet efter.

12

10

13

Skriv talet fรถre.

12

15

17

Ringa in det stรถrsta talet.

16

13

15

12

18

20

19

16

14

15

Ringa in det minsta talet.

11

13

23

MDSafari_1B_kap6 UB.indd 23

08-11-11 17.05.08


Kikaren Rita f채rdigt s책 det blir 15 strutar i varje ruta.

Rita f채rdigt s책 det blir 20 strutar i varje ruta.

Rita pengarna. Tanja har 14 kr.

Tim har 16 kr.

Trixi har 11 kr.

24

MDSafari_1B_kap6 UB.indd 24

08-11-11 17.05.10


Hur mycket kostar de tillsammans?

Svar: kr

Svar: kr

Svar: kr

Svar: kr

Det fanns 16 glassar i paketet. Hur m책nga 채r kvar i paketet?

glassar

glassar

Det fanns 18 glassar i paketet. Hur m책nga 채r kvar i paketet?

glassar

glassar 25

MDSafari_1B_kap6 UB.indd 25

08-11-11 17.05.13


Kikaren Måla glassarna i rätt färg. 1 tiotal 5 ental

grön

1 tiotal 8 ental

blå

1 tiotal 3 ental

röd

2 tiotal

brun

1 tiotal 2 ental

gul

1 tiotal

lila

18

10

12

15

13

20

Skriv talet som fattas.

10 +

= 12

10 +

= 14

10 +

= 17

10 +

= 15

10 +

= 11

10 +

= 13

10 +

= 18

10 +

= 20

10 +

= 16

Dra streck från 20 till 0.

Skriv talen som fattas.

17

12

15

20

19

26

MDSafari_1B_kap6 UB.indd 26

08-11-11 17.05.15


Skriv talen i rätt frys. Mindre än 15

Större än 15

13

16

20

11

14

17

19

12

10

18

Skriv talen i ordning. Börja med det minsta. 19

13

17

13

D

G

O

G

18

15

16

12

A

U

L

K

20

8

17

14

S

M

M

U 27

MDSafari_1B_kap6 UB.indd 27

08-11-11 17.05.16


Klockan Här får du lära dig om heltimme och halvtimme.

Klockan är 1.

Klockan är halv 2.

Klockan är 2.

Hur mycket är klockan? Dra streck.

halv 1 halv 3 halv 4 halv 7 halv 8 halv 9 28

MDSafari_1B_kap6 UB.indd 28

08-11-11 17.05.17


Skriv vad klockan 채r.

Ringa in r채tt tid.

halv 4

4

halv 5

halv 8

halv 5

11

8

halv 6

halv 10

halv 7

6

halv 11

29

MDSafari_1B_kap6 UB.indd 29

08-11-11 17.05.19


Rita minutvisaren.

5

halv 2

halv 12

halv 7

9

3

halv 11

8

Skriv vad klockan 채r.

30

MDSafari_1B_kap6 UB.indd 30

08-11-11 17.05.19


Hur mycket 채r klockan? Dra streck.

1

halv 2

2

halv 3

3

4

halv 6

6

halv 7

halv 10

halv 11

11

31

MDSafari_1B_kap6 UB.indd 31

08-11-11 17.05.20


MatteDirekt Safari

MatteDirekt

Safari

MatteSafari 1B innehåller fem kapitel. Till varje kapitel finns en målbeskrivning, en grundkurs där målen tränas, en diagnos och två fortsättningskurser, en för den som behöver träna mer och en för den som klarat målen. Kängurun Trixi besöker många spännande miljöer tillsammans med barnen Tim och Tanja.

1B

MatteSafari 1B består av en elevbok, en läxbok och en lärarhandledning.

P e r n i l l a F a l ck M a r g a r e ta P i ce tti Si w E l o f s d o tte r M e i j e r

Matte Direkt

Safari

1B

ISBN: 978-91-622-7305-7

BONNIERS www.bonnierutbildning.se

MDSafari_1B_omslagUB.indd 1

(523-0524-9)

10-07-12 11.27.15

9789162273057  

1B Direkt BONNIERS Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer 92 Diagnos 104 Förstoringsglaset 106 Kikaren 110 Längd 114 118 Di...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you