Page 1

lab

Gleerups läromedel 2011 6-9

Vi har paxat en plats åt dig i Sveriges bästa lärarrum. Vill du läsa dina kollegors innersta tankar? Få inspiration och tips om hur undervisningen kan bli roligare?

lab

entree

G LE E R U PS LÄROM E DE L

2011 6–9

Bli medlem i Gleerups entree – vårt populära lärarforum på nätet. Som medlem får du, helt kostnadsfritt: • Ett unikt utbyte med 25 000 kollegor över hela landet • Månadsmail med aktuella ämnen och tips om nya läromedel • Möjlighet att få cirkulationsexemplar • Intressant läsning om författarnas tankar bakom nya läromedel • Inbjudningar till träffar, fortbildningar och mässor

lab

entree

entree

Med Formula når mina elever de nya kunskapsmålen i matematik.

… och en massa annat kul!

Webben till Genrekoden gör det kul att plugga svenska!

Gleerups Utbildning AB Postadress Gleerups Box 367, 201 23 Malmö Besöksadress Grynbodgatan 3 Telefon Växel 040-20 98 00 Kundservice 040-20 98 10 Fax 040-12 71 05

Anmäl dig nu på gleerups.se/entree och få en fin välkomstpresent!

e-post info@gleerups.se www.gleerups.se

*

4

0

0

3

7

2

*

Lotta Modess, lärare på Sundsbroskolan i Bunkeflostrand


SVENSKA

Nytt läromedel i svenska – inspirerat av genrepedagogik!

Läs mer på sid

4

Extra träning Svenska som andraspråk

10 16

ENGELSKA

18

Extra träning

25

MODERNA SPRÅK

4

Franska Tyska Spanska

28 32 34

MATEMATIK/NO Happy läromedelswebbar innehåller mängder av interaktiva övningar!

Matematik NO

36 46

SO/KARTOR SO Kartor

Läs mer på sid

SOCIAL OCH EMOTIONELL UTVECKLING 68

18-20

Matematiken blir ännu roligare med en interaktiv webb!

69

DATORKUNSKAP

70

INFORMATION Beställningslista Försäljningsvillkor Titelregister Kontakt

41

e r.s

lswebbar

Läromedelswebb finns till det här materialet. På gleerups.se/laromedelswebbar hittar du information och demo.

.se

F-6

F-6 Lärarhandledning

6-9

6-9 Läromedel med lärarstöd på webben

GY/ Vux

Lättläst och fängslande NO hittar du i Makro och TitaNO! Läs mer på sid

71 72 74 76

omed lar

.larome ww

de

w

IDROTT OCH HÄLSA

swebba el

Läs mer på sid

56 65

46-52

GY/ Inläsningstjänst Vux Ma/No

Titlar som är märkta med denna symbol finns inlästa som ljudböcker och beställs direkt hos:

Ma/No

GY 07 GY 07

Inläsningstjänst AB Box 2001 131 02 Nacka Tel: 08-556 115 50 Fax: 08-556 115 55 inlasningstjanst.se

Priserna i denna katalog är F-priser exklusive moms och gäller fr.o.m. november 2010. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och tryckfel. Om pris saknas är artikeln ej prissatt vid katalogens tryckning. P = preliminärt pris.

GY 07 GY 07

GY 07 GY 07 GY 07

1


Tillsammans ger vi liv åt undervisningen! Vår uppgift är att erbjuda dig effektiva verktyg som verkligen fungerar i klassrummet. Inte bara böcker, utan också elevwebbar med interaktiva övningar, lärarwebbar med praktiska lektionstips och ett väl utbyggt chattforum på Gleerups entree, där du kan diskutera stort som smått med likasinnade över hela landet. Användbara redskap som tar vid där boken slutar, helt enkelt.

Prova en webb!

e r.s

w

lswebbar

swebba el

de

Till flera av Gleerups läromedel finns elevwebbar med omed stimulerande, interaktiva och på lärarwebbarna lar övningar .larome undervisningsverktyg. hittar du kreativa w w Prova våra demoversioner gratis på gleerups.se/laromedelswebbar .se

F-6

F-6

6-9

6-9

GY/ Vux

22

Ma/No

GY/ Vux

Ma/No


b

e

Besök Sveriges bästa lärarrum! Hur kan man använda twitter i undervisningen? Vad tycker du om ferietjänst? Och vad innebär egentligen den nya läroplanen i praktiken? På vårt lärarforum Gleerups entree diskuterar du stort som smått med kollegor över hela landet. Gå in på gleerups.se/entree

lab

entree entree

Var med och påverka morgondagens läromedel! Via Gleerups lab bjuder vi in alla Sveriges lärare att tycka till om våra nya material redan under utvecklingsfasen. Gå in på gleerups.se/lab och ge din åsikt!

lab

entree

3


SVENSKA

nyhet!

Knäck koden till genrerna!

Stadieövergripande handböcker!

I Genrekoden blir eleverna medvetna om att varje genre och varje talsituation har ett specifikt syfte. De genretypiska dragen lyfts fram och eleverna tränas i att framföra åsikter, tankar, idéer och reflektioner i olika sammanhang, muntligt såväl som skriftligt. Genrekoden är ett nyskapande basläromedel i svenska för årskurs 6–9. Arbetssättet är inspirerat av genrepedagogik. Handböckerna är stadieövergripande, vilket innebär att du kan arbeta flexibelt.

de

w

swebba el

omed lar .larome ww

lswebbar

e r.s

.se

F-6

F-6

Hedencrona/Smed-Gerdin

Handböcker Genrekoden – skriva lyfter fram typiska strukturer och innehåll i olika genrer, samt låter eleverna arbeta med allt från skönlitterära berättelser till nyhetsartiklar och protokoll. Genrekoden – tala gör eleverna medvetna om hur sättet att tala varierar beroende på situation, samt tränar eleverna att bli allsidiga talare och komma över nervositeten.

Antologi Fakta- och skönlitterära texter som ger eleverna ytterligare förebilder att studera och ta efter. Till texterna finns läsförståelse-, diskussions- och skrivuppgifter. Innehåller också en litterär tidsaxel.

Studieböcker Pedagogiska övningsböcker som erbjuder en snitslad bana genom huvudböckerna. Genrerna från tala och skriva behandlas, och varje tema ger möjlighet att träna olika redovisningsformer. Innehåller också färdighetsträning med ordkunskap, språkriktighet och grammatik.

6-9 Lärarwebb 6-9 Digital lärarhandledning med årskursplanering samt pedagogiska GY/ tips, lektionsförslag ochGY/ Vux genrerna Vux övningar till de olika samt temaförslag. Ma/No Nya lektionstips presenteras kontinuerligt.

Elevwebb Låt eleverna arbeta vidare på egen hand med självrättande övningar, genretypiska drag, samt läs-, film- och länktips. Exempeltexter från handböckerna finns inlästa i mp3-format, och eleverna hittar grammatikgenomgångar.

Genrekoden

Årskurs 6–9

Skriva

40-65218-8

Tala

40-66431-0

200:-

40-65220-1

130:-

Studiebok 1

40-66433-4

69:-

Studiebok 2

40-66548-5

69:-

Antologi

Studiebok 3 Elevwebb, skollicens 12 mån

GY

07

GY

07

GY

07

Lärarwebb, skollicens 12 mån

Författare Karin Smed-Gerdin till höger har skrivit Genrekoden tillsammans med Eva Hedencrona

4

Ma/No

Många svenskböcker lägger tonvikten på den berättande genren, som ju naturligtvis är både rolig och viktig. Men det finns ett stort behov av att lära sig skriva på olika sätt, t.ex. i mer formella genrer. Denna bredd tillgodoses i Genrekoden, som tydligt definierar olika genrer och ger eleverna redskap att själva producera texter såväl som muntliga presentationer.

200:-

40-66549-2

69:-

40-66180-7

995:-

40-66803-5

1695:-

Smakprov på Genrekoden hittar du på gleerups.se/skola/ genrekoden GY

07

GY

07

GY

07


SVENSKA

Genrekoden – Skriva

• Eleverna arbetar med skönlitterära berättelser och faktatexter som nyhetsartiklar, krönikor, reportage, faktauppsats och protokoll. • Struktur och innehåll i olika sorters texter blir tydliga. • Sammanfattningen under Genretypiska drag underlättar när eleverna själva ska skriva! • Genrekoden – skriva innehåller konkreta skrivråd och övergripande sammanfattningar av alla genrer i uppslagsdelen A-Ö. Genrekoden – Tala

• Vad skiljer ett hyllningstal från ett föredrag eller vanligt kompissnack? I Genrekoden – tala blir olikheterna tydliga. • Övningar och praktiska tips gör dina elever till goda talare. • Muntliga berättarformer som lyrik, dramatik och film tas upp. Även dialekter, sociodialekter och minoritetsspråk behandlas.

Elevwebb

• Interaktiva övningar – kul och självrättande! • Läs-, film- och länktips som uppdateras inför varje läsår. • De flesta exempeltexterna från handböckerna är inlästa d aromi emp3-format.

lswebbar

e r.s

.se

w

de

.larome ww

swebba el

l

• Effektiv färdighetsträning under rubriker som Ordkunskap, Rättstavning och Grammatik.

Kombinera delarna i Genrekoden till ett komplett läromedelspaket!

F-6

F-6 5

6-9

6-9


SVENSKA

Magasinet – ett inspirerande förråd att plocka ur Gillar du att hämta inspiration och plocka material till undervisningen från olika böcker? Med Magasinet väljer du själv och komponerar ditt eget läromedel. Du får variation och inspiration, samtidigt som det finns en gedigen kunskap bakom upplägg och progression. Som svensklärare vill man plocka russinen ur kakan. En av våra användare uttryckte det: Magasinet är russin rakt igenom!

Färdigheter Alvåker/Boglind

Teman och genrer Alvåker/Boglind/Boström

Magasinet – färdigheter är en elevhandbok i svenskämnets grunder. Kapitlen Skriva, Tala och Lyssna, Läsa samt Lära varvar metoder och exempel med kreativa och konkreta uppgifter. Här finns inspiration och uppgifter till elever på olika nivåer. Exempel på avsnitt är:

Magasinet – teman och genrer innehåller nio kapitel. Temakapitlen behandlar ämnen från olika perspektiv och utgår från ungdomarna själva och deras relation till sig själva och andra. De har rubrikerna: Konflikt och samarbete, Vem är jag? samt Etik och moral. Kapitlen innehåller mängder av förslag på hur man kan diskutera, skriva, dramatisera, undersöka och läsa. De genrer som presenteras i genrekapitlen är Poesi, Fantasy, Deckare, Referat och reportage, Modern kommunikation samt Noveller. Kapitlen innehåller fakta, textexempel, lästips, skrivråd och konkreta övningar. Alla kan bli inspirerade och få hjälp att skriva i de olika genrerna.

• Fördjupningsarbete – handfast metod för att söka, sålla och sammanställa fakta till en personlig redovisning. • Kritisk läsning – hur man utövar källkritik och jämför texter. • Läsförståelse – övningar i att skapa förförståelse, spekulera framåt och att djupläsa en text. • Kamratrespons – enkla mallar för hur man kan ge respons.

Texter 1 och 2 Alvåker/Bergström/Blomquist/Boglind Texter 1 och 2 innehåller övervägande avslutade skönlitterära texter i form av noveller och dikter. Till texterna finns ett antal uppgifter. Båda antologierna har en temanyckel samt en guide till olika skrivarförebilder i böckerna.

6

På gleerups.se/ skola/magasinet kan du läsa mer!

Texter 1:

Texter 2:

• Kortare texter. • Texter om barn i andra länder, barn med ensamstående föräldrar och barn som mister en anhörig. • Texter av bl.a. Moni Brännström Nilsson, Mats Wänblad och Bim Wikström.

• Texter för unga vuxna. • Texter om relationer av olika slag och om att stå för det man gör och vad man tycker. • Texter av bl.a. Håkan Nesser, Dogge Doggelito, Michelle Magorian och Hans Olsson.


SVENSKA

Magasinet

Årskurs 6–9

Färdigheter, 184 s

40-64802-0

221:-

Teman och genrer, 116 s

40-64803-7

185:-

Texter 1, 192 s, inb. 2:a uppl.

40-64514-2

235:-

Texter 2, 192 s, inb. 2:a uppl.

40-64515-9

235:-

Magasinet Jan-Thore Gebart

Årskurs 6–7

G-Ett Grammatik, 64 s

40-62473-4

65:-

G-Ett Grammatik – Facit, 12 s, 5-pack

40-63024-7

175:-

G-Ett/Bas Grammatik, 60 s

40-62471-0

65:-

KOMPLETTERINGSKÖP Magasinet Alvåker/Boglind

Årskurs 6–9

Aktiviteter 1, 128 s*

40-62466-6

148:-

G-Ett/Bas Grammatik – Facit, 11 s, 5-pack

GY

07

40-63025-4

175:-

Lärarhäfte 1, 64 s 

40-62706-3

285:-

G-nyckeln, 6 s

GY

40-62743-8

40:-

Lärarhäfte 2, 60 s 

40-62953-1

285:-

Magasinet Jan-Thore Gebart

GY

G-Två Grammatik, 72 s G-Två Grammatik – Facit, 16 s, 5-pack

Magasinet Svenska författare, Eva Sonnert, 88 s

07

07 GY 07 GY 07 GY 07 GY 07 GY 07 GY

07

GY 07 GY

Årskurs 8–9 40-62744-5

90:-

40-63026-1

175:-

Årskurs 6–9 40-63175-6

210:-

40-62469-7

209:-

Medier, Boglind/Boglind, 96 s

40-62468-0

170:-

Medier lärarhäfte, 40 s

40-62956-2

175:-

Språkligheter, Bengt Brodow, 128 s

40-62467-3

170:-

Språkligheter lärarhäfte, 32 s

40-62957-9

175:-

Författare, Fogelberg Carlsson/Sonnert, 80 s

07

GY

07

* Gäller så långt lagret räcker

GY

07

GY

07

GY

07

GY 07 GY

07

GY

07

GY

07

GY

07

GY

07

GY

07

GY

07

GY

07

7


SVENSKA

Mango – effektiv basträning som ger resultat Mango-serien är enkel att använda. Eleverna arbetar självständigt, tack vare tydliga instruktioner och väl avgränsade uppgifter som besvaras direkt i böckerna. Facit ger snabb respons, och tillsammans kan ni följa resultaten och se utvecklingen. I arbetsuppgifterna förenas kreativitet och reflektion, och eleverna tränas bl.a. i att läsa mellan raderna, skapa nya ord och formulera grammatiska principer. Mango innehåller utmaningar för hela klassen, men är speciellt inriktad på att ge elever som kämpar för att få godkänt ett effektivt och inspirerande verktyg.

Mango Noveller 1–5 Blomquist/Eriksdotter m.fl. Mango Noveller är en serie med fem böcker där varje bok innehåller fem aktuella, lättlästa och spännande noveller. Novellerna varvas med läsförståelseuppgifter. Eleverna får också arbeta med ord och uttryck, att läsa mellan raderna och att fundera på hur de själva skulle ha gjort. De flesta uppgifter besvaras direkt i boken och rättas enkelt med facit som finns gratis att hämta på hemsidan. Alla böckerna har ungefär samma svårighetsnivå. Inom varje bok blir novellerna lite längre och frågorna lite svårare efterhand. I Mango noveller 2–5 finns uppgifter som låter eleverna värdera och jämföra flera texter i boken.

Mango Språk Magnus Johansson Mango Språk består av en faktabok med många exempel och fyra arbetsböcker med konkreta övningar på det som tas upp i faktaboken. Arbetsböckerna kan användas flexibelt efter den nivå eleverna befinner sig på. Läs mer om innehållet i respektive bok på gleerups.se Faktabokens största kapitel är Ordförrådet. Där behandlas synonymer, liknelser, metaforer, idiom, nya ord, gamla ord och egenhändigt skapade ord, allt för eleverna ska få ett utökat aktivt ordförråd. Kapitlen Skrivregler och Stavning presenterar de verktyg vi har för att kunna kommunicera i skrift. I avsnittet om skrivregler går progressionen från att komplettera exempelmeningar till att bearbeta längre texter och använda kunskaperna i det egna skrivandet. I skrivskolan i arbetsbok 2–4 finns texter där eleverna får träna på att t.ex. variera meningslängd och undvika felaktiga tempusskiften och upprepningar. Några av dessa finns som textfiler för de som hellre bearbetar dem i datorn. Faktabokens fjärde kapitel Människan och språket ger, förutom en kortfattad språkhistoria, en inblick i hur man kan växla mellan språk och stil efter situation. Övningarna till detta kapitel finns i arbetsbok 3 och 4. 8


Mango Film är en praktisk bok om film. Den ger elever och lärare stöd att ta in film i undervisningen. Man börjar genom att bekanta sig med filmens språk och redskap genom enkla, praktiska övningar. För de som vill gå vidare och göra egna filmer finns flera genrer presenterade tillsammans med tekniska tips och råd. Tydliga modeller för filmanalys gör att alla kan vara med och prata kring en film.

Mango Grammatik Jungner/Strand

Mango Film, 64 s

40-64195-3

180:-

Grammatik är inte bara konstiga termer. Grammatik är något man använder hela tiden när man pratar och skriver och när man lär sig andra språk. I Mango Grammatik får eleven hjälp att använda de grammatiska kunskaperna för att förbättra sitt skrivande. Jämförelserna med andra språk ger både igenkänning och aha-upplevelser. Mango Grammatik kan användas från år 6–7 till år 9. Boken innehåller både fakta och övningar, varav de flesta kan besvaras direkt i boken. Baskursen i bokens första del kan användas för yngre elever i år 6–7 eller för de som koncentrerar sig på att behärska en grundläggande nivå. Som en service för läraren och för elevernas trygghet finns färdiga repetitionsuppgifter både i boken och på gleerups.se

Grammatik, 96 s

40-64189-2

115:-

Noveller 1, 64 s

40-64186-1

85:-

Noveller 2, 64 s

40-64187-8

85:-

Noveller 3, 64 s

40-64188-5

85:-

Noveller 4, 64 s

40-64710-8

85:-

Noveller 5, 64 s

40-66349-8

Språk faktabok, 104 s

07 40-64190-8

125:-

Språk arbetsbok 1, 64 s

40-64191-5

78:-

Språk arbetsbok 2, 64 s

GY 40-64192-2 07

78:-

Språk arbetsbok 3, 64 s

40-64193-9 GY

78:-

Språk arbetsbok 4, 64 s

40-64194-6

78:-

Läspasset Möller/Ors/Smith Läspasset är ett material som tränar elevernas läsförståelse. Det är speciellt anpassat för svaga läsare. Dessa elever ska känna att de klarar av både texterna och uppgifterna. Varje del består av en textbok och en elevbok där uppgifterna återfinns.

Årskurs 6–9

GY

85:-

07

Läspasset 1–2: Texterna i Läspasset 1 och 2 är hämtade från olika genrer som reportage, notiser, tabeller och skönlitteratur. Uppgifterna övar läsförståelse och ordkunskap. Med hjälp av separata facit kan eleverna själva rätta uppgifterna och följa sin egen utveckling. Både uppgifterna och texterna blir stegvis svårare.

Läspasset Fakta: Texterna i Läspasset Fakta är hämtade från tidningar, facktidskrifter, uppslagsverk, skolböcker och statistiksamlingar. Förmågan att läsa och förstå faktatexter är avgörande för hur eleverna klarar sig i alla skolämnen. Texterna kan läsas var för sig eller temavis. Alla teman i boken kan knytas till undervisning i NO, SO eller svenska. I uppgifterna får eleverna träna sig i att förstå vad en text handlar om, hitta det väsentliga i texten och dra egna slutsatser av det de har läst.

Läspasset 1

Årskurs 6–9

Textbok 1, 64 s

40-63265-4

105:-

Elevbok 1, 64 s

40-63266-1

65:-

Facit 1, 15 s

40-63297-5

55:-

Läspasset 2

Fler texter för att träna läsförståelse hittar du i Tjugo texter.

Årskurs 6–9

Textbok 2, 64 s

40-63501-3

105:-

Elevbok 2, 56 s

40-63500-6

65:-

Facit 2, 16 s

40-63502-0

55:-

Läspasset Fakta

Mer info finns på sid 13.

Årskurs 8–9

Textbok, 64 s

40-64553-1

95:-

Elevbok, 64 s

40-64552-4

65:-

9

GY

07

SVENSKA

Mango Film Malin Fahlborg


SVENSKA EXTRA TRÄNING

Stegen – extraträning i svenska för unga vuxna

nyhet!

Stegen vänder sig till elever som av olika anledningar behöver extra träning i svenska språket. Böckerna kan användas i svenska som andraspråk, specialundervisning eller som bredvidmaterial. Texter och uppgifter håller en enkel nivå, utan att vara barnsliga.

Med varje bok följer en cd-skiva!

Tala med texten 1 och 2  Jenny Roos Tala med texten 1 och 2 är kombinerade text- och arbetsböcker. Texterna är till största delen skönlitterära texter, men här finns också tidningstext. Texterna ska stimulera till intressanta diskussioner, skrivande och vidare läsning. Urvalet i Tala med texten 1 är i första hand gjort med tanke på elever i årskurs 6–7 men med en strävan efter att texterna inte ska kännas alltför barnsliga. I Tala med texten 2 är texturvalet gjort mer med tanke på elever i årskurs 8–9. Till texterna finns olika typer av uppgifter som till exempel läsförståelse, ordkunskap, grammatik och diskussion. Boken innehåller också skrivuppgifter där den genre eleverna ska arbeta med presenteras i en faktaruta. Till varje text finns också ett antal Gå vidare-uppgifter för de elever som arbetar snabbt och behöver extra material.

Till varje bok hör också en cd-skiva med hela boken som DAISY text och ljud. Den ger eleverna möjlighet att höra bokens text samtidigt som de följer texten på datorskärmen. Information om hur skivan används finns på vår hemsida. Cd-skiva har tagits fram med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Facit finns för utskrift på vår hemsida, gleerups.se/skola/ talamedtexten

Stegen – Tala med texten

Årskurs 6–9

Tala med texten 1, 96 s

40-66775-5

105:-

Tala med texten 2, 96 s

40-67028-1

105:-

GY

07

10

GY

07

GY

07

GY

07 07

GY

GY

07


Sätt ord på NO  Magnus Johansson Sätt ord på NO ger eleverna möjlighet att utöka sitt ordförråd. Här finns framför allt ord som är vanliga i de NO-böcker som används i skolan. Några av dem är fackord, men de flesta är ord som man stöter på och har nytta av även i andra sammanhang. Totalt behandlas över 600 ord. Genom att arbeta med den här boken ökar eleverna sina möjligheter att nå målen i NO-ämnena, samtidigt som de blir bättre i svenska och utökar sitt ordförråd. Boken är indelad i arbetsområden som är vanliga i NO, och varje avsnitt innehåller uppgifter av olika slag. Facit till de flesta övningarna finns att hämta på vår hemsida, gleerups.se/skola/sattordpano

Sätt ord på SO  Falk/Rahm Sätt ord på SO är ett häfte med grundläggande ord som elever möter i SO-böcker och olika massmedier. Genom olika typer av ordkunskapsuppgifter får eleverna arbeta med dessa ord och på så sätt utöka sitt aktiva ordförråd. Texterna i SO-böcker och tidningar blir lättare att förstå, och eleverna ökar därigenom sina möjligheter att nå målen. Materialet kan användas i undervisning i både svenska som andraspråk, svenska och SO. Eleverna kan arbeta självständigt och rätta med hjälp av facit som finns för utskrift på vår hemsida, gleerups.se/skola/sattordpaso

Stegen – Gå in i rollen 80 ss

Böcker som vänder sig till unga vuxna!

Stegen – Sätt ord på ...

Årskurs 8–9 40-66878-3

99:-

Årskurs 6–9

SO, 80 s

40-66563-8

99:-

NO, 80 s

40-66879-0

99:-

11

EXTRA TRÄNING

Många elever tycker det är svårt att prata inför andra. Ett sätt att öva sig i detta är att läsa upp eller framföra texter som andra skrivit. Detta är huvudsyftet med boken Gå in i rollen. Den innehåller ett tjugotal nyskrivna dialoger som skildrar vardagliga händelser där ungdomar på ett eller annat sätt känner igen sig. Dialogerna kan användas på flera sätt, alltifrån att eleverna sitter och läser dem två och två till att de lär sig dem utantill och framför dem för hela gruppen. Dialogerna ger också stoff till arbete med exempelvis stilnivåer och ords valörer – särskilt intressant för dig som arbetar med andraspråkselever. I boken finns vidare förslag till diskussionsuppgifter kring innehållet.

SVENSKA

Gå in i rollen  Johansson/Linder


SVENSKA EXTRA TRÄNING

Reparationskurs hjälper dina elever att få godkänt i årskurs 9 Reparationskurs är ett flexibelt arbetsmaterial som hjälper dina elever att klara gränsen för godkänt i svenska i årskurs 9. Materialet är individbaserat och lämpar sig även för individuella program, SVA-klasser och GRVux. Fokus ligger på eleven och inte på stadiet eller skolformen. Med hjälp av verktygspärmarna kan eleverna självständigt reparera sina kunskaper i svenska.

nyhet!

Reparationskurs Ord  Kopieringspärm/Lärarhandledning Magnus Johansson Ordförrådets stora betydelse för elevers läsförståelse och skrivutveckling har uppmärksammats de senaste åren. Forskare har också visat att ordförrådet är den enskilt viktigaste språkliga faktorn när det gäller skolframgång i stort. Reparationskurs Ord tar fasta på detta. Materialet – som går att använda för självstudier men som också inbjuder till gemensamt arbete och diskussioner i klassen – ger eleverna möjlighet att utöka sitt ordförråd, både kvantitativt och kvalitativt. De får först och främst lära sig fler ord, men blir dessutom mer medvetna om nyansskillnader, om släktskap mellan ord, om ordbildning och om hur ett ords betydelse kan ändras utifrån sammanhanget. Dessutom får eleverna verktyg att använda när de stöter på okända ord och är tvungna att lista ut deras betydelse. De ord som tränas är främst den typ av ord som elever förväntas ha med sig till gymnasiet från grundskolan samt ord som är användbara i det vardagsliv som väntar dem som vuxna. Pärmen innehåller kopieringsunderlag, lärarhandledning och facit. Reparationskurs Läsa  Kopieringspärm Johansson/Wadenius Kopieringspärmen innehåller kopieringsunderlag med olika typer av faktatexter och skönlitterära texter. Texterna är nyskrivna och anpassade för unga vuxna. Till texterna finns återkommande och varierade uppgifter i olika svårighetsgrad som bland annat tränar ordkunskap, att läsa mellan raderna och att reflektera över texter. Lärarhandledning Magnus Johansson I lärarhandledningen finner du teorier kring läsförståelseträning, ”lathundar” att ge till eleverna samt facit. Här finns också underlag för att organisera elevernas arbete, elevkontrakt, dokumentation och utvärdering, samt tips och uppgifter inför läsning av ungdomsromaner. Lärarhandledningen innehåller en cd där alla blanketter och facit finns som pdf- och wordfiler.

Reparationskurs Skriva  Kopieringspärm/Lärarhandledning Magnus Johansson Reparationskurs Skriva innehåller både kopieringsunderlag och lärarhandledning. I kopieringsunderlagen finns olika typer av övningar där eleverna får träna skrivregler och språkriktighet både genom korta skrivövningar och genom att rätta och bearbeta befintliga texter. De får också träna sig i att variera språk och stil samt göra texten intressant. Avslutningsvis finns material för att gå igenom och sedan arbeta med olika genrer, som till exempel brev, insändare, krönika och faktauppsats. I lärarhandledningen finner du en presentation av tankarna bakom materialet och förslag till arbetsgång. Här finns också tips på hur du kan hjälpa eleverna att komma igång med sitt skrivande samt underlag för att organisera elevernas arbete. Pärmen innehåller också facit och en cd med wordfiler av de texter eleverna ska bearbeta samt blanketter och facit.

Reparationskurs

Årskurs 7–9

Läsa Kopieringspärm, 200 s

40-65610-0

910:-

Läsa Lärarhandledning, 75 s

40-66116-6

415:-

Ord Kopieringspärm + Lärarhandledning, ca 150 s 40-67222-3 P 1 050:Skriva Kopieringspärm + Lärarhandledning, 212 s

40-66350-4

12 GY

07

GY

07

GY

07 07

GY

1 055:-


SVENSKA

Läromedel för extra träning!

EXTRA TRÄNING

Hos oss på Gleerups hittar du ytterligare material för extra träning. Välj det som passar just din undervisning och dina elever! Du kan använda materialen när du vill och hur du vill. Men framför allt kan du använda dem om och om igen.

Kompisar? Magnus Johansson

nyhet!

Kompisar? är en rolig och spännande berättelse om allvarliga saker: vänskap, svek och mobbning. Den som berättar är Robin som är ny i Sverige och som levt gömd i en källare i ett år. Lämplig som underlag för gruppdiskussioner.

Tjugo texter Lindelöf/Waje

Minya och uppdraget Hernvald/Nilsson/Strand

Tjugo texter är ett lästräningsmaterial som innehåller såväl skönlitterära texter som reportage, kåserier och dikter. Varje text följs av ett inspirerande och omfattande uppgiftsmaterial. Del ett riktar sig till ovana läsare, med diskussions- och skrivuppgifter, utförliga ordlistor och raka innehållsfrågor. Del två riktar sig till vana läsare, med svårare texter och mer analyserande uppgifter.

Minya och uppdraget är en fantasyberättelse som utspelas i en fiktiv värld där de grymma nagorerna härskar. Här finns grundbok, plusbok, ljudinspelning och inspirationsbok.

Tjugo texter

Årskurs 8–9/Gy

Del ett, 176 s 5-pack Del två, 187 s 5-pack

GY

07

40-66195-1 40-66782-3

215:915:-

40-66196-8 40-66783-0

215:915:-

Showtime Bim Wikström Berättelsen Showtime utspelar sig i skolmiljö som eleverna känner sig väl hemma i. Tillsammans med sin nya musiklärare sätter de upp en show. Det är vägen dit som vi får följa med dess med- och motgångar.

GY

07

GY

07

Skolfotot Bim Wikström Skolfotot är en spännande berättelse om tre kompisar som försöker lösa det spöklika mysteriet med skolfotot. Här finns grundbok, plusbok, ljudinspelning och inspirationsbok.

Intryck och uttryck Veronica Hejdelind Den här handboken vill uppmuntra lärare att använda bilder i undervisningen. Boken utgår från 30 målningar ur Nationalmuseums samlingar. Grunderna i bildanalys presenteras, tillsammans med mängder av metoder, tips och idéer. Även lärare som är ovana vid att arbeta med konst och bilder kan använda materialet på ett enkelt sätt. Konsten sätts inte på piedestal – målet är istället att ge eleverna mod och lust att hitta fram till sina egna tankar och associationer. Till boken hör en cd, där allt bildmaterial och alla övningar finns lättillgängliga. Materialet kan med fördel användas i gymnasiets svenskkurser, men även svensklärare i grundskolans senare år kan hämta idéer och inspiration i materialet. Intryck och uttryck 162 s

Årskurs 8–9/Gy 40-65046-7

889:-

Kompisar?

Årskurs 6

Plusbok, 124 s

40-66460-0

Minya och uppdraget

73:-

Årskurs 6

Grundbok, 96 s

40-64844-0

62:-

Plusbok, 124 s

40-64845-7

70:-

40-64983-6

346:-

Ljudinspelning cd Inspirationsbok, 36 s

GY

07

40-64847-1

Showtime Plusbok, 124 s

Skolfotot Grundbok, 96 s

333:-

Årskurs 6 40-66359-7 GY

GY

07

73:-

Årskurs 6

07

40-64848-8

63:-

Plusbok, 120 s

40-64849-5

70:-

Ljudinspelning cd

40-64984-3

293:-

Inspirationsbok, 32 s

40-64850-1

321:-

13


SVENSKA EXTRA TRÄNING Krigarprinsessan Josefine Ottersen Krigarprinsessan är en serie äventyrsböcker som utspelar sig i en fiktiv värld under riddartiden och som fångar eleverna och leder till riktig läslust. I den mån det förekommer tidsenliga uttryck eller ord är de förklarade i texten. Illustrationerna är ett bra komplement till texten och ger ett bra lässtöd för eleverna. Till serien hör även en Studiebok, som innehåller övningar i läsförståelse, ordkunskap och reflektioner kopplade till varje bok.

Krigarprinsessan

Årskurs 6

Paket 1 (4 böcker) Ormen, Sköldmö, Ruslas arv, Krigarliv

40-66326-9

287:-

Paket 2 (3 böcker) Runmagi, Den blå stenen, Hjärtats krigare

40-66327-6

216:-

Studiebok, 38 s

40-66348-1

211:-

Det magiska ljuset Jørn Jensen Det magiska ljuset utspelar sig både i nu- och dåtid och är en spännande tidsresa med mycket magi och övernaturliga händelser. Handlingen utspelar sig kring ett uppdrag att hämta en guldbägare från en svunnen tid. För att den ska komma tillbaka krävs att en son från trakten drabbas av ett magiskt ljus. Den utvalde blir Jeppe. I den förgångna tiden utspelar sig otroliga händelser som vi får följa. Författaren tar med oss på en svindlande resa genom olika tidsepoker. Böckerna är mustigt illustrerade. Till böckerna i Det magiska ljuset finns en studiebok med uppgifter som visar eleverna hur man ställer olika typer av frågor till det man läser, och ger dem möjlighet att träna på såväl sökläsning som på att läsa mellan raderna. Här finns också övningar som gör det lättare för dem att införliva nya ord i sitt ordförråd.

Ordlådan Lars Norström Ordlådan består av en box med ordkort som omfattar ungefär 600 frekventa svenska ord som dina elever dagligen möter i tv-nyheter och dagspress. Med korten följer en handledning med tips och idéer om hur materialet kan användas.

Det magiska ljuset

Ordlådan Kortlåda, 600 kort Gäller så långt lagret räcker 14

Årskurs 6–9 40-66293-4

605:-

Årskurs 6

I älvkungens kammare, 48 s

40-66521-8

69:-

Jakten på guldbägaren, 48 s

40-66520-1

69:-

Kampen mot bödeln, 48 s

40-66522-5

69:-

Studiebok, 24 s

40-66794-6

118:-


SVENSKA

nyhet!

EXTRA TRÄNING

ÖVRIGA TITLAR Läs och förstå! Kopieringspärm, 225 s

Lätt svensk grammatik Ulla Britta Persson 40 s*

Praktisk Ordkunskap Bayard/Sjöbeck

Med koncentration på grammatiken

Praktisk Ordkunskap är ett fristående övningsmaterial i tre delar där eleverna tränar ordkunskap på ett kreativt sätt. Övningarna utvidgar elevernas ordförråd på olika nivåer. Praktisk Ordkunskap 3 passar årskurs 6–7. Några rubriker ur Praktisk Ordkunskap 3: • Från topp till tå • Äntligen hemma • Lika stavning men olika uttal och betydelse • Älskar, älskar inte • Djuriska uttryck Praktisk Ordkunskap 3 64 s

Årskurs 6–7 40-66519-5

79:-

Kopieringspärm, 70 s

Träna avkodning Ann Tysk Burman Kopieringspärm, 298 s

Träna läsning

Årskurs 6–9 40-65696-4

1 150:-

Årskurs 7–9 40-65701-5

85:-

Årskurs 6–9 40-65131-0

1 050:-

Årskurs 4–9, spec.underv. 40-65109-9

1 101:-

Årskurs 6–9

Läshäfte 1 Sport och motion

40-65688-9

95:-

Läshäfte 2 Djur och natur

40-65689-6

95:-

Läshäfte 3 Fantasi och verklighet

40-65691-1

95:-

Läshäfte 4 Resor och äventyr

40-65692-6

95:-

Läshäfte 5 Vi bryr oss

40-65693-3

95:-

Arbetspärm (kopieringsunderlag)

40-65695-7

1 100:-

Lärarhandledning

40-65694-0

220:-

Välj själv! Lars Norström Kopieringspärm, 130 s

Årskurs 6–9 40-65181-5

1 150:-

* Gäller så långt lagret räcker

15


SVENSKA

Med svenska som andraspråk

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Svenskbiten, Ny start och Lyssna på svenska är alla beprövade och populära material, speciellt utformade för elever som har svenska som andraspråk. Ta även en titt på vår nya serie Stegen som presenteras på sidorna 10–11!

Svenskbiten B1 och B2 Aspelin/Carlsson

Svenskbiten På egen hand 1 och 2/Årstidsböcker Aspelin/Carlsson

Med Svenskbiten kan du känna dig trygg när du står inför elever med olika bakgrund och förutsättningar. Svenskbiten är ett basläromedel med ett enkelt språk och en långsam progression som gör att alla elever kan lyckas. Varje del består av läsebok, arbetsbok och lärarhandledning. Svenskbiten A1 och A2 hittar du i F-6-katalogen. Arbetsböckerna innehåller övningsuppgifter till berättelserna i läseböckerna. Efter varje kapitel kommer en diagnossida – Kan du? – där eleverna får möjlighet att själva kontrollera sina kunskaper. Lärarhandledningarna ger exempel på ord och uttryck, grammatik samt förslag på frågor som kan leda till Läs mer om Svenskbiten diskussioner. på gleerups.se

På egen hand 1 och 2 är avsedda för självständigt arbete på en nivå som passar parallellt med eller direkt efter B2. Årstidsböckerna innehåller enkla texter om våra fyra årstider. Svenskbiten B1 Läsebok, 56 s

40-64451-0

139:-

Arbetsbok, 72 s

40-64452-7

95:-

GY

07

40-64453-4

242:-

GY

40-64454-1

139:-

Lärarhandledning, 48 s

Svenskbiten B2 Läsebok, 56 s

07

GY

Arbetsbok, 72 s Lärarhandledning, 48 s

Svenskbiten

GY

07

40-64455-8

95:-

GY GY 07

40-64456-5

242:-

GY GY 07

07 GY 07

07

På egen hand 1, 64 s

40-61480-3

113:-

07

40-61961-7

113:-

GY

40-62759-9

232:-

07

GY

På egen hand 2, 64 s GY

07

Årstidsböcker 4-pack, 1 ex av varje titel, 4x16 s

07

GY GY GY

07 07

07

GY

07

GY

07

GY

07

07

Skapa helhet med fantasi och fakta

Tala med texten 1–2 tränar läsförståelse och språkfärdigheter, Sätt ord på SO och NO ger ett utökat ordförråd och Gå in i rollen tränar uttal och formuleringar.

När du ska skapa förståelse och kunskap om våra invandrarelevers kulturer och samtidigt stärka identitet och självkänsla hos invandrareleverna så har du god hjälp av Mosaik.

Läs mer om Stegen på sid 10–11! 16

GY

Fem nya steg!

GY

07

GY

07

Läs mer på gleerups.se


SVENSKA SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Ny start 1 och 2 Aspelin/Carlsson

Ny start – i samhället Aspelin/Carlsson

Ny start 1 är en läsebok för vuxna och ungdomar som ska lära sig svenska samtidigt som de lär sig läsa. Materialet är baserat på ordbildmetoden. Ny start 2 är avsedd för elever som nyligen lärt sig läsa. Texterna är skrivna på enkel svenska. De behandlar vardagsnära teman och utvidgar successivt elevernas ordförråd. Arbetsböckerna anknyter på olika sätt till läseböckerna och är avsedda för självständigt arbete. Samtliga texter i Ny start 1 och 2, läsebok, finns inlästa på cd.

Ny start – i samhället är en fristående fortsättning på Ny start 1 och 2. Vi får följa bokens huvudpersoner som bl.a. söker lägenhet, åtgärdar fel i bostaden, köper på avbetalning, sophanterar eller ringer 112. I bokens senare del är huvudpersonerna på väg ut i arbetslivet och gör praktik på olika arbetsplatser. Jobbansökan, intervjuteknik och CV tas upp. Arbetsboken innehåller aktiverande uppgifter, autentiskt material såsom blanketter och avtal samt hörövningar till varje text. I lärarhandledningen finns bl.a. ”Testa dig själv” och facit till arbetsbokens uppgifter.

Ny start 1 Från nybörjarnivå Läsebok, 48 s

40-63186-2

150:-

Arbetsbok, 80 s

40-63187-9

145:-

Lärarhandledning, 60 s

40-63188-6

620:-

Cd (audio), 1 ex

40-64940-9

470:-

Läsebok, 52 s

40-63496-2

150:-

Textbok inkl. cd (mp3), 112 s

40-65196-9

190:-

Arbetsbok, 80 s

40-63497-9

145:-

Arbetsbok, 96 s

40-65197-6

135:-

40-63498-6

620:-

Cd (audio), 3 ex, 177 min

40-65486-1

685:-

40-64941-6

490:-

Lärarhandledning, 124 s

40-65487-8

685:-

Ny start 2

Ny start – i samhället

Lärarhandledning, 64 s

GY

07

Cd (audio), 1 ex GY

Sfi kurs C

GY

07

GY

07

07

GY

07

GY

GY GY 07

07

07

GY

07

GY

07

GY

07

GY

07

Lyssna på svenska   Eva Jönsson

Lyssna på svenska är övningar i hörförståelse. Materialet består av ett häfte med kopieringsunderlag, hörmanus, facit och cdaudio. Hörövningarna är indelade i tio områden, med två eller tre svårighetsnivåer inom varje område. Språket är enkelt talspråk som rör vardagsnära ämnen. Eleverna får träning i att plocka ut viss information från meddelanden i t.ex. telefonsvarare, högtalare, nyhetssändning, samtal eller att knappa sig fram till myndighet, varuhus etc. Innehållet i hörövningarna sträcker sig från korta anvisningar, matchning med rätt bild etc. till längre och mer komplex information för de svårare nivåerna. Korta vokalövningar med diktamen förekommer också. Lyssna på svenska Hörförståelseövningar för sfi (samtliga studievägar) Kopieringsunderlag inkl. cd (audio), 72 s

40-66531-7

850:-

3-pack

40-67443-2

1 950:-

17


ENGELSKA

Ett komplett paket fyllt med glädje och inspiration

Nu finns Happy från årskurs 3 till årskurs 9!

I Happy hittar du alltid något av intresse, som dessutom roar, förvånar eller manar till eftertanke. Som lärare finner du i läromedelspaketet Happy allt du behöver för att göra engelsklektionerna inspirerande, utan att det kostar dig en massa extra tid. I Happy finns det mesta, och det är färdigt att använda.

Bergman/Johansson/Peterson/Sutcliffe

Bergman/Johansson/Peterson

Bergman/Johansson /Peterson

Textbooks Rikliga läsupplevelser av varierande svårighetsgrad hjälper dig att individualisera arbetet.

Workbooks Här arbetar eleverna enskilt, i par eller i grupp med såväl enkla som utmanande övningar.

Handy Helpers Nyttiga och roliga kommentarer, en unik länksamling, tips på bra skönoch facklitteratur, övningar, facit, utvärderingsmall och möjlighet att testa elevernas kunskaper med oförberedda tematexter.

Kombinera delarna i Happy till ett komplett läromedelspaket!

Cd-box Texter, sånger, hörövningar och uttalsövningar till varje tema. Att lyssna till dramatiseringar och engelska från olika delar av världen ger texterna ytterligare en dimension.

Elevwebbar Mängder av interaktiva övningar – alla direkt kopplade till Happy Textbooks. En webb för varje årskurs.

På gleerups.se/skola /happy kan du bläddra i ett digitalt smakprov!

Chris Sutcliffe, en av författarna till Happy

18

One of the special things about Happy is that we have three or four texts in each Unit. The B text is harder than the A text, and the C text is hardest of all. That means that pupils can work on the text that is best suited to their abilities. Another special thing is the way pupils can use the internet to support what they have learnt from the textbook. That is really amazing!


ENGELSKA

Happy – Textbook

Rikliga läsupplevelser i fullspäckade teman. Läsordning väljer ni själva eftersom grammatiken inte styr. Varierande svårighetsgrad hjälper dig att individualisera arbetet, och varje tema avslutas med kul övningar: en sång, roliga historier eller en seriestrip.

• Rikliga läsupplevelser ökar elevernas intresse. • Varje tema inleds med dialog, sedan följer texter i tre olika svårighetsgrader. • Glosor intill varje text! • Förstärk läsandet! I No. 2 och 3 hittar du spännande, skönlitterära texter.

Happy – Workbook

Arbeta enskilt, i par eller grupp med såväl enkla som utmanande övningar. Fonetik tränas under egen rubrik och hörförståelse följs upp med kluriga frågor. Separata grammatikdelar i varje bok där eleverna kan befästa nya kunskaper och repetera gamla.

• Flexibelt material – låt eleverna arbeta enskilt, i par eller i grupp! • I No. 1 är alla instruktioner på svenska. I No. 2 och 3 övergår böckerna alltmer till engelska, och skriftlig och muntlig kommunikation ges allt större plats. • I Sound Check tränar dina elever fonetiken.

19


Mängder av interaktiva övningar – ordförråd, grammatik och läsförståelse – direkt kopplade till Happy Textbooks. Alla böckernas texter finns dessutom som ljudfiler, vilket låter eleverna träna förståelsen av talad engelska. En webb för varje årskurs – se demoversioner på gleerups.se/ laromedelswebbar

.larome ww

de

w

swebba el

omed lar

lswebbar

e r.s

ENGELSKA

Happy – Elevwebbar

.se

25 ex Textbook No. 1 + Läromedelswebb, skollicens 12 mån

2 875:-

(ord. pris 4 070:-) Se även paketpris för No. 2 och 3.

På gleerups.se/ laromedelswebbar kan du se demoversioner på elevwebbarna!

F-6

6-9

6-9

GY/ Vux 25 ex Textbook No. 2 +

Happy 1

Textbook No. 1, 136 s

40-64215-8

115:-

40-67040-3

2 875:-

40-64217-2

105:-

40-64414-5

1 055:-

Cd-box No. 2

40-66217-0

1 295:-

Webb 2, skollicens 12 mån

40-64218-9

965:-

25 ex Textbook No. 1 + Läromedelswebb, skollicens 12 mån

GY

07

Workbook No. 1, 144 s Cd-box No. 1 GY 07 GY

Webb 1, skollicens 12 mån

07

Handy Helper No. 1, 174 s

GY

07

Årskurs 7

F-6

Happy 2

Textbook No. 2, 136 s

40-64407-7

115:-

40-67041-0

2 875:-

40-64501-2

105:-

Ma/No

Läromedelswebb, skollicens 12 mån

GY

07

Workbook No. 2, 144 s

Handy Helper No. 2, 165 s

40-64574-6

1 055:-

GY

07

40-66304-7

1 295:-

GY GY 07

40-64502-9

965:-

GY

07

07

GY

GY GY

07

Happy 3

07

07

25 ex Textbook No. 3 + Läromedelswebb, skollicens 12 mån

GY

07

07

GY

07

Workbook No. 3, 144 s

GY 07 GY

40-64638-5

07

07

Webb 3, skollicens 12 mån

GY

Handy Helper No. 3, 168 s

GY

07

GY

07

GY 07 GY

07

40-67042-7 07

105:-

40-64641-5

1 055:-

07

40-66305-4

1 295:-

GY 07 GY

40-64640-8

965:-

GY 07 GY

07

07

07

GY

07

GY

07

GY

07

07

GY

07

Årskurs 6–9 40-63490-0

115:-

Lärarhandledning 1, 108 s

40-63491-7

605:-

Cd, 70 min

40-63492-4

425:-

Story World 2

Årskurs 6–9

Elevbok 2, 94 s

40-63968-4

115:-

Lärarhandledning 2, 108 s

40-63956-1

605:-

40-63958-5

425:-

Cd, 89 min

GY

07

GY

07

20

GY GY

07 07

GY

07

GY

GY

07

Med Story World väcker du dina elevers intresse för engelska genom ett nygammalt grepp – berättelsen. En repetition av baskunskaperna kombineras med nya utmaningar. Story World 1 innehåller tre berättelser med tillhörande övningar som repeterar och befäster ord och basgrammatik samt tränar läs- och hörförståelse. Story World 2 innehåller ytterligare tre spännande berättelser med tydlig struktur. GY

Elevbok 1, 94 s

3 195:-

GY

40-64639-2

GY

Story World 1

130:-

07

GY

Story World 1 och 2 Björk Erlandson/Orring

Årskurs 9

GY

Cd-box No. 3

Dela upp dina kostnader över 3 år med Happy hyrköp! Läs mer på gleerups.se/hyrkop

07

07

GY

Textbook No. 3, 144 s

GY

GY

Årskurs 8

GY/ Vux

Ma


ENGELSKA

Top Up – allt-i-ett-böcker för elever som behöver stärka sin engelska Har du elever som behöver extra stöd? Med Top Up får de den hjälp de behöver. Författaren John McClintock har utvecklat de goda idéerna från Challenge Easy Version, som under många år varit ett uppskattat material för elever i denna målgrupp.

F-6 6-9 GY/ Vux

Ma/No

Top Up 1–3, inklusive elev-cd John McClintock

Top Up 1 Elevbok, inkl. elev-cd,152 s

40-64721-4

175:-

Elevböckerna är allt-i-ett-böcker med tjugo kapitel i varje bok. Texterna är intressanta och spännande – specialskrivna för svaga läsare. Övningarna är många och omväxlande. Grammatiken är tydlig och befäster baskunskaperna. På tillhörande lärar-cd finns alla texter och Listen-övningar. Lärarpärmarna innehåller bl.a. facit till övningarna i elevboken, test, kopieringsunderlag och tapescript till Listen-övningar.

Lärar-cd

40-65243-0

630:-

Teacher’s Guide

Årskurs 7

GY

07

40-66565-2

Top Up 2

885:-

Årskurs 8

Elevbok, inkl. elev-cd, 152 s

40-65226-3

175:-

07

40-66100-5

740:-

Teacher’s Guide

GY GY

40-66566-9

Top Up 3

GY

Lärar-cd

GY

07 07

Elevbok, inkl. elev-cd, 152 s Lärar-cd

GY

07

885:-

Årskurs 9

07

40-66101-2

175:-

40-66102-9

740:-

40-66567-6

885:-

GY

Teacher’s Guide

07 07

GY

GY GY 07

07

21 GY

07

GY GY 07

07


ENGELSKA

Lift off – kul engelska för hela grundskolan! Lift off är ett läromedel i engelska för hela grundskolan – från start till mål. Framgången i årskurs F–6 följs upp i årskurs 7–9 av ett grundmaterial med kompletterande komponenter. Med Lift off får du stora möjligheter att göra undervisningen varierad och innehållsrik.

Workbook 4–6 Bradbrook/Söderlund Övningsböckerna anknyter till textböckerna och bearbetar ordförråd, fonetik och strukturer. Övningarna har i hög grad kommunikativ karaktär och bygger på såväl enskilt, individanpassat arbete som par- och grupparbeten. Companion Book 4–6 Bradbrook/Söderlund Companion Book är en ”parallellbok” med extra läsning och språkträning för elever som avancerar snabbt. Texterna ansluter temamässigt till innehållet i textböckerna.

Teacher’s Guide 4–6 Bradbrook/Söderlund I Teacher’s Guide finns tips och förslag på hur materialet i Text- och Workbook samt Companion Book kan användas. Det finns även manus till avlyssningsövningar, noter till sångerna, facit till Workbook och övningarna i Companion Book samt diagnostiska prov. Lift off 4

Årskurs 7

Textbook 4, 184 s

40-65937-8

85:-

Text- och övningsljud 4 – cd, 160 min

40-65896-8

155:-

Workbook 4, 144 s

40-65143-3

85:-

Companion Book 4, 136 s

40-65903-3

85:-

Text- och övningsljud 4 – cd, 100 min

40-65904-0

104:-

Sånger 4 – cd, 43 min

40-65927-9

232:-

Teacher’s Guide 4, 126 s

40-65934-7

Lift off 5

160:-

Årskurs 8

Textbook 4–6 Bradbrook/Söderlund

Textbook 5, 215 s

40-65938-5

85:-

Text- och övningsljud 5 – cd, 180 min

40-65898-2

155:-

Textböckerna är indelade i 10–12 units och innehåller såväl fiction- som realiamaterial. Texterna kretsar i stor utsträckning kring familjen Taylor från Manchester. Fiction-texterna är skrivna på ett ledigt vardagsspråk, medan faktatexterna håller en mer sakligt formell stil.

Workbook 5, 156 s

40-65940-8

85:-

40-65900-2

85:-

Text- och övningsljud 5 – cd, 140 min

40-65905-7

104:-

Sånger 5 – cd, 50 min

40-65928-6

232:-

Sånger

Companion Book 5, 156 s

Teacher’s Guide 5, 104 s

Lift off 6

GY

07

GY

07

40-65935-4

GY

165:-

Årskurs 9

07

Textbook 6, 240 s

40-65939-2

85:-

Till varje årskurs finns en cd med sånger. Det finns pianoackompanjemang till hjälp för dem som inte spelar själva. Sångtexterna finns i textböckerna och noter med ackord finns i Teacher’s Guide.

Text- och övningsljud 6 – cd, 250 min

40-65899-9

205:-

40-65941-5

85:-

Inspelningar

Sånger 6 – cd, 80 min

Samtliga texter i Textbook och Companion Book, inklusive fonetikrutor och avlyssningsövningar, finns inspelade på cd.

Teacher’s Guide 6, 120 s

Workbook 6, 158 s Companion Book 6, 136 s

GY

07

Text- och övningsljud 6 – cd, 180 min GY

07

GY

Gäller så långt lagret räcker

07

22 GY

07

40-65901-9

85:-

40-65906-4

155:-

40-65929-3

232:-

40-65936-1

165:-


ENGELSKA

Lift off Option – för engelska som språkval Lift off Option passar bra för elever med engelska som språkval. Serien består av text- och övningsböcker med tillhörande inspelningar samt lärarpärmar. Lift off Option kan användas oberoende av vilket läromedel eleverna använder i sin ordinarie engelskundervisning. Option Textbook 1–4 Bradbrook/Söderlund Option Textbook består av olika units med texter som handlar om sådant som intresserar ungdomar och utspelar sig runt om i den engelskspråkiga världen. Varje bok har även en egen spännande följetong. Styckeordlistor finns i anslutning till texterna och alfabetiska ordlistor finns i slutet av textböckerna. Där finns också en uppslagsdel med grammatiköversikt. Teacher’s Guide 1–4 Bradbrook/Söderlund Förslag till hur materialet i Text- och Workbook kan användas, varieras och kombineras finns i Teacher’s Guide som även innehåller manus till avlyssningsövningarna, facit till Workbook och diagnostiska prov. Workbook 1–4 Bradbrook/Söderlund Arbetsböckerna anknyter till materialet i textböckerna och bearbetar ordförråd, fonetik och strukturer. Övningarna har kommunikativ karaktär och bygger såväl på enskilt, individanpassat arbete som på par- och grupparbeten. De alfabetiska ordlistorna och uppslagsdelen från textböckerna återges även i arbetsböckerna för att underlätta elevernas hemarbete. Samtliga texter och avlyssningsövningar finns inspelade på cd.

Lift off Option 1

Årskurs 6

Textbook, 84 s

40-65911-8

Workbook 1, 112 s

40-65139-6

85:-

Teacher’s Guide 1, 72 s

40-65910-1

160:-

Text- och övningsljud 1 – cd, ca 100 min*

40-65908-8

Lift off Option 2

85:-

107:-

Årskurs 7

Textbook, 132 s

40-65917-0

Workbook 2, 116 s

40-65140-2

85:-

40-65915-6

160:-

Teacher’s Guide 2, 68 s

GY

07

Text- och övningsljud 2 – cd, ca 140 min*

Lift off Option 3 Textbook, 150 s Workbook 3, 142 s Teacher’s Guide 3, 76 s

40-65912-5 07

40-65921-7

GY

40-65142-6

85:-

40-65920-0

160:-

07

GY

07

40-65918-7 07

Workbook 4, 158 s

GY

07

GY

07

Text- och övningsljud 4 – cd, ca 150 min* * Gäller så långt lagret räcker

85:-

155:-

Årskurs 9

GY

Textbook, 152 s Teacher’s Guide 4, 104 s

105:-

Årskurs 8

GY

Text- och övningsljud 3 – cd, ca 150 min*

Lift off Option 4

85:-

40-65925-5

85:-

40-65926-2

85:-

40-65924-8

160:-

40-65922-4

155:-

GY

07

GY

07

GY

07

GY

07

23


ENGELSKA

Easy English – de första byggstenarna i engelska Easy English är ett grundläggande material för de elever som behöver repetera baskunskaperna i engelska. Eleverna får träna engelska på sin egen nivå. Instruktionerna är tydliga och övningarna lätta att arbeta med. Ordförrådet byggs upp successivt och elevernas självförtroende stärks. Övningar i enkel grammatik och läsförståelse blandas med ordövningar.

nyhet!

nyhet! Easy English 3 • Läsa och skriva vanliga glosor • Läsa och skriva enkla meningar • Arbeta med grammatiska övningar • Läsförståelseövningar

Easy English Karin Danielsson Easy English är svartvita, tydliga övningshäften där eleven tränar engelska i sin egen takt. Författaren Karin Danielsson arbetar på individuella programmet och möter dagligen elever med stora luckor i engelska. Easy English

Årskurs 4–9

Övningshäfte 1, 32 s

40-65248-5

55:-

Övningshäfte 2, 32 s

40-65269-0

55:-

Övningshäfte 3, 32 s

40-66491-4

55:-

Övningshäfte 4, 32 s

40-66492-1

55:-

Övningshäfte 5, 32 s

40-66906-3

55:-

Övningshäfte 6, 32 s

40-66907-0

55:-

Easy English 1 • Läsa och skriva vanliga glosor (med stöd) • Läsa och skriva enkla meningar (med stöd) • Arbeta med enkla grammatiska övningar (med stöd) • Enkla läsförståelseövningar Easy English 2 • Läsa och skriva vanliga glosor • Läsa och skriva enkla meningar • Arbeta med enkla grammatiska övningar • Enkla läsförståelseövningar

Easy English 4 • Öka ordförrådet med glosor som hör till hemmiljö • Läsa och skriva meningar • Arbeta med grammatiska övningar • Läsförståelseövningar Easy English 5 • Läsförståelseövningar • Formulera egna meningar • Grammatiska övningar • Fonetisk skrift Easy English 6 • Läsförståelseövningar • Formulera egen text • Grammatiska övningar • Fonetisk skrift

För 10-pack, se gleerups.se

Action Stories

Action Stories

Årskurs 7–9/Gy

Diving, 32 s 5-pack

40-64937-9 40-65013-9

105:470:-

Skydiving, 32 s 5-pack

40-64938-6 40-65011-5

105:470:-

Stunts, 32 s 5-pack

40-64936-2 40-65014-6

105470:-

Survival Skills, 32 s 5-pack

40-64939-3 40-65015-3

105:470:-

24

Action Stories är en serie fartfyllda häften för alla som är intresserade av halsbrytande rekordförsök, extremsporter och överlevnad i vildmarken. Passar bra för elever som behöver lästräning och motiverande texter. Har lockande utseende och gott om bilder att tala om. I Diving möter du personer som dyker från klippor, simmar med hajar och dyker under is. Skydiving berättar om människor som på olika sätt kastar sig ut i fritt fall från höga höjder. Stunts handlar om vågade konststycken med cyklar, inlines, skateboard och snowboard. Slutligen tar häftet Survival Skills upp hur man bäst klarar sig i vildmarken, långt från civilisation och det moderna livets bekvämligheter.


ENGELSKA

Läromedel för extra träning!

EXTRA TRÄNING

Hos oss på Gleerups hittar du alltid något annorlunda och kul att ta med till klassrummet. Välj det som passar just din undervisning och dina elever! Du kan använda materialen när du vill och hur du vill. Men framför allt kan du använda dem om och om igen.

Reparationskurs engelska Kopieringspärm Karin Holmberg

nyhet!

Nyhet! Reparationskurs engelska innehåller kopieringsunderlag för träning i engelska så att man når godkänt betyg i år 9. Eleverna får möjlighet att ”reparera” sina kunskaper. Det finns övningar inom fem avsnitt: Vocabulary, Speaking, Grammar, Reading och National test. Den sista delen är en övning som liknar ett nationellt prov för år 9, och som därför är bra förberedelse inför det riktiga nationella provet. Reparationskurs engelska Kopieringspärm, ca. 150 s

Årskurs 7–9 40-67219-3

P 1 095:-

Grammar in Practice 1–2 Bolton/Peterson

Brush up Your English Ulla Britta Persson

Grammar in Practice är två kopieringspärmar med ett stort antal svårighetsgraderade övningar på 50 vanliga strukturer. De är avsedda att stödja grammatikinlärning och kan användas från årskurs 6 och uppåt.

Brush up Your English ger eleverna möjlighet att snabbt repetera baskunskaperna i engelsk grammatik. Facit och kommentarer ges direkt. Brush up Your English innehåller också en minigrammatik och test. Separat facit medföljer som instickshäfte.

Grammar in Practice

Årskurs 6–9

Kopieringsunderlag del 1, 123 s

40-65116-7

795:-

Brush up Your English

Kopieringsunderlag del 2, 118 s

40-65174-7

795:-

56 s

Årskurs 8–9 40-65893-7

130:-

25


ENGELSKA EXTRA TRÄNING

Gleerups Engelska Basgrammatik Christer Johansson

Grammar Check  Jonas Thun Grammar Check – hjälper eleven att bygga sitt språkpussel. Översättningsmeningarna i Grammar Check är uppbyggda med en progression som visar språket i ett sammanhang och får eleven att använda sin grammatiska kunskap. Pärmen innehåller kopieringsunderlag på nio nivåer. Varje nivå består av sex övningsunderlag som tränar de olika grammatiska momenten i meningar. I pärmen finns också tre extranivåer med översättningsmeningar av varierande svårighetsgrad. Pärmen avslutas med kopieringsunderlag med viktiga ord och vanliga misstag, samt facit. Kopieringsunderlagen kan användas som övningar, som diagnoser i IUP eller som bedömningsgrundande prov. Grammar Check Kopieringspärm, 97 s

Gleerups serie Basgrammatik finns i följande språk: engelska, franska, italienska, spanska och tyska. Basgrammatiken tar upp och förklarar grundläggande grammatiska begrepp och funktioner. Gleerups Engelska Basgrammatik

Årskurs 6–9/Gy

Inbunden, 80 s 10-pack

40-63739-0 40-63740-6

128:1 145:-

Övningsbok, 72 s, 5-pack

40-63750-5

390:-

Årskurs 6–9/Gy 40-65118-1

845:-

Gleerups Basgrammatik finns även i franska, italienska, spanska och tyska. Läs mer på gleerups.se

ÖVRIGA TITLAR Get My Meaning? Chamberlin/Chamberlin Kortlåda, 200 kort Gäller så långt lagret räcker 26

Årskurs 8–9 40-66266-8

780:-


ENGELSKA EXTRA TRÄNING

EFL247 Online English – en utmärkt resurs på webben! EFL247 Online English uppdateras kontinuerligt och är därför ständigt aktuell. När du söker material på engelska för temaarbeten eller fördjupande läsning om olika engelskspråkiga länder är EFL247 Online English en fantastisk resurs.

nyhet! Läs mer om EFL247 på gleerups.se/ skola/efl247

d

swebba el

r

Ma/No

F-6 EFL247 Online English Hanson/Haythorpe mfl 6-9 En ny version av Online English med helt nya möjligheter! EFL247 ersätter alla de versioner som tidigare funnits av Online English. GY/ Det välkända innehållet i Online English finns numera inbyggt Vux Ma/No i EFL247.com, ett internationellt community för engelsklärare. Siffrorna 247 står för tillgänglighet, med åtkomst till materialbank och community när du som lärare kan och vill. Utöver tusentals sidor med teman och annat bearbetat material i olika kategorier och på flera nivåer finns länkar till självrättande nyhetsaktiviteter. Några av dessa är hörförståelseövningar baserade på videoinslag. Dessutom ingår tillgång till ett verktyg för att skapa egna webbövningar och en mötesplats för presentationer och internationella kontakter och utbyten. Ett självklart hjälpmedel för alla högstadie- och gymnasieskolor! Vid beställning av en skollicens skickas ett särskilt skollösenord som varje lärare på skolan sedan använder för att enkelt kopplas till rätt skola. Det finns även en gratisversion som ger begränsad tillgång till Online English och till vissa community-funktioner.

Om abonnemanget Abonnemanget på en skollicens till EFL247 Online English är löpande och förnyas med tolv månader i taget. Det kan sägas upp när som helst och avslutas då vid kommande faktureringstillfälle. EFL247 Online English Webbtjänst för engelsklärare, skollicens 12 mån

40-64430-5

1 345:-

EFL247 Online Explorer EFL247 Online Explorer är ett omfattande material om engelsktalande länder. 16 teman tillgängliga på två cd-skivor. EFL247 Online Explorer Online Explorer – Europe, skollicens 12 mån

40-65008-5

1 995:-

Online Explorer – World, skollicens 12 mån

40-65010-8

1 995:-

MAPS & FACTS – English-Speaking Nations 

Stordiapärm för engelsklärare Maps & Facts kompletterar traditionella läromedel i engelska. Pärmen innehåller stordiakartor över åtta engelskspråkiga länder, både topografiska kartor och kartor som visar delstater och huvudstäder. Dessutom finns ett faktahäfte med uppgifter och texter samt en cd med ytterligare information och blindkartor för utskrift. Maps & Facts – English-Speaking Nations 23 stordior samt faktahäfte och cd

Årskurs 6–9/Gy 40-64476-3

1 398:-

27


FRANSKA

Salut ! – franska som ger mersmak Författarnas mål med Salut ! är att eleverna hela tiden ska vilja lära sig mer. Salut ! ger förutsättningar för en positiv inlärningssituation. Dina elever kan arbeta tillsammans, välja och planera enskilt eller i grupp och sedan utvärdera resultatet av sina arbetsinsatser. Elevböcker Persson/Swedenborg Elevböckerna i Salut ! 1–4 är allt-i-ett-böcker med både texter, övningar och grammatik i en bok. Dessutom ingår facit i form av instickshäfte. Texterna har autentiska inslag från första boken och ger eleverna en inblick i livet i Frankrike och i fransktalande länder. De flesta av texterna är dialoger, vilket ger eleverna många tillfällen att tala språket, men det finns också berättelser, beskrivningar, sånger och ramsor. Texterna kompletteras med realia i såväl elevbok som lärarpärm. Övningarna väcker intresse och hjälper eleverna att inhämta och befästa den nya kunskapen på ett varierat sätt. Övningarna tränar associationsförmågan och stimulerar elevernas eget

28

skapande av exempelvis korsord, dikter och korta texter. Det finns också många kommunikativa par- och grupparbetsövningar. Grammatiken omfattas av lätta grammatiska regler för att öka förståelsen av de språkliga företeelser som är nya för eleverna. Ordförrådet är uppbyggt med hjälp av texter och ordfält som systematiskt introducerar ett visst områdes glosor. I första boken får eleverna till exempel lära sig ett antal lätta namn på blommor och djur, enklare sporttermer etc. I varje bok repeteras, utökas och läggs nya ordfält till. Eleverna får på så sätt ett mycket stort passivt ordförråd utöver det aktiva ordförråd som koncentreras till de mest grundläggande och användbara orden.


FRANSKA

Lärarpärm och diagnostiskt test Persson/Swedenborg Lärarpärmar och cd med diagnostiska test finns i anslutning till alla fyra böckerna. Materialet innehåller läs- och hörförståelsetest, skrivuppgifter och förslag till muntliga test. I lärarpärmarna finns material som hjälper dig att göra språkundervisningen omväxlande, såsom realiaavsnitt, förslag på lekar, hemuppgifter m.m.

Text- och övningsljud Texter och sånger samt många hörövningar som vänjer eleven vid att uppfatta franskt tal i vardagliga situationer finns på cd.

Salut ! 1

Årskurs 6

Salut ! 3

Årskurs 8

Elevbok 1, 132 s

40-65990-3

155:-

Elevbok 3, 288 s

40-65117-4

185:-

Lärarpärm 1, 94 s

40-65986-6

830:-

Lärarpärm 3, 93 s

40-65988-0

830:-

Diagnostiska test 1 Pärm, 42 s, cd, ca 10 min

40-65976-7

750:-

Diagnostiska test 3 Pärm, 48 s, cd, ca 10 min

40-65979-8

750:-

Text- och övningsljud 1 – cd, 90 min

40-65974-3

75:-

Text- och övningsljud 3 – cd, 140 min

40-65554-7

Salut ! 2

Årskurs 7

Elevbok 2, 204 s

Salut ! 4

115:-

Årskurs 9

40-65262-1

165:-

Elevbok 4, 356 s

40-65145-7

195:-

Lärarpärm 2, 82 s

GY

40-65987-3

830:-

Lärarpärm 4, 88 s

GY

07

40-65989-7

830:-

Diagnostiska test 2 Pärm, 47 s, cd, ca 10 min

GY

40-65977-4

750:-

Diagnostiska test 4 Pärm, 61 s, cd, ca 10 min

GY

40-65980-4

750:-

40-65555-4

75:-

40-65975-0

115:-

Text- och övningsljud 2 – cd, 120 min

07

07

GY

07

Text- och övningsljud 4 – cd, 150 min

07

GY

07

GY 07 GY

GY 07 GY

GY GY

GY GY

GY

GY

GY

GY

07

07 07

07

07

07

07 07

07

07

29


FRANSKA

Bonne lecture ! Eky Swedenborg Bonne lecture ! är en serie med tio bredvidläsningshäften i franska för årskurs 6–9. Texterna Alla häften kännetecknas av en stigande svårighetsgrad på texterna inom ett och samma tema. Varje texthäfte innehåller cirka tio texter av varierande längd och berättarstil. Här finns dialoger, brev, dikter, berättelser och faktatexter. Längst bak finns gloslistor (med fonetisk skrift) ordnade efter sidnumreringen. Arbetspärmen Till varje text finns ett arbetsblad som kopieringsunderlag i den anslutande arbetspärmen. Här finns såväl innehållsfrågor, där elevens läsförståelse kontrolleras, som skriv-, ord- och grammatikuppgifter och även en del uppgifter av typen ”Ta reda på …”. Till uppgifterna på arbetsbladen finns facit.

Bonne lecture ! 1–10

Årskurs 6–9

1 Animaux, 48 s, 5-pack

40-65962-0

453:-

2 Sports, 48 s, 5-pack

40-65965-1

453:-

3 Environnement, 48 s, 5-pack

40-65966-8

453:-

4 Inventions et découvertes, 48 s, 5-pack

40-65967-5

453:-

5 Culture, 48 s, 5-pack

40-65968-2

453:-

6 La Suède, 48 s, 5-pack

40-65969-9

453:-

7 La France, 56 s, 5-pack

40-65970-5

453:-

8 Paris, 56 s, 5-pack

40-65971-2

453:-

9 Familles, 56 s, 5-pack

40-65972-9

453:-

10 Métiers, 56 s, 5-pack

40-65963-7

453:-

Bonne lecture! 1–10 10-pack, ett ex av varje titel

40-65973-6

876:-

Arbetspärm, 262 s

40-65147-1

1 130:-

Gäller så länge lagret räcker

à Paris  Dvd och stordiapärm à Paris är ett utmärkt komplement till dina traditionella läromedel och består av en välfylld dvd och kopieringspärm med stordior och arbetsmaterial. Genom à Paris får eleverna möjlighet att lära känna turiststaden och själva ta sig fram bland Paris sevärdheter. à Paris är ett fristående stimulansmaterial i franska som består av dvd med kortfattad Parisskildring, kopieringsunderlag och 27 stordior med kartor, berömda platser och byggnader i Paris etc. Materialet kan användas från nybörjarnivå och uppåt. På dvd:n finns, förutom filmsekvenserna från Paris, speakermanus, faktatexter och olika slags övningar, såsom innehållsfrågor, guideuppgifter och tärningsspel. Allt i både fransk och svensk version. à Paris kan användas i helklass på tv eller enskilt eller i mindre grupp i datorn. Svårighetsnivån kan anpassas genom att filmen visas otextad, med fransk text eller med svensk text.

30

à Paris Fransk dvd om Paris 22 min samt kopieringsunderlag och stordior

Årskurs 6–9/Gy 40-64592-0

2 155:-


FRANSKA

Gleerups Franska Basgrammatik Hansén/Schwartz

Jouez ! Persson/Swedenborg

Gleerups serie Basgrammatik finns i följande språk: engelska, franska, italienska, spanska och tyska. Basgrammatiken tar upp och förklarar grundläggande grammatiska begrepp och funktioner.

Kortlådan Jouez ! innehåller 150 aktivitetskort och facit. Jouez ! underlättar individualisering och ger eleverna extra övning på ett lekfullt sätt. Korten är numrerade och har stigande svårighetsgrad. Korten kan användas från årskurs 6, oavsett vilken lärobok eleverna använder.

Gleerups Franska Basgrammatik

Årskurs 6–9/Gy

Franska Basgrammatik, 72 s, inb. 10-pack

40-63743-7 40-63744-4

128:1 145:-

Övningsbok, 64 s, 5-pack

40-63752-9

390:-

Jouez ! Kortlåda, 150 kort + facit

Årskurs 6–9 40-65499-1

805:-

Gleerups Basgrammatik finns även på engelska, italienska, spanska och tyska. Läs mer på gleerups.se

ÖVRIGA TITLAR En bref Lindfors/Persson Repetitionskurs i fransk grammatik, 67 s

Årskurs 8–9 40-65498-4

Fransk grammatik med automatik Modin/Stenqvist Kortlåda, 600 kort

Franska verblådan Ulla Britta Persson Kortlåda, 500 kort

125:-

Årskurs 8–9

40-66277-4

695:-

Årskurs 8–9 40-66278-1

565:-

Gäller så långt lagret räcker

31


TYSKA

Trygg struktur och varierad undervisning med Sag mal… Att läsa tyska ska vara roligt och intressant! I Sag mal… går omväxlande och kul språkträning hand i hand med engagerande och intressant realia. Du får dessutom verktyg som ger både trygg struktur och varierad undervisning. Till varje årskurs finns en Textbuch, en Arbeitsbuch, en Lärarpärm och en cd. Med Sag mal… får du mycket tyska för pengarna!

Textbok 1–4 Alsparr/Pirntke

Ur Sag mal 1

Elever känner ofta ett större engagemang om texter handlar om jämnåriga i olika situationer. För att skaffa autentiskt underlag till sådana texter har författarna intervjuat tyska ungdomar i elevernas egen ålder. Texterna bygger till stor del på dessa intervjuer och anknyter till elevernas egen verklighet. De får en inblick i jämnåriga tyska ungdomars vardag och lär sig i anslutning till detta att berätta om sig själva i motsvarande sammanhang. I Sag mal… blir eleverna redan från början bekanta med olika sorters texter såsom dikter, serier och ramsor. Efter hand utökas de litterära texterna, så att eleverna under årskurs 8 och 9 får läsa utdrag ur ungdomsböcker.

Övergripande teman Dörren till det tyska språket öppnas i år 6 genom att sätta vardagslivet för en tolvåring i centrum. Det handlar till exempel om kompisar, fritidsaktiviteter, skola, det egna rummet och kläder. I år 7 får man följa vad som händer under ett år i Tyskland, hur olika högtider firas och varför. I år 8 handlar texterna om ungdomar och ungdomskultur. I år 9 fördjupas realiakunskaperna. Eleverna får läsa om de omvälvande förändringar Tyskland har genomgått under 1900-talet och i samband med detta ta del av hur dessa händelser beskrivs ur ett mer personligt perspektiv i texter hämtade från ungdomsromaner och antologier. Ur Sag mal 2 32


TYSKA

Arbetsbok 1–4 Alsparr/Pirntke Dagens elever kräver omväxling i språkundervisningen samtidigt som de vill känna sig trygga i en fast struktur. I Sag mal… övas varje moment på flera sätt, exempelvis i dialogövningar, lucktexter, rollspel och andra kommunikativa spel samt genom att eleverna skriver kortare uppsatser. I varje kapitel finns också en hörförståelseövning, så att eleverna redan tidigt tränar att lyssna till och förstå talad tyska. Sag mal… strävar efter en tydlig grammatisk progression redan från år 6 och de olika momenten övas på ett lekfullt sätt. Till varje kapitel hör ett antal övningar, som stegvis leder till att eleverna lär sig den nya grammatiken. Slutligen får de tillämpa det de har lärt sig genom att formulera egna meningar. Det kan ske i form av att de skriver och berättar om något, eller genom att de får lösa en muntlig uppgift i ett kommunikativt spel. Med jämna mellanrum dyker tester upp i arbetsböckerna för att eleverna själva ska kunna kontrollera sina kunskaper.

Lärarpärm med diagnoser och cd Alsparr/Pirntke Lärarpärmen innehåller förutom en utförlig handledning om hur du kan lägga upp dina lektioner, även kompletterande övningar och spel. Du får också tips på övningar som är lämpliga att samla i elevernas personliga mappar (portfolio). Facit till uppgifterna i övningsböckerna samt diagnoser, båda i form av kopieringsunderlag, med tillhörande cd ingår. Diagnoserna avslutas med en utvärdering av resultatet. Tanken är att denna ska fyllas i av eleven själv och därefter kommenteras av lärare.

Text- och övningsljud 1–4 Till Sag mal… finns cd-skivor som innehåller läromedlets texter, dialoger och hörövningar samt dikter, ramsor och sånger.

Sag mal… 1

Årskurs 6

Textbuch 1, 105 s

40-65263-8

105:-

Arbeitsbuch 1, 118 s

40-65942-2

85:-

Text- och övningsljud 1 – cd, ca 70 min

40-65556-1

70:-

Lärarpärm 1 inkl cd, 116 s

40-65944-6

Sag mal… 2

875:-

Årskurs 7

Textbuch 2, 199 s

40-65953-8

Arbeitsbuch 2, 185 s

40-65233-1

85:-

Text- och övningsljud 2 – cd, 80 min

40-65949-1

130:-

Lärarpärm 2 inkl cd, 127 s

GY

07

40-65952-1

Sag mal… 3

Text- och övningsljud 3 – cd, ca 140 min Lärarpärm 3 inkl cd, 148 s

40-65957-6 07

40-65146-4

85:-

GY

07

40-65954-5

135:-

GY

40-65956-9

07

Lärarpärm 4 inkl cd, 159 s

875:-

Årskurs 9

Textbuch 4, 235 s Text- och övningsljud 4 – cd, ca 120 min

110:-

GY

Sag mal… 4 Arbeitsbuch 4, 186 s

875:-

Årskurs 8

Textbuch 3, 272 s Arbeitsbuch 3, 205 s

110:-

40-65961-3

115:-

GY

07

40-65958-3

85:-

GY

07

40-65959-0

130:-

GY

40-65960-6

885:-

07

GY

07

GY

07

GY

07

33


TYSKA/SPANSKA TYSKA

Regler och övningar i tysk grammatik Berit Berggren Regler och övningar i tysk grammatik är kopieringspärmar innehållande övningar och förklaringar till det mesta inom den grundläggande grammatiken. Uppläggningen är konsekvent genomförd. Direkt efter varje grammatisk övningsdel följer motsvarande facit. Regler och övningar i tysk grammatik

Årskurs 7–9/Gy

Kopieringspärm del 1, 111 s

40-65553-0

935:-

Kopieringspärm del 2, 141 s

40-65700-8

970:-

Gleerups Tyska Basgrammatik Hammargren/Kroon

Gleerups Spanska Basgrammatik Sjödin/Ventoso

Gleerups serie Basgrammatik finns i följande språk: engelska, franska, italienska, spanska och tyska. Basgrammatiken tar upp och förklarar grundläggande grammatiska begrepp och funktioner.

Gleerups serie Basgrammatik finns i följande språk: engelska, franska, italienska, spanska och tyska. Basgrammatiken tar upp och förklarar grundläggande grammatiska begrepp och funktioner.

Gleerups Tyska Basgrammatik

Årskurs 6–9/Gy

Tyska Basgrammatik, 72 s, inb. 10-pack

40-63741-3 40-63742-0

128:1 145:-

Övningsbok, 64 s, 5-pack

40-63751-2

390:-

ÖVRIGA TITLAR

Gleerups Spanska Basgrammatik

Årskurs 6–9/Gy

Spanska Basgrammatik, 80 s, inb. 10-pack

40-63747-5 40-63746-8

128:1 145:-

Övningsbok, 68 s, 5-pack

40-63753-6

390:-

Lär kinesiska med nya Lai ba! Läs mer på gleerups.se/skola/laiba

Denksport Ingegerd Håkansson Kortlåda, 150 kort

Årskurs 8–9 40-66271-2

Richtig oder falsch? Ingegerd Håkansson Kortlåda, 200 kort

40-66274-3

Tysk grammatik med automatik Elisabeth Modin Kortlåda, 600 kort

Wörterspiel Håkansson/Mogren Kortlåda, 600 kort Gäller så långt lagret räcker 34

819:-

Årskurs 8–9 815:-

Årskurs 8–9

40-66275-0

697:-

Årskurs 6–9 40-66270-5

585:-


SPANSKA

nyhet!

¡Listos! 1–2 Garcia/Peterson ¡Listos! 1–2 är avsett för de första årens spanskundervisning i grundskolan. Materialet består av kopieringsunderlag i två pärmar, som kan användas som extra stöd vid sidan av ett huvudläromedel och för repetition av grundläggande grammatik och vokabulär. ¡Listos! 1 kan också användas som basläromedel under det första året. Texter och dialoger I både ¡Listos! 1 och 2 får vi följa två tonåringar i en svensk familj som flyttat till Madrid, i skolan och på deras fritid. Strävan har varit att så långt det är möjligt anknyta till elevernas verklighet. Språket är naturligt och vardagligt. Övningar Alla kapitel har ett stort antal övningar med varierad inriktning: • Textutfrågning på dialogerna. • Talövningar i par – ibland med bildunderlag och i slutfas för att öva kapitlets ordförråd eller grammatik i ett sammanhang. • Skrivövningar – enstaka ord, fraser och meningar; i ¡Listos! 2 korta, sammanhängande stycken. • Översättning – ord, fraser och meningar.

Aires de fi esta latina      Cea/Fernández/López Serrano/Villanueva

Aires de fiesta latina

Årskurs 9/Gy-A2/B1

109 s

40-67243-8

¡Fiestas!   Abilgard Christensen/Cea Madsen I ¡Fiestas! presenteras spanska folkliga och religiösa fester i intervjuer, sångtexter och noveller. Högtider som jul och påsk tas givetvis upp men också fiestas mayores med alla de upptåg som hör till samt t.ex. pilgrimsvandringen till Santiago de Compostela. Ett rikt bildmaterial levandegör framställningen och texterna har glosor översatta till svenska.

¡Listos! 1 inriktas mer på ordkunskap – medan ¡Listos! 2 har tyngdpunkten på lite svårare grammatiska moment. Där finns också till varje kapitel en realiadel med information främst om Spanien. Som uppföljning får eleverna i uppgift att jämföra med Sverige i diskussioner och projektarbete.

Kopieringsunderlag 1, 194 s

¡Listos! 2 Kopieringsunderlag 2, 177 s

Årskurs 6–8 40-65992-7

1 155:-

Årskurs 8–9 40-64889-1

199:-

Bildövningar Korsord (crucigramas) Ordpussel (sopa de letras) Bingo Lekar (¡A jugar!)

¡Listos! 1

I Aires de fiesta latina får vi följa en engelsk journalist, Amy Randall, hela vägen från Mexico till Påskön i Chile. Hon deltar i karnevaler i Argentina och på Kuba. Vi får följa med henne när hon firar midsommar i Venezuela och när hon njuter av musiken och dansen på en festival i Colombia. Vi får även följa med till den berömda solfesten i Peru och givetvis firar hon även de dödas dag (el día de los muertos) i Mexico. Till varje kapitel finns det en kort resumé på svenska, glosor och dessutom aktiviteter i form av läsförståelse, med möjlighet för eleverna att uttrycka sig både skriftligt och muntligt.

Det ska vara roligt att lära sig spanska. Därför innehåller ¡Listos! 1 och 2 även ett stort antal stimulerande, fantasieggande och kreativa övningar som t.ex: • • • • •

1 155:-

¡Fiestas!

Årskurs 9/Gy-A2/B1

112 s

40-66546-1

199:-

ÖVRIGA TITLAR Juego de palabras, Crucigramas Kopieringsunderlag, 42 s

Spansk grammatik med automatik Kortlåda, 600 kort* Elisabeth Modin

Alderborn/Mogren/Persson

Årskurs 8–9 40-66281-1

599:-

Årskurs 7–9 40-66280-4

697:-

* Gäller så långt lagret räcker 35


MATEMATIK

I Mattegruvan går matematik och språk hand i hand Mattegruvan tar hänsyn till de matematiska kunskaper och erfarenheter som finns i det mångkulturella klassrummet – ett omtyckt läromedel för elever som studerar matte samtidigt som de lär sig det svenska språket. Serien riktar sig främst till förberedelseklasser i årskurs 4–7 och den tidigare delen av den grundläggande vuxenutbildningen, men vänder sig också till alla dem som behöver bygga upp det språk som behövs för att studera matematik.

Mattegruvan Grundbok Svensson/Svensson

Mattegruvan Lärarhandledning Svensson/Svensson

Grundboken är tänkt för genomgång av matematik och språkliga begrepp. Efter att ha arbetat med Mattegruvan har eleverna fått kunskaper både när det gäller de matematiska momenten och de språkliga begrepp som är nödvändiga i anslutning till varje moment.

I lärarhandledningen finns metodiska anvisningar och konkreta övningar. Varje kapitel innehåller jämförelser mellan matematiska begrepp och skrivsätt i Sverige och i andra kulturer. Fördiagnoser, diagnoser och enkla matematiska spel finns som kopieringsunderlag.

För årskurs 1–3 finns Koppargruvan, Silvergruvan och Guldgruvan, ett basläromedel som förklarar och bearbetar de språkliga begreppen i anslutning till matematiken. I årskurs 4–6 tar uppföljaren Kopparspiran över. Mattegruvan Övningsbok nivå 1 och 2 Svensson/Svensson I övningsböckerna får eleverna träna mer för att befästa begreppen. Övningsbok 1 innehåller övningar på en lägre nivå än Övningsbok 2.

Mattegruvan

Fbk 4–7, GrundVux

Grundbok, 2:a uppl., 148 s

40-64623-1

159:-

Övningsbok 1, 2:a uppl., 64 s

40-64649-1

95:-

Övningsbok 2, 2:a uppl., 64 s

40-64650-7

95:-

Lärarhandledning, 2:a uppl., 94 s

40-64651-4

595:-

36

GY

07

Skapa en röd tråd i undervisningen! Nu finns Mattegruvan 1–6!


MATEMATIK

Skräddarsy undervisningen med Formula och jobba mot de nationella målen! Formula får både glädjen och självförtroendet att växa! Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och uppmuntrar det egna tänkandet. Aktiviteter och övningar visar betydelsen av att se och förstå samband. Med Formula är det dessutom enkelt att individanpassa undervisningen. Formula har tydliga målbeskrivningar till varje kapitel och är väl anpassat till de nya kraven på syfte och centralt innehåll i Lgr 11.

Mårtensson/Sjöström/Svensson

Mårtensson/Sjöström/Svensson

Elevböcker Ett roligt och pedagogiskt upplägg samt tydliga målbeskrivningar lotsar eleverna genom de olika momenten. Efter vartannat kapitel finns kortare repetitionsavsnitt, och alla böcker avslutas med läxor samt facit.

Dvd Med varje elevbok följer en dvd där viktiga avsnitt presenteras i pedagogiska filmsekvenser. Ett utmärkt hjälpmedel vid repetition och läxarbete, både för elever och föräldrar!

Lärarhandledningar Kommentarer till elevböckernas innehåll, gruppuppgifter, diagnoser, prov som redigerbara Word-filer och bedömningsunderlag. En cd med hela handledningens innehåll får du på köpet.

w

lswebbar

.se

F-6 Mårtensson/Sjöström/Svensson

Formula BAS Pärmar med kopieringsunderlag, främst för elever som har svårt att klara baskursen. Cd till varje pärm med allt innehåll i pdf-format.

e r.s

de

nyhet!

swebba el

omed lar .larome ww

F-6

6-9 6-9 Elevwebbar Pedagogiska teorigenomgångar och roliga, interaktiva övningar som ger extra träning.GY/ GY/ VuxvidMa/No Vux Bra föräldrastöd läxläsning!

Ma/No

Författare XXXXXXX

Träna inför NP med Formula – läs mer på s 39!

Lärare som använt Formula kan konstatera att eleverna trivs med att känna att de kan och förstår matematiken. Överlag har de fått bättre resultat på de nationella proven – i en del klasser har över hälften MVG på ÄP9 2010.

Bo Sjöström, en av författarna till Formula

37


MATEMATIK

Formula Elevböcker

Övningsuppgifter varvas med praktiska aktiveteter och reflekterande frågor som hjälper eleven att utveckla olika begrepp, metoder och samband. Diagnoser följs av nivåanpassad träning och extra kluriga utmaningar. Efter vartannat kapitel finns kortare repetitionsavsnitt, och alla böcker avslutas med läxor samt facit.

Så fungerar Formula elevböcker: Spår 1 Grundspår för alla

Diagnos

Utmaningar

Sammanfattning Spår 2

1. Varje kapitel inleds med diskussionsbild och tydliga mål. I samtalet tränar eleverna det matematiska språket och du får en bild av deras tidigare kunskaper. Många diskussionstips ges i lärarhandledningen. Målbeskrivningen berättar vad eleverna kommer att lära sig i det aktuella kapitlet. Varje elevbok omfattar sex kapitel.

2. Grundspåret är gemensamt för alla elever. Här varvas teoretiska uppgifter med praktiska inslag där eleverna får prova olika metoder, utveckla begrepp och se samband. I Tänk efter får eleven argumentera för sin syn på begrepp, metoder och samband. Tydliga symboler i elevboken markerar när respektive övningsblad från dvd:n är lämpligt att använda. 3. Diagnosen leder mot spår 1 och 2. I Diagnosen finns uppgifter kopplade till alla moment i målbeskrivningen. Resultatet visar vilket spår den enskilde eleven bör fortsätta att arbeta med. Spår 1 repeterar begreppen från Grundspåret, men i nya situationer och med nya uppgifter. Spår 2 innehåller mer utmanande uppgifter – några anknyter till Grundspåret, andra leder vidare till nya kunskaper. 38


MATEMATIK

4. Utmaningar och sammanfattningar. Utmaningar med kluriga uppgifter som anknyter till kapitlets innehåll. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning.

5. Repetitionsavsnitt och läxor. Efter vartannat kapitel finns kortare repetitionsavsnitt så att eleverna kontinuerligt har möjlighet att underhålla och vårda tidigare genomgångna moment. Läxor och facit till alla kapitel finns längst bak i varje elevbok.

Träna inför NP med Formula 9!

Mot de nya kunskapsmålen, hela vägen från F-klass till årskurs 9! Nu kan du jobba målinriktat mot de nya kunskapskraven i matematik ända från F-klass till årskurs 9. Prima Matematik för F-3 har redan blivit en succé, och fortsätter nu med Prima Formula för årskurs 4–5. Under årskurs 6–9 tar Formula, som presenteras i denna katalog, vid.

Åk 7–9

Åk 4–6

Åk 1–3

Förskoleklass

I Formula 9 finns kapitlet Inför NP som ger dina elever en bra förberedelse inför det nationella provet. Varje avsnitt inleds med en diagnos, där eleverna själva upptäcker vad de inte behärskar. Många av diagnosuppgifterna är hämtade från tidigare nationella prov. Tydliga hänvisningar från diagnosuppgifterna lotsar sedan eleverna in i kapitlet där de kan reparera sina brister. Spår 2-delen är ett fördjupningsavsnitt där bl a lämpliga verktyg för högre studier presenteras.

39


MATEMATIK

Formula dvd

Till varje elevbok 6-9 följer en dvd-skiva som är ett unikt stöd för inlärningen. Skivan innehåller filmsekvenser med berättarröst där viktiga avsnitt presenteras med teori och exempel. Ett utmärkt hjälpmedel vid repetition och läxarbete, både för elever och föräldrar! På skivan finns också övningsblad med extrauppgifter att skriva ut för den som vill träna mer. Tydliga symboler i elevboken markerar när respektive övningsblad från dvd:n är lämpligt att använda. Formula Lärarhandledningar

Vägledande och praktiska böcker som innehåller: • • • • •

didaktiska kommentarer till uppgifterna gruppledtrådar – övningar för att lära i grupp extradiagnoser prov med bedömningsanvisningar cd med handledningens hela innehåll samt prov som redigerbara Word-filer

Formula Bas

I smarta övningspärmar med kopieringsunderlag har vi samlat extramaterial, främst för elever som har svårt att klara grundbokens G-spår och Spår 1. Baspärmen följer grundbokens kapitelindelning. Kopiera hela eller valda delar, och sätt samman individuella arbetshäften till de elever som behöver extra träning. Eleverna arbetar direkt på sidorna och behöver alltså inget extra räknehäfte. Tillsammans med teorigenomgångarna på grund-bokens dvd blir baspärmens övningar ett starkt stöd för elevernas utveckling i matematik. Varje pärm innehåller fördiagnos och resultatmall, samt övningsblad för att träna enkel multiplikation och division. Dessutom får du en cd till varje pärm med allt innehåll i pdfformat. Där finns också fördiagnosen som redigerbar wordfil om du vill göra egna anpassningar.

nyhet!

gleerups kan matematik! • Hur vill du arbeta med undervisningen i matematik? • Vilka material passar dig och dina elever? • Du kanske är sugen på fortbildning eller helt enkelt behöver någon att prata matematikundervisning med?

40

Gleerups har en mängd material i matematik med olika inriktningar, från förskola till högskola! Alla är framtagna och utformade med hjälp av viktiga synpunkter från lärare och elever. Dessutom erbjuder vi fortbildning, lärarlitteratur och matematikträffar av olika slag. Läs mer på gleerups.se/matematik


MATEMATIK

Formula Elevwebbar

Formula elevwebbar ger rolig, interaktiv träning som leder till resultat. Låt eleverna arbeta enskilt, eller använd webben på interaktiva whiteboards vid gemensamma klassgenomgångar. Webben nås från vilken dator som helst – perfekt för träning i hemmet! Teorigenomgångarna fungerar dessutom utmärkt som föräldrastöd vid läxläsning. swebba el

omed lar w.larom

de

w

e w Formula elevwebbar innehåller: • interaktiva uppgifter med självrättning • huvudräkning med de fyra räknesätten • test på matematiska ord och begrepp • filmsekvenser med teori och exempel • lättsamma och roande korsord • länktips

lswebbar

e r.s

.se

F-6

F-6

6-9

6-9

GY/ Vux

GY/ Vux

Ma/No

Testa dig själv – interaktiva uppgifter med självrättning

Filmsekvenser med genomgångar av viktiga moment

Ma/No

Länktips

Lättsamma och roande korsord

lswebbar

Prova demoversionerna på gleerups.se/ laromedelswebbar e r.s

.se

w

de

.larome ww

swebba el

omed lar

F-6

F-6

6-9

6-9

GY/

GY/

41


MATEMATIK

Dela upp dina kostnader med Formula hyrköp! Med hyrköp kan du fördela dina kostnader över 3 år. Hyrköp underlättar för dig som vill prova ett nytt läromedel och ger dig full returrätt. Hyrköp är möjligt för varje Formulatitel vid beställningar på minst 25 ex. För komplett hyrköpsavtal, gå in på gleerups.se/hyrkop

Formula 6

Årskurs 6

Formula Bas

Årskurs 6

Elevbok, 252 s inkl. dvd

40-64571-5

198:-

Pärm 7 Bas

40-67134-9

1195:-

Dvd

40-64690-3

99:-

Pärm 8 Bas

40-67135-6

1195:-

Årskurs 7

Pärm 9 Bas

40-67136-3

1195:-

Formula 7

GY

07

Elevbok, 296 s inkl. dvd

40-64726-9

198:-

Dvd

40-64728-5

99:-

Formula 8 Elevbok, 320 s inkl. dvd

GY

07

GY

07

Dvd

Formula 9 Elevbok, ca 304 s

Lärarhandledning 6, 184 s

Lärarhandledning 9, 194 s

198:-

40-66115-9

99:-

Årskurs 9

07

GY

07

GY

07

40-65246-1

198:-

40-66477-8

99:-

GY

Årskurs 6–9

07

GY

07

GY

07

Lärarhandledning 7, 210 s Lärarhandledning 8, 228 s

40-65244-7

GY

Dvd

Formula Lärarhandledningar

Årskurs 8

07

GY

40-64615-6

795:-

40-64727-6

895:-

07

40-66121-0

895:-

GY

40-65245-4

895:-

Formula Paketpris

Årskurs 6–7

25 ex Formula 6 Elevbok + 1 ex Lärarhandledning

40-64935-5

4 595:-

25 ex Formula 7 Elevbok + 1 ex Lärarhandledning

40-64934-8

4 595:-

25 ex Formula 7 Elevbok + Elevwebb årskurs 7, skollicens 12 mån

40-66258-3

4 795:-

Formula Elevwebb

Årskurs 7–8

Årskurs 7, skollicens 12 mån

40-66254-5

1 295:-

Årskurs 8, skollicens 12 mån

40-66255-2

1 295:-

Årskurs 9, skollicens 12 mån

40-66257-6

1 295:-

GY

07

GY

07

GY

07

GY

07

GY

07

GY

07

GY 07 GY

07

GY 07 GY

25 ex Formula 6 Elevböcker + 1 ex Lärarhandledning Formula 6

07

GY 07 GY

07

4 595:-

GY

07

(ord. pris 5 745:-)

25 ex Formula 7 Elevböcker + 1 ex Lärarhandledning Formula 7

4 595:-

25 ex Formula 7 Elevböcker + Läromedelswebb, skollicens 12 mån

w

lswebbar

e r.s

de

swebba el

omed lar .larome ww

.se

42

F-6

F-6

6-9

6-9

GY/ Vux

Ma/No

(ord. pris 5 845:-)

GY/ Vux

4 795:(ord. pris 6 245:-)

Ma/No


MATEMATIK

Mattegreppet nyhet! – vinnande pedagogik i matematik! År 2008 vann Åsa Hammarlund och Frida Wirén Gleerups Matematikstipendium för deras nytänkande pedagogik inom matematik. Deras nya arbetssätt och material har även belönats med Nämnarens stipendium på Matematikbiennalen 2008 och Gudrun Malmers Stiftelses Matematikstipendium. Gleerups kan nu erbjuda er deras nytänkande och vinnande pedagogik i matematik. Det heter Mattegreppet och är ett läromedel avsett för grundskolans senare del. Mattegreppet Hammarlund/Wirén

Mattegreppet

Årskurs 4–9

Pärm 1, Taluppfattning, 196 s

40-66769-4

1 895:-

Pärm 2, Geometri, 161 s

40-66770-0

1 895:-

Pärm 3, Algebra & Statistik, ca 140 s

40-66771-7

1 695:-

Paket 1–3, 1 ex av varje pärm

40-66817-2

4 495:-

Köp tre pärmar för endast

4495:-

Mattegreppet gör målen i matematik konkreta för eleverna och hjälper eleverna att få insikt i sitt lärande. Mattegreppets huvudsakliga komponenter är Begreppspusslen och den Laborativa arbetsgången. Bitarna i Begreppspusslen motsvarar målen och efterhand som målen uppnås kommer pusslen att byggas på. På så sätt får eleven en tydlig överblick på sitt lärande och kan samtidigt se vilka mål som ännu inte nåtts. Den Laborativa arbetsgången som genomsyrar hela läromedlet omfattar allt från enkla uppgifter till mer omfattande tematiska uppgifter. Mattegreppet består av tre pärmar; Taluppfattning, Geometri samt Algebra och statistik. I varje pärm finns mängder med kopieringsunderlag i form av begreppspussel, arbetsblad, diagnoser och prov. Dessutom finns läraranvisningar till arbetsbladen och bedömningsmatriser med tillhörande läraranvisningar. Till varje pärm medföljer en CD med samtliga sidor, pussel och pusselbitar i färg. Mattegreppet erbjuder stora möjligheter till variation i matematikundervisningen och är ett utmärkt komplement till alla matematikläromedel. Det kan också användas som ett eget fristående läromedel och då kan ett mer traditionellt matematikläromedel istället utgöra De tydliga och konkreta komplementet.

målen i Mattegreppet är i linje med de i den nya kursplanen för Lgr 11.

(ord. pris 5 485:-)

Repstegen Ahlberg/Bjerborn/Måsbäck/Wiedling-Fernandes Repstegen är ett effektivt träningsmaterial i grundläggande matematik för alla årskurser. Perfekt för att reparera brister eller repetera matematikens grunder. Till varje område hör både träningshäften och ett diagnoshäfte (kopieringsunderlag).

Repstegen finns för fyra matematikområden: • •

Taluppfattning Räknesätten

• •

Enheter & tid Bråk & Procent

Repstegen

Årskurs 4–9

För beställningsinformation gå in på gleerups.se/skola/repstegen Där finns även facit för kostnadsfri nedladdning

43


MATEMATIK

Corda bas 1–3 Danielsson/Gabrielsson/Löfstrand Corda är ett läromedel som ger grundläggande kunskaper i matematik. Innehållet i Corda bas 1 motsvarar ungefär målen för årskurs 5 i grundskolan och innehållet i Corda bas 2 motsvarar ungefär målen för årskurs 9. Corda bas 3 ger bra förberedelse för gymnasiekurserna på de högskoleförberedande programmen. Corda används på IV-programmet, inom den grundläggande vuxenutbildningen, på folkhögskolor m.m. Corda används även på grundskolor för att reparera bristande förkunskaper inför årskurs 7 (Corda bas 1) och som repetition i slutet av årskurs 9 eller på sommarskolor efter årskurs 9 (Corda bas 2). Lärarhandlening och dvd-learning Med Corda bas 1 och 2 följer dvd-learning – filmsekvenser med teorigenomgångar som förklarar bokens innehåll. Lärarhandledningarna till respektive bok innehåller författarkommentarer, extra träningsuppgifter och prov. Med lärarhandledningarna följer en cd-rom med hela innehållet i Word- respektive pdf-format.

nyhet!

Läromedelswebbar Corda bas Webb 1 och 2 innehåller teorigenomgångar (från dvd:n), interaktiva frågor, korsord, länkar m.m. Till Corda bas 3 finns en kostnadsfri webbtjänst med extra träningsuppgifter (Träna mera) till samtliga avsnitt i boken. Du hittar den, samt demoversioner av Corda webb 1 och 2, på gleerups.se/laromedelswebbar

Prova gratis på gleerups.se/ laromedelswebbar

Corda bas 1

nyhet!

Årskurs 7–9/Gy/Grund Vux

med dvd-learning, 196 s

40-64807-5

Dvd, 3-pack

40-66864-6

398:-

Lärarhandledning, 158 s

40-66291-0

1 150:-

40-66866-0

1 495:-

Webb, skollicens 12 mån

Corda bas 2

269:-

Årskurs 7–9/Gy/Grund Vux

med dvd-learning, 264 s

40-65543-1

299:-

Dvd, 3-pack

40-66865-3

398:-

Lärarhandledning, 176 s

GY

07

Webb, skollicens 12 mån

Corda bas 3 184 s

40-66292-7

1 250:-

40-66630-7

1 495:-

Årskurs 7–9/Gy/Grund Vux GY

07

40-67221-6

239:-

07 Webb med träningsuppgifter, gratistjänst gleerups.se/laromedelswebbar GY

F-6

GY

07

GY

07

6-9 GY/ Vux

No

99:Ma/No

GY

07

Gleerups Formler & tabeller Lars Pedersen Innehåller tabeller och formler i matematik, fysik och kemi. Detta är den första svenska formelsamlingen i fyrfärg för gymnasieskolan och grundskolans senare del. Formelsamlingen innehåller: • alla nödvändiga formler • tydliga figurer • lösningstips för olika problemsituationer • en gedigen tabellsamling Gleerups Formler & tabeller 176 s

44

Årskurs 7-9/Gy 40-66366-5

99:-


MATEMATIK

nyhet! Kluringar Paul Vaderlind Den populäre författaren Paul Vaderlind har samlat sina bästa Kluringar, dvs. matematiska problem, gåtor och tankenötter. Kluringarna är ordnade efter förkunskaper och riktar sig till elever i grundskolans senare årskurser samt i gymnasieskolan. Böckerna är numrerade med stigande svårighetsgrad från 1 till 4. Med kluringarna följer såväl ledtrådar som fullständiga lösningsförslag. Kluringar finns som kopieringsunderlag för användning i skolan, med tillhörande cd som innehåller arbetsblad med anteckningsutrymme. Ett urval av kluringarna är också utgivna i bokformat, så att man lätt kan ta dem med sig till soffan eller hängmattan! Paul Vaderlind är lektor i matematik vid Stockholms Universitet. Han har skrivit en mängd böcker för både barn och vuxna, och är expert på Sudoku och andra sifferpussel. Förutom arbetet på universitetet har han engagerat sig i matematiktävlingar för ungdomar.

Kluringar

Årskurs 7–9/Gy

Kluringar 1, kopieringsunderlag ca 50 s + cd

40-67046-5

490:-

Kluringar 2, kopieringsunderlag ca 50 s + cd

40-67047-2

490:-

Kluringar 3, kopieringsunderlag ca 50 s + cd

40-67048-9

490:-

Kluringar 4, kopieringsunderlag ca 50 s + cd

40-67050-2

590:-

100 + 1 Kluringar, bok ca 96 s

40-67051-9

P 89:-

100 + 2 Kluringar, bok ca 96 s

40-67053-3

P 89:-

ÖVRIGA TITLAR

Tetra

Årskurs 7-9

Grundbok A, 296 s

40-62697-4

199:-

Lärarhandledning Grund A, 223 s

40-62698-1

995:-

40-62701-8

199:-

40-62703-2

199:-

40-62695-0

199:-

40-63701-7

695:-

40-62696-7

199:-

40-63702-4

695:-

40-62699-8

199:-

Grundbok B, 288 s

GY

07

Grundbok C, 320 s Basbok A, 160 s

GY

Lärarhandledning Bas A, 96 s

GY

Basbok B, 160 s Lärarhandledning Bas B, 100 s Basbok C, 160 s

07

GY

07 07

GY GY 07 07 GY

07 GY 07

GY 07 GY 07 GY GY 07 07 GY 07 GY

07

GY 07 GY GY 07

07

GY

07

GY GY

07 07

GY GY 07

07

GY GY 07

07

45


NO

TitaNO – lättläst och fängslande NO som utgår från elevernas vardag nyhet! TitaNO är utvecklad efter de nya, nationella kunskapsmålen och tillgodoser behovet av lättläst och fängslande naturvetenskap. Med fokus på det vardagliga och självupplevda engagerar innehållet alla dina elever – från årskurs 6/7 till 9. Faktaböcker och lärarpärmar i biologi, kemi och fysik kompletteras med inspirerande webbar för både lärare och elever.

w

lswebbar

e r.s

de

swebba el

omed lar .larome ww

.se

Henriksson/Monthán/Sterning

Faktaböcker TitaNO ger dina elever såväl grundläggande baskunskaper som intressant fördjupning – allt levererat på ett pedagogiskt, intressant och fängslande sätt med utgångspunkt i elevernas vardag. Språket är enkelt, och det rika bildmaterialet hjälper till att förtydliga. Efter varje kapitel hittar du tydliga sammanfattningar.

Lärarpärmar Lärarpärmen följer faktabokens upplägg, och erbjuder målinriktade studiekurser i form av arbetshäften kopplade till varje kapitel. Kopiera hela eller delar av arbetshäftena och dela ut till dina elever! I lärarpärmen hittar du dessutom kommentarer till såväl faktabok som studiekurs, lektionsförslag samt facit. Cd-skiva med hela pärmens innehåll får du på köpet.

F-6

F-6

6-9

6-9

Läromedelswebbar för lärare och elev GY/ GY/ Läromedelswebbarna innehåller material förVux Vux Ma/No både dig och dina elever. Du som lärare når via din inlogg allt på webben, medan dina elever endast når elevdelen. Lärardelen ger dig tillgång till olika stödverktyg som underlättar både planering och genomförande av lektioner. Elevdelen innehåller bl.a. animerade lektioner, självrättande tester, interaktiva träningsuppgifter samt hela faktaboken inläst på mp3-filer.

TitaNO Biologi

Årskurs 6–9

Faktabok, 356 s

40-66117-3

264:-

Lärarpärm, 500 s

40-66118-0

1 795:-

TitaNO Biologi Webb, skollicens 12 mån

GY

07

25 ex Faktabok + Webb, skollicens 12 mån

TitaNO Fysik

GY

40-67197-4

2 495:-

40-67009-0

6 495:-

Årskurs 6–9

07

40-65179-2

254:-

Lärarpärm, 340 s

GY

07

40-66120-3

1 795:-

TitaNO Fysik Webb, skollicens 12 mån

GY

40-67198-1

2 495:-

40-67010-6

6 495:-

Faktabok, 260 s

25 ex Faktabok + Webb, skollicens 12 mån

TitaNO Kemi Faktabok, 316 s

07

GY

07

GY 07 GY

Årskurs 6–9

07

40-66164-7

254:-

GY GY

40-66119-7

1 795:-

TitaNO Kemi Webb, skollicens 12 mån

40-67199-8

2 495:-

25 ex Faktabok + Webb*, skollicens 12 mån

40-67404-3 6 495:-

Lärarpärm, 468 s

* Kemi webb är klar till höstterminen 2011

07 07

GY

07

GY GY 07

07

Göran Sterning, författare till TitaNO Kemi.

46

Ma/No

TitaNO-konceptet gör det enklare att välja en svårighetsgrad anpassad till grupper och individer. Denna möjlighet har länge funnits i matematikböcker där det kan finnas baskurser och olika spår – på ett liknande sätt är TitaNO-böckerna indelade i baskurser och ”Läs mer”. Det gör böckerna unika bland svenska NO-läromedel.

GY

TitaNO-serien är inläst på mp3! gleerups.se/skola /titano 07

GY

07

GY 07 GY

07

GY

07


Varje kapitel inleds med en diskussionsbild och tillhörande funderafråga som anknyter till kapitlets innehåll. Samtalet som följer ger dig en inblick i elevernas tidigare kunskaper samt hur de uttrycker sitt kunnande. Kapitlet är sedan uppdelat i två huvuddelar – en basdel och en fördjupningsdel, Läs mer. Den inledande basdelen ger eleven de grundläggande kunskaperna. Språket är avsiktligt enkelt och innehållet tar sin utgångspunkt i elevernas vardag. Ett rikt och pedagogiskt bildmaterial hjälper till att förtydliga, och regelbundet återkommande frågor ger eleverna möjlighet att testa sig själv. Frågorna är av två slag. Testa dig är enklare frågor, direkt kopplade till textens innehåll. Tänk ut har högre svårighetsgrad och inspirerar eleven att utnyttja all sin kunskap samt eventuellt också andra källor. Läs mer-delen ger en djupare inblick i de naturvetenskapliga förklaringsmodellerna och leder mot ett breddat innehåll som ibland berör angränsande ämnesområden. Alla kapitel avslutas med en tydlig sammanfattning i ord och bild.

NO

TitaNO Faktaböcker

Både bas och fördjupning.

Smakprov hittar du på gleerups.se/skola/titano

• Språket är avsiktligt enkelt. • Ett rikt bildmaterial hjälper till att förtydliga. • Ingressida med diskussionsfråga inleder varje kapitel och leder till givande samtal i klassen. • Basdelen ger de grundläggande kunskaperna.

• Tydligt markerade Läs mersidor med fördjupat och breddat innehåll. • Regelbundet återkommande Testa dig-frågor, direkt kopplade till innehållet. • Tänk ut-frågor av mer utmanande karaktär. • Varje kapitel avslutas med en tydlig sammanfattning – både för basdelen och fördjupningsdelen.

47


NO

TitaNO Lärarpärmar

Lärarpärmen följer faktabokens upplägg och är en stor hjälp till dig som lärare när det gäller det praktiska arbetet under lektionerna. Till varje kapitel finns målinriktade studiekurser i form av arbetshäften. Kopiera hela eller delar av arbetshäftena och dela ut till dina elever! Arbetshäftet innehåller bland annat: • Målbeskrivning • Laborationer och andra praktiska övningar • Korsord • Sant- eller falskt-frågor • Facit till Testa dig-frågorna i faktaboken Lärarpärmen innehåller dessutom förslag till demonstrationsförsök, kommentarer till faktabokens kapitelingresser och svar på alla Testa dig- och Tänk ut-frågor. Hela pärmens innehåll hittar du på den medföljande cd-skivan i form av pfd-filer. Där finns också en redigerbar provbank ur vilken du kan välja frågor till prov och läxförhör samt bedömningsmatriser kopplade till kapitlens mål.

Till varje kapitel hör • elevarbetshäfte • kommentarer till boken • kommentarer till elevarbetshäftet

Utdrag ur TitaNO Fysik Läropärm

Alla arbetshäften har en inledande målbeskrivning

Laborationerna startar med en hypotes

Utmanande teoretiska uppgifter

w

lswebbar

e r.s

de

swebba el

omed lar .larome ww

F-6

Läromedelswebb på köpet vid köp av klassuppsättning 25 ex Faktabok + Läromedelswebb F-6

6-9

6-9

.se

48

GY/ Vux

Ma/No

GY/ Vux

6 495:-

Ma/No


Prova gratis på gleerups.se/ m laromedelswebbar o e d lar lswebbar

e r.s

.larome ww

swebba el

w

nyhet!

de

Med TitaNO läromedelswebbar i Biologi, Fysik och Kemi gör du enkelt både spännande och pedagogiska klassgenomgångar. Och med elevdelen får dina elever kul, interaktiv träning som leder till resultat. Webbarna nås från vilken dator som helst – perfekt för extra träning i hemmet! Läromedelswebbarna består av två delar, en elevdel och en lärardel där eleverna når den första medan du som lärare når båda delarna.

NO

TitaNO Läromedelswebbar

.se

TitaNO Läromedelswebbar, elevdel

F-6 Elevdelen innehåller:

Elevwebbarna följer faktabokens kapitel och är ett utmärkt stöd för både inlärning och repetition. Eleverna når webbarna från vilken dator som helst – perfekt för att träna hemma och bra föräldrastöd vid läxläsning!

• Webblektioner (animerade filmsekvenser med berättarröst) • Självrättande test • Korsord 6-9 6-9 • Kapitelindelade webblänkar • Hela faktaboken inläst på mp3-filer

GY/ Vux

F-6

Ma/No

TitaNO Läromedelswebbar, lärardel

Lärardelen innehåller:

Lärarwebbarna följer faktabokens kapitel och ger dig tillgång till olika stödverktyg som underlättar både planering och genomförande av lektioner.

• Allt material som finns på elevwebben • Bildbank till varje kapitel i faktaboken • Elevarbetshäften som pdf-filer för utskrift • Lärarhandledning med kommentarer till faktabok och elevarbetshäften • Bedömningsmall

Webblektioner som förklarar viktiga avsnitt i boken

Interaktivt korsord som slumpvis genererar ett nytt så länge eleven själv önskar

GY/ Vux

Ma/No

Koll på kapitlet – interaktiva uppgifter med självrättning

Kapitelindelade länktips 49


NO

nyhet!

MAKRO – populär naturvetenskap i ny skepnad för Lgr 11

Den nya MAKRO-serien är en omarbetning av de populära NO-böckerna från Gleerups. De nya kursplanerna för Lgr 11 har varit styrande vid arbetet med att skapa MAKRO-serien. Med pedagogiska förbättringar av innehållet, men också en helt ny grafisk design, ger MAKRO eleverna naturvetenskapsböcker av ett modernt och lättillgängligt snitt. Ett självklart val för dig som tänker stort! MAKRO-serien omfattar ämnena biologi, kemi och fysik.

Lärarhandleningar under utveckling! mp3-filer gratis på gleerups.se Henriksson/Mårtensson/Schultz

Faktaböcker Att veta vad man ska lära sig och vad man förväntas kunna är ofta en hjälp för både elever och lärare – därför inleds varje kapitel med en tydlig målbeskrivning som är lätt för eleverna att ta till sig och checka av efter kapitlets slut. En väl fungerande struktur, korta textstycken och rikligt med foton och illustrationer fångar intresset och konkretiserar de moment och delar som ibland kan vara svåra att ta till sig inom respektive ämne. I varje kapitel finns även spännande Utblickar som tar upp ett intressant ämne ur ett ämnesanpassat perspektiv. Utblickarna fungerar som en hjälp att börja ”prata NO” och sätta ämneskunskaperna i en kontext i enlighet med kurskraven för Lgr 11. Frågor i tre olika svårighetsgrader och sammanfattningar i ord och bild avslutar varje kapitel.

Mp3 Under 2011 lägger vi ut Makro faktaböcker som inlästa mp3-filer gratis på gleerups.se

Lärarhandledningar Till Makro Biologi, Fysik och Kemi görs lärarpärmar anpassade till Lgr 11. De ligger färdiga till höstterminen 2011. Håll utkik på gleerups.se

Makro Biologi

40-66816-5

P 278:-

Lärarhandledning, ca 320 s*

40-67395-4

P 1 595:-

Makro Fysik

GY

07

Faktabok, 352 s

Makro Kemi Faktabok, 336 s

07

GY

07

GY

07

07

GY

07

GY GY

07 07

GY

07

50

P 258:-

Årskurs 6–9

40-66815-8

P 258:-

40-67396-1 P 1 595:GY

Innehållet i Makro-serien harmonierar med den nya kursplanen, och de välstrukturerade läroböckerna fungerar även som uppslagsböcker. Det generösa urvalet av bilder samt de många förklaringsmodellerna, kretsloppen och sambanden presenteras på ett inspirerande och enkelt sätt – så att alla kan förstå och få lust att lära sig mera.

Årskurs 6–9

40-67397-8 P 1 595:GY

Lärarhandlening, ca 300 s* * Utkommer ht 2011

40-66814-1

Lärarhandlening, ca 200 s*

Anders Henriksson, författare till Makro Biologi

Årskurs 6–9

Faktabok, 400 s

GY

07

GY

07


NO

Utdrag Ur Makro

• Varje kapitel inleds med en introduktionsbild och en Funderafråga att använda som diskussionsunderlag när kapitlet inleds. • Konkreta mål talar tydligt om vad eleverna ska kunna när de studerat kapitlet. • Intressanta Utblickar med såväl ämnesfördjupning som aktuellt innehåll ur samhällsperspektiv.

Smakprov på Makro faktaböcker hittar du på gleerups.se

• Frågor i tre nivåer på kapitlets innehåll: – Enkla A-frågor. – B-frågor som kräver ett mer uttömmande svar. – C-frågor av högre svårighetsgrad, ibland i form av att ta reda på något utanför boken. • Avslutande sammanfattning med text och bild.

• Ojämn högerkant för att undvika avstavningar. • Texten är uppdelad i kortare stycken för att öka läsbarheten. • Pedagogiska foton och illustrationer exemplifierar innehållet i texten.

51


NO

Innehåll i MAKRO Biologi: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Det gäller livet Växterna Svamparna Djuren Bakterier och virus Växternas liv Ekologi Etologi Människokroppen På tal om sex Farligt beroende Genetik Evolution Människan och miljön

Innehåll i MAKRO Kemi: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ämnen har egenskaper Allting består av atomer Fast, flytande eller gas Luft och vatten Luftens gaser Markens metaller Att blanda ämnen Att separera ämnen Surt och basiskt Kemiska reaktioner Kol och kolföreningar Bränslen och miljö Förbränning och eld Atomen och periodiska systemet Syror, baser och salter Mat och miljö Elektrokemi Från råvara till färdig produkt

Innehåll i MAKRO Fysik: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

52

Materia Mått och mätningar Rörelse och hastighet Kraft Tryck Vårt solsystem Elektricitet Energi Magnetism och elektromagnetism Induktion Elektrisk effekt och elektrisk energi Värme och väder Ljud Ljus Atomfysik och kärnenergi Kraft, rörelse, arbete Universum Elektronik


NO

Gör NO-lektionerna levande och spännande! Med riktigt bra redskap är det enklare att nå bra resultat. Att göra undervisningen engagerande och stimulerande, att väcka lust och nyfikenhet hos eleverna. Våra lättlästa faktaböcker med bra förklaringar och tydlig struktur tar dig en bit på vägen. Och med tipsen och idéerna i de innehållsrika pärmarna når du ännu längre. Oavsett arbetssätt.

Biologi NO Frankel/Henriksson Denna omtyckta biologibok, populärt kallad ”solrosboken”, har: • • • • •

tydlig struktur studieuppgifter i tre nivåer ”utblickar” som väcker intresse sammanfattning till varje kapitel ett anpassat språk vilket gör boken lämplig att använda redan från årskurs 6 • inläst på mp3

Biologi NO:s gedigna innehåll och tydliga struktur har gjort att den är mycket uppskattad av både lärare och elever. Boken har ett rikt bildmaterial som illustrerar och förklarar nyckelbegrepp på ett enkelt sätt. Studieuppgifterna i boken är uppdelade i tre nivåer. I Biologi NO finns även ”utblickar”. Det är texter som fördjupar, fascinerar och skapar intresse att lära sig mer. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning. Språket är anpassat så att man kan använda boken redan från årskurs 6. Lärarpärmen följer faktaboken kapitelvis och innehåller laborationer, demonstrationsförsök, exkursionsuppläggningar och förslag till andra naturstudier, underlag till OH-bilder samt repetitionsfrågor till faktaboken – allt som kopieringsunderlag. Svaren till faktabokens studieuppgifter finns också i lärarpärmen. På den medföljande cd:n finns hela pärmens innehåll i pdf-format.

Biologi NO är inläst på mp3! Ladda ner den på gleerups.se/ skola/biologino För de lägre stadierna finns biologiboken Djur i Sverige A–Ö. Biologi NO

Läs mer på gleerups.se

Årskurs 6–9

Faktabok, 2:a uppl., 384 s, inb.

40-63953-0

264:-

Lärarpärm, 2:a uppl., 295 s

40-64168-7

1 895:-

GY

07

53 GY

07

GY GY

07 07


NO Nya Fysik Försök & Fakta Mellin/Schultze/Svensson Populära Nya Fysik Försök & Fakta har korta, lättlästa textavsnitt med tydligt markerade nyckelord. Det rika bildmaterialet ger stöd åt texten. Stoffet i varje kapitel har delats i baskunskaper och fördjupade kunskaper och varje kapitel avslutas med nivåuppdelade instuderingsfrågor. Bokens gedigna faktainnehåll med fylliga idéhistoriska utblickar gör den även lämplig som uppslagsverk. Lärarpärmen kompletterar Nya Fysik Försök & Fakta. Pärmen följer bokens disposition och till varje kapitel finns: • • • •

målbeskrivning laborationsförslag instuderings- och fördjupningsuppgifter redigerbara prov på cd

Nya Fysik Försök & Fakta är inläst på mp3! Ladda ner den på gleerups.se

Nya Fysik Försök & Fakta

Årskurs 6–9

Faktabok, 328 s, inb.

40-63206-7

254:-

Lärarpärm, 156 s

40-63372-9

1 750:-

GY

07

GY

07

GY GY

07 07

GY

07

GY

07

Tydliga symboler pekar ut för eleverna vilka faror som finns och hur avfallet ska hanteras.

Kemi NO Gert Mårtensson Kemi NO är en faktabok med tydlig struktur och ett vardagsanknutet innehåll. Samverkan mellan det rika bildmaterialet och texten gör boken lättillgänglig, också för dem som har svårt att läsa längre avsnitt. Historiska återblickar, miljö- och kretsloppstänkande har fått ett stort utrymme. Partikeltänkandet spelar en central roll när begreppsbildningen byggs upp steg för steg. De som vill låta eleverna pröva enkel formelskrivning får hjälp i ett kortare avsnitt att öva detta. Till varje kapitel finns sammanfattning och frågor i tre nivåer. Lärarpärmen följer faktaboken kapitelvis och innehåller ett antal förslag till elevexperiment som kopieringsunderlag. Experimenten har grundligt utvärderats ur säkerhetssynpunkt. Tydliga symboler i anslutning till respektive experiment bidrar till att öka elevernas medvetande om viktiga säkerhetsoch avfallsfrågor. Kemipärmen innehåller också förslag till demonstrationsförsök och receptsamlingar, liksom svar till faktabokens frågor.

Kemi NO är inläst på mp3! Ladda ner den på gleerups.se/ skola/kemino

Kemi NO

Årskurs 6–9

Faktabok, 2:a uppl., 288 s, inb.

40-63770-3

254:-

Lärarpärm, 2:a uppl., 288 s

40-63948-6

1 895:-

GY

07

54 GY

07

GY

07


99:-

NO

nyhet!

Gleerups Formler & tabeller Lars Pedersen Innehåller tabeller och formler i matematik, fysik och kemi. Detta är den första svenska formelsamlingen i fyrfärg för gymnasieskolan och grundskolans senare del. Formelsamlingen innehåller:

MIX Kemi Gert Mårtensson

• alla nödvändiga formler • tydliga figurer • lösningstips för olika problemsituationer • en gedigen tabellsamling

Mix är ett modernt och heltäckande läromedel i kemi för grundskolans senare del. Läromedlet består av tre elevböcker och en lärarhandledning. Varje elevbok innehåller: • • • •

Lättläst faktatext Ett rikt bildmaterial med förklarande illustrationer Laborationer i två nivåer – enklare och mer krävande Nivåuppdelade studieuppgifter

Lärarhandledningen innehåller kommentarer till laborationer och facit till studieuppgifterna.

Miljösmart  Jen Green

Lyckad NO Nilsson/Stringer Lyckad NO har som mål att eleverna ska uppleva NO-undervisningen lustfylld, samtidigt som de utvecklar ämneskunskaper och färdigheter inom naturvetenskap. Varje bok innehåller ett 30-tal undersökningar som kan genomföras i klassrummet med enkla hjälpmedel utan tillgång till avancerad NO-utrustning.

LyckaS med NO

Lyckas med NO lämpar sig utmärkt att använda i undervisningen för blivande lärare. I anslutning till boken finns tre fristående häften med kopieringsunderlag för den tidiga NO-undervisningen, ” Magnetism och elektricitet”, ”Ljus och ljud” samt ”Krafter och rörelse”.

JOhN StriNger LarS NiLSSON

Lyckas med NO beskriver de faktorer som krävs för en bra NO-undervisning i grundskolans tidiga år. Boken blandar teori med praktiskt tillämpbara exempel. Den bygger på erfarenheter från den engelska satsningen på NO och är skriven direkt för svensk skola av lärarutbildaren, läromedelsförfattaren och skoltv-producenten John Stringer. För översättning och bearbetning står Lars Nilsson, läromedelsförfattare och före detta mellanstadielärare.

Lyckas med NO eN BOk FÖr LÄrareN

Serien Miljösmart är ett engelskt material som översatts och anpassats för undervisning kring miljöfrågor i årskurs 4–9. I böckerna får eleverna på ett enkelt och lättförståeligt sätt en inblick i vilka miljöproblem som finns och hur man på olika sätt arbetar för att lösa dem. Det finns också ett antal enkla experiment som en hjälp att förstå problemen. Böckerna ger också tips på hur man själv i vardagen kan hjälpa till att rädda vår miljö. I serien ingår Renare vatten!, Renare luft!, Renare energi! och Återanvänd & återvinn mera! Mix Kemi

40-62987-6

66:-

Mix Kemi 2, 72 s

40-62988-3

66:-

Mix Kemi 3, 80 s

GY

40-62989-0

66:-

Lärarhandledning 1-3, 60 s

GY

40-63107-7

575:-

Miljösmart

GY

Renare energi!, 32 s Renare luft!, 32 s Renare vatten!, 32 s Återanvänd & återvinn mera!, 32 s

ISBN 978-91-40-66099-2

John Stringer Lars Nilsson

Årskurs 6–9

Mix Kemi 1, 72 s

07

07

07

GY

07

GY 07 GY

07

GY 07 GY

07

GY GY

Miljösmart 4-pack, 1 ex av varje titel

Lyckad NO Krafter och rörelse, kopieringsunderlag, 30 s

Lyckas med NO Nilsson/Stringer Lyckas med NO är en fristående lärarbok till Lyckad NO. Huvudförfattare är John Stringer, engelsk lärarutbildare, läromedelsförfattare och skoltv-producent. Översättning och bearbetning är gjord av Lars Nilsson.

07 07

Ljus och ljud, kopieringsunderlag, 30 s

GY

Årskurs 4–9 40-66456-3

88:-

40-66455-6

88:-

40-66454-9

88:-

40-66457-0

88:-

40-66611-6

307:-

Årskurs 4–6

07

40-64694-7

473:-

GY

40-64695-5

473:-

40-64636-3

473:-

07

Magnetism och elektricitet, kopieringsunderlag, 30 s

Lyckas med NO

Årskurs 4–6

Lärarbok, 100 s

40-66099-2

Gleerups Formler & tabeller

307:-

Årskurs 6-9/Gy

176 s

40-66366-5

99:-

55 GY

07

GY

07


SO

Punkt SO – en bra balans mellan fakta och färdigheter Söker du ett läromedel som ger stora möjligheter att variera undervisningen? Vill du ge eleverna både fakta och färdigheter? Vill du arbeta med ett nytt, komplett läromedelspaket? Då ska du välja Punkt SO.

En serie med många möjligheter

Fördjupning och metod

Ingen klass är den andra lik, inte heller är någon lärare den andra lik. Punkt SO är läromedlet som ser detta som en fördel. Du vet bäst vad som passar din klass. Punkt SO erbjuder olika vägar till målet. Kombinera Grundbok, Fördjupning och Metod som det passar dig, med idéer från lärarhandledningen i ryggen. Vi ger frihet och möjligheter, du bestämmer.

Fördjupning och Metod är Punkt SO-seriens verkliga fördel. I dessa avsnitt kan eleverna träna sina färdigheter. Detta ger dig unika möjligheter att variera undervisningen, ge konkretion och visa hur fakta kan användas för analys och förståelse. Ingen annan läroboksserie kan erbjuda samma ambitiösa satsning på färdighetsträning eller fördjupningsböcker som är så nära kopplade till Grundböckerna. I två ämnen, historia och religionskunskap, är Fördjupning och Metod fristående böcker, som är direkt kopplade till grundböckerna. I samhällskunskap och geografi är Fördjupning och Metod integrerade i grundböckerna.

Grundbok Grundböckerna är elevernas egna böcker. Stor vikt har lagts vid att göra språket lättillgängligt men också innehållsrikt. Seriens böcker har också en tydlig progression. Sist i varje kapitel finns uppgifter och sammanfattningar. Böckerna har en mycket genomarbetad layout som ska inspirera eleverna till läsning och analys. Varje ämne är uppdelat på tre grundböcker, del 1, del 2 och del 3 och är avsedda för årskurs 6–9.

Lärarhandledning Lärarhandledningarna innehåller handfasta metodiska tips, exempel på bildanalyser och kommentarer till texter och bilder i Grundbok och i Fördjupning och Metod. Författarna som själva är aktiva lärare vet att det är viktigt att variera undervisningen och att varje tips eller idé som underlättar det är välkommen.

Sätt ord på SO Ett häfte med grundläggande ord och begrepp inom SO.

Läs mer på sid 11. 56

Kombinera delarna i Punkt SO till ett komplett läromedelspaket!


SO

Geografi Punkt SO Andersson/Andersson Grundböckerna i Geografi Punkt SO är uppdelade i delar som är lämpade för årskurs 6–9. I geografi innehåller grundböckerna Fördjupning och Metod och är därför lite mer omfattande än andra grundböcker. Böckerna har en tydlig progression där verktygskapitlen överväger i del 1 medan synteskapitlen som tar upp mer komplexa samband, överväger i del 3. Till varje del finns en lärarhandledning. I lärarhandledningen finns det tips och kommentarer till hur man kan lägga upp undervisningen, kommentarer till bilder, bokens texter och övningar. Det finns även kopieringsunderlag och facit till bokens uppgifter. Läs mer om Geografi Punkt SO på gleerups.se Geografi Punkt SO

30 ex Grundbok del 1 + 1 ex Lärarhandledning del 1

4 495:-

(ord. pris 5 555:-)

Årskurs 6/7–9

Grundbok del 1, 172 s

40-63653-9

152:-

Lärarhandledning del 1, 80 s

40-63655-3

995:-

40-63657-7

152:-

Lärarhandledning del 2, ca 80 s

40-63658-4

995:-

Grundbok del 3, 168 s

40-63659-1

152:-

40-63660-7

995:-

40-64402-2

4 495:-

Grundbok del 2, 168 s

Lärarhandledning del 3, ca 80 s 30 ex Grundböcker del 1 + Lärarhandledning del 1

GY

07

GY

07

GY GY 07 GY 07

07

GY

07 GY GY 07 07 GY GY 07 GY

07 07

GY

Samhällskunskap Punkt SO Göran Andersson

07

GY

07

GY

07

Grundböckerna i Samhällskunskap Punkt SO är uppdelade i tre delar som är lämpade för årskurs 6–9. I samhällskunskap innehåller grundböckerna Fördjupning och Metod och är därför lite mer omfattande än andra grundböcker. Workshops eller Debatt utgör övningar. Till varje del finns en lärarhandledning. Lärarhandledningen innehåller metodiska tips, kommentarer till bokens text, underlag för bildanalys, litteratur- och länktips, kopieringsunderlag och facit till bokens frågor. Läs mer om Samhällskunskap Punkt SO på gleerups.se GY

07

Samhällskunskap Punkt SO

40-63654-6

152:-

Lärarhandledning del 1, 86 s

40-63656-0

995:-

40-63661-4

164:-

40-63662-1

995:-

40-63663-8

164:-

40-63665-2

995:-

40-64404-6

4 495:-

Grundbok del 2, 172 s

30 ex Grundbok del 1 + 1 ex Lärarhandledning del 1

4 495:-

(ord. pris 5 555:-)

Årskurs 6/7–9

Grundbok del 1, 154 s

GY

07

Lärarhandledning del 2, 86 s Grundbok del 3, 176 s Lärarhandledning del 3, 86 s 30 ex Grundböcker del 1 + 1 ex Lärarhandledning del 1

GY

07

GY

07

GY GY 07 GY 07

07 GY 07

GY GY

07 07 GY GY 07 07 GY GY 07 GY

07 07

GY

07

GY

07

GY

07

Gleerups skolatlas Med Geografi Punkt SO och Gleerups skolatlas blir geografiundervisningen roligare!

Se även: Nyfiken på Geografi på sidan 67!

GY

07

Läs mer på sid 65. 57


SO

Religion Punkt SO Arlebrand/Olofsson/Uppström Grundböckerna i Religion Punkt SO finns både uppdelade i tre delar som är lämpade för årskurs 6–9 samt som stadiebok. Fördjupning och Metod är fristående delar i Religion Punkt SO. Lärarpärmen till varje del omfattar både Grundbok och Fördjupning och Metod. Grundböckerna vill ge eleverna fakta så att de kan jämföra religioner samt ge eleverna perspektiv på det egna livet och de egna funderingarna. I Fördjupning och Metod får eleverna tips om hur man kan undersöka heliga platser, var det finns hinduiska tempel i Sverige, vad som menas med eget ansvar osv. Lärarhandledningen kommenterar både Grundbok och Fördjupning och Metod, visar hur man kan jobba med texter, övningar och uppgifter i båda böckerna. Läs mer om Religion Punkt SO på gleerups.se Religion Punkt SO

Årskurs 6/7–9

Grundbok del 1, 96 s

40-63832-8

106:-

Fördjupning och metod del 1, 96 s

40-63831-1

176:-

Lärarhandledning del 1, 116 s

GY

40-63834-2

995:-

Grundbok del 2, 112 s

GY

40-63962-2

106:-

40-63963-9

186:-

40-63964-6

995:-

40-64498-5

114:-

40-64977-5

186:-

40-66013-8

995:-

40-66012-1

279:-

07 30 ex Grundbok del 1 + 15 ex Fördjupning och metod del 1 GY GY 07 07 + 1 ex Lärarhandledning del 1 40-64403-9 GY

5 695:-

30 ex Stadieböcker

7 295:-

Fördjupning och metod del 2, 104 s Lärarhandledning del 2, 106 s Grundbok del 3, 116 s Fördjupning och metod del 3, 112 s Lärarhandledning del 3, 114 s Stadiebok Grundbok 1–3, 324 s

07

07

GY

07

GY

07 GY 07 GY 07 GY GY

07 07 GY 07 GY 07 GY

07

GY

07

GY

07

GY

07

GY

40-66313-9

07

GY

07

De tre grundböckerna finns nu även inbundna som en stadiebok.

30 ex Stadieböcker

7 295:-

30 ex Grundbok del 1 +15 ex Fördjupning och metod del 1 +1 ex Lärarhandledning del 1

5 695:-

GY GY 07

07

GY

(ord. pris 6 815:-) Gäller för Religion Punkt SO och Historia Punkt SO.

07

Historia Punkt SO Nilsson/Olofsson/Uppström

(ord. pris 8 370:-)

GY

07

GY

07

Grundböckerna i Historia Punkt SO finns både uppdelade i tre delar som är lämpade för årskurs 6–9 och som stadiebok. Fördjupning och Metod är fristående delar i Historia Punkt SO. Grundböckerna tar sin utgångspunkt i kronologin med en och annan överraskning. Tidslinjer, sammanfattningar och intressanta bilder underlättar inlärningen. I Fördjupning och Metod får eleverna tips om hur man kan undersöka en mumie, mäta pyramiderna, intervjua da Vinci, tolka krigstelegram m.m. Lärarhandledningen innehåller kommentarer till texten i Grundboken och i Fördjuping och Metod. Det finns också metodiska tips, kopieringsunderlag och facit till frågorna i grundboken. Läs mer om Historia Punkt SO på gleerups.se Historia Punkt SO

Årskurs 6/7–9

Grundbok del 1, 112 s

40-63621-8

106:-

Fördjupning och metod del 1, 96 s

40-63622-5

176:-

Lärarhandledning del 1, 124 s

40-63623-2

995:-

Grundbok del 2, 120 s

40-63624-9

114:-

Fördjupning och metod del 2, 112 s

40-63625-6

186:-

Lärarhandledning del 2, 120 s

GY

07

GY

07

40-63626-3

995:-

07

40-63627-0

114:-

GY

40-63628-7

186:-

40-63629-4

995:-

40-64276-9

298:-

07 30 ex Grundbok, del 1 + 15 ex Fördjupning och metod del 1 GY GY 07 07 + 1 ex Lärarhandledning del 1 40-64405-3

5 695:-

30 ex Stadieböcker

8 495:-

Grundbok del 3, 128 s Fördjupning och metod del 3, 104 s Lärarhandledning del 3, 132 s Stadiebok, Grundbok 1–3, 360 s

GY

07

GY

07 GY 07 GY 07 GY

07

GY

07

GY

58

GY

07 GY 07 GY 07 GY

07

GY

07

GY

07

40-64406-0

De tre grundböckerna finns nu även inbundna som en stadiebok.

30 ex Stadieböcker

8 495:-

(ord. pris 8 940:-)


SO

Kompakt – stadieböcker som ger mer frihet och mindre utgifter Kompakt-serien innehåller stadieövergripande böcker med mindre omfång. Böcker som eleverna hinner arbeta igenom och göra till sina egna. För dig som lärare ger Kompakt både tid och utrymme över för egna inslag i undervisningen. Och mer pengar över till annat! Till varje bok finns en lärarhandledning med extra övningar och kommentarer.

NY UPPLAGA

Kompakt Religionskunskap Hermansson/Tidman Världsreligionerna, etik och nya religiösa rörelser står i centrum i Kompakt Religion. Till grundboken hör en lärarpärm med mer kunskap kring varje arbetsområde, aktuella boktips, länktips, elevblad samt facit.

Kompakt Samhällskunskap Långström/Nilsson/Rönnmar/Swanelid Kompakt Samhällskunskap fjärde upplagan har ny fräsch formgivning och uppdaterade texter – men med den tidigare populära tanken och upplägget kvar. Grundboken presenterar överskådligt det centrala kunskapsinnehållet för årskurs 7-9 enligt Lgr 11. Ämnena blir lätttillgängliga med kompletterande och förklarande foton och illustrationer. Fortfarande finns det många fördjupande och förklarande elevuppgifter till varje avsnitt. Bokens texter finns inlästa. Lärarpärmen har uppdaterats och förnyats. Nytt är mindmaps, dessa finns som alla kopieringsunderlag och illustrationer på en bifogad cd. Med Lättpärmen är det enkelt att individualisera undervisningen. De centrala begreppen i bokens text samlas här på kopieringsunderlag som det är tänkt att eleverna ska arbeta med som ett alternativ till bokens text. Tillsammans ger grundboken, de inlästa texterna, Lärarpärmen och Lättpärmen stora möjligheter att individualisera undervisningen, både för ämnes- och språksvaga elever.

Kompakt Geografi Göran Andersson Elevens sökande efter kunskap är basen för Kompakt Geografi. Efter varje avsnitt finns intressanta exempel som både fungerar som engagerande läsning och modeller för elevarbeten. Till grundboken hör en lärarpärm med kompletterande fakta, metodförslag, bildanalyser, arbetsblad samt korsord. Kompakt Historia Almgren/Almgren/Wikén Kompakt Historia skildrar historien i kronologisk ordning från de första människorna fram till tiden efter 1989. Lärarpärmen innehåller mer information, elevblad, litteraturförslag, hänvisningar till internet samt facit. Religionskunskap

40-64301-8

222:-

Lärarpärm, 2:a uppl., 126 s

40-63105-3

998:-

Geografi Samhällskunskap

Årskurs 7–9

Årskurs 7–9

Grundbok, 3:e uppl., 228 s

GY

07

Årskurs 7–9

Grundbok, 3:e uppl., 240 s

40-64302-5

222:-

Lärarpärm, 2:a uppl., 170 s

40-63103-9

998:-

Grundbok, 4:e uppl., ca 236 s

40-66795-3

239:-

Lärarpärm, 4:e uppl., ca 130s

40-66871-4

P 995:-

Grundbok, 3:e uppl., 264 s

Lättpärm, ca 130s

40-66873-8

P 749:-

Lärarpärm, 2:a uppl., 188 s

Historia

GY

07

GY

07

GY GY

07 07

Årskurs 7–9 40-64303-2

237:-

40-63104-6

998:-

GY

07

GY

07

GY 07 GY GY

07 07

GY

GY

07 GY 07

07

GY

07

GY 07 GY GY 07

07

GY

07

59


SO

Ur arkiven...

nyhet!

Ur arkiven – dokument om sex, upplysning och preventivfrågor handlar om synen på sexualitet under 1800- och 1900-talet. Genom brev, polisrapporter och minnesberättelser får eleverna följa människors möten med dåtidens värderingar. Det är en spännande upptäcktsfärd genom tid och rum – ett material som för eleverna tillbaka till en period när dessa ämnen var nästintill tabu.

Arkivlåda

Ur arkiven omfattar fem teman: • Kroppen • Sexualitet och upplysning • Könssjukdomar • Abort • Preventivmedel

Verklighetstrogna kopior av originaldokument

Ur arkiven – dokument och sex, upplysning och preventivfrågor Varje tema består av ett tiotal verklighetstrogna kopior av originaldokument som är packade i varsin dokumentmapp. Till allt material finns en handledning med arbetsuppgifter och beskrivningar av dokumenten, en lista med lagar som är intressanta i sammanhanget och en kort historik som introduktion till varje tema. Handledning och dokumentmappar är samlat i en praktisk och tidsenlig arkivlåda. Ur arkiven är ett unikt material som väcker tankar och diskussioner i klassen kring frågor som är ständigt aktuella. Materialet passar utmärkt för både grundskolans senare år och för gymnasieskolan.

Handledning

Ur arkiven Arkivlåda (handledning + 5 temamappar)

Årskurs 7–9/Gy 40-67166-0

Ur arkiven är framtaget av arkivpedagoger och arkivarier vid Skånes Arkivförbund, Malmö stadsarkiv, Folklivsarkivet i Lund och Landsarkivet i Lund. Tillsammans har de en bred erfarenhet av att handleda elever, lärare och lärarstudenter samt kunskap om hur historiska processer, som t.ex. en förändrad syn på sexualitet kan konkretiseras med hjälp av material ur arkiven.

60

625:-


nyhet!

SO

nyhet!

Situationen för världens kvinnor – en atlas Joni Seager

Situationen i Mellanöstern – en atlas Dan Smith

Med kartan som främsta verktyg tecknas en både intressant och skrämmande bild av kvinnornas situation i världen. Varje uppslag har en introducerade och kommenterande text, en världskarta och aktuell statistik som skildrar allt från skönhetsoperationer till militärtjänstgöring. Boken är indelad i sju avsnitt: kvinnor i världen, familjen, moderskap, välfärd, arbete, kroppen och makt. Situationen för världens kvinnor liksom Situationen i Mellanöstern är utmärkta referensböcker i geografi och samhällskunskap, men har också intressanta avsnitt i historia och religion.

Situationen i Mellanöstern – en atlas, ger en sammanhållen presentation av en region som ständigt är i fokus, en region där dagsaktuella händelser ofta lyfts fram på bekostnad av bakgrund och helhet. Av bokens tre delar tar den första upp vad Mellanöstern omfattar rent geografiskt, avkolonialiseringen, arabnationalismen, oljan, staten Israels tillkomst m.m. Andra delen fokuserar på konflikterna i området med ett rejält historiskt perspektiv och den tredje delen skildrar länderna idag gällande etnicitet, religion, utbildning, vatten, arbetskraft, infrastruktur, urbanisering m.m. Även i denna bok är kartor som finns på varje uppslag ett viktigt verktyg för att skapa överblick och förståelse.

Situationen för världens kvinnor – en atlas 126 s

Globala utmaningar Connolly/McGregor/Senker/Stearman

Årskurs 9 40-66801-1

218:-

Situationen i Mellanöstern – en atlas 148 s

Årskurs 9 40-66802-8

218:-

nyhet!

Globala utmaningar är en nyskriven serie med analyser kring viktiga problemområden i världen. I böckerna finns även fallstudier och artiklar som presenterar mediernas olika ståndpunkter och perspektiv. Läsaren får själv ta ställning och tänka till kring sin egen uppfattning om människohandel, globalisering, fundamentalism och flyktingar. I varje bok belyser man historiken, tar upp orsaker till problemen, påverkan på samhället samt visar en aktuell tidslinje.

Globala utmaningar

Årskurs 9

Flyktingar, 48 s

40-66777-9

133:-

Fundamentalism, 48 s

40-66778-6

133:-

Människohandel, 48 s

40-66779-3

133:-

Globalisering, 48 s

40-66780-9

133:-

61


SO Almén/Kjellgren/Lundahl/Svensson

Björn Kjellgren

Björn Kjellgren

Björn Kjellgren

Kina

Bredvidläsning Kina har genom en explosionsartad utveckling de senaste decennierna kommit att bli en av världens mest inflytelserika stater. Det är också ett land som många vet väldigt lite om. Serien Kina redogör för huvuddragen i Kinas historia, både äldre historia och Kina under Mao. Men böckerna förklarar och analyserar även situationen idag – vad är det som händer där nu och vart är Kina på väg? Böckerna är lättillgängliga med gott om bilder och kartor som hjälper till att fånga läsarens intresse. Böckerna passar bra som bredvidläsning i både samhällskunskap, historia och som realiaböcker om man läser kinesiska språket. Läs mer om böckerna på gleerups.se

Kina – idag Bredvidläsning, ca 80 s 4-pack

40-66361-0 40-67073-1

228:625:-

40-66373-3 40-67074-8

228:625:-

40-66372-6 40-67072-4

228:625:-

Bredvidläsning, 84 s 4-pack

40-66370-2 40-67071-7

228:625:-

Kina 4-pack, 1 ex av varje titel

40-67070-0

625:-

Kina – kultur och tradition Bredvidläsning, ca 88 s 4-pack

Kina – modern historia Bredvidläsning, ca 88 s 4-pack

Kina – äldre historia

Mellanöstern Downing/King Serien Mellanöstern består av fem fristående titlar som handlar om olika delar av denna konfliktfyllda region. Böckerna tar upp och analyserar situationen idag men går också tillbaka i tiden och förklarar den historiska bakgrunden. Böckerna är lättlästa och lättillgängliga med gott om bilder och kartor som kompletterar texten. De passar bra som bredvidläsning i både historia och samhällskunskap.

Mellanöstern

Årskurs 6–9/Gy

Irak då och nu, 56 s, inb. 5-pack Iran och den islamiska revolutionen, 56 s, inb. 5-pack Israel och Palestina, 56 s, inb. 5-pack

GY

07

GY

07

GY

07

Mellanöstern igår och idag, 56 s, inb. 5-pack

GY GY 07

Oljan i Mellanöstern, 56 s, inb. 5-pack

GY GY 07

Mellanöstern 5-pack, 1 ex av varje titel Gäller så långt lagret räcker

07

GY

07

07

GY

07

GY GY 07

07

GY

07

GY

62

07

GY

07

GY

07

40-64588-3 40-66740-3

166:625:-

40-64587-6 40-66739-7

166:625:-

40-64585-2 40-66741-0

166:625:-

40-64614-9 40-66738-0

166:625:-

40-64589-0 40-66742-7

166:625:-

40-66744-1

625:-


SO

Människor i händelsernas centrum Johan Romin Världskrigen Grant/Ross/Sheehan I dessa tre böcker får eleverna följa det historiska förloppet under första och andra världskriget. De viktigaste händelserna under krigen presenteras i kronologisk ordning, samtidigt som de många bilderna, ögonvittnesskildringarna och kartorna hjälper till att göra historien levande och tillgänglig. Böckerna innehåller också profiler av militära och politiska ledare samt kortfattade listor över viktiga datum. Världskrigen

Årskurs 6–9/Gy

Första världskriget, 64 s, inb 3-pack

40-64821-1 40-67059-5

208:419:-

Andra världskriget – Europa, 64 s, inb 3-pack

40-64822-8 40-67058-8

208:419:-

Andra världskriget – Stilla havet, 64 s, inb 3-pack

40-64823-5 40-67057-1

208:419:-

Världskrigen 3-pack, 1 ex av varje titel

40-67081-6

419:-

Möt soldater från Vietnamkriget, aktivister i medborgarrättsrörelsen, frihetskämpar från Östeuropa och många fler. I boken Människor i händelsernas centrum skildras viktiga historiska händelser under efterkrigstiden. Läsaren får i intervjuer möta personer som själva varit med i krig och konflikter under kalla kriget eller i dess spår och höra deras egna berättelser. Till varje intervju finns också en faktadel och uppgifter. Människor i händelsernas centrum

Årskurs 6–9/Gy

Bredvidläsningsbok, 232 s 15-pack

40-64659-0 40-64942-3

293:2 095:-

Kalla kriget Chrisp/Dowswell/Hatt/Ross

Förintelsen och förnekarna – lögner kring Förintelsen och hur du bemöter dem Markus Tiedemann Boken tar upp de vanligaste lögnerna från historierevisionister kring Förintelsen och bemöter dem. Källmaterial, texter och bilder varvas med kommenterande text där de 60 lögnerna bemöts. Boken är lämplig som bredvidläsning för intresserade elever och passar både undervisningen i samhällskunskap och historia. Men det är också en viktig bok för lärare och alla andra i skolan som stöter på nynazisternas lögner kring Förintelsen och både snabbt och övertygande ska kunna bemöta dem. Förintelsen och förnekarna Förintelsen och förnekarna, 182 s 5-pack

Årskurs 6–9/Gy 40-64225-7 40-64369-8

279:995:-

Kalla kriget är en serie böcker som handlar om rivaliteten mellan USA och Sovjetunionen och deras allierade under tiden från andra världskrigets slut fram till murens fall 1989. Böckerna ger bakgrund till, berättar om och analyserar de viktigaste händelserna under perioden. En tilltalande layout med många kartor och bilder hjälper till att fånga läsarens intresse. Citat från de medverkande aktörerna bidrar till att öka förståelsen. Böckerna passar bra att använda både i historie- och i samhällskunskapsundervisningen. Kalla kriget

Årskurs 6–9/Gy

Slutet på kalla kriget, 64 s, inb 5-pack Vietnamkriget, 64 s, inb 5-pack Cubakrisen, 64 s, inb 5-pack Gäller så långt lagret räcker

GY

07

GY

07

GY

07

40-64235-6 40-64599-9

218:835:-

40-64236-3 40-64600-2

218:835:-

40-64237-0 40-64601-9

218:835:-

GY GY 07

07

GY

07

GY

07

GY

07

GY

07

63


SO Digitala historiska kartor årskurs 6–9 Mats Lind Digitala historiska kartor är en ny produkt som gör det möjligt att med dataprojektor presentera ett 40-tal av de mest efterfrågade historiska kartorna på duk. Kartorna presenteras med programmet Power-Point och kan antingen visas som färdiga kartor eller fås att växa fram steg för steg. Produkten är mycket lämplig för t.ex. Smartboard eller andra interaktiva tavlor. Produkten passar utmärkt till undervisningen i historia år 6-9 oavsett vilken läroboksserie man använder, och ett antal blindkartor som elever och lärare själva kan jobba med på interaktiva tavlor ingår i materialet.

Digitala historiska kartor består dels av en tryckt del där kartorna är avbildade, dels av en cd-skiva som innehåller alla kartor. Den tryckta delen är bra att ha tillhands både under visningen och vid förberedelserna, med den kan man enkelt planera visningen utan att sitta vid en skärm. Digitala historiska kartor

Årskurs 6–9

Årskurs 6–9, ca 100 s + cd

40-66623-9

945:-

PM – Handboken i samhällslära  PM Plus – Arbetsboken Eklund/Folkebrant PM - handbok i samhällslära omfattar ämnena historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi. Bokens texter kan användas som introduktion, sammanfattning eller som referenstexter till de olika ämnena. Varje ämne omfattar mellan 50 till 75 sidor i boken. Varje ämnesområde utgörs av en sammanfattande illustrerad text som ger det övergripande perspektivet och avslutas med en sammanställning av viktiga ord och årtal. Boken innehåller också ett utförligt namn- och sakregister. PM Plus Arbetsboken innehåller instuderingsfrågor, fördjupningsuppgifter och boktips för varje enskilt kapitel i PM-Handboken. Instuderingsfrågorna är ett av många sätt för läraren att hjälpa eleverna att strukturera stoffet för att få överblick. PM Handboken i samhällslära, 288 s

PM Plus Arbetsboken, 256 s Gäller så långt lagret räcker

64

Årskurs 6–9 40-65890-6

249:-

Årskurs 6–9 40-65891-3

198:-

Alla fyra titlarna för: Väder och klimat   Terry Jenning

488:-

(ord. pris 548:-)

Serien Väder och klimat förklarar vad ett klimat är, hur olika klimat bildas och påverkar växter och djurliv. Den förklarar också skillnaden mellan väder och klimat, och hur meteorologer gör prognoser för att förutse vädrets växlingar. En av böckerna handlar om de extrema vädersituationer som tycks bli allt vanligare. Självklart är klimatförändringen ett viktigt moment i serien. Väder och klimat

Årskurs 6–9/Gy

Atmosfär och väder, 48 s, inb.

40-66451-8

137:-

Klimat och vegetation, 48 s, inb.

40-66453-2

137:-

Extremt väder 48 s, inb.

40-66450-1

137:-

Klimat i förändring, 48 s, inb.

40-66448-8

137:-

Väder och klimat, 1 ex av varje titel

40-66584-3

488:-


KARTOR

Visa dina elever den nya världen! Gränser har flyttats, länder har bytt namn, en del har tillkommit och andra försvunnit. Befolkningssiffror har ökat, näringsliv förändrats och miljöfrågorna har blivit mer globala. Kort sagt – världen har förändrats på många sätt. Allt detta avspeglas i Gleerups skolatlaser som innehåller ett stort antal kartor av mycket hög kvalitet.

Gleerups skolatlas Gleerups skolatlas innehåller topografiska, politiska och tematiska kartor över Sverige, Norden, Europa och hela världen. Tyngdpunkten i urvalet ligger på de topografiska och politiska kartorna. Eleverna hittar lätt temakartor som ger information om befolkning, näringsliv, markanvändning, klimat, tektonik och språkområden. Atlasen ger bl.a. utmärkta möjligheter till studier av EU, Baltikum och regionen kring Persiska viken. Dessutom innehåller Gleerups skolatlas regionkartor över Stockholms-, Göteborgs- och Öresundsregionen.

15 ex Gleerups skolatlas

2 995:Gleerups skolatlas

(ord. pris 3 435:-)

Årskurs 6–9

3:e uppl., 104 s inb. 15-pack

40-64240-0 40-64429-9

229:2 995:-

15 ex Gleerups stora skolatlas

3 880:-

(ord. pris 4 335:-)

Gleerups stora skolatlas I Gleerups stora skolatlas finns ett stort urval av både topografiska, politiska och tematiska kartor över Sverige, Norden, Europa och hela världen. Nya utsnitt speglar den nya värld som Sverige befinner sig i med t.ex. ett ökat intresse för Centraleuropa och Baltikum. Det finns även regionkartor över Stockholms-, Göteborgs- och Öresundsregionen. Temakartorna innehåller material av både naturgeografisk och kulturgeografisk prägel och ger underlag för analyser av Norden, Europa, övriga världsdelar och världen i sin helhet. Gleerups stora skolatlas 2:a uppl., 128 s, inb. 15-pack

Årskurs 6–9/Gy 40-64239-4 40-64413-8

289:3 880:-

65


KARTOR

• Översiktliga och tydliga kartor.

nyhet!

F-6 6-9 GY/ Vux

No

• Topografiska kartor. Ma/No

Gleerups stora skolatlas webb Nu finns 70 av de mest använda kartorna ur Gleerups stora skolatlas även tillgängliga digitalt. På Gleerups stora skolatlas webbtjänst finns politiska och topografiska kartor över Sverige, Norden, Europa och övriga världen. Här finns även tematiska kartor – såväl naturgeografiska som kulturgeografiska aspekter är rikt representerade. Kartorna är omgjorda för att kunna visas på en OH-duk eller interaktiv skrivtavla i klassrummet. Både färger och text framträder tydligt. Den här webbtjänsten kan du visa kartor i alla klassrum som har internetuppkoppling. Tjänsten säljs som skollicens vilket ger hela skolan fri tillgång under ett helt år. Välkommen in på gleerups.se/ laromedelswebbar och titta på en gratis demoversion. Gleerups stora skolatlas webbtjänst Skollicens, 12 mån

• Tematiska kartor över befolkningstäthet. • Tydliga diagram.

Årskurs 6–9/Gy 40-67260-5

520:-

Gleerups stordiakartor Kartorna som idag finns på Gleerups stora skolatlas webb finns sedan flera år som OH-bilder. De är hämtade ur Gleerups stora skolatlas och sälj som två separata pärmar, Länder och världsdelar som innehåller topografiska kartor och Tematiska kartor. Bland de tematiska kartorna finns bilder som visar klimat, vindar, plattektonik, befolkningstäthet, BNP med mera på tre nivåer, Norden, Europa och världen. Gleerups stordiakartor

66

Årskurs 6–9/Gy

Länder och världsdelar, 24 s

40-64484-8

1 498:-

Tematiska kartor, 20 s

40-64483-1

1 298:-


KARTOR

Kartövningar – Arbetsblad till Gleerups skolatlaser Göran Svanelid

Nyfi ken på geografi     Troels Gollander, översättning Göran Andersson

Kartövningar är ett arbetsmaterial till Gleerups skolatlaser som innehåller en rad övningar av olika karaktär. Gemensamt är att de visar eleverna hur man kan få ut så mycket som möjligt av att jobba med atlasen. Merparten är mer lekfulla och stimulerar nyfikenheten, medan några lyfter fram centrala geografiska förhållande.

Nyfiken på geografi innehåller ungefär 100 kopieringssidor med uppgifter och förslag på aktiviteter i geografiundervisningen i årskurs 6–9. Materialet kan användas till samtliga grundmaterial och kartböcker. Övningarna och aktiviteterna passar både som extra övningar till specifika ämnesområden och som avbrott i faktainlärningen.

Kartövningar

Årskurs 6–9/Gy

64 s

Öva kartan! 

40-64612-5

680:-

Nyfiken på geografi 142 s

Årskurs 6–9/Gy 40-65073-3

845:-

Med Öva kartan! och en atlas kan man snabbt lära känna nya länder och världsdelar. Öva kartan! är också ett häfte för repetition av namn på länder, städer, floder, hav m.m. Häftet börjar med Sveriges landskap. Efter en resa genom alla världsdelarna avslutas det med en världskarta som ger överblick och repetition. Facit till alla kartorna laddar du ner gratis på gleerups.se/ skola/ovakartan Öva kartan 5-pack

Årskurs 4–9 40-66126-5

242:-

67


SOCIAL OCH EMOTIONELL UTVECKLING

Livsviktigt ger dina elever social och emotionell träning

NY UPPLAGA

Träning i livskunskap ger en bra start i livet, och är extra viktigt under den tid då den sociala och emotionella kompetensen utvecklas. SET – Social och Emotionell Träning – är forskningsbaserat och vilar på vetenskaplig grund. Birgitta Kimber är en förgrundsfigur på området och författare till Livsviktigt som sträcker sig från grundskolans lägre stadier upp till gymnasieskolan. Livsviktigt för årskurs 7–9 finns nu i en ny upplaga, med ny läcker form och färg.

Livsviktigt  Birgitta Kimber Livsviktigt innehåller arbetsmaterial för hela grundskolan. För årskurs F–6 finns en elevbok med tillhörande lärarhandledning. För årskurs 7–9 är lärarhandledningarna samlade i en volym. Arbetssätt Livsviktigt är tänkt att användas två gånger per vecka i de lägre åldrarna och en gång per vecka från årskurs 7 och uppåt. Undervisningen innebär att man aktivt arbetar med dialoger och rollspel. Lektionerna är ofta indelade i fyra delar. I del 1 visar läraren eller spelar upp en modell. Under del 2 tränar eleverna själva och del 3 innebär att de diskuterar i storgrupp och delger varandra sina erfarenheter. Under del 4 ägnar varje elev en stund åt egen reflektion. Detta uppmuntras särskilt i elevboken. Eleverna får ofta också en hemuppgift som följer upp och fördjupar det de lärt sig i skolan. Inspiration för Livsviktigtanvändare: Istället för aggressivitet - ART som komplement till SET. Läs mer på gleerups.se

Livsviktigt 7

Birgitta Kimber har även skrivit Att främja barns och ungdomars utveckling av social och emotionell kompetens. Läs mer på gleerups.se

Årskurs 7

Elevbok 7, 2:a uppl., 66 s

40-66860-8

Livsviktigt 8

95:-

Årskurs 8

Elevbok 8, 2:a uppl., 66 s Författare XXXXXXX

40-66867-7

Livsviktigt 9

95:-

Årskurs 9

Elevbok 9, 2:a uppl., 66 s

40-66870-7

Lärarhandledning 7–9

95:-

Årskurs 7–9

Lärarhandledning 7–9, 2:a uppl., ca 127 s

40-66861-5

820:-

Livsviktigt S-version

Årskurs 7–9

Elevbok S 8, 64 s

40-65596-7

95:-

Lärarhandledning S 8, 28 s

40-65597-4

290:-

Elevbok S 9, 64 s

40-65598-1

95:-

Lärarhandledning S 9, 28 s

40-65599-8

290:-

Elevbok S 10, 64 s

40-65600-1

95:-

Lärarhandledning S 10, 28 s

40-65601-8

290:-

GY

07

Kompletteringsköp Livsviktigt uppl. 1 på gleerups.se GY

07

GY

07

GY 07 GY

07

GY

07

GY

07

GY

07

GY

07

GY

07

Psykisk ohälsa är vårt största folkhälsoproblem. Målet med Livsviktigt är att främja god psykisk hälsa hos barn och ungdomar, samt skapa en god stämning i klassrummet. Livsviktigt är den enda boken av sitt slag i Sverige idag, och jag har fått många positiva reaktioner från både elever och lärare. Och föräldrar, inte minst!

GY

07

Birgitta Kimber, författare till Livsviktigt

68

GY

07

Du vet väl att Livsviktigt även finns för lägre stadier? Läs mer på gleerups.se


SOCIAL OCH EMOTIONELL UTVECKLING IDROTT OCH HÄLSA

Idrott och hälsa

nyhet!

Trots att människokroppen är anpassad för regelbunden fysisk aktivitet kan vi, i vårt moderna samhälle, nästan helt undgå att röra på oss. Fysisk aktivitet har blivit en bristvara och många – inte minst barn och ungdomar – lider idag av underbelastning. Vi har utvecklat ett lättläst och inspirerande läromedel – ett läromedel som gör eleven nyfiken och vetgirig.

Idrott och hälsa  Faktabok Andersson/Tedin Faktaboken Idrott och hälsa är indelad i tio kapitel. Varje kapitel inleds med ett reportage om en person med anknytning till kapitlets tema. Boken har en tydlig struktur och ett lättsamt språk med många förklarande figurer och begrepp. Aktuella frågeställningar om t.ex. ätstörningar, droger och stress förklaras på ett mycket pedagogiskt och medryckande sätt.

Innehåll: 1. Du är gjord för att röra på dig 2. Din kropp – den enda du har! 3. Så lyckas du med din träning 4. Träningslära 5. Spelar det någon roll vad vi äter? 6. Droger – inget att leka med 7. Förebygg skador 8. Utveckla ditt ledarskap 9. Ut i naturen! 10. Ergonomi

Idrott och hälsa  Lärarhandledning Andersson/Ekengren/ Tedman/Tornberg

Idrott och hälsa  Övningsbok Andersson/Ekengren/ Tedman/Tornberg

Handledningen är en pärm fylld med idéer och uppslag i syfte att underlätta lärarens planering av idrottslektionerna. Här finns bl.a. detaljerade instruktioner som visar hur olika praktiska övningar ska genomföras. Vidare ryms ytterligare övnings- och projektuppgifter utöver dem som ligger i övningsboken. Till lärarhandledningen medföljer en cd med presentationsmaterial. Handledningen är flexibel till sitt upplägg och hjälper dig att göra undervisningen spännande och varierad.

Övningsboken följer faktabokens kapitelindelning. I övningsboken finns både praktiska och teoretiska uppgifter. Uppgifterna i övningsboken utgår ofta från konkreta vardagssituationer och inspirerar eleverna att ta reda på mer. Vidare innehåller övningsboken en träningsdagbok och ett förslag på en kostdagbok. Idrott och hälsa

Årskurs 7–9/Gy

Faktabok, 180 s

40-65279-9

Övningsbok, 80 s

40-66112-8

219:-

Lärarhandledning inkl. cd, 228 s

40-66114-2

1 295:-

298:-

69

GY

07


DATORKUNSKAP

Så enkelt – nyheter i datorkunskap!

Tack vare enkelt språk och tydlig layout passar Så enkelt-serien utmärkt för elever som inte har svenska som modersmål. Böckerna är även användbara på arbetsplatsen och i hemmet.

Håll utkik efter Så enkelt 2010 på gleerups.se!

Så enkelt – Word, Excel och PowerPoint B Ekdahl Så enkelt-serien innehåller tre fristående datorböcker anpassade för elever som snabbt vill kunna använda Word, Excel och PowerPoint. Språk, layout och struktur ger eleverna stöd att enkelt lära sig programmen. Tydligt och klart presenteras de mest vanliga och grundläggande funktionerna. Genom övningarna kan eleverna träna sina nyförvärvade färdigheter. Böckerna fungerar utmärkt för allt datorarbete i skolan. Speciellt för dig som till exempel har elever som: • snabbt behöver starta upp och komma igång • har svårt att ta till sig krångliga datormanualer

Så enkelt 2007 eller 2003 5 ex Word – så enkelt 5 ex Powerpoint – så enkelt 5 ex Excel – så enkelt

2 495:-

(ord. pris 3 285:-)

Böckernas författare, Bo Ekdahl, arbetar som lärare på Lärcenter och har lång erfarenhet av att skriva enkelt och pedagogiskt om datorkunskap.

70

Så enkelt (2007) Word – så enkelt (2007), 64 s

40-66510-2

219:-

Excel – så enkelt (2007), 60 s

40-66529-4

219:-

PowerPoint – så enkelt (2007), 48 s

40-66530-0

219:-

Så enkelt (2007) 5 ex av varje titel

40-67080-9

2 495:-

Word – så enkelt (2003), 64 s

40-64652-1

219:-

Excel – så enkelt (2003), 60 s

40-64924-9

219:-

PowerPoint – så enkelt (2003), 48 s

40-64923-2

219:-

Så enkelt (2003) 5 ex av varje titel

40-67079-3

2 495:-

Så enkelt (2003)


K OPIERA GÄRN A!

Beställningsblankett Datum:

Leveransadress

Fakturaadress (om annan än vidstående)

Skolans namn

Fakturamottagare

Referens

Faktura referens

Adress

Adress

Postnr/Ort

Postnr/Ort

Godsmärkning

Telefon

e-post

Artikelnummer/ISBN

Telefon

e-post

Titel

Antal

Moms och frakt tillkommer! Se Försäljningsvillkor sid 72.

Postadress: Gleerups Utbildning AB, Box 367, 201 23 Malmö Kundtjänst: Tel: 040-20 98 10, Fax: 040-12 71 05, e-post: info@gleerups.se Beställ gärna på gleerups.se 71


Försäljningsvillkor Beställningar

Frakter

Adress: Gleerups Utbildning AB Kundservice Box 367, 201 23 Malmö Hemsida: www.gleerups.se Telefon: 040-20 98 10 Telefax: 040-12 71 05 E-mail: info@gleerups.se Gleerups böcker kan också beställas i bokhandeln eller hos annan erkänd återförsäljare.

Frakten betalas av köparen. Frakt för restnoterade titlar debiteras vid första leveranstillfället. Om köparen önskar mottagarfrakt måste detta anges vid beställning. Vid palleverans debiteras 90 kr per pall om pallregistreringsnummer för mottagande kund inte lämnats till företaget. För privatkunder tillämpas prissättning enligt postens prislista se: www.posten.se . Vid postförskott tillkommer en avgift om 50:-.

Priser och rabatter Priset i våra kataloger och på hemsidan gleerups.se är det pris som gäller vid leveranstidpunkten exklusive mervärdesskatt. Priset gäller vid leverans direkt från förlaget. Priset utgör basen för rabattsättning och fakturering. Preliminära priser markeras med P. Priserna gäller från 1 november 2010, dock längst till den 31 oktober 2011. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar efter katalogens tryckning.

Orderbegrepp Med order avses: En samlad beställning för leverans vid ett tillfälle med en leveransadress och där godset har en och samma leveransmärkning. Gleerups artikelnummer skall alltid finnas på ordern.

Rabatter Två typer av rabatter kan utgå på priset: Ordervärdesrabatt och samordningsrabatt. Ordervärdesrabatt lämnas med utgångspunkt från orderns värde exkl. moms. Samordnings­ rabatt lämnas i den mån ordern kommer förlaget tillhanda via vår nätbokhandel, e-post, diskett eller annan maskinläsbar form, via senaste utgåvan­av förlagets beställningsunderlag eller via kundproducerade maskinutskrivna orderunderlag och där titeln endast förekommer en gång per order. Gleerups rabattskalor framgår av nedanstående uppställning. Rabatt i procent Ordervärde kr Order Samordning Total 0 – 8 999 0 0 0 9 000 – 59 999 1 1 2 60 000 – 149 999 2 1 3 150 000 – 269 999 2 2 4 270 000 – 329 999 3 2 5 330 000 – 399 999 3 3 6 400 000 – 474 999 4 3 7 475 000 – 549 999 4 4 8 550 000 – 5 4 9 Restnoterade artiklar medräknas i ordervärdesrespektive samordningsrabatten.

Expeditionsavgift vid snabborder Om snabbleverans önskas utgår avgift 150 kr. Ordern expedieras samma dag under förutsättning att ordern är Kundservice tillhanda före kl. 11.00.

72

Plats för godsets överlämnande Godset skall i köprättsligt hänseende avses som avlämnat till köparen, då självständig transportör mottagit varorna. Avlämnandeplatsen är alltså normalt säljarens lageranläggning. Om inget annat överenskommits är varorna Gleerups egendom till dess att full betalning erlagts.

Mervärdesskatt Priser, frakt och avgifter är exklusive mervärdesskatt. Gällande momssatser är 6 % på böcker och 25 % på övriga produkter.

Betalningsvillkor Bokhandel och återförsäljare: Fri leverans­ månad samt 20 dagar netto. Övriga: 30 dagar netto från fakturadatum. Krav om bestämd leveranstid kan aldrig tillgodoses under augusti och måste under sommaren i övrigt alltid fastställas genom särskild överenskommelse mellan kund och Gleerups Utbildning AB. Vid betalning efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta, diskonto + 8%. Samtliga produkter förblir Gleerups egendom till dess full betalning har erlagts. Produkterna får inte säljas vidare innan Gleerups erhållit full betalning.

Skador och felaktiga leveranser Levererade varor skall omedelbart efter mottagandet kontrolleras. Vid transportskada är mottagaren skyldig att omedelbart, eller senast inom sju arbetsdagar, anmäla skadan till transportföretaget. Om kolli saknas, skall detta anges på fraktsedeln, innan kvittens sker. Observera: Transportskadat gods skall som regel inte återsändas till förlaget. Om leveransen i något annat avseende är felaktig, skall anmälan göras snarast, dock senast 30 dagar från leveransdagen, till Gleerups Kundservice reklamationsavdelning, telefon 040-20 98 08. Eventuellt återsändande får endast ske efter godkännande från Kundservice, som även ger besked om hur återsändandet skall ske. Fraktkostnaden för sådant återsändande betalas av Gleerups Utbildning AB.

Returer Titlar som inköpts under perioden 1 april t.o.m. 30 september får returneras, och skall då vara Gleerups Utbildning AB tillhanda senast 15 oktober samma år. För bokhandlare är tiden

utsträckt till 15 november samma år. Det åligger kunden att med godset bifoga en returrapport. Kreditering kan ej ske utan korrekt ifylld returrapport, bipackad med returförsändelsen. Returrapport kan hämtas på gleerups.se (klicka på Försäljningsvillkor under Kundservice) eller fås genom att kontakta Gleerups kundservice på e-post info@gleerups.se alt. telefon 040-20 98 10. Returfrakten betalas av köparen. Returnerade varor krediteras senast den 30 januari året efter returen. Kreditering sker till varans pris den 15 oktober med ett avdrag på 25 %. Lägsta returantal för gottgörelse är fem felfria exemplar av samma titel.

Kommentarer Om alla i en order ingående artiklar ej kan levereras vid samma tillfälle, medräknas dessa i ordervärdet och debiteras vid leveransen med ursprungsorderns rabatt. Då en artikel restnoteras är ej alltid det slutgiltiga priset bestämt. För beräkning av det sammanlagda ordervärdet åsätts artikeln ett preliminärt pris som kan skilja sig något från det pris som senare debiteras. Det preliminära priset ligger enbart till grund för beräkning av rabatt enligt föregående stycke. Med ”specificerade krav om leveranstid” under rubriken Betalningsvillkor avses varje krav om dag, vecka eller månad då leverans skall ske, liksom krav om senaste dag/vecka/månad då leverans skall ha verkställts. Hämtning av leverans med kundens eget fraktfordon resp. av befraktare, kontrakterade av kunden, kan ske om tidpunkten får bestämmas av Gleerups och dess distributionsenhet samt om hämtning kan ske inom 48 timmar efter påringning från förlaget till en vid beställningen angiven kontaktman hos kunden resp. hos kundens befraktare. De speciella leverans- och betalningsvillkoren under april t.o.m. juli har tillkommit för att underlätta distributionsenhetens leveransplanering under den period då merparten av hela årets leveranser sker och distributionsfunktionen därför är hårt belastad.

Prisjusteringar Gleerups Utbildning AB äger rätt att utan föregående meddelande när som helst ändra priser. Gäller från 1 november 2010.

Nytt ISBN-system Den 1 januari 2007 övergick ISBN från att vara ett 10-siffrigt till ett 13-siffrigt system. Numret inleds med prefixet 978 och en ny kontrollsiffra. Detta innebär att det ISBN som står på boken just nu inte alltid är detsamma som det ISBN som anges i Gleerups katalog. I samband med övergången till ISBN-13 har Gleerups också bytt ISBN på böcker som tidigare givits ut på Ekelunds förlag, Bok & webb och Förlagshuset Gothia.


Fortbilda dig! Vi tror på kontinuerligt lärande, framförallt för dig som lärare, förskollärare och skolledare. Det är bakgrunden till Epago, ett samlat forum för lärare och skolledares kompetensutveckling. Undersökningar visar att en stark framgångsfaktor för en lyckad skola är ständigt pågående fortbildning. Genom Epago vill vi förmedla och utbyta kunskap, inspiration, tankar och samtal. Epago erbjuder dig: • litteratur för kompetensutveckling • digitala studiecirklar • ett digitalt kompetensbibliotek • författare som också föreläser Varmt välkommen till Epago – där skolan möter framtiden!

www.epago.se

73 En dEl av GlEErups utbildninG ab.


Titelregister A à Paris

30

Action Stories

24

Aires de fiesta latina

35

nyhet!

B

Gleerups stordiakartor

66

Gleerups Tyska Basgrammatik

34

Globala utmaningar

61

Grammar Check

26

Grammar in Practice 1–2

25

Gå in i rollen

11

53

Bonne lecture

30

Happy

Brush up Your English

25

Historia Kompakt

59

Historia Punkt SO

58

C 44

nyhet!

D Det magiska ljuset

14

Digitala historiska kartor

64

Denksport

34

24

Excel – så enkelt

70

En bref

31 27

nyhet!

F

Formula

35 37–42

Fransk grammatik med automatik

31

Franska verblådan

31

Förintelsen och förnekarna

63

nyhet!

69

Intryck och uttryck

13

Jouez !

31

Juego de palabras

35

4–5

Kalla kriget

63

Kartövningar

67

Kemi NO

54

Kina

62

Kluringar

45

Kompakt

59

NY UPPLAGA

Kompisar?

13

nyhet!

Krigarprinsessan

14

Lift off ! Listos! nyhet!

35

Livsviktigt

68

Lyckad NO

55

59

Lyckas med NO

55

Geografi Punkt SO

57

Lyssna på svenska

17

Get My Meaning?

26

Läs och förstå

15

Gleerups Engelska Basgrammatik

26

Läspasset

44, 55

Gleerups Franska Basgrammatik

31

Gleerups skolatlas

65

Gleerups Spanska Basgrammatik

34

Gleerups stora skolatlas

65

Gleerups stora skolatlas webb

74

66

nyhet!

22–23

Geografi Kompakt

Gleerups Formler & tabeller

nyhet!

 L

G Genrekoden

Idrott och hälsa

nyhet!

Fiestas!

 I

K

Easy English

!

18–20

 J

E

EFL247 Online English

nyhet!

H

Biologi NO

Corda

nyhet!

nyhet!

Lätt svensk grammatik

NY UPPLAGA

9 15

M Magasinet nyhet!

6–7

Makro

50–52

Mango

8–9

nyhet!


Spansk grammatik med automatik

35

Maps & Facts – English-Speaking Nations

27

Mattegreppet

43

Mattegruvan

36

Story World

20

Med koncentration på grammatiken

15

Svenskbiten

16

Mellanöstern

62

Så enkelt

70

Miljösmart

55

Sätt ord på NO

11

nyhet!

Minya och uppdraget

13

Sätt ord på SO

11

nyhet!

MIX Kemi

55

Människor i händelsernas centrum

63

Tala med texten 1 och 2

10

nyhet!

Temakorsord

13 45

nyhet!

Stegen-serien

10–11

 T

N Ny start

17

Tetra

Nya Fysik Försök & Fakta

54

TitaNO

Nyfiken på geografi

67

Tjugo texter

13

Top Up

21

Träna avkodning

15

Träna läsning

15

Tysk grammatik med automatik

34

O Ordlådan

14

P

46–49

nyhet!

U

PM

64

PM Plus

64

Powerpoint – så enkelt

70

Praktisk Ordkunskap

15

Punkt SO

nyhet!

Ur arkiven

nyhet!

56–58

R Regler och övningar i tysk grammatik

34

Religion Punkt SO

58

Religionskunskap Kompakt

59

Reparationskurs Engelska

25

Reparationskurs Läsa

12

Reparationskurs Ord

12

Reparationskurs Skriva

12

Repstegen

43

Richtig oder Falsch?

34

60

nyhet!

V Väder och klimat

64

Välj själv!

15

Världskrigen

63

W nyhet!

nyhet!

Word – så enkelt

70

Wörterspiel

34

Ö Öva kartan

67

S Sag mal

32–33

Salut

28–29

Samhällskunskap Kompakt

59

Samhällskunskap Punkt SO

57

Showtime

13

Situationen för världens kvinnor

61

nyhet!

Situationen i Mellanöstern

61

nyhet!

Skolfotot

13

NY UPPLAGA

75


Kontakta oss gärna –  för mer information om våra läromedel, eller om du är intresserad av att bli författare eller granskare.

Svenska, SO

Franska, Livskunskap

Svenska som andraspråk

Spanska, Engelska

Inger Blomquist Tel 040-20 98 11 inger.blomquist@gleerups.se

Mattias Lindberg Tel 040-20 98 23 mattias.lindberg@gleerups.se

Marianne Petrén Tel 040-20 98 37 marianne.petren@gleerups.se

Mercedes Borgström 040-20 98 38 mercedes.borgstrom@gleerups.se

Engelska

Engelska

Matematik, NO

Matematik, NO

Will Maddox Tel 040-20 98 74 will.maddox@gleerups.se

Cecilia Kraitiss Tel 040-20 98 48 cecilia.kraitiss@gleerups.se

Staffan Släger Tel 040- 20 98 85 staffan.slager@gleerups.se

Anders Ohlsson Tel 040-20 98 45 anders.ohlsson@gleerups.se

SO

Bild- och formansvarig

Bild- och formansvarig

Ulf Wagner Tel 040-20 98 43 ulf.wagner@gleerups.se

Ingrid Westman Tel 040-20 98 29 ingrid.westman@gleerups.se

Katarina Weström Tel 040-20 98 53 katarina.westrom@gleerups.se

GLEERUPS LÄROMEDEL

2011 6–9

76

Marknadsföring Sv/Språk/SO

Marknadsföring Ma/NO

Utställningar/lärarträffar

Christina Petersson Tel 040-20 98 62 christina.petersson@gleerups.se

Hannah Lygård Tel 040-20 98 76 hannah.lygard@gleerups.se

Maj-Lis Ström Tel 040-20 98 02 majlis.strom@gleerups.se

Försäljning

Skolbesök

Skolbesök

Christer Ottosson Tel 040-20 98 05 christer.ottosson@gleerups.se

Distrikt Västra Sverige Ulrika Ek 040-20 98 10 info@gleerups.se

Distrikt Södra Sverigee Joakim Carlsson 040-20 98 10 info@gleerups.se


lab

Gleerups läromedel 2011 6-9

Vi har paxat en plats åt dig i Sveriges bästa lärarrum. Vill du läsa dina kollegors innersta tankar? Få inspiration och tips om hur undervisningen kan bli roligare?

lab

entree

G LE E R U PS LÄROM E DE L

2011 6–9

Bli medlem i Gleerups entree – vårt populära lärarforum på nätet. Som medlem får du, helt kostnadsfritt: • Ett unikt utbyte med 25 000 kollegor över hela landet • Månadsmail med aktuella ämnen och tips om nya läromedel • Möjlighet att få cirkulationsexemplar • Intressant läsning om författarnas tankar bakom nya läromedel • Inbjudningar till träffar, fortbildningar och mässor

lab

entree

entree

Med Formula når mina elever de nya kunskapsmålen i matematik.

… och en massa annat kul!

Webben till Genrekoden gör det kul att plugga svenska!

Gleerups Utbildning AB Postadress Gleerups Box 367, 201 23 Malmö Besöksadress Grynbodgatan 3 Telefon Växel 040-20 98 00 Kundservice 040-20 98 10 Fax 040-12 71 05

Anmäl dig nu på gleerups.se/entree och få en fin välkomstpresent!

e-post info@gleerups.se www.gleerups.se

*

4

0

0

3

7

2

*

Lotta Modess, lärare på Sundsbroskolan i Bunkeflostrand

400372_Smakprov  
400372_Smakprov  

entree 2011 6–9 GLEERUPS LÄROMEDEL Webben till Genrekoden gör det kul att plugga svenska! Med Formula når mina elever de nya kunskaps- målen...