Page 1

Tema Matematik 3 Tema

Matematik

Tema matematik 3 ingår i en serie böcker som vänder sig till elever i årskurs 1 till 6. Syftet med innehållet i böckerna är att eleverna ska få möjlighet att överträffa målen. Eleverna får arbeta med uppgifter vars lösningar ofta kräver både längre tid och redogörelser. Det finns olika strategier för att komma fram till en lösning och till några av uppgifterna finns det fler än en lösning. Svårighetsgraden varierar inom varje tema och uppgifterna behöver inte göras i någon speciell ordning. Eleverna kan arbeta enskilt, i par eller i grupp. För att utveckla sitt tänkande är det en förutsättning att eleverna får berätta om sina egna lösningar.

Best.nr 47-08072-4 Tryck.nr 47-08072-4

doris lindberg • birgitta kuijl


ISBN 978-91-47-08072-4 © 2008 Birgitta Kuijl, Doris Lindberg och Liber AB Redaktör: Johanna Nordström och Mirvi Unge Thorsén Formgivare: Björn Ring Tecknare: Leif Högström Produktion: Bertil Stålenmark Första upplagan 1 Tryck: Elanders, Ungern 2008

Fotoförteckning s. 10 s. 10 s. 26 s. 34 s. 38 s. 40 s. 41 s. 42 s. 44

Astrid Lindgren: Lars Epstein/Scanpix Photodisc: Beautiful Sweden Photodisc: Beautiful Sweden Photodisc Object Series Photodisc Object Series Photodisc Object Series Musmaki: Per-Andre Hoffman/LOOK/IBL Photodisc Object Series Privat

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se


Innehåll Alfabetet 4 Astrid Lindgren 10 Tärningar 18 Hjärngympa 24 Carl von Linné 26 Pengar 32 Ryggradsdjur 38 Bygga 44 Facit finns på Libers hemsida www.liber.se

Till läraren! Första sidan i varje kapitel är tänkt som ett underlag för ett gemensamt samtal i klassen. Arbeta med uppgifterna i grupp/par eller enskilt. Eleverna reflekterar då både muntligt och skriftligt. Vi rekommenderar att ni samtalar kring olika lösningar i klassen. Till de uppgifter som kräver uträkning finns rutor att arbeta i. Ibland skriver eleven svaret i rutan och ibland finns det en svarsrad. Svårighetsgraden varierar mellan uppgifterna. De behöver alltså inte göras i ordning. Använd miniräknare vid behov.


ALFABETET

Hemligt meddelande u Om du skriver bokstaven som kommer efter i alfabetet kan du läsa vad det står. Exempel: Istället för a skriver du b.

Anjrsåudq åq snoodm!

B

____________________________________________________ Nu måste du skriva bokstaven som kommer före i alfabetet.

N f e e f n l b o x j t l s j x b p d i m ö t b. ____________________________________________________

Hugo, Axel och Leo tävlar om vem som läser flest sidor under fyra veckor. – Hugo läser 145 sidor första veckan. Sedan läser han 75 sidor varje vecka. – Axel läser 95 sidor första veckan, 110 andra veckan, ingenting den tredje och 160 sidor den fjärde. – Leo läser 85 sidor varje vecka.

u Vem vinner tävlingen? u Hur mycket är bokstäverna värda? A + A + A + A = 24

A = ____

D · D + 4 = 13

D = ____

B+B–B=0

B = ____

E·E=E+E

E = ____

C·C·C=1

C = ____

u Vilken bokstav står mitt emot bokstaven E?

9


ASTRID LINDGREN

På lördagarna är det marknad på lantgården. I ett av stånden säljer man kringlor. Det finns sammanlagt 52 kringlor. Det finns 8 färre stora kringlor än små kringlor.

u Hur många små kringlor finns det?

Magnus köper åtta karameller. Hälften av karamellerna är röda. En fjärdedel av karamellerna är gröna. En åttondel är gula och resten är rosa.

u Måla karamellerna.

Tova äter dubbelt så många körsbär som Magnus så när som på ett. Tillsammans äter de 59 körsbär.

u Hur många körsbär äter Tova och Magnus var? En gång var barnen på marknaden i 75 minuter. De kom dit klockan tjugo i ett.

En annan gång var de på marknaden i 50 minuter. De gick hem kvart över två.

u Vilken tid gick de därifrån?

u Hur mycket var klockan när de kom dit?

Rita visarna.

Rita visarna. 11

12

11

1

10

2 3

9 8

4 7

6

5

12

1

10

2 3

9 8

4 7

6

5

15


CARL VON LINNÉ

Sara-Christina planterar äppleträd i en lång rad. Hon har sju träd framför sig och dubbelt så många träd bakom sig.

u Hur många träd har hon planterat?

En katt klättrar upp till sjätte grenen i ett träd. – En skata skrämmer katten så den klättrar ner tre grenar. – Skatan kommer tillbaka då klättrar katten upp tio grenar. – Katten får syn på en fågelunge och hoppar ner två grenar. – Sedan klättrar den upp fyra grenar till trädets topp.

u Hur många grenar har trädet?

I vilket träd sitter ekorren? u Läs ledtrådarna. – Det är inte det högsta trädet. – Det växer inga frukter i trädet. – Det är inte det lägsta trädet.

– Det är inte det träd som har den tjockaste stammen. – Ekorren sitter i ett träd som tappar sina löv på vintern. Ekorren sitter i _____________________

Den äldsta eken i Sverige är ca 1000 år. Runt trädet är det ungefär 13 meter.

u Hur många barn som håller varandra i händerna skulle behövas för att nå runt eken?

31


RYGGRADSDJUR

Världens största landdjur är den afrikanska elefanten. Den kan bli 3,5 meter hög.

u Vem har gömt sig i djurparken? Den är kortare än 400 cm. Den väger mindre än 200 kg. Måla rätt namnskylt.

Deltakrokodil 8 m 2000 kg

Gallerpyton 10 m 100 kg

Komodovaran 3,5 m 130 kg

Så här gamla kan djuren bli när de lever i fångenskap.

Jättesköldpadda 1,5 m 250 kg

u Gör färdigt diagrammet och tabellen.

Guldfisk Panda Salamander

17 år 37 år 52 år 23 år

Gråsäl

40 år 40 år 43 år 73 år

Vattenbuffel Papegoja

ålder år 80 ▲ 70 60 50 40 30 20 10 ▲

fisk

d gul

der

da

pan

sal

a

n ma

la

koa

säl

grå

n

jör

isb

vat

el

uff

b ten

oja

eg pap

39


Tema Matematik 3 Tema

Matematik

Tema matematik 3 ingår i en serie böcker som vänder sig till elever i årskurs 1 till 6. Syftet med innehållet i böckerna är att eleverna ska få möjlighet att överträffa målen. Eleverna får arbeta med uppgifter vars lösningar ofta kräver både längre tid och redogörelser. Det finns olika strategier för att komma fram till en lösning och till några av uppgifterna finns det fler än en lösning. Svårighetsgraden varierar inom varje tema och uppgifterna behöver inte göras i någon speciell ordning. Eleverna kan arbeta enskilt, i par eller i grupp. För att utveckla sitt tänkande är det en förutsättning att eleverna får berätta om sina egna lösningar.

Best.nr 47-08072-4 Tryck.nr 47-08072-4

doris lindberg • birgitta kuijl

9789147080724  

3 doris lindberg • birgitta kuijl Redaktör: Johanna Nordström och Mirvi Unge Thorsén Formgivare: Björn Ring Tecknare: Leif Högström Produkti...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you