Page 1

inger strömsten

språk-kedjan Språk-kedjan är en serie övningsböcker i svensk grammatik och ordförståelse.

språk-kedjan börja med ordförståelse innehåller sju kapitel.

Ordförståelse 2

Varje kapitel inleds med en berättelse om Tim och Tina. Därefter följer övningar för färdighetsträning. I slutet av varje kapitel finns en liten utvärdering i bild och text.

språk-kedjan ordförståelse 1 och 2 innehåller nio kapitel. Varje kapitel inleds med en berättelse om en skolklass som man följer under ett läsår. Efter övningarna görs en utvärdering i bild och text.

i serien ingår följande titlar: grammatik Språk- kedjan Börja med ordklasser Språk- kedjan Ordklasser 1 Språk- kedjan Ordklasser 2

ordförståelse Språk- kedjan Börja med ordförståelse Språk- kedjan Ordförståelse 1 Språk- kedjan Ordförståelse 2

Best.nr 47-10154-2 Tryck.nr 47-10154-2

47101542_Omslag_OFS2_.indd 1

10-04-29 14.59.31


språk kedjan ordförståelse 2

inger strömsten liber


Innehåll Bra att veta om ord och ordlistor . 4 Klas och klassen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Bakom scenen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Vad lärde du dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Skoltidningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Prov och prövning

Vad lärde du dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Vad lärde du dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Rapport från yrkeslivet . . . . . . . . . . . . 12

Klas slutar skolan

Vad lärde du dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Vad lärde du dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Vi är bäst! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Äntligen sommar! . . . . . . . . . . . . . . 54

Vad lärde du dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Vad lärde du dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

På sjukhuset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Ordlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Vad lärde du dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Ordklasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Samtal i cyberrymden

Till läraren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

.............

30

Vad lärde du dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

. . . . . . . . . . . . . 42

. . . . . . . . . . . . . . 48


skoltidningen

Kopiering förbjuden. Se sid 2.

”Kommunikation är ett ord som kan betyda olika saker”, säger Klas en av de första dagarna på terminen. ”Vad kan ordet betyda? Du Viktor brukar vara bra på ord”, försöker Klas. Viktor skruvar på sig. ”Det har väl med tåg och bussar att göra?” ”Javisst, kommunikation har med förbindelser att göra. Ordet handlar också om kontakt. Du och jag kommunicerar just nu och för över information till varandra”, fortsätter Klas. ”Och det ska vi fortsätta med den här terminen. Vi ska jobba regelbundet med kommunikation och information genom skoltidningen.” ”Jag vill vara journalist!” ropar Melissa. Iris och Milo instämmer: ”Jag också!” ”Visst, ni ska både få göra intervjuer och skriva reportage. Här är lite annat som står på dagordningen.” Klas vänder sig mot tavlan och börjar skriva.

6 redigera

journalist

reportage

intervju

analysera

granska


m Läs förklaringarna och lös ordflätan. Orden är markerade i texten på sidan 6.

10 8

9

11

1

12

2 7

3

4

5 6

Kopiering förbjuden. Se sid 2.

1. Undersöka noga 2. Den som gör reklam för något kan sätta in en … 3. Yrke på en tidning 4. Med jämna mellanrum

5. 6. 7. 8.

Annonser för en vara Schema Undersöka noga Utfrågning

9. Bearbeta och förbättra en text 10. Hålla med om 11. Överföring av information 12. Artikel

7 annons

instämma

regelbundet

reklam

kommunikation

dagordning


böj orden om det behövs!

m Skriv orden som saknas. Använd orden i rutan. analysera intervju

reklam granska

journalist

kommunikationer

kommunikation

reportage

redigera

Den som skriver artiklar i en tidning kallas för ___________________________________________________________________________. Hon eller han gör ofta ___________________________________________________________________________ med olika personer. En artikel i en tidning kan också kallas ett _____________________________________________________________________________________. För att göra en text bättre brukar man _____________________________________________________________________________________ den. Den som gör

__________________________________________________

för något vill att någon ska köpa just den varan.

Att undersöka något noggrant, är att __________________________________________________________________________________ eller .

__________________________________________________________________________________

Att tala med någon och föra över information kallas för _____________________________________________________________ . Trafik och trafikförbindelser kallas för

______________________________________________________________________________________________

.

m Vilket ord i varje kedja ska bort? Kryssa över det.

annons

ofta

tavla

journalist

intervju

meddelande

sida

reklam

aldrig

regelbundet

dagordning

minneslista

många gånger

schema

8 redigera

journalist

reportage

intervju

analysera

granska

Kopiering förbjuden. Se sid 2.

recept

reportage


m Skriv två meningar om vad en journalist gör. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

m Skriv en dagordning för en vanlig dag i ditt liv. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

m Svara på frågorna med hela meningar. Vad brukar du göra regelbundet?

_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vad gör den som instämmer i något?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Var brukar det finnas reportage?

_________________________________________________________________________________________________________

Kopiering förbjuden. Se sid 2.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Var brukar det finnas reklam? ________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9 annons

instämma

regelbundet

reklam

kommunikation

dagordning


vad lärde du dig? m Iris, Milo och Melissa gör en intervju. Vilka frågor ställer de, tror du?

m Skriv ord som passar till bilden. Välj bland orden i rutan. Gör egna rader och skriv flera ord om du vill. 10

redigera journalist reportage intervju

analysera granska annons instämma

regelbundet reklam kommunikation dagordning

Kopiering förbjuden. Se sid 2.

Skriv i bubblorna.


m Svara på frågorna om texten på sidan 6. Använd ord från rutan på sidan 10 där det passar. Vad betyder kommunikation, enligt Viktor?

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vad betyder kommunikation mer, enligt Klas? ________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hur ofta ska klassen jobba med skoltidningen? ______________________________________________________________________________ Vad vill Melissa göra?

______________________________________________________________________________________________________________________________

Vad gör Iris och Milo? ______________________________________________________________________________________________________________________________ Vad ska journalisterna göra? __________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vad står på dagordningen? ____________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

m Har du gjort en intervju någon gång? Skriv och berätta.

Vem intervjuade du? Vad handlade intervjun om? Vad skulle du använda

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

intervjun till?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hur gick det? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kopiering förbjuden. Se sid 2.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11


Ordklasser substantiv

62

förberedelse fördel föredöme föreställning förmåga förskott förtroende genrep gryning instruktion intervju journalist kirurg kommentar kommunikation konsekvens kuliss lokal löfte marknadsföring medier medicin

nervositet premiär recept reklam rekvisita reportage ridå risk rättighet sekretess skyldighet smärta tal terräng tillfälle tillställning tjänst uppbrott vikariat åhörare överdrift

Kopiering förbjuden. Se sid 2.

aktivitet akut amatör anhörig annons arbetsplats avbrott avsked avtal bedömning benbrott beröm bransch budskap dagordning diagnos distans dokument entré erbjudande evenemang fokusera


verb acceptera analysera avgöra bekräfta bifoga cirkulera dekorera dominera flåsa förbättra gestikulera granska hindra improvisera instämma jämra sig kapitulera lindra markera motivera njuta organisera

adjektiv/adverb redigera sabotera skärpa sig sträva efter underlätta uppskatta uppträda uppvakta återhämta

akut allmänt effektiv egoistisk enskild entusiastisk giltig hoppfull känslosam lojal regelbundet rörd varierat

preposition via

Kopiering förbjuden. Se sid 2.

63


Till läraren språk-kedjan Ordförståelse 2 är tänkt att ge eleverna grundläggande kunskaper om enskilda ord, om hur de fungerar tillsammans med andra ord och vad de betyder. Varje kapitel inleds med en kort berättelse om magister Klas och hans elever där orden presenteras i löpande text. Därefter följer övningar för färdighetsträning. I slutet av varje kapitel utvärderar eleverna sina nya kunskaper i Vad lärde du dig? Här sammanfattas texten om klassen i en bild, där eleverna ska skriva in orden som de har lärt sig i bilden. Utvärderingen innehåller även frågor som tränar läsförståelse och knyter an till orden, och frågor som innebär att eleverna ska utgå från sig själva. Ett förslag är att läraren och klassen gemensamt arbetar med den inledande texten och går igenom orden, och att eleverna sedan arbetar vidare självständigt med kapitlet. Under tiden som de arbetar med orden, är det bra om de har tillgång till en ordlista. På så sätt lär de sig att slå upp ord och förstå nyttan av att använda ordlistor. Längst bak i boken finns en alfabetisk ordlista över orden som behandlas i kapitlen. Sidhänvisningen efter orden anger i vilken text orden presenteras första gången. Där finns också en uppdelning av orden i ordklasser. I Libers Stora ordlista finns alla orden med enkla förklaringar, böjningar och synonymer. Facit till uppgifter med entydiga svar finns att ladda ner från Libers hemsida.

64


isbn 978-91-47-10154-2 © 2010 Inger Strömsten och Liber AB Redaktion: Sofia Warsén, Caroline Hjorth Produktion: Bertil Stålenmark Grafisk form: Catharina Ekström Tecknare: Lisa Sollenberg Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm 2010 Tryck: Kina 2010

kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex kommuner/ universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se


inger strömsten

språk-kedjan Språk-kedjan är en serie övningsböcker i svensk grammatik och ordförståelse.

språk-kedjan börja med ordförståelse innehåller sju kapitel.

Ordförståelse 2

Varje kapitel inleds med en berättelse om Tim och Tina. Därefter följer övningar för färdighetsträning. I slutet av varje kapitel finns en liten utvärdering i bild och text.

språk-kedjan ordförståelse 1 och 2 innehåller nio kapitel. Varje kapitel inleds med en berättelse om en skolklass som man följer under ett läsår. Efter övningarna görs en utvärdering i bild och text.

i serien ingår följande titlar: grammatik Språk- kedjan Börja med ordklasser Språk- kedjan Ordklasser 1 Språk- kedjan Ordklasser 2

ordförståelse Språk- kedjan Börja med ordförståelse Språk- kedjan Ordförståelse 1 Språk- kedjan Ordförståelse 2

Best.nr 47-10154-2 Tryck.nr 47-10154-2

47101542_Omslag_OFS2_.indd 1

10-04-29 14.59.31

9789147101542  

Ordförståelse 2 in g e r s t r ö m s t e n - inger strömsten liber ordförståelse 2